Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^ybtiddioij CyoeààuØ. CURACY, wanted shortly in the Diocese of Bangor. Graduate of Oxford. Priest. Bilin- gual. Town parish preferred.—Apply, Omega, LLAN office, Merthyr Tydfil. [79 Vy ANTED a Curate (chiefly Welsh) in the parish of Llangelynin.—Address: The RECTOR, Llwyngwril, Merioneth. [85 WANTED (by first Sunday in October) a ™ Curate. Bilinguist. Stipend, £ 120.—Apply to The VICAR, Rhos, Ruabon. [72 W ANTED Curacy or temporary duty in Diocese of St. David's. Experienced. Refer- ences.—Address, OFFEIRIAD, "Llan" Office, Merthvr- Tydfil. [64 W ANTED, in the Diocese of Llandaff, a T Curacy by a Priest, Bilingual.—Apply, A., LLAN office, Merthyr Tydfil. [80 WANTED immediately, an Assistant Master for the National Schools. Apply, with testimonials, to Rev. GRIFFITH JONES, The Vicarage, Mostyn, Holywell. [87 WANTED a Schoolmaster for Llan- ddewi Aberarth National School. Average attendance, 60. Apply, with full particulars, to Rev HENRY MORGAN, Rectory, Aberayron. r88 HYSBYSIADAU Y LLAN. Dylid eu derbyn yn y swyddfa erbyn Drop MERCHER yn mhob wythnos. PRISIAU. 75 o eiriau (solid) neu un fodfedd i lawr y golofn (displayed):— Un wythnos (tal yn mlaen Haw) 2s. Tair wythnos „ 58. Bob tro ychwanegol (yr un) „ la. 26 o wythnosau (yr un) 9C. 52 o wythnoaau (yr un) 6c. Hysbysiadau Seneddol a Rhybuddion Cyfreithiol. 6c. y llinell. Arwerthiadau, 4c. y llinell. HYSBYSIADAU BLAEN-BALIADOL RHAD. Cyhoeddir hysbysiadau fel y canlyn, os TILIR YN MLAEN LLAW, yn y Llan yn ol y raddfg, ganlynol:- 200 eiriau :-Unwaitb, Is.; tair gwaith, 2s. 6c.; chwech etto, 4s. 6c. 30 o eiriau:—Unwaith, la. 6c.; tair gwaith, 4s.; chwech, etto, 6a. 6c. 40 o eiriau :-Unwaith, 2s.; tair gwaith, 5s. 6c.; chwech, etto, 8s. 6c. ——— TELERAU GWERTHIANT Y LLAN. Anfona y Cyhoeddwyr un copi o'r LLAN 'yn ddidraul drwy y Llythyrdy i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol fel y canlyn: Chwarter blwyddyn, Is. 8d.; haner, eto, 3s. 4d.; blwyddyn, 6s. 8d. Anfonir Y Llan i ddosbarthwyr ac craill, wedi talu y oludiad, fel y canlyn Gyda'r Post. Gyda'r Tren. Dwsin 10c. 9c. Nifer mwy yn ol yr un raddfa. CYHOEDDWYR MM. FARRANT A FROST, Iligh-street, Merthyr-Tydfil. RESTORATION OF LLANALLGO CHURCH. T LANALLGO will ever be associated with the terrible fate of the Royal Charter no less than 140 of the unfortunate passengers and crew are bur- ied here. The original Church, dedicated to S. Galgo, was built about the seventh century. H. Kennedy, Esq., the Architect, estimates the entire cost of restoration, without the tower, at £ 400; with the tower, X550. Special subscriptions may be made for the improvement and enlargement of the Church yard. SUBSCRIPTIONS: (From February 14th, 1884.) X s d. J. Rice-Roberts, Esq., Tanygraig 50 0 0 W. Williams, Esq., Parciau 30 0 0 Mrs. Jones-Parry, Aberdunant, Tremadoe 25 0 0 The Lord Bishop of Bangor 10 0 0 Mrs. Vaughan, Deanery, Llandaff 10 0 0 The Rector, Llanallgo 10 0 0 The Rt. Hon. Lady Neave 10 0 0 The Right Lord Boston. 