Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN AIVR YN BAROD, Mewn Llian hardd, gyda Darlun perffaith o'r Atvdivr. Pris' 6s. ESBONIAD AR LYFR Y DIARHEBION, GAN Y PARCH. JOHN DAVIES, NERQUIS. Anfoner pob orders at Rev. J. Davies, Nerquis, Mold, neu Mr. Hugh Jones, Publisher, Mold. MUSIC HALL ABERTAWE. Aynhelir Cystadleuaeth Gerddorol, yn y lie lj uchod, dydd Gwener y Groglith, 1870, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar y darnau Cerdd- orol canlynol. 1 I'r Cor Cynnulleidfaol heb fod dan 60 o rifedi a gano oreu Y Gwanwyn," gaii Mr. D. Emlyn Evans, (Gwel CerddorJ. Gwobr. 115 15s. Od. I'r Cor Cynunlleidfaol, heb fod dan 40 o rifedi, (y lhai na ennillasant wobr o gyfartal swm o'r blaen) a gano yn oreu Yr Haf," gan Gwilym Gwent. Gwobr, 8p. 3. I'r party o 12 a gauo oreu The Turkish Drink- ing Soy,!]," gan Mendellsohn. Gwobr, 3p. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir Programme a'r amodau ond anfon stamp i'r Ysgrifenydd. DAVID JONES, 15, Mansel Street, Swansea. BYWYD AC OL-WEITHIAU CALEDFRYN. TN barodi'r Wasg ac a gyhoeddir allan o law mewn un gyfrol, neu yn rhanau o 450 i 500 tu dalen. Pris mewn lliain 7s. 6c. yn cynwys Rhagym- adrodd a Thraethawd ar ei Athrylith, gan Scorpion Cofiant Beirniadaethau, Traetholau; Darlithiau; Pre- gethau; Barddoniaeth; yn nghyda dau ddai-lun o'r Awdwr o'r Groes Wen. Derbynir enwau gan Ab Caledfryn, 135, Ledbury Road, Bayswater, London, W. THE CHURCH ESTABLISHED IN AVALES. The EXECUTIVE COMMITTEE of the SOCIETY for the LIBERATION of RELIGION from STATE PATRONAGE AND CONTROL, offer a. Prize of S20 for a pamphlet on the working of the Church Establishment in Wales. The size to be about 60 pages, 8vo. 460 words in a page. The manuscripts to be sent in by the 15th. of February next. Further particulars, may be obtained on application to the undersigned. J. Carvel Williams, Secretary 2, Seargents Inn, Fleet Stret, London. YCHWANEGIADAU DIWEDDARAF AT RESTR ENWOGION CYMREIG Y CAMBRIAN GALLERY. METHODISTIAID Parch. T. Phillips, Maesteg, Parch. E. Griffiths, Meifod, „ J. Evans, Caerfyrddin, „ W. Pierce. Rliosesmor, L. Phillips, Eardsley, "G Jones, Tregarth, „ J. Davies, Woodstock, M. Jones, Fflint, „ G. Williams, Tyddewi, „ B. Jones, Bagillt, E. Williams, Cynwyd, J. Williams, Llanerch- „ D. Hughes, Bryn Eglwys ymedd, J.H Symond. Wrexham „ E. Edmunds, Aberdarj- W. Williams, Corwen, „ P. J. Walters, do. W. James, Neath, W. Foulks, Llanymyn- J. Lewis, Rhymney, ech, „ J. Jones, Brynyrodyn, W. Lewis, Cenhadwr, Cad. Roberts, Pentre- T" Jerman Jones, do. foelas. E. J. Evans, Crewe. J. Walters, Ystradgyn- lais. BEDYDDWYR: Parch. R. Hughes, Mae,teg, Parch. W. Harris. Heolyfelin, G. R. Jones, Fforddlas, J. James, Valley, J. Jones, Rhy], J. Williams, Holyhead, T. R. Edwards, Tredegar W. Hughes, Llanelly, T. T. Jones, Ffestiniog, J. A Morris, C'efnmawr J. Jones, Brymbo, E. Roberts, Pontypridd, D. R. Jones, Abercarn, G. James, Bethesda. ANNIBYNWYR H. James. Llansantffraid, IY diweddar Griffiths, Horeb. Z. Mathers, Ffestiniog, „ L. Powell, Caerdydd, W. Thomas, Whitland, W. Davies. Aberteifl, BEIRDD, LLENORION, &C. Pencerdd America, f Gomerydd, Ap Madoc, Miss Rees, (Cranogwen.) AELODAU SENEDDOL: W. E. Gladstone, Earl Derby, John Bright, G. O. Morgan. Carte de Visite o'r Enwogion uchod, 6ch yr un; yn ddi- draul drwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage. Stamps. JOHN THOMAS, Cambrian Gallery, j 66, St, Anne Street, LIVERPOOL. CYFARFOD GOGLEDDOL MORGANWG. AYNHELIE CYFAEFOD CHWARTEROL W nesaf y Cyfundeb hwn yn Bethesda, Merthyr, ar y dyddiau Llun a Mawrth, Ionawr 17eg a'r 18fed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch dydd LInn. D. JONES, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. 0YNNELIR y nesaf yn Saron, ger Caernarfon, \J yr lleg a'r 12ed, o Ionawr, 1870. Bydd y gy ■; nadledd am 2 dydd Mawrth. Pregethir yn yr hwyr, ac am 10, 2, a 6, y dydd canlynol. L. 