Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

LLlrra TWM itELS

News
Cite
Share

LLlrra TWM itELS Wel ma'r kold-watter-briged yn mind i lanhai'r wlad ar un skibbad. Mil-blinniddodd yn streit awei. Veri gwd, pob lwk iddi nhw. Stim pwer o ots gida Twm beth na nhw, wath fidd rhen dinker ddim pwer rhagor dan i pawen nhw. Ma rhen wlad ma wedi mind i gal i rhioli jist yn grwn gida. r box-hats a'r wheitwashd scints. Widdoch chi be sy wedi bod yn ddamnedigeth Iwrop. y Pabiddion. Widdoch chi be sy'n mind i ddamnio Kimri to,-y winoow-rilijon. Fel wy wedi gweld sbo fi jist a bod yn .griglid,-neith hi ddim o'r tro i dreial twyllo'r Hollalliog. Yiw kant cheet him mei ffrends. He kan see yiwr rottn jelus harts. Ie ie, stoppwch chi'r throt oil os dych chi'n mofin, ond « misteko. Nawr gwedwch chi beth nnnoch chi am wlad leiw ar ol stoppo'r throt oil, ond peidwch chi a misteko. Nawr gwedwch dhi beth finnoch chi am Twm, ond wy'n mind i weid i'n marn yn streit fan hin. Wv'n hidio dim o'r d-- beth iw'ch barn chi am beth wy'n skrivenni. Rhagrithio iohi, ond gweid yn streit beth wy'n feddwl odw i. Sharad yn ffein ichi er mwyn hala pobol i gredi bo chi n ddiwiol a ma lies cimdeithas sda chi miwn golwg. Rot. Sna i'n cal un breecher na parsn i'n macko i finni, a sna i am nhw chwaith. Widdoch ohi pam na backo nhw fi finni. Achos bo ffn gweid pethe si ddim yn cid-fini a nhw. Am y deekns,—0 ma nhw i gid yn ffrind i fi,-hinni iw y boys ma sy a'r kap yn ffittc iddo nhw. Reit, nawr te, stop the arjn £ tro bo'r rhifel yn para ontefe. Hm! Lot ma'r drink yn neid inglin a'r rhifel. Vv lddoch chi'r gem. Dim digon o ammunishon wedd gida'r wlad ma yn barod, a nawr i gal kwatto'i hesgeilistra mai'n bwrw bai ar y dablen. Bwrwch y bai yn streit ar ich Lliwodreth si wedi bod yn wasto'r ammunishon sha'r Scnedd ar wharre plant. Os dyeh chi am safio wmla biddwch cbfn barod am ffeit bob amser. Meddiliwch am wlad si'n braggan mai hi iw boss y bid, a pan ma gwlad arall yn mossod arni, 0 sda hi ddim ammuni- shon, na drillie, na Jillad, na dim yn barod! Meddiliwch am hinni. Dima Senedd speshal! Dim bid i wmla a'r gelin yn barod,—ond prigethe sich. Ie wmla am Horn Riwl! Rargol fowr. diolchwoh fod Rwsha a Ffraink a Beljwm yn helpi ne mi geiseoh chi Horn Riwl. Mi .t^eisech chi Sossej Riwl. Lwk heer. we gwlad bach dlawd Beljwm yn fwy parod na chi am amddiffin i reits. Wedd, a mi nath Beljwm beth na neithech chi'r kowards. Mi stop- podj Beljwm y Jermans i find i Ffraink ag i ddwad yn groes l'r wlad ma. Beth neithoch chi? Darllen- wch weddi Lliwelin Williams ar yr amser ny. Mi fiodd e jist a gweitho Kommon Preier i stoppo'r rhifel, ie a KOMMON preier wedd hi hefid-kom- mon iawn. Gweddi dyn heb agor i liged. Wedd e heb gal troadigeth prny. Ichi'r breechers a'r deekna ma yn gweiddi yn erbin stoppo'r rum i Tommis yn y trenshis. Eesi-cher warfer. Nawr, wy'n diskwl gweid rijmint y TEMPERans ffanatiks ma yn cal i start o. Fidd dim ishe rhain wedin yn y wlad ma. Ma lot o breechers yn leiko gweid o'r pilpit shwt dilse Tommi fiw yn y trenshis. Beth ma nhw peido mind mas i DDANGOS y ffordd iddi nhw. Mi all y wlad ma i spario nhwn sweet. Mi eith popeth mlan 'r un peth yn gwmmws. Wharre