Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GLO! GLO!! GLO! R. W. ROULSTON, 44, Castle Street, 246, Crown Street, A TUE BROOK. DIM GWELL NA RHATACH. Mae manteision anghyffredin i'r rhai ag arian parod. Trosglwyddir y glo hwn mewn sachau a gwageni os bydd eisiau' Anfonwch neu ymofynwch am ,restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uchod. CARTREF I YMFUDWYR, 14, Galton Street, Liverpool. <fi,|EUAS J. JOKES, (PASSENGER' BROKER,$c.J A DDYMTnSTA liysbysu pawb u xL fwiiadant yinfudo o Gymru, y coir poll hysbysrwydd a chyfarrcyddyd, am brisccdd iselaf, y cludiad gydag neu A,-or Lotig- au i America ac Australia., trwy anfon Ilythyr, yn Gymraeg neu yn Saesoneg, i'r cyfeiriad nchod. Gall yr ymfudwr gael lie cysurus i letya am bris rhesymol. Dymuna E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud ali, orueUwyliaeth uchod er's pedair blynedd ar dde; ,a bydem oi frill i,n gwybod cymaint am rlaiii erbyn hyn f-1 na raid i neb betruso yny inodd lleiaf ymddir- i,, du hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y boneddigioncanlynol:—Pnrcli. Samuel Davits, Wesleyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, eto, Bangor; Parch. John Thomas, Annibyn- wrl Liverpool; Parch. H. E. Thomas, eto, Birkenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Croes- yswallt, &o.; Parcl). O. W. James, Bedydd- iwr, Dowlais Parch. D. Prise (Dinbych), yn awr Newark, Ohio. D.S.-Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar eu dyfodiad. i Liverpooj GORUCMWYLWYR 1MFUDOL CYMREIG. E. DAVIES, A N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, A DDYMTJNANT hysbysu. XX Teithwyr rhwng Cymru ac America, Australia, a gwahanol wledydd y byd, y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Llety glan ac ymborth iashus am bris rhes- ymol. Gall y sawl a ddewiso, gael cyfleusdra i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth ambrisoedd y cIudiad ac amser, cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a dedwyddweh yr ymfudwyr gan y "Cymro Gwyllt," a hyderwn dderbyn cefnogaeth y genedl. drwy fod genym hir broflad o'r Fas- nach Ymfudol, Cyfcirier y Llythyrau i— DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. I X 0 Liverpool i New York. AGERDDLOliG4U I NEW YORK LLINELL GUION. Anfonir un o'r rhai canlynol, neu ryw AO- ERDDLONG llawn grym o'r dosbarth blaenaf, o'r porthladd hwn I NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINNESOTA. WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn:- IDAHO Dydd Mercher, Rhag. 29. Gelwxr yn Queenstown dranoeth i gym- meryd teithwyr i mewn. Yllonglwyth yn daledig yma neu yn New York, fel y dewiaa y llonglwythwyr. Man i lwvtho-Ochr Ddeheuol Sandon Dock. CLUD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK- Yn y Cabin, 15p 16s, a 18p 18s. YA y Steerage am briseedd llawer llai. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddar- pariadau, wedi eu coginio a'u rhanu allan gan orach wylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ym- ofyner yn New York a Williams a Guion; yn Paris neu Havre, h J. M. Carrie; yn Llun- dain, ag A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a. Mr Lanatry; yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queentitown, a James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymru a'r Parch Wm. Harris, Trecynon, Aberdare; John Copeland, 124, High St., Merthyr Tydfil; John T. Morgan, 19, Glebeland Street. Merthyr Tydfil/ James