Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

LLiTH TWM 'BAKELS

News
Cite
Share

LLiTH TWM 'BAKELS Mi fiodd Kwrdd Mishol y Muthots yn Abarteifi os tippin bach nol. Fan hin ma oil yn cal i roi ar fasheeneri sanktedd y korff. Kwrdd pwysig iawn iw hwn, pob un mor sifil a jij pan bo fe'n gwisko'r cap du. Un peth intre-stin iawn fiodd mlan gida nhw wedd llithir o wrth rhiw Jineral Assemli, ond sna i'n gwbod i bwy rijment ma'r Jineral ma yn blongo. Ond dina fe, stim ots am hini, llithir y Jineral we'n intresto Twm. We'r Jineral ishe gwbod pwy steps wedd wedi cal i cimrid i ofali am "'fowid ispridol" y showdwirs o Gimri wedd yn treino yn Lloiger; a we'r Jineral ishe gwbod hefid os wedd rhai jappels yn folon gillwng i breechers i find no i ofali am ispridion y showdwirs, nage, hold on, beg yiwr pardn Mistir Jineral, gofalu am i bowid ispridol nhw. Reit te, dina'r peth yn blaen nawr. Wel am wn i, na fise'n fendith ta sheer Abarteifi yn bala' I hanner nhw a gweid y lleia. Chidig a'r diain ■s ma lot o nhw'n neid gatre ond cwmpo mas a skeman. Faint o'r boys ma sy'n meddwl rhwbeth ar ol i kappeli ar wahan i grafi'r dibs at i gili. Ma rhai sertnli yn gweitho'n galed gida'r plant a'r dinion ifenk, ag yn meddwl mwy am ddioni rhai si'n codi, nag am neid enw iddi nhw'i hinen trw frabblan pethe na diw nhw'n diall dim oboti fe. Ie gofali am fowid ispri-dol Tommi. Bei hang thats gwd. Lwk hcer mets. mi all Tommi idrich ar ol i isprid yn reit dda, ond treiwch chi'r ispridion sank- tedd na idrich fod Tommi yn cal ffer plei a bod i wraig ai blant gatre yn cal wharre teg. Os tippin bach nol we lot o chi'n gweiddi RIDIWS THE NEVI! RIDIWS THE ARMAMMENTS! ach letest crei wedd nid RIDIWS ond STOP pwr Tommi's tot of rum yn y trenshis. Damo chi, cerwch mas am drip i'r trenshis gal gweld shwt leikwch chi fod no am orie yn y glibanwch a'r oirfel, a'r shels yn whiban oboti'ch penne; ag yn y diwedd clwed rhiw kold-watter-brigeds yn wban oboti rum y pwr dovl. Go haliffax, odi chi'n meddwl ma mind mas i gadw kwrdde gweddi a kimmanfa ganni a thrimmins felna ma Tommi. Jawk ariod haff a mo, mi gofies yn ddisimwith am bos ges i pwy ddwarnod. Dima fe,—Be sy'n debig. a be sy'n wahanol rhing kappel a munni-box? Dim a'r anser i chi. Ma'r ddoi yn debig o ran shap a'r gwahanieth iw fod y dibs yn mind miwn trw dop y munni-box, a trw ochor y kappel. Go dda ontefe. Ie, ond ta Tommis ni yn mind mas i'r ffrunt i gadw kwrdde gweddi fip'r Jermans ddim yn hir oin gneid twlle yn top ich jappel-munni-boxis chi. See the point. Wel. am y rissoliwshon inglin a'r Posponmint Bil baswd vn y kwrdd Mishol. wel mai e gistel a ellid ddish- kwl. Beth am y sentens ma,—" and wheil pripperd to do ol in OUR power to keen the triws we protest, &c.. &c.. &c. Fi rododd OUR miwn kappital letters rhog ofan na silwech chi ddim fod NI yn y bisnes. Wel fise hi ddim yn ddiwedd y beed ta chi ddim yn cadwr triws. 