teg i'r bachan na o Lansteitan,-preecher iw e,—Mistir Jon,—sna i'n gwbod i bwy enwad mai e'n blongo, a stim ots gen i chwaith, idrich ar y dyn odw i. Ond mai e wedi gillwng yr inig fab sy gidag e i joino'r rhifel, ag wedd inte'n folon mind hefid ta nhw i gimrid e. Gwd gem old boy. Ma dy enw di i find lawr ar Rol of Onnar Twm Barek. Wit ti'n shampl fowr i'r westers si yn y pilpitt-e. Mor of yiwr abort is wantid. Ie ond sharad oboti'r bisnes ma o gaiad y bildins a'r eeins wen i. Nawr te, a sharad sens, odich chi'r kold-watter-briged yn credi yn sownd bo chi'n mind i neid daioni wrth neid na. I dowt it veri mutch. Cin mind imhellach, beth ta ni ddim ond idrich am finnid ar gimint o ddibe sy'n dwad miwn i'r Lliwod- reth. O le ma rheini'n mind i ddwad wedin. Smo chi'r kold-watter-briged yn mind i stwmpo pwer mas os wy'n nabod chi'n dda. Boys i chi sy a bwttwne sownd ar y booked le ma'r dibs. Cofiwch ohi ma points iftdi fforna hefid. Mai'n sindod gida fi ehwt bethe dwl iobin weid. Mi weles goppi o'r Fanner Dimbich pwy ddwarnod, a dina le we long storri oboti Jon Philips boss y Grammer Skool. Nawr aharad odw i am dano fe yn ol fel wedd e'n gweid ag nid dim oboti fe fel dyn. Mai'n debig ma hen fachan reial iw e, ond ma boys felni yn apt o weid pethe,—wel,—galwch nhw'n beth finnoch chi. Ond yn ol y Fanner,—a wedith y Fanner ddim bid cas na celwi am Fethotsin. we Jon wedi gweid o flan y justissed fod wan pub yn Kaetellnowi gogifer a ffob 55 o boblogeth. Nawr Jon, mi gimrest ti'r riwl rong wrth weitho'r sum na. Faint o shoppe sy'n tre Kaetellnowi ar gifer y boblogeth. Odi'r shoppe na wedi cal i codi i gid er mwyn poblogeth tre Kas- tellnowi? Cwm on Jon. hav anuthur shot at arth- mitik. Rong anser met. Nid dim ond ar dre Kastellnowi ma Jon yn dippendo am biwpils ie fe. Le ma'r wherthin yn dwad miwn nawr machan i. Ichi'n gweld mor frattiog iw argiwmint^ y kold- watter-briged. Ddala nhw ddim dwr" shach throt oil. Ond a gadel wharre plant fel hin yn lloni, shwt bidde hi ta'r pubs i gid yn cal i caiad. Mind miwn i Temprans Hows i mofin dishkled o de a binnen. Cal i'n troi i rwm mowr a llinie prigethwirs ag adnode ar y wal, shavings pappir yn lie tan yn y grat ganol geia. Diskwl am y te am boti hanner awr sbo chi wedi sithi. Wthgwrs diw'r breechers ma sy'n prigethi Timprans ddim yn gwbod fowr am deni wath nid i'r Timprans Howsis na nhw'n mind i whilo am ogor, ond i rwle lie nag wes Skel of TarrifE" ar y wal. Le ma dinion ifenk yn mind i hala'i hamser wedin. 0 midde chi—miwn steddfode, a cwrdde gweddi. ag iskol gan, a thrimmings felna. Hm! I see the point. Mor wurk ffor the nursis. Ie, ag all nob wadi nag iw'r owrdde ma fwy o breedin-grownds am blant trw'r llwyn na holl bubs y griadigeth. Nawr wy am roi un sijestshon bach mas. Ichi'r kold-watter-briged am gal caiad y pubs am 8.30 p.m. er mwyn stoppo'r meddwi. Gwd inuff. Ma Twm Barels am i chithe gaiad ich owrJde i. gid am 8.30 p.m. er mwyn stoppo'r gweithredodd cwilyddis ar ochre'r hewl wrth ddwad adre o'oh cwrdde chi. Son am dablenna men'iffrid i. Os wes emill un yn mind dippin bach yn shonk yn y tai a'r sein, faint o foch ichi'n gadw yn ich twlke. Beth ichi'n feddwl am bin. Rihersal