Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD LLANDEILO- FAWR. BYDDED hysbys y cynhelir D yr Eisteddfod Fawreddog uchod ar ddydd Mawrth, y 26ain o Orphenaf, 1870. Rhoddir pob manylrwydd mewn ych- ydig ddyddiau. J. PEYTHEECH, Cadeirydd y Pwyllgor. G. JONES, D. P. DAVIES, Y sgrif enyddion. Y TRAETHAWD AR BROFFESU CRIST. YN Y WASG. A NFONIR y sypynau o hono yn XX ol yr archebion, mor fuan ag y byddo' modd, o hyn i ganolmis Mai. E. HUGHES, Penmain, Blackwood, Moh. CARTREF I YMFUDWYR, 8 A 14, GALTON STREET, LIVERPOOL. ELIAS J. JONES, Passenger's Broker, goo., A DDYMUNA hysbysu ei gyf- .LA- eillion, a phawb a fwriadant ymfudo, ei fod, oherwydd y fath gynydd yn ei fasbach ymfudol, wedi cymeryd ty helaeth arall yn yr un heol at yr hwn oedd ganddo o'r blaen; fel ag o hyn allan y bydd yn alluog i lettya cymaint arall o ymfudwyr a chyfeillion a fydd yn ymweled a Liverpool, yn y modd mwyaf cysurus; ae hefyd am y prisoedd mwyaf rhesymol. Ceir pob hysbysrwydd yn ddioed o berthynas i brisoedd iselaf y clud-I iad i'r AMEKTOA, a gwledydd eraill, drwy anfon llythyr, yn Gymraeg neu Saesoneg, i'r cyfeiriad nehod. Bydd hefyd le i bawb a ddewisant goginio eu hymborth eu hunain am ddim; ae ystordy rhad i'w hell lugage. Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r gorachwyliwr uchod ar eu dyfodiad i Liverpool; a gwelir hwy drachcfn yn ddi- ogel yn eu births yn y llongau a ymfudant ynddynt; gan nad i balinell y perthyn y llongau hyny. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y boueddigiou canlynol, Parchedigion Samuel Davies, (W.), Caer- narfon; Isaac Jones, (W.), Bangor; Henry Wilcox, (W.), Llanidloes; 0. W.James, (B.), Dowlais; T. E. James, (B). Glyn Nedd; JohnThomas, (A.), Liverpool; H. E. Thomas, (A.),Pittsburgh, (gynto Birkenhead); Josiah Farr, (A.), Caerdywd, (diweddar o Australia.) David Roberts, (A.), Caernarfon; David Price, fA.), (gyntoDdinbyeh), Newark, Ohio; S. R., (A., Dolgellau: J. R., (A.), Conway. Gellir cyfeirio hefyd at J. Griffiths, Ysw., (Gohebydd), Llangollen, o berthynas i'r uchod. Cofler y Cyfeiriad ELIAS J. JONES, Paesenger Broker, &c., 8 a 14, Galton Street, Liverpool. e. Coflwch mai nid Tafarndy yw "Car- yr Ymfudwyr. r GORUCEWYLWYR YMFUDOL CYMREIG. E. DAVIES, A N. M. JONES (OTMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, A DDYMTJNANT hysbysu XX Teithwyr rhwng Cymru ac America, Awstralia, a gwahanol wledyrVI y byd y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Llety glan ac ymborth iachus <- ni bris rhes- ymol. Gall y sawl a ddewiso, gael cyflcus ira i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac amser cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a dedwyddwch yr ymfudwyr gan y "Cymro Gwyllt," a hyderwn dderbyn cefnogaeth y genedl, drwy fod genym hir brofiad o'r Fas- nach Ymfudol, Cyfeirier y Llythyrau i- DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, C LIVERPOOL. t ¡¡. Allan o'r Wasg, Rhanau 1. he II., Pris Is. y Rhan. HANES ANNIBYNIAETH YN NGHYMRU, GAN