0 ie, wy'n watcho lekshwn y deekns yn Abarporth. Riwshap nei gili wy'n teimlo tippin o intrest yn y leksbwn ma. Mi gewch wbod to. Beth we'r cwrlld mowr fiodd eida'r Rakabeits yn Llechrid os tippin nol. DaHith champion rododd boy yr hat wen ar Wit an Hiwmor." Ie falle bod rhiw dippin o hiwmor oboti'r bisnes ond we liln "Ower o wit clo, wath ma hen wheddel mai breviti is the fowl of wit ochodin os wedd y peth crlwodd Twm yn iawn. wit heb sowl wedd y ddarlifch. Ddibenodd hi ddim yn rhi loi clo. Shwt mai'n bod oboti bisnes y dwr i Llechrid? Dango, gwd job fod tippin o throt oil i jral sha Llechrid ne mi fisen wedi tag! bob enod. Ond dina fe. falle bod netivs Llech- rid vn prakteiso biw heb ddwr. See the point. Ma rhiw helint arall sha TJechrid hefid. R. ma rhaid i Twm whilo miwn i'r bisne? mn. Bl'th iw y row sy wedi bod oboti'r feniw na dowlidd dippin o danwent i glais y claw. Odi hi'n wir i joker o'r lie objekto i hina a towli'r tanwent not ElhA, cifeiriad yr Ardd1 Fane bidd y feniw ma ne rhiw ffrind mor --nredi,- a rhoi ffwl partiklars i Twm, ag wedin mi fidd gida Twm rwbeth i weid wrth meilord. Faint o foys o aTdal Llechrid oy wedi joino'r armi. Jawk ma rhai ar ol to na fise hi fowr o rolled i gweld nhw'n joino ne yn hitrach yn ri-joino'r armi, We'n i'n clwed pwy ddwarnod am fachan yn treial bob ffordd i sral crwtin i joino'r -armi. Thate not the wei met. We livs in a ffree land thank god, an to h with kompulshon. Odi ddi ewir i un o'r boys shegir ma hala llithir i fachan oboti joino'r armi a dim rhoi mistir o flan i enw fe wrth adresso'r llithir. Te weit a bit. odi ddi g-wir hefid i*r bachan hala llithir nol a dim ond enw plaen y bachan ma ar yr envilop. Os diw hi gwir, wel mi leikswn roi smacken dda ar i gefen e. Gwd lad bei hang. A wurthi disseipl of the owld tinker. Its breins nn kommon sens that kownts an not dibs. Ond dina fe mi fidd een i racror i weid to ar y bisnes ma whap iawn. Ochodin lwk owt. Wel ma lekshwn ERBAN KOWNSIL CASTELLNEWI wedi passo. Wy wedi bod yn whertbin lot wrthw'n hinan ar ol y lekehwn ma. Pwy we'r bachan na fiodd yn skribblan i Fanner Dimbich oboti'r lekshwn. Aros di sbo'r lekshwn wedi paseo tro nesa met. Nei di ddim cimint o gawl wedin. Wedd e'n gweid oboti un kandidet fod e wedi bod yn sha.rad oboti dinni lawr y bildins a'r sein yn Kastellnowi, a bod e'n eilod iwsffwl ar yr Erban Kownsil, ag yn oal i ddewis heb ganvasso dim. Wel mai e'n gwd chap, shach falle Ji.kin bech yn willt emill waith, ond mi droiodd y lekshwn ma dippin bach yn od tro hin. Jon mas yn roirtfel a lanlord bildin a sein yn hedo'r ,pol. a lanlord arall yn din wrth i gwt e, a doi lan- lord arall wedin nes lawr ar y list. Od ofnadw ontefe. Throt oil pia hi Jon. We doi Lebor Mim- bers yn sefill,-un o nhw'n King hefid, ond mi gollodd i goron tro ma, ond paid a danto, in nekst teim ol sport. Ma cimint yn dy fox sens di a neb o nhw. Wel mi gawd un Lebor Mimber miwn a gwd chap hefid,—mishtir