Hide Articles List

9 articles on this Page

--------_-------_._- --------__-------------------_-------__-KEWYDDIGN…

News
Cite
Share

KEWYDDIGN CYFFREDINOL. CANON NEWYDD WSSTMINLTEE.—Dydd Gwener, gorseddwyd y Parch Capel Curo yn ganon yn Mynachlog Westminster, yn lie y Parch Boyd Carpenter, yr hwn a ddyrchafwyd yn Esgob Ripon. 11 BODDIAD Y GWAITH GLO GEH. MOSTYN.—Mae pob ymdrech wedi ei wneyd i sugno y dwfr allan o'r gwaith glo uchod, ac er gwaethaf y ffaith fod y sugnedyddion cryfaf yn cael eu defnyddio, mae pobpeth hyd yma yn ofer, ac ofnir na ellir weithio yno mwy, yn gymaint a bod rhai cyfarwydd o'r farn fod y mor wedi tori i mewn. CYTHRWFL YN CHATHAM.—Torodd eythrwfl ar. sVlydus allan ymyso, y milwyr yn Chatham yr wythnos ddiweddaf mewn canlyniad i filwr gael ei. daraw gan un o gatrawd arall. Gymaint ydoedd y cyffro fel y buwyd am oriau cyn llwyddo i ad- feru trefn. Cymerwyd lliaws o honynt i'r ddalfa. DEDFRYD MARWOLAETH YN SHEFFIELD. -Yn mrawdlys Sheffield, yr wythnos ddiweddaf, cat- odd Joseph Laycock, 34 mlwydd oed, yr hwn a enillai ei fywoliaeth fel hawker, ei ddedfrydu i ei ddienyddio am lofruddio ei wraig a phed- war o blant ar y lOfed cynfisol. MARWOLAETH YR ESGOB CLAUGHTON.—Bu yr Esgob Claughton tarw nos Lun diweddaf yn ei breswylfod. Yr oedd y prelad ymadawedig yn 70 mlwydd oed, a bu yn ddilynol yn esgob yn St. Helena a Colombo. Yn 1871 penodwyd ef yn Archddiacon Llundain ac yn Ganon St. Paul, ac efe ydoedd prif gaplan y fyddin Brydeinig. Dywedir mai Switzerland ydyw yr unig lyw- odraeth wirioneddol Werinol ar wyneb y ddaear; canys nid oes yno. iilwyr na neb yn derbyn cyflog- au aruthrol o i'awrion. Cyflog yr Arlywydd ydyw 3000 o ddoleri y flwyddyn; ac nid yw y barnwyr yn derbyn ondd 1,200 o ddoleri y flwyddyn. Ys- tyrir dyn yno y bydd ei incwm yn 5000 o ddoleri y flwyddyn yn dra chyfoethog. PALAS BRENHINOL AR DAN.—Cymerodd y Palas Brenhinol yn Athen dan boreu ddydd Mawrth trwy ddiofalwch amryw weithwyr oedd yn gwneyd adgyweiriadau ar y lie. Er fod holl dan beirianau y ddinas ar lawn gwaith i geisio ei ddiffodd, yr oedd tan yn parhau i ymgynddeiriogi. Y mae tri o'r tanbeirianwyr wedi colli eu bywydau wrth geisio achub y palas. Parhaodd y tan i losgi am ddyddiau. MEDDYGINIAETH ARALL AT Y GERI MARWOL.— Ysgrifena gohebydd i un o'n cyfoesolion :—Mae y feddyginiaeth a ganlyn wedi profi yn wellhad i mi a lluaws ereill a fu yn dyoddef o dan y geri marwol yn y flwyddyn 1866: Cymysger llonaid llwy de o bupur Cayenne, llonaid llwy fwrdd o halen a glasiad o frandi mewn haner peint; yna llanwer yr haner peint a dwfr poeth, a rhodder ef i'w yfed i'r dioddefydd mor boeth ag y gallo ei gymeryd. MARWOLAETH MR. R. S. HUDSON.— Dydd Mercher, derbyniwyd hysbysrwydd am farwol- aeth Mr R. S. Hudson, Bache Hall, Caerlleon, yr hyn gymerodd le yn Scarborough, lie yr oedd ar ymweliad er's wythnosau. Mae ei enw yn ad- nabyddus drwy ein gwlad fel gwneuthurwr Hudson's Dry Soap," ac yr oedd yn hynod hael- ionus tuag at bob amcan daionus, a chyfranodd yn helaeth tuag at Goleg Gogledd Cymru. GWERTHU DIODYDD MEDDWOL I BLANT.—Yn llys ynadon sirol Caernarfon, yr wythnos ddi- weddaf, dirwywyd John Pritchard, o dafarndy y Blue Bell, i X5 a'r costau am werthu diodydd meddwol i blant dan 16 oed. Rhoddodd yr yn- adon gerydd llym iddo, gan ychwanegu y dylai deimlo yn ddiolchgar nad oedd y drwydded yn cael ei chymeryd oddiarno. Mae lliaws mawr o blant yn cael eu cyflenwi a diodydd meddwol mewn tafarnau yn Nghymru, a dylai yr awdur- dodau fabwysiadu moddion llym er rhoddi terfyn ar yr arferiad gwrthun. HELYNT DR. PRICE, PONTYPRIDD.—Yn Mrawd- lys Morganwg, yr hwn a gynhaliwyd yn Abertawe yr wythnos ddiweddaf, dygodd Dr. Price gyng- haws yn erbyn y Barnwr Gwilym Williams, yr Arolygydd Matthews, a'r Rhingyll Hoyle am iddynt ei rwystro i losgi ei blentyn. Hawliai fil- oedd o bunau o iawn, ond wedi i'r barnwr symio i fyny ac i'r rheithwyr ymneillduo, taflwyd rhai o'r achwynion allan, ac am yr un a brofwyd yn erbyn Hoyle, dyfarnwyd ffyrling o iawn i Dr. Price, y 0 gwahanol bartyon i dalu eu treuliadau eu hunain, y rhai fyddant yn lied drwm. DAMWAIN DDYCHRYNLLYD. -Yn gynar nos Fercher diweddaf, digwyddodd damwain ddych- rynllyd vn ngwersyllfa ypeirianwyr, yn Chatham. Clywodd y gwyliwr swn ergyd yn nghyfeiriad ystafell y swyddogion, a phan aethpwyd i edrych. yr achos, deuwyd o hyd i gorph gwraig ieuanc o'r enw Stratham, gwr yr hon oedd yn ngwasanaeth un o'r swyddogion, gyda pelen o chwylddrwyll 0 y wedi myned trwy ei dwyfron. Amos Chick, gwas arall yn y lie, a'r hwn a gymerwyd i fyny, a ddywedodd ei fod ef yn glanhau chwylddryll, yr hwn a dybiai oedd heb ei lwytho, ac i'r ergyd fyned allan, a thrwy y ffenestr lie yr oedd y drancedig yn eistedd gyda'i gwniadwaith. CWM RHONDDA.—Achoswyd llawer o ddychryn yn y lie uchod, ddydd Mawrth diweddal, gan daeniad y newydd fod glowr, o'r enw Thomas Trimmel, 40 mlwydd oed, wedi marw mewn llai na phedair awr ar hugain oddiwrth ymosodiad o'r cholera. Yr oedd y trancedig wedi bod yn treulio y rhan fwyaf o'r diwrnod blaenorol ar Fynydd Llanwonno, yn edrych ar y gwirloddolwyr yn myned trwy eu harholiad blynyddol, ac fe ddy- wedir iddo yfed ychydig wydriadau o ddwfr lleid- iog yno. Aeth i'w wely nos Lun yn ymddangos- iadol iach, ond yn gynar yn y boreu, cymerwyd ef yn glaf o'r diarrhoea, a bu farw mewn poen mawr oddeutu deg o'r gloch y noson hono. Galwyd ar y Meddygon H. N. Davies a Vachell i mewn, y rhai oeddynt o dan yr argyhoeddiad mai cholera oedd yr achos o'i farwolaeth, a gorchym- ynasant losgi pob dim oedd y trancedig yn ei wisgo, ynghyd a dillad y gwely. Cyngliorasant ei wraig a'i blant i adael y ty. CYFARFODYDD CEIDWADOL YN BANGOR A'R BALA. —Dydd Sadwrn diweddaf, cynhaliwyd cyfarfod- ydd Ceidwadol mawreddog yn Bangor a'r Bala. Yn y cyntaf cafwyd anerchiadau gan larll Caer- narfon, Mr. H. C. Raikes, &c., ac yn yr ail gan Syr W. Hart Dyke, Syr W. W. Wynn, Mr. Price, Rhiwlas, &c. Drwg genym na chaniata gofod i ni helaethu arnynt yr wythnos hon. Y SAFETY LAMP.—Y mae yn ffaith nad yw y lamp a ddefnyddir gan ein cyfeillion y glowyr yn cael ei ystyried y dyddiaa hyn mor ddiberygl ag y mae wedi bod yn cael ei ystyried, canys y mae yn sicr ei bod, er yn gloedig, wedi bod yn achos o ddifrodiadau mawrion. Yn ddiweddar y mae ymgais wedi ei wneyd er dyfod o hyd i lamp newydd ddiogel i'w defnyddio gan lowyr. Y mae beirniadaeth bellach wedi ei roddi ar yr 108 o lampau a dderbyniwyd yn ateb yn dda mewn amgylchiadau cyffredin, ond pan eu rhoddid i Ily brawf pendant, torent oil i lawr. O'r oil a dder- byniwyd, nid oes ond dwy yn cael eu nodi yn neillduol, sef y Marsant," lamp a thri gause, yr hon a ddeuai yn agos iawn i'r amodau a ofynid, ynghyd a. lamp Mr. David Morgan Pontypridd, yr hon a ystyriai y beirniaid yn ail mewn rhagor- iaeth. Y beirniaid oeddynt Mr. Burt, A.S., y Proffeswr Adams, cynrychiolydd y Royal Society, Syr Frederick Abel, a'r Proffeswr Sylvanus Thompson. Y mae yn wir ddrwg genym nad oes yr un o'r llusernau hyn wedi dyfod i fyny a'r amodau yn hollol. LLOFRUDDIAETII DDWBL YN SIR LINCOLN.