ganni miwn cappel, un o'r boys bleina giJ.a'r canni yn i whislan hi'n sweet yn y kappel, ag wrtb ddod o'r rihersal biti 10.30 p.m., wel shwt biodd hi ar y ffordd gatre rhingto fe ag un o'r ledi singers??? Nawr dima dippin o streit tok ichi. Chi gy wedi gofin am dano. Kleen yiwr own dens owt fferst. Sattan ffeinds sum mischifl stil ffor eidl hands to doC. STEDDVOD DREFACH. Wy wedi clwed ehish fach fod lot ishe i Twm i weid i farn inglin a'r steddvod ma. Wel mi gweda fe, a. hinni'n ddigon plaen. Fel hin ma hi do. IJinne wedd Mel Vois Kompitishon a kwppan arian i'r fferst. Nawr we rhaid i'r kor biddigol i gario ddwywaith o hed cin cal y kwppan. Bob Kol an parti enillodd llinne. Leni mi newidodd y komiti y riwls, a we rhaid i r kor fod o dan hin a hin o ri-f. Mi ath Bob i gistadli dan yr un riwls a Uinne. Parti o Gastellnowi yn i sefill e. Bob an cumpni wedd y gore, ond we gidag e omrod o nimber yn ol riwls leni. Thats the dispiwt. Hoo is to get the preis? Dima wy'n weid. Rhoi'r preis i Gastellnowi, a'r onnen yn drwm ar grwpper comiti Drefach am neid shwt gawl. Wel mi fiea jist a gweid am neid afawt durti wurk, ond weda i ddim o hinni, wath wy'n credi taw yn i twpdra gneithon nhw e. Veri bad wurk boys. Yr un riwls ddilse fod leni a llinne ar bob cifri. Be sy wedi bod sha PENKADER oboti'r korre canni. Wel, we'n i'n digwidd bod sha Penkader nosweth y steddrod a mi glwes i'r ddoi gor yn oanni,-kor y merched ifenk a kor y gwrag- tedd. Gida llaw, shwt newidodd y gwragedd i leeder? Nawr ma'r barnwr wedi oal rhoi i farn ar y ddoi gor, a ma rhiddid i finne i roi e 'to. We'r bawl gidag e i weid wrth y komiti am roi'r dibs i gor y merched ifenk. Winne am i'r piblik roi clod i gor y gwragedd. Nol i'n marn i, we fowr o wahan- iaeth indi nhw. Sna i'n gwbod pwy wl"n arwen un o'r ddoi gor, ond dina fe. wy'n trwbli fowr pwy sy'n arwen. Beth wedd girlàr Bobbi i neid a'r fisnes. Sna i'n gwbod nei. Tawn i'n gwbod pwy wedd yn arwen kor y gwragedd mi wedswn. Wy wedi clwed dippin bach yn rhagor oboti INSTITIWT LAMBIDDER. Nol fel wy wedi clwed ma gryn lot o drwbwl wedi bod na. Ichi'n cofio i fi weid fod dot glass o fim- bers na. Wei, mai'n debig bo fi'n eitha reit. Mi wcdwd wedin fod un klass yn trcial rhwystro'r llall i find mlan a'r gwaith, a bod iaith na sy'n y Dik- shoneri yn cal i hiwso nai Sna in gwbod beth we'r geire iwswd, ond sna i'n leiko gweid stumlin-blox miwn pethe fel hin. 01 wurk togedder wy'n leiko, ond dina fe, S& nag wedd chans i weitho felny, wel, ma'n well gen i beido gweid dim. Pan mai'n dwad yn ges fel hin, y bossis fod iw'r mimbers hena, ag os nad iw'r yung bluds yn bihafio, wel, kleer them owt. Y GOFIED. Ma'n dda gen i weld fod indeb gofied shir Gar- furddin yn fiw o hid. We'n i wedi meddwi bod hi wedi marw pan glwes i storri faoh o ardal Bethlem nagos i Landeilo. Bachan yn mind a ceffil heibo i efel ag yn i bedoli e miwn efel dippin imhellach. We'r bachan yn gweid ma mind a'r ceffil wedd e i ddangos e i rowin we ishe i brinni fe, ond sna i'n gwbod am hinni. Beth benna mai'n debig i'r jeejee ddwad nol heibo efel Wil bach wedi cal i bedoli. Men cwpwl o ddwarnode dima'r un joker yn dwad a pofini i efel Wil ag ishe hoilo pedol. Mi