10 0 0 Miss Pritchard, Plasgwyn 5 5 0 Collected by Mrs. Williams, Parciau.. son The Rt. Hon. Lady Blackett 5 0 0 Mr. Williams, Devon House, Bangor. 3 3 0 Rev. H. Thomas, M.A., Rector, Llaneilian.. 2 2 0 Rev. E. T. Watts, H.M. Inspector of Schools 110 Mr. Roberts, Assistant do. 110 Rev. T. L. Davies, Llandyfrydog 110 Rev. J. E. WiUiams, M.A., Rector, Llan- wenllwyfc 110 Rev. R. Roberts, Vicar, Amlwch 110 Rev. D. Griffith, Amlwch 110 Miss Lees, Southport, per Miss Sellers, Amlwch 100 Rev. R. Richards, Rector, Penrhoslligwv 1 0 0 Rev. W. H. Evans, Llaneilian.. 0 10 6 Mrs. Dr. Ronald, Loch Carron, N.B.. o 10 « D., Pierce, Denbigh 0 10 6 Rev. 'J. Smith, Vicarage, Rhosybol 0 10 6 M. H. Roberts, Esq., late of Garneddwen 0 10 6 J. WILLIAMS, LLANALLGO RECTORY, Pentraeth, Anglesey, June, 1884. -r- AT EIN GO HEB WYR. CYFANSODDIADAU (wedi eu hysgrifenu ar un tu i'r ddalen) i fod mewn Haw erbyn boreu Mawrth, cyfeiriedig— THE EDITOR, LLAN Office, ———— Merthyr Tydvil. Os teimla ein dosbarthwyr a'n derbynwyr unrhvw anhwylusdod ynglyn a. chludiad y LLAN o Merthyr lydnl, bydd yn dda genym pe yr hysbysent ni y ffordd oreu i'w hanfon, fel ag iddynt eu cael yn brydlon. DALIF,R SYLW.-Nis gallwn ddychwelyd ysgrifau ua wneir defnydd o honynt. BUASAI yn daa gan y Cyhoeddwr bennodi dosbarthwyr i werthu YLlan lie nad oes rhai eisoes. Am y telerau, anfoner i'r swyddfa. Cyfeirier cyfansoddiadan barddonol fel y canlyn Rev. L1. M. Williams, The Vicarage, Pontlottyn, Cardiff. J MEWN LLAW.—Llith o'r Bwthyn Gwledig, Tom Pudler, Llith o Lan Gwili, yngbyd Ag araryw ysgrifau eraill y gorfodwyd ni eu gadael allan o herwydd weithder adroddiadau eraill. f^ybiiddion dyl\oeddii$. CAN NEWYDD (BUDDUGOL), "RHYFELWYR OEDD EIN TADAU." BARITONE, Hen Nodiant a Solffa ar yr un copi. Pris drwy'r Post 6c. I'w chael gan C. E. Evans (Wynalaw), Berthan House, Colwyn, North Wales. [78 IN MEMORIAM. Yn barod i'r Wasg. A NTHEM fer, sernl. Y geiriau wedi eu cymeryd allan o Wasanaeth y Claddedigaeth, er Coffadwriaeth am y diweddar Dra Pharchedig HKNRY T. EDWARDS, A, Deon Bangor. Gan EOS LLECHYD. Mor gynted ag y ceir archeb am 300 o gopiau, rhoddir hi yn y Wasg. Pris 3c., neu 3Jc. drwy y Post. Pob archeb i'w hanfon i'r awdwr-Llanberis, Carnarvon, N.W. [86 CYNWYSIAD. 1. Hysbysiadau 2. Yr Wythnos, Helynt Capel Bedyddwyr Castellnedd, Eisteddfod y Bala. 3. Gohebiaethau, Dylanwad Darluu. 4. Hysbysiadau, At" ein Gohebwyr, Erthjiglau, &c. 5. Cynhadledd Esgobaeth Bangor, Newyddion Cylfre- ainol, &c. 6. Newyddion Cymreig. 7. Newyddion Cymreig, Barddoniaeth, Hen wr o'r Cwm yn Mhen Draw'r Byd, Rector Newydd Dolgellau. 8. Ty Danesbury, Hysbysiadau AT EIN DERBYNWYR. 1W Teimla y cyhoeddwyr yn ddiolchgar pe gwnai ein dosbarthwyr a'n derbynwyr 0 caredig ymdrech i anfon yr arian dyledus am Y LLAN am y chwarter diweddaf i'r swyddfa mor fuan ag sydd bosibl, er mwyn gwastadhau y cyfrifon.

-------....;...---CYNHADLEDD…

GYDGYNGHORFA ESGOBAETH BANGOR.