T. REES, D.D., ABERTAWT; A J. THOMAS, LIVERPOOL. Anf oner yr archebion oil a gwneler pob arian yn daladwy i Mr. O. THOMAS, 8, Brook's Alley, Old Post Office Place, Liverpool. Bydd y drydedd ran yn barod ddiwedd Mehefin. Rhaid i'r dosbarthwyr anfon y tal am y Rhan fyddantwedi ddei'byn cyn y bydd iddynt gael y nesaf o'r Swyddfa. ALLAN OIR WASG. Pris 3s. mewn llian hardd, a chyda llythyrenau goreuredig; ac am 3s. 6c. mewn byrddau, gyda llythyrenau ac ymylon goreuredig. OOFIANT Y DIWEDDAR BARCH. C. JONES, (HEN OLYGYDD Y "DYSGEDYDD,") ,v DAN OLYCTIABTII Y PAROH. R, THOMAS, BANGOR. POB archebion am dano i'w hanfon i Mr. O. THOMAS, TYST CnmEIG" JL Office, Old Post Office Place, Liverpool; neu i Mr. C. R. JONES, Llanfyllin, near Oswestry. I Y SWYDDFA I YMFUDOL GYMREIG. At y Cymry a fwriadant Ymfudo. GAN ein bod bellach yn y Busi- V ness er ys pedair blyneddarddeg acyn Bookio i bob gwlad am y prisoedd iselaf:yn Liverpool, a'n bod hefyd wedi bod yn byw yn America am flynyddoedd, a thrwy hyny fod genym fantais i roddi pob hyfforddiant i'r ymfudwr, Yr ydym hefyd yn cadw Ty Priv- ate er lletya ymfudwyr, a hynvim y prisoedd mwyaf rhesymol yn y dref. Heblaw hyny yr ydym yn cadw dyn i ofalu cyfarfod alr ym- fudwr ar ei ddyfodiad i'r dref a'i weled yn ddiogel ar fwrdd y Hong y byddo yn hwylio ynddi. Hefyd mae fod yr holl weinidogion o wahanol enwadau ag sydd a'u henwan isod wedi myned trwy ein swyddfa i wahanol wledydd, yn well cymeradwyaeth na dim fydd- ai yn weddus i ni ei wneuthur ein hunain- Canmoled arall dydiacnid dyenaudy hun." GWELNIDOGION YR ANNIBYNWYR. Parchn. Samuel Roberts, M.A., Llan- brynmair; David Price, Dinbych John Thomas, Liverpool; Richard F. Edwards, (RisiartDduoWynedd); Morris Roberts, Remsen; David Williams, Deerfield; James Griffiths, Utica. GWEINIDOGION Y BEDYDDWYR. Parchn. Owen Owens, D.D., Leavens- worth Seth Phillips, Caerphilly; John Eldred Jones,M.A., Utica; John Roberts, (gynt o Tredegar); Morris Williams, Utica; Richard Davies, Macsteg. GWEINIDOGION Y METHODISTIAID. Parchn. Thomas Levi, Treforris; Will- iam C. Roberts, M.A., New York; William Roberts, D.D., New York; Howell Powell, Cincinatti; David Harris, Irontown, Ohio; John T. Evans, Oak Hill, Ohio; John Jones, Rhydbach; William Hughes, Racine; Thomas Phil- lips, Baraboo; Thomas Roberts, Yspytty; Daniel Daniels, Beauford William Thomas, Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpool; T. D. Davies, Youngstown; Moses Williams, Chicago; D. C. Evans, Treffynon; Joseph Davies, Scranton. Ymofyner am bob hysbys- rwydd pellach a LAMB & EDWARDS, 41, Union Street, Liverpool. IIlilk CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN J UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYROHOL. ALEPPO CALABRIA RUSSIA ALGESIA HECLA SIBERIÄ ABYSSINIA JAVA SAMARIA BATAVIA MALTA SCOTIA CUBA NEMESIS TAKIFA CHINA PALMYEA TRIPOLI Bydd y CUNABB ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWRTH a DYDD SAD WEN, ae y mae ynddynt gyfleusderau rhagorol i ymfudwyr am brisiau gostyngol. Ymofyner yn nghylch y prisiau a B. & O. MAO IVER, 1, Rumford Street, Liverpool; or to D. JJONES, Temperance Hall Hotel, Cannon-St., ABERDARE. I LLINELL 0 AGERDD- LONGAU CWMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MEROHER, AC 0 QTTEENSTOWN BOB DYDD IAD. Agerddlongau haiam cryjion Prydeinig, Enwau Tunelli SPAIN, now building EGYPT, now building HOLLAND, now building ITALY, now building, Grace 3000 FRANCE, Grogan 3671 THE QUEEN, Thompson 3412 ENGLAND, Grigs 33C7 ERIN, Webster 3318 HELVETIA, Thomson 331S PENNSYLVANIA, Hall. 2889 VIRGINIA, Thomas.2887 DEKMAKK,Porbes 3118 Bwriedir i'r agerdd-longau isod hwylio o Liverpool i New York fel y canlyn:— FRANCE Dydd Mereher, Mai ISed. FNGLADD Dydd Sadwrn, Mai 21ain. Ac o Queenstown y dy d (t canlynol: Y mae cyfleusderau y Saloon ar yr agerdd- longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for- daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleusderau yn y State Room-yr oil yn cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini. Y mae trefniadau rhagorol i deithwyr yn y Steerage, a digonedd o ymborth da yn cael ei ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canida a'r Unol Daleithiau, gael hyny ar delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghylch Uwyth neu fordaith, ymofyner a CHWMPEINI (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL, 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS A'I FROi)YR, Queenstown. i$L 0 Liverpool i New York. AGEEDDLONGAU INSW YORK iliMLL QUION. Anfonir.un olr rhai egalynol neu ryw A*- ERDDLONG llawn grym o'r dosbarth blaenaf, o'r porthladd hwn I NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINN E: WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn Gelwir yn Queenstown dranoeth i gym- meryd teithwyr mewn. Y llonglwyth yn daledig yma neu yn New York, fel y dewiea y "iii ng-lwythwyr. Man i i)aeheuoi Sandon Dock. CLUD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK- COLORADO Dydd Mereher, Mai 18ed. NEBRASKA Dydd Mercher, Mai 25ain. Yn y Cabin, 16p 16s, a 18p 1Be. Yn y Steerage am briseedd llawer llai. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddar- pariadau, wedi eu coginio alu rhanu allan gan oruchwylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ym- ofyner yn New York a Williams a Guion; ynParis neu Havre, A J. M. Carrie; yn Llun- dain, ag A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, & Mr Lanatry; yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queenstown, â James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymru a'r Parch Wm. Harris, Trecynon, Aberdare; John Copeland, 124, Hilgh St., Merthyr Tydfil/ John T. Morgan, 19, Gebeland Street, Merthyr Tydfil; James R. Morgan, Post Office, Pontypool; Edward Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liver- pool) A. GUION A'I OCT., 11 .RumfordSt., 26, Water Street, a 116, Waterloo BoeriU YS&OL RAMMADEGOL CAER- NARFON, I Yr hon a gerir yn mlaen gan J ME. H. H. DAVIES, LLYWYDD, A MR. CIIAELES IIICKSON, B.A., 0 CAMBEtDGE UNIVERSITY, Yn cael eu cynorthwyo gan Athrawon yin- wcliadol galluog: YN y Sefydliad hwn fe dderbyn- JL ia dynion ieuaingc â'u bryd ar fywyd masnachol, aildysg drwyadl mewn Rhif ydd- iaeth, Book-keeping, yr iaith Saesneg, a phrii ieithoedd y Cyfandir. Y mae Mr. JOHN JONES, o Gaernarfon, a Mr. ROBERT OWEN, o Borthdinorwig, newydd -bagio yr arholiad diweddaf cysyllt- iedig a Phrif Athrofa Rhydychain, a'r Royal College of Surgeons. Ceir hysbysrwydd pellach, ond ymofyn & Mr DAVIES ar y lie. (10) GORUCHWYLWYR TRWYDD- EDIG YMFUDIAETH. J. RICHARDS, A W. LEWIS, (CYMRY,) (DIWEDDAK DAVID RICHARDS), 1M Sefydledig er's dros ugaiti mlynedd. TY Y OYMRY. 35, UNION-ST., GEit YR EXCHANGE, LIVERPOOL. Pum" munyd o lwybr o Orsaf yr Afou ac o Orsafau y Rheilffyrdd, lie y ceir accoinmodation rhagorol i ymdeithwyr, ac yiv enwedig i ymfudwyr, gyda'u bwrdd neu heb eu bwrdd, ar yr amodaii mwyaf rhesyni Iol., R Anogir y rhai fyddont am ymfudo uurhyw barth o'r byd, i ymholi &r gor- uchwylwyr gadael eu cartref, a chALnt, bob hysbysi-wydd gofynedig gyds golwg ar bris y ftdaith, a dyddiau cy chwyniad yr agerloligau a'r hwyl-long' au, a'r rheilnyrdd 811' agerdd-fadau, gyda dychweliad y Post, ond iddynt anfon stamp ceiniog yn eu -Uythyr Pr I, address uchod. Ystorfa rad i'w holl giud. D.S. Y mae J. Richards wrth dalo diolch am y dirfawr gefnogaeth a gafodd yn ystod yr ugain mlyneddl ucbod, SO hysbystx ei bod wedi cytnno I Mr. LEWIS* S yr hwn sydd wedi bod am lawer o flyn- yddau yn America, ac felly yn gynn'VYs, i roddi po b cyfarwyddyd angenrheidiol er rhodai yr ymfudwyr ar y ffordd nesai a rhataf i drafaelu y wlad hono. ( GLAN ADD A B RE WEB t i BANGOR. 'PHiS Freehold Property is J- Sale. It consists of Brewery build" ings, and 2 Dwelling Houses, and CON' tains about 593 square yards; AND sltuateWltlilii leis than a mile of Station. Apply to MessfS. P AB Co., Accountants, &c.R 62, High Wticall j Bethesda, near Bangor. sw- R OUSILLON, 1:. '1' jLt) RED WINE LIKE .F,QRT"u 3: 20s. PER DOZEN, For purity of quality and UOUIISW»E properties it is equal to Port' money, and it is one of the nicest WI?0^ of the kind grown. Since WE traduced it, it HA» steadily grown fatour. I JAMES SMITH AND COMPANY, WINE MERCHANTS, MANCHESTEE, BJBMXNGHAK. f And 11, Lerd Street, LIVEFP00^ NKWYDI) DA I BAWBJ i n W Y ii 01) A E T H S U c: rnn. Os drrnunwch gadw at iedhyd, y uiac gwybodiveth o'rdeddfau w*g ei sicthau yn havlfodol. Os yfyfeh .t,4u,. y&'attach er gwneud ymdreoli .l gael icfhyd; pa bcth yw yt aohos? — diilyg gwybodaeth am y pwngcJ- zJfeA- gwareiddiad y dyddiau presenpl^1 ychydig gymhoith i natur yu ngnW"r^i. ac adferiad iecbyd yn anhebgorol iol; a'r un:g ofyniad ydyw, yn mha w ? y» i. yr hyn sydd yu angenrheidiol i'W ?ae ddiau drwy. ddefnyddio »«oii PJeLENAUXLYSIEUOL WOESDELL KAYE. • Gwerthir hwynt gaa-^ob Ffer^Lwr naohwr fel meddyginiaethau It G^ A^A^|YN^|T<I|RF«I WTM""11" £ 8, Brooks Afleyf Liverpool.