Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

LJL1TH TYVM 'J5AKELS

HWNT AC YMA

LLANPUMPSAINT

,NODION 0 ABERGWILI

News
Cite
Share

NODION 0 ABERGWILI Y mae llu o'n trigoliot) wedi mwynhau cynyrch y gerdd. bellach. Deallwn mai Miss Jones, Castle Green, gariodd v blaen am datws newytld. CYNHAUAF GWAIR sydrl mewn bri, or nad yw'r cnydau fel y dymunir; ond hytrach manteLsio ar y tywydd m¡w'r amaeth- wyr. Mr. Evans. Glantowy Fawr, ddigwyddodd osou y peiriant gyntaf mewn gweithrediad yn y fro. GOLYGFA HARDD yw gwelod saith o elyrch bycliain efo'u tad a'u mam yn nofio Lh'n yr Esgob. Y mae yr hen loy vii yu gwneyd golwg gas ar yr hwn nesha at yr olygfa. Y GWIR SAMARITAN. Crefydd y bobl oscxlwyd mewn prawf boreu Sul diweddaf, pan gafwyd un o wartheg umaethwr parchus bron o'r golwg yn y ffos. Achosodd hyn rai s<^ddau gwag yn Ebenezer a'r Eglwys, niiu caf- ,\(1 allan pwy yw y gwir Samaritan. DAMWAIN. W rth bedoh un o ebolion y fro, er vmddangos yn y D,,i-i,y Pontargothi y dydd o'r blacn. derbyniodd ilr. W. Jones. R.S.S.. niwaid i'w goes, ond da genym ei fod yn obeithiol eto. SEDD SENEDDWR. Yn dyrchafu i'n golwg y mae vmia-sdy J'w:ydd o r: Seneddwr anrhyvleddus, Mr. John T'inds, yn vrrvl ty ei fam. Credwn mai gwait-h anhawdd fydl iddo guro palasdv bychan yr hen wraig mewn giendid a phrydferthweh. LLADD Y DIAFOL vn rhwydd n:s gellir: dywedir fod Senedd Prydaia Fawr yn gosod mesur niewn grym er attal y creu- londeb wneir ar adar bvchain, pa l'II1 sydd yn syrthio yn aberth er addurno hatiau y rbyw dg yn fisol. Gresyn o'r mwyaf yw na wna dim Uai na chreulondeb borthi balchder y rhyw lion. SUDDO MAE'R SABBATH i ffosydd hen arferion llygredig v dyddiau gynt. Y Sul diweddaf yr oedd torfeydd lotwer yn dyfod i fyny o dref Gaerfyrddin i ymoleh. Credwn mai dyud i olehÏr enaid, ac nid y corph, yw'r Sabbath wedi ei drefnu. BRAG EIN BEIRDD. Kai dyddiau yn flaenorol i arddallgofll fawr Pontargothi, dyddorol iawn oedd awen a symud- indau'n beirdd. pa rai o honynt oedd amaethwyr wrth fit galwedigaeth. Bardd y Bryn ddarfu gych- wyn y brwdfrydedd un noson ar yr ysgwar fel yma:- Mae genyf ebol 'sgyrnog bras I gipio ras Pontcothi, Os na cha wobr yn ei glass, r n diflas fydd yn barnu; -Nlii("Ii dalp o fryd n'i ben iw draed, 0 ach a gwaed 'rhen GardL Ar hyn cafwyd mwynhad lawer. ac yn digwydd stfyll gei* lIaw oedd ''Bardd y Fro," yr hwn a blygodd ei ben i'r ddaear. fel pe ar roddi fyny yr ysbryd. ond yn ddisymwth dyma ryddki i'r awen yn l ef arfer fl yma Daw "Bardd y Fro" a'i ferlin bach, Os byw ac iach i'r "Ddarby," Ae a i ffwr(i(i it*lr "cliiniplon etip," Naiu I..P.