ii. Morgan, Post Office, Pontypool; Edward Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liver- pool, ft GUION A'I GYF., 11, Rumford St., 25, Water Street, a 115, Waterloo Road. YN Y WASGr, KKAN I. HANES ANNIBYNIAETH YN NGHYMRU, Can T. REES, D.D., Abertawe, a J. THOMAS, Liverpool. AMCENIE i'r gwaith gynwys pob peth o bwys yn Hanes yr Eglwysi Annibynol Cymreig sydd eisioes wedi ei gyhoeddi, ynghyd a chrynlioad o ffeithiau wedi eu casglu o hen lawysgrifau—gweithredoeddcapeli—dyddiaduron hen Weinidogion-cofnodion Eglwysig—adroddiadau personau craffus, &c., na buont yn argraffedig o'r blaen. Rhenir y gwaith i dri Dosparth. Dos. I.-Hanes Crefydd yn Nghymru o ddyddiau Harri VIII. hy 1 gyfodiad An- ghydffurfiaeth; ac o gyfodiad Anghydffurfiaeth hyd gyhoeddiad Li^ddf Unffurf- aeth 1662. Dos. II.—Hanes manwl o bob Eglwys yn y gwahanol Siroedd-yn cynwys lie ac enw y Capel-amser cychwyniad yr achos-helyntion yr Eglwys o'i dechreuad —bywgraffiadau Gweinidogion a lleygion nodedig-a sefyllfa bresenol crefydd yn yr Eglwysi. Dos. III.-Hanes sefydliadau cyhoeddus yr enwad-ei ymdrechion dros hela eth^ iad crefydd yn y byd-y diwygiadau â'r rhai y bendithiwyd ef—gydag adolygiad helaeth ar nodwedd a dylanwad Annibyniaeth ar Gymru. Anfoner pob archebion am dano i Mr., 0. Thomas, 8, Brook s Alley, Old Post Office. P,'ace. SYLWEDD CIG LIEBIG, (WEDI EI WNEUD GAN R. TOOTH, YSW). GWERTHIR mewn potiau 2wns, Is 6c; 4wns, 3s 2c jariau J pwys, 6s; 1 pwys, lis. Goruchwylwyr Cyfanwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, FFERYLLWYR HOMOSPATHAIDD, Liverpool a Birkenhead. YMBORTH BLAWDIOG- NEAVE. Yr Ymborth goreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. Dr. Hassall a ddyw.'d:— "Y mae ymborth Neave o nodwedd uchel faethlon, ac y mae yn gyfaddas ragorol at gynal Plant Bach a Chleifion. Is y Canister. Gwerthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan THOMPSON & CAPPER, FFERYLLWYR H O M as P A T H A I D B, 55, BOLD STREET, 4, LORD STREET, 21, RODNEY STREET, ( J-J-VERPOOL. 46, PEMBROKE PLACE, J 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD THOMPSON A CAPPER, Fel y dygwyd ef i sylw gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantir yn gadarn y Cocoa Homce- pathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. GOCHELIAD.-Dylai prynwyr, i.gael Cocoa Homcepathaidd gwirioneddol mewn perffeiia- rwydd, sylwi ar enw Thompson a Capper ar y labed, gan foda mryw ddynwarediadau is- raddol i'r ddiod odidog hon i frecwest. GWERTHIB YN OYFAXIL-SRTHOL A MANWERTHOL Mewn sypynau pwys, haner pwys, a chwar- ter pwys, Is. 6c. y pwys, gan THOMPSON A CAPPER, FFERYLLWYR HOMCEPATHAIDD, LIVERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol. THE SEASON OF THE YEAR When light Wines, so acceptable in Warm weath r, give place to those pos- sessing properties more suited to the temperature being at hand, we again have the pleasure of directing atten- tion to our DINNER SHERRY, 24s. PER DOZEN, The extensive use of which is a proof of the estimatiou in which it is held, and is an additional incentive to renew- ed efforts to keep up the quality. JAMES SMITH AND COMPANY, WINE MERCHANTS, 11, LORD-STREET, LIVERPOOL, MANCHESTER AND BIRMINGHAM. I'R GWEINIAID A'R EIDDIL. Darllenwuh "Y CYFAILL MEDDYGOL." FE ddengysy cyfarvr yddwr medd- -L ygol uehocl nid yn unig yr achos. end y dull a'r modd i gael gwelliant trwyadl oddi- wrth wendid, iselder ysbryd, ofnau, meUuant yn y golwg a'r cof, poen