Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

LLYTHYR LERPWL.

News
Cite
Share

LLYTHYR LERