Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

LLlrra TWM itELS

■.■■■■-UNDEBYGOFIAID

. LLANPUMPSAINT

News
Cite
Share

LLANPUMPSAINT CLADDEDIGAETH.-Ar ol byr gystudd, bu farw ar y 29ain o'r mis diweddaf Mr. Erasmus Davies, Glan- gwili, yn y plwyf uchod, yn 64 mlwydd oed. Daeth tyrfa luosog ynghyd i dalu y gymwynas ola.f o hebrwng ei weddillion marwol i dyn ei hir gartref yn mynwent Eglwys y plwyf, yn yr un bedd ag y claddwyd plentyn iddo tua blwyddyn yn ol. Gwas- anaethwyd yn y ty gan y Parch. K Davies, gwein- idog Capel Llanpumpsaint. (Methodistiaid), ae. yn yr Eglwys ac ar lan y bedd gan y Ficer (Canon Lloyd) a'r Parch. J. Herbert, Llanllawddog, a dar- llenwyd y llith yn yr Eglwys gan Mr. Pierce, Celynin, yr hwn hefyd a gymerodd ran yn y gwas- anaeth yn y ty- Pregethwyd gan Canon Lloyd yn briodol i'r achlysur, gyda chyfeiriadau tyner at hynawsedd yr ymadawedig fel priod, ei garedig- rwydd fel tad, a'i gymwynasgarwch fel cymydog. Gorphwysed nawdd y nef ar y weddw drallodedig a'r plant ieuainc, ynghyd a'r perthynasau oil, yn eu oolled a'u galar.

- PANTTEG

CYNWYL ELFED

PENCADER

Y GOLOFN FARDDOL

Advertising

- CILRHEDYN.

STANDING JOINT COMMITTEES

TRALLWNG (BRECONSHIRE)

Advertising

CARMARTHEN TOWN COUNCIL

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY…

LLANFYMYDD

DREFACH

- COEDYBRYN

.-LLANDILO

PENCADE8