Hide Articles List

12 articles on this Page

LLANELLI.

News
Cite
Share

LLANELLI. MABWOLAETH DDISYFYD.-Blin genym gofnodi marwolaeth ddisymwth Mr Richard Griffiths, Glas- curte. Deallwn mai genedigol oedd o blwyf Llan- gannor, ger Caerfyrddin. Daeth yma oddeutu 52 mlynedd yn ol. Melinydd oedd wrth ei alwedigaeth, ac adnabyddid ef wrth yr enw Griffiths o'r felin." Yr oedd yn un o hen gewri Eglwys y plwyf, ac efe oedd yr hynaf, neu gyda'r hynaf, yn fyw o'r cymun- wyr. Bu yn Warden yr Eglwys Gymraeg am lawer o flynyddau, yn enwedig felly yn amser y ficer pres- enol, Canon Williams. Yr oedd (beunydd yn flaen- llaw gyda phob mudiad Eglwysig. Yn wir, ni fu neb yn fwy gweithgar nag ef pan yn alluog i gymeryd rhan yn y cyfarfodydd gweddiau, cymunwyr, yr ysgol Sul, a'r gwasenaethau. Wele un o'r hen gadwyn ag oedd yn uno y to presenol a'r hen wedi ei datod, ac ni hyderwn wedi myned i well lie, oddi- wrth ei waith at ei wobr, ac i gwmepini y rhai hyny, fel ei blant a'i briod, a hoffai mor fawr. Nid oedd y diweddar gyfaill wedi bod mewn iechyd da am rai blynyddau. Teimlai oddiwrth ddolur neu guriad y galon, yr hyn oedd yr achos o'i angeu disymwth y ddoe, Awst lleg. Bu allan yn yr ardd y diwrnod y bu farw. Yr oedd yn 76 mlwydd oed. Gadawodd un mab, yr hwn sydd fasrachydd parchus yn ein tref, a thair merch i alaru ar ei ol. Cleddir ef yn ol ei ddymuniad yn nghladdfa yr Eglwys.

ABERDAR.

LLANGADWALADR, MON.

SARON, LLANFAIR-IS-GAER.

OAKWOOD, GERLLAW CWM AVON.

MAENTWROG.

MARGAM.

- ABERYSTWYTH.

PENTRE, DYFFRYN RHONDDA.

ILLANFAIRTALHAIARN. ;

RHYL.

BRYNMAWR.