—up ar Cardii Mae hWIl yn fryd o'i ben ïw gwt, Mor dwt a chaws Caerphili. Aetli y beirdd ereill yn fud oil ar hyn, ac aeth y (Jdall brydydd uchod dranoeth i'r Farmers' Co- operative. Caorfyrddin, a dychwelasant gyda llwythi trymion, a bu parotoi a thrwsio lawer ar y "quid," a boys y pentre yn gwylio'r symudiadau, ac o'r diwedd gwariodd boreu'r Ddarby Fawr, a (1.1](1 lle'r oedd Bardd y Bryn da'r wawr yn myn'd, A'r eilun yn ei law, Y g-wanwyngwyrdd yn mhleth ei fwng, A'r d<leilen gryn a'i braw, Prydiau'r ddol a'r presob bras 'N goranau ar ei groen. Ei ffr(X'ii yn fellt a'i garnau'n fyw Arafwch id(To"n blwn. A thru yn edryeh ar y gwahanol anifeiliaid yn myiied lieibio v Fro"' a'l (iriiiier g,,vy(li Mewn 'sgidiau gwynion ddaeth, A'r merlin coch 'rol bod yn hir, Irell a bran II !,1I t h Y bychan balch llawn cnacs fel clown A (I(Iringai ttia'r n-,n, A'r bardd rodd waedd pan oedd ar fyird Remember me to Gwcn. Trwy gryn drafferth cyrhaeddwvd y Ddarby, a bnan cafwyd nad oedd pres na chwpan i syrthio i ran yr un o honynt. a Dyrhwelyd 'nol a wnaeth v ddau A gwep a gwersi buddiol; Nid lie i feir^ld yw'r Ddarby fawr, () lid i my lord; ft-I r hol Pan grwyda'r bardd a'r lienor coeth, na"r hlaidd i' hlith y "crin, Yn rhwyg- ei ddant gad yno'i had Fel gog mewn nyth adervn. PENIEL. Dydd Sul diweddaf. y 14eg. bu farw Mr. Alban ysaolion Sabbathol yn y lie uchod. dan arweiniad y Parch. J. T. Gregory. Gwelwvd yno ysgolion Pantteg. Libnnus, Bwlchycorn cho. a Peniel. Yr odd yr adrodd a'r canu i'w cymeradwvo; holwyd y gwahanol ysgolion gan y Parch. Stephen Thomas, Llandeilo; y Parch. D. G. Williams. Sr. Clears, a'r Parch. J. T. Gregory, a chafwyd attebion bodd- haol. Yn yr hwyr cafwyd darlith ar y "Dyn pedwar gwynelwg"' gan y Parch. D. G. WMliams. St. Clears. Cadeiriwvd gan y Parch. J. T. Gregory, pa un roddodd anerchiad bvw ac hanus. Dechrouodd y darlithydd gyda chrendigaeth y dvn. a pha fodd oeod y gwahanol deimladau fodolai yr)(ido yn rhoddi mynegiant i'r wedd allanol dancosodd hefyd yr un mynegiant yn cael ei achosi yn yr un dull mewn gwahanol grcaduriaid. Y pedwar gwyneb oeddynt—gwyneb dvn. gwyneb Hew, gwyneb yell, '1 gwyneb eryr. Danarosodd fed ang-pn pob un o honynt ar ddyn, fel i ddeall. meddwl. ac yn alluog i sefyll nwch ben probleman ac i'w dadris n'u setlo; ao i fod fel veh yn barod i waith neu i'r allor. troi y wybodaeth yn ymarferol fel ag i fod o fiidd i ereill. ac fel llew i ddanpos iierfb a gwrol- deb gyda ehrefydd a gwahanol gymdeithasau. penderfvniad di-ildio. dweyd y gwir a dal ato. ac i fod fel eryr i hedeg heibio y gweledig at yr an- weledig, ac i godi o ganol anhawsderau. anofio fod Duw a byd arlllI yn boi. Yr ocdd y ddarlith. ¡ vn svml. dyddorol. ac adeiladol. Yr oedd yn werth cerdded ugain milltir i'w chlywed. Gwnaeth y Parch. D. AVilliams. Abergwili. gydnalx>d y dar- lithydd am y fath uehelga's sanetaidd osodai o flaen y bobl ieuaine. a gwnaeth Mr. Davies. Rhvdyrhaw. eilio mewn modd gwresoc. Cydiiabyddwyd hefyd v eadeirvild. a c-hanwyd i ddiweddu "0 Ar'-dwydd Dduw. hwn bia'r gwaith." MARWOL A ETH. Dydd Sill diweddaf. y 14<'g. bu farw Mr. Alban Davies, St. David's House, yn 50 mlwydd o,I. Ychwanegwn yn ein nesaf. Dyffuyxog.

Advertising

PLWYF PENBOYR AR P1USIAD SIPOL.

J'ROPHW YDOLlAETil

Advertising

CL YWEDIGION ARDAL CENARTH

Y CILIFN FAAIDOL

CRUGYBAR

LLIDIADNENOG

ABERGORLEGH

J'ROPHW YDOLlAETil