y wvrkos. Diw e'n hidio dim o'r han.g am neb. Streit ffrom the !!howlder. Ie stop di, dy durn di ky i fod yn J. Pee tro nesa on- tefe. Gwd luk maohan i. Wel, wy'n credi fod gwd kownsil wedi cal i dewis. Ma'r hen fovs gas find miwn yn gwd chaps. Dina lanlord Remlin Arms we'n sowdlo topper y pol. Hen fachan piwr iw Rees a ffob un yn ffrind iddo. Hen fachan sownd i farn. Dina'r kol murchant wedin. Sharadwr heb i ail a.g mi gadwith y lie yn leivli, a eironmonger y Gwalia, ma pawb yn nabod hwn. Eith ddim pwer dros i ben e, na Wili Devis y teilwr. Boy kwick iw inte wedin. a ma ishe boys kwick ar y kownsil. Ivans shop Tomos Ivans, gwd bisnes man 'to, a mi fidd chans cal bisnes guvrmint nawr. Devis Dis, mi geith e ofali am drad y kownsil. a fel ichi'n gwbod ma ben ddwediad-meind the ffeets and the bed wil lwlc affter himselff. We'n i'n gwbod vn reit dda am Beker bise fe miwn yn galch. Ma'r beker yn owld ffevrit in the town a gwedwch chi finnoch chi, mim- ber iwsffwl iw e. Olwes redi to do evrithing. Hen geffil weithith gistel yn y rheech ne dan Haw. Pob lwk, boys. Wet ma steddvod fowr i fod sha DREFACH boti now Leen Paek. Steddvod siksessffwl iawn iw hon hefid bob tro clo. Ond beth ginllwn neithocb chi a thestin y gader tro ma. Twm dnsnt leik thees marwnade. Boys bach we dim ishe gwerth 8 pownds a stol, o sebon i olchi rhen Ddoktor. We'r hen Ddoc yn well bachan na chi bobol Drefach i gid gida'ch gili. Wele llond Gomer o ddinolieth. We dim mwy o barch gida neb i Gomer na'r hen Dwm, ond sna i'n leiko'r eideea ma o ganni marwnade am gader. Sna i'n gweid am ich steddvod chi'n fwy na stedd- vode erill, ond meddiliwch am hin nawr,-falle ma bachan o rwle geith y gader ma. na we'n nabod fowr ono fe, shach o ran hinni we jist pawb yn nabod Gomer. Ond ichi'n gweld y point sy gen i. Dim ond rhai we n veri veri cifarwidd a'r dyn all ganni marwnIW yn reit. 0 ie, mi glwes i joken dda iawn pwy ddwarnod. Bachan yn gofin i un arall i brinni ceilog iddo. Wedd e'n folon rhoi so mutoh am dano. Bachan arall wedin yn dwad i wbod ag yn prinni'r gock-go bang yn weddol resimmol gida'r boss. Pan ddoith y missis i wbod y dodj dima'r taranne yn dachre a mi ath larwm y geir nol whap iawn. SEISON A BARB WEIER. Mi ges i gwestiwn pwy ddwarnod,-shwt we cimint o Seison yn joino'r armi nawr. Fioch chi ariod yn meddwl am y point? Diw hi ddim yn debig fod y boys bach ma yn fwy loial i gwlad na'r Kimri, a sna i'n credi ohwaith fod nhw'n well heer os. Wel nawr te, shwt ma hi'n bod fod cimint o nhw wedi joino. Mi weda i'n marn wrthoch chi'n Btreit. Achos fod lot o nhw'n cal bid mor wael le we nhw. Nawr peidwoh chi a meddwl mod i'n blacko pob un sy'n cadw'r boys ma. Wy'n gwbod am lot o lefidd Ie ma nhw'n cal lie da, ond gweid wy am y majoriti. Lie nesa mas ma nhw'n gal finicha. Ond mi weda i ragor am hin nes mlan. Cofio nes i nawr am un ffarmwr bleinllaw iawn sy'n cadw crwt o Sais. Bachan reit dda iw'r ,sais ma hefid ag yn gweitho'n champion. Wel mi ath yn dost os tippin nol,-ar ddy Gwener wedd hi. Dy Sadwrn we'r crwtin yn lando yn wyrkos Landeilo. Mi wellodd whap iawn-inen cwpwl o ddwarnode clo, a mi ddoith nol. Nawr dima'r point. Ta mab y joker ma yn mind yn dost a hale fe fe i'r wyrkos? Wel ma teimlad gida crwtin o Sais gwlei. Ma hwnw'n leiko caredigrwidd 'r un peth a ffob in arall. Pwy rifedd fod lot o Seison yn troi mas yn wael pan bo nhw'n cal i treeto fel hin. Ech y fi. Ma Twm yn mind i gadw i ligad ar ol y gwr ma, a ma'i enw a'i swydd e'n mind i ddwad mas tro nesa. Stim bisnes gida dinion i neid pethe fel hin pan bo nhw yn proffessi pethe gwell. Nawr nid whilo beie ar ddin- ion ma Twm yn neid, ond dangos mas i'r piblik mor freokis iw'r pidols sy gida'r jappels a'r jurchis. Bee troo to wat yiw proffes, or be leik Twm-dont pro- ffess enithing an keeep awei ffrom rilijus bildings. Pwy we' r ddoi joker na we'n wharre'r ffool ar dop rhiw Jonstown nagos i Garfurddin ar nos Seel pan gofiodd un o nhw am Twm Barels. J-- well i ni droppo hi rhog ofan daw Twm i wbod. Ie, ma well i chi watcho hefid ne mi fidd onnen Twm yn gros i'ch crwpper chi tro nesa. Wel ma wirkmens tre Carfurddin yn etarto kopere- tiv clo. Dina fe, mi wedes i ddigon wrthoch chi'r shopwirs amser torodd y rhifel mas, ond rondech chi ddim. Wrth godir prishe prny a threial gneid dibs yn unffer ar gofen y rhifel mi dorooh chi wddwg yr hwyad sy'n dedwy'r goldn egs. Stim tamed o drieni gida fi am danoch chi. Servo chi'n d-- wel reit. Mi ddilsech chi feddwl rhwbeth am rowin heblaw chi'ch hinen. No gwd rhoi bisse yn icb penne nawr. Pob lwk ichi boys,—chi'r wirkmens wy'n feddwl. Os na idrichwcb chi ar ol ich hinen, neith dim neb arall. Gweithwch gidach gili fel un gwr. Stop pwr Tommi's litl tot In the trenshis; WEE must riwl the blwmin lot In the trenshis: Let THEM ffeit ffor yiw an me, WEE wil prei, an WEE wil see That THEI ol ar strikt Tee-Tee In the trenshis. WEE'r the chaps hoo now wats gwd In the trenshis; In the rein, an kold, an mwd In the trenshis: WEE wil riwl ffrom eesi cher, 01 owr Tommis that's owt ther; < WEE wont risk a blwmin her In the trenshis. Temprans is owr litl showt, Thats owr gem; J Get the pubs to ol cleer owt, j Thats owr gem I Wat WEE ker ffor Keiser Bil, j WEE wont ffeit an risk get kil, Wat WEE ker if Tom gets il, 8top the rum, bei hang WEE wil, Thats owr gem. 0, WEE leiks to klowt the jurch, Kompitison Tut, let Tommi in the lurch, Kompitishon!! WEE'v no intrest in the ffeit, Smash the jurch,—bee't rong or reit, Then WEE'l bild sum jappels speit,. Kompitishon!! o

HWNT AC YMA

LLANNOFF

Advertising

EISTEDDFOD TALOG.

EISTEDDFOD GADEIRIOL BETHANIA,…

.LLANEGWAD

GLYNARTHEN

-----.-,-----_._-Y GOLOFN…

LAMPETER TOWN COUNCIL

LLANYBYTHER.

...---BURRY PORT AND PEMBREY…

TEIFYSIDE RIFLE COMPETITION

LLANNON NOTES

HENLLAN.

Advertising

----LLAKDYSSUL

HEWCASTLE-EMLYN

[No title]