'WILLIAMS, Gweinidog. Givrthdystiad i'r un a ymddangosodd yn y Wrexham Advertiser," "Carnarvon Heraldyr "Herald Cymreig," cSc., am yr ivythnosau ddiweddaf. RIIODDIE Rbybudd trwy hyn:-Gan fy mod wedi RHODDI I lYNY fy swydd fel Ysgrifenydd Cymdeithas Ddirwestol Etholiadol Gogledd Cymru, ar yr 21aiu o Hydref diweddaf, yr wyf wedi ysgaru fy Iran oddiwrth BOB cysylltiad a hi, ac oddiwrth BOB trafodaeth a wneir ganddi. YMHELLACII, y mae yr hysbysiadau uchod wedi ym- ddangos heb ganiatad na gwybodaeth y Pwyllgor Gweithiol. (Arwyddwyd,) THOMAS B. JONES. Adwy'r Clawdd, Rhagfyr 6, 1869. BENSON'S rinTm Watches Of all kinds. Lever Horizontal Chronometer Keyless Chronogragh Clocks Of all kinds. Drawing-room Dining-room Carriage Church IHall and Shop u ..LJ.4J Jewellery Of the newest Designi. Bracelets Brooches Ear-Rings Loekets Necklaces Mr BENSON, who holds the appointment to H.R.H the Prince of Waies, has just published two Pamphlets, enriched and embellished with Illustrations-one upon Watch and Clock making, and the other upon Artistic Gold lewellery. These are sent post free for 2d. each. Persons living in the country or abroad can select the article required, and have it forwarded with perfect safety. 25, Old Bond Street; and the City Steam Works 58 & 60, Ludgate Hill, London. GWEHYDD YN EISIAU. YMOFYNElt yn ddieed a John Arthur Gwe- hydd, Bridgend, GlamoTgan.. (29) Y GYMDEITHAS GANOLIG ER RHODDI TERFYN AR WERTH- IANT DIODYDD MEDDWOL AE Y SABBOTH (oND I DEITH- WYB YN TTNIG). Swydd Street, Manchester 8, Goldsmith Street, Llundahi. CADEIEYDD SIE THOMAS BAZLEY, BART, M.P. TRYSORYDD .RfcHARD FAWOETH, Ysw. MAK y GYMDEITIIAS GAXOLIG yn eeis- UX io drwy Gynghorfaau, Cyfarfodydd Cyhoeddjiis, Deis- ebau, y Wasg, Pamphledau, Traethodau, &c., i GAu TAF. ARNDAI yr hpll bedair awr ar hugain o'r Sabboth, ac y mae ganddynt ysgrif yn barod erbyn ,eistedè ij1-èl nBaf y senedd. Cyfraniadau yn eisiau'yn ddioed, gellir eu hanfon i Richard Ilaworth, Ysw., .High Street,Ifanchester.zieu i'n,Goru,.h- wyliwrdroB GVDlW, Ilereford,.alr AmWythif.; ..Mr3. THOS. B JONES, Adwy'r Clawdd, Wrexham, i ba un y dylid anfon pob hysbysii,leth yn y gylchdaith. ROBERT WHITWORTH, V T. A. STOWBLL, M.A., Ysgrifenyddion. EDWARD WHITWELL. ) 1 WWIEXHAI BADGE f/ SOLD EVERYWHERE. I Has superseded older and better f 1 known Sauces, and is a most deli- I f V\ cious relish to all kinds of II HOT AND GOLD MEATS, HASHES, GAME,/# j) SOUP, FISH, &e. /t j SEE JJ ASK //NAME ON 0^ FOR THE //BOTTLE & ||| WREXHAMU I WRAPPER. Hj SAUGE. I h* In Bottles, IIIJIp l/&2/each. AGENT" IN LIVERPOOL!— Evans, Son & Co., Hanover-Street, Clay, Dodd & Co., St. Ann-Street, R. Sumner & Co., Lord-Street. HEBRON, CLYDACH. CYNHELIR EISTEDDFOD YN Y LLE UCHOD Dydd Nadolig, 1869, Pryd y gwobrwyir yr Ymgeiswyr buddugol ar Y Testynau canlynol:— 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif, a gano oreu Then round about the starry throne,' 0 Samson, gan JZandel. Gwobr, 8p. 2. I'r cor a gano oreu I'r ffynon ger fy mwth > gwel Cerddor rhif 37. Gwobr, 3p. 3, I'r cor o blant o dan 16 oed a gano oreu I Cawu ul gwrdd; tri penill, gwel Mehdydd. Gwobr, 1p. 10s. 4. Am y Traethawd goreu ar lawn gynrychiolaetb. Cymru.' Gwobr, lp. 10s. 5. Am y Bryddest Goffadwriaethol oreu i'r diweddar Llewellyn Llewellyn, Ysw., Ynyspenllwch.. Gwobr, 2p. 2s. 6. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Mr Benjami11 Rees, Clydach. Gwobr, lp. 7. Am y datganiad goreu o unrhyw gan i anerch y1 eisteddfod. Gwobr, 4s.; &c, &c, &c. Beirniad-Tydfy lyn. Llywydd—Parch W. E. Jones, Treforris. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir y Programme o'r amodau ond anfon dau Stamp i'r Ysgrifenydd- JOHN GRIFFITHS, ynyspenllwch, Swans ea. WILLIAMS & JONES, TAILORS AND DRAPERS, 165, Falkner Street, LIVERPOOL. Gentlemen's own materials made up. Repaid neatly executed. ,( i, C: \hT- ELB cx Ugy LIGHT ONLY ON THE BOX ( ,) t. THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST r j. I" 11l) 1 !f ,1or. 1 I