— Dydd Mercher diweddaf, dygwyd dynes ieuanc o'r enw Sarah Ann Rippin, gwraig i lafurwr yn Woolsthorpe-on-Colsterworth, ger Grantham, ger- bron Mr. R. H. Johnson, llys heddgeidwadol Sdittlegate (Grantham), ar y cyhuddiad o lofrudd- io yn wirfoddol ei dau blentyn, un yn dair mlwydd a'r Hall yn dri mis ar ddeg oed. Oddiwrth y tystiolaethau, ymddengys fod y garchares wedi ei gweled ddydd Llun (Bank Holiday) yn ymyl llyn yn Colsterwortli, gyda'r ddau blentyn. Yn ddi- lynol i hyn, dychwelodd adref hebddynt, gyda'i ddillad yn wlyb ac yn fudr. Dywedodd wrth gymydoges ei bod wedi boddi ei dau blentyn, a dangosodd y lie iddi o ffenestr y ty, gan ychwan- egu ei bod wedi ymdrechu boddi ei hun, ond iddi fethu yn ei hamcan. Yn y trengholiad a gynhal- iwyd y dydd canlynol, dychwelwyd rheithfarn o Lofruddiaeth gwirfoddol yn erbyn y ddynes anffodus, ac ar y cyhuddiad yna, dedfrydwyd hi i sefyll ei phrawf yn mrawdlys nesaf Lincoln. DIFROD MAWR AR FYWYDAU AC EIDDO.—Drwy ystod yr wythnos ddiweddaf, yr oedd yr hin yn anarferol o boeth-yn fwy felly mewn rhai parth- au, nag a deimlwyd er's llawer o flynyddau. Dydd Sadwrn, torodd ystormydd erchyll o fellt a tharanau allan dros Fanchester a'r wlad gylch. ynol, ac mewn amryw ranau o ganolbarth Lloegr. Nos Sul, pasiodd ystorm enbyd dros Gaernarfon, Bangor, a'r cylchoedd, ond ni chlywsom iddi wneyd niwed. Dydd Llun, pasiodd ystorm erwin o'r un natur dros ogledd-barth Ynys Manaw, gan achosi difrod mawr mewn tref a gwlad. Niweidiwyd llawer o adeiladau, ac y mae y colledion yn amryw filoedd o bunau dros yr holl wlad. Dilynid rhai o'r ystormydd uchod gan gawodydd o genllysg, gwlaw, a rhew. Cyfododd yr afon Irwell amryw droedfeddi mewn ychydig amser, ddydd Sadwrn. Ond yn Llandudno, pryd- nawn dydd Sul y torodd yr ystorm ryfeddaf o'r oil allan. Yr oedd yr hin drwy'r dydd wedi bod braidd yn annyoddefol o boeth. Yn y prydnawn, yn dra sydyn, daeth cwmwl bychan, dudew, dros y dref o gyfeiriad Penmaenbach. Ni orchuddiai y cwmwl yma ond rhan fechan iawn o'r wybren. Yn sydyn dechreuodd mellt fforchog, peryglua, fflachio i lawr o'r cwmwl, a rhuthrodd y miloedd ymwelwyr mewn dychryn oddiar y tywod i'w lletydai. Tarawodd un fellten ddau bolyn ar lan y mor, yn agos iawn i dai Craigydon, ac wedi malurio y coed hyn yn ddrylliau, rhedodd ar hyd y lan gan daflu y tywod a'r ceryg i fyny yn gwmwl tew. Yr oedd y twrf a ganlynodd y fellten yma yn ddychrynllyd i'r eithaf, a dych. rynwyd pawb yn y lie gan yr olygfa ryfedd. Yna yn fuan wedyn, trodd lliw y mor yn y bau yn wyrdd, a daeth yn ferw trochionog mewn mynud o'r bron. Ni ddisgynodd yr un defnyn o wlaw yn ystod yr ystorm, yr hon ni pharhaodd ond ychydig fynudau.

GOHIRIAD Y SENEDD.

CAMDRIN LLYSGENHADWR. CHINEAIDD.

Family Notices

---_--------'--RHYMNI.

[No title]

MARWOLAETH SYDYN Y DUe WELLINGTON.

TRYWANIAD MERCHED YN GENEVA.

-------....;...---CYNHADLEDD…