fiodd Wil ddigon o ffool i hoilo hi. Beth we ti peido bwrw'r bedol oboti ben e bachan ta ge gimint a minnidd. Beth am y gof arall wedin. Shwt we hwnw yn pedoli heb wbod shwt we petlicn bod rhing y bachan a Wil. A wedd hi'n tali'r ffordd wn i rr bachan ma bedoli mor bell o gatre. LLANDDEISANT. Stim fowr o amser gida bobol Landdeisant i feddwl am y rhifel, wath mai'n halibaloo gida nhw sha Twmllanne. Radios o'r kwerril i gid iw y breechers a'r deekns clo. Sna i'n gwbod pun o nhw sy'n iawn nag yn rong, ond nol fel we Jak Drefal-dwin yn weid ma wheoh wedd un, a hanner diesen we'r Hall. Wy wedi bod yn meddwl bwcr o weithe shwt ma rhain yn mind i neid ar ol mind i'r nefodd. A odi r ffeit yn mind i find mlan man ny wedin. Wel wth- gwrs wy'n credi mai i'r nefodd a nhw, wath fise nhw fowr o amser yn y man arall wath lwe'r jafol ddim iddi nhw i chucko'r glo oboti ai sarni fe. Lot o grefidd si miwn peth fel hin,-rhai bleina'r jappel am wddge i gili. Wel, fel gallsid diskwl, wedd mo'r dibs yn dwad miwn yn rhiw slik iawn. We nano diskwl iddi nhw ddwad hefid. Ond o'r diwedd we rhaid idrich miwn i'r bisnes. Enw un bachan yn cal i alw mas ffeiv bob. Hwnw'n gweiddi fod e wedi rhoi banner sofren. Postol Ordors wedin yn Jwad miwn a'r breecher yn diolch i'r anominus donor am i help at refengil. Bachan arall yn gweid fod e'n nabod yr hanreiting. Then the band stop pleiing. Hen brid hefid. Nawr pwy grefidd sy miwn pethe fel hin. Dango ma'r bisnes yn wath na un theeater. Bildin arall ddilswn i enwi, ond hwna ddoith i'n meddwi i ginta. Wel te, cin cwpla am rwsnoth wy am roi him iddi nhw sha Twmllanne i ganni. Lie embidis iw Twmllane, Haleliwia. Dima He ma'r grefidd ore, Haleliwia. Nid wes ima rith maddeiant, Stim un rhifedd nag wes Uwyddiant, Ond ma'r jafol miwn gogoniant, Haleliwia. Doed paganied y pegwnne, Haleliwia. Am wir grefidd i Twmllanne, Haleliwia. Cifreth Moses yw y safon, Holi war rhing dwy battalion, Aohos Krist jist mind yn yfflon, Amen, nesa.! Mi ath yn dro fflat ar rhen Drefaldwin rwsnoth wetha. Mi ath lan i Langadok dy LIeen P ak heb gofio dim fod y Rasis wedi stoppo. We Jak k-rhi'n gweid wedi credi bise lot o "fareIs yn moilid ala, ond se chi'n y man na, nid 'barels wedd yn moilid. Dina le wedd merch ifank yn dreivo kart a glo, oitha dreiver hefid, ond dima dJwy ferch ifank arall yn mind mlan at y blak fbussi gal reid. Fel gweitha'r modd ma'r drcsamekers nawr yn kredi'n grit yn yr hobl ekerte. Mi landodd un o'r dd" ar ol crigin o dichan yn san yn d:1; yr. > kart; ond pan ath nimber 2 i find lan, mi ffellodd gal i chwrne at i gili yn deidi, a dima hi'n lando yn y buss a'r pwmps yn yr owir. 0 mowid i dina wichal a gweidJi a etriglan cin oal i bagle o teni, a gwath na'r cwbwl we bachan y ty glass yn watcho. Wirione i, ma rhaid i'r ferch a'r buss i gario iskol yn y buss tro nesa er mwyn safio aksidents lledwith fel bin.

■.■■■■-UNDEBYGOFIAID

. LLANPUMPSAINT

- PANTTEG

CYNWYL ELFED

PENCADER

Y GOLOFN FARDDOL

Advertising

- CILRHEDYN.

STANDING JOINT COMMITTEES

TRALLWNG (BRECONSHIRE)

Advertising

CARMARTHEN TOWN COUNCIL

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY…

LLANFYMYDD

DREFACH

- COEDYBRYN

.-LLANDILO

PENCADE8