yri y cefn, a phob math o atiecliyd braidd heb arfer y mercujjr. Y mae Doctor Barnes yn feddianol ar broflid helaeth iawn fel meddygy ac wedi gwela amryw y naill dro ar ol y IkUl. llhydd y cyf- aill meddygol lawer o brofion oddiwrth rai sydd wedi cael gwellliad. Ma.e yn werth ei ddarllen gan bob dosbarth, anfonir ef i ryw gyfeiriad am ddau stamp. Cyfeirier, DR, BARNES, 30, Thomhill Ciescent, Caledonian Road, London, N. P-VVYSIO I RAI ALLAN 0 LJJXDAIN. Gellir ymgynghori a Doctor Barnes drwjy lythyr neu yn bersonol, as er mwyn y rhii nad yw yn fanteisiol iddynt fyned ato ef 3 n bersonol, bydd iddo roddi cynghordrwyaufcm Ilythyr, os anfonir envelope wedi ei stampi, yn nghyda chyfarwyddyd o'u hafieohyd. Arl- fonir traethawd ar "Rybudd i ;ddvnion ietj- ange am ddau stamp. Cyfeirier, Dr Ba; nefc, 30, Thornhill Crescent, Caledonian Road. London. N, T i Yn aicr yn barod, LLYTHTRAU Y GYMRAES 0 GANAAN. PRIS CIO. MAE wyth tudalen yn ch.wanegol yn yr ail argraffiad, yn ei wneud yn 64 yn lie 56; yn nghyda 6 o ddarlun- iau o'r prif olygfeydd y cyfeirir atynt yn y llyfr. Anfoner pjb archebion am dano, yn nghyda'r tal, i-Miss M, JONES, 32, Windsor Street, Liverpool. Yn awr yn barod, pris Is., trwy y post Is. 1 c., GWEINIDOG CRIST: SEF Pryddest Coffadwriaethol am y k) diweddar Barch. THOS. AUBREY. Gan y Parch. John. H. Evans. Anfoner yr archebion oil i Mr. P. DAVIES, 60, Carter Street, Liverpool. YN BAROD. -COFIANT y diweddar Barch. T. U .D. JONES, Gwernogle, ynghyd a rhai o'i BEEGETHATJ A'I HYMNAU, gan W. "Hughes," (Gioilym GlydacKJ Gwern- egel, ger Caerfyrddin. I'w gael gan yr awdwr ar dderbyniad o 7 Stamps. GAME, POULTRY, PORK, &o., WANTED. To Farmers,. Country Poulterers and others: MESSRS. BAKER AND SON, POULTRY, POBK & GAME SALESMEN, V"; LEADENHALL MARKET, SOLICIT immediate and further con- kj signments during the CHEJSTMAS SEASON of PHITASANTS, PATEIDGES,1( HARES, RABBITS, GEESE, DUCKS, TUK- KEYS, FOWLS, GEOUSE, BLACKGAME,' WILD DUCKS, WIDGEONS, PIGEONS, SNIPES, WOODCOCKS, PORK, &C. @ii;W' A large portion of our business being done direct with the consumer, we are enabl- ed, by saving his (the dealer's) profit, to real- ize for our consignments from 15 to 25 per cent, more than those who supply the retail. dealer only. Those who have any of the above for disposal and are desirons of real- izing their utmost value, should loss no time in communicating with us. Lots, large o'r small, purchased for cash or sold by com- mission-in the latter case the very best prices being obtained, and account and cheque sent by return of Post. Present Raets Highly Re- munerative. Postal Address:—2, CR OSS-PASSA GE. LEADENHALL MARKET, LONDON, E.G. HEALTH RESTORED WITHOUT MEDICINE. ELECTRICITY AND ITS WONDERS. NERVOUSNESS NO FANCY. HINTS for the NERVOUSNESS, V{lA- NESS, Loss OF •ALTLTITIV INDFOESTIOS, <& £ • Cases in proof of successful ti eatraent, with ne b u" in *■ ucti i vhih sufferers rnaiy obuun a cure. A perau»l gives the reader tlije power of averting tins conscQuc'iices arising front h is own in < t i. N ti-vous iavalidb suffer from low f'JÜit.1 and debility, noises in thi hell n 1 I H fi Ir, 'blushing, dislike to icadiK'he, indigest- ion di i o c i s of memory, giddi- ness, palpitation of the heart, neuralgia, fits, epilepsy, &c.. tte. Full uarticulars sent free on ieceiru, oi t w o stan.ps, by Th. liA;lOlOl\I, No. II," Charlotte-street, Bedford-square, London, IV. C, CTJNAR3) ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LIVERPOOL I NEW YORK y UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYROHOL. SCOTIA RUSSIA JAVA CUBA CHINA AUSTRALASIAN SAMARIA SIBERIA HEOLA ALEPPO TAEIFA MARATHON KEDAR PALESTINE MALTA ALMYRA SIDON TRIBOLT Bydd y CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWRTH a DYDD SADWBSJ ac y mae ynddynt gyfleusderau rhagorol > ymfudwyr am brisiau gostyngol. Ymofynef yn nghylch y prisiau a D. & C. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool- V LLINELL 0 AGERDD- J mJki LONGAU CWMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER, AC 0 aUEENSTOWN BOB DYDD lAV, Agerddlongau haiarn cryfion Prydeinig- Enwau Tunelli FRANCE, Grace 3200 -• THE QUEEN, Q-rogan 3412 ENGLAND, the Tompson .3400 ERIN, "Webster 3200 LOUISIANA, Thomas 2210 HELVETIA, Thomson 8325 PENNSYLVANIA, Hall 2873 VIRGINIA, Forbes ,.28f6 DENMARK, Cutting 2876 d Y mae cyfleusderau y Saloon ar yr agerdd* longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleusderau yn f State Roobi-yr oll yn cael yr un breintiaa yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gin1, Y mae trefniadau rhagorol i deithwyr yn ? Steerage, a digonedd o ymborth da yn cael e1 ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canada a'r Unol Daleithiau, gael hyny at delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghylch llwyth neU fordaith, ymofyner a CSWMPEINT (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS A'I FRODYR, QueenStown- Qwellhad oddiwrth Anwvd mewn deNY munud HAYMAN'S BALSAM OF HOREIIOTJND. T)HAGf y Peswch, Anwyd CrygJ •■'it ni, a phob aflechyd yn y Freat a'r Ysgyfaint. Y mae yn ataltwymynau, yn pertf i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel Y gellir ei roddi i blant yn gystalag i rai mewo oedv Rhodda hwn iachad uniongyrchol phai'haus. MAE EI YLAS YN FELTTS A DYMUN0L. Important Testimonials. iFoseph-Davies, "Engineer, Aberainan, i11 for three years, with bad Cough and Asthma, bought a bottle of Balsam, off Mx. QtmSj Chemist, Hirwaun, better in a Veik, cureo in a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. SIR.-I have had several bottles of yout Balsam, and have found them of infljiit0 value. L Yours truly, J. Bowen. Station Master. Conwil, Carmarthen. girt.-I have been coughing for twelve months, and have tried many tbiags without benefit. Your Balsam has done me more good than anything else. I had no voice for three Sundays before I took it, but was able to preach the following Sunday, with a clear voice. Tours truly, January 4th, 1869. J. H. Owens, Baptist Minister. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethaU yn profilgweIlhad trwy ddefayddio y HAL SAM hwn. Paratoedig yn unig gan A. Hayman, Ffer!r llydd, Oastellne.dd,,ac yn cael ei werthu tn&B"11 ioteli ls.: lc., a 2s. 9c. yr un, gan bob Ffer!f- llydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, MerthWV Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpvih a'r holl Dywysogaeth. Prif Oruchwylwyr, W. Sutton Co. Barclay & Sons, Llundaln Collins & Rosser, Pearce & Co., Briste; ac Evans &$°'r Liverpool. GOCHELIAD.-Erfynir ari'r cyhoedd gyrne ryd sylw fod y geiriau "Hat/man's Balsa'0 of Horehound" wedi eu gtampio ar y botew heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddoli i D.S.—Y mae cryn arbediad wrth y pot eli mwyaf. Printed and published by the Welsb Newspaper Co., Limited, at their Oflibet 8. Brooks Alley, Old Post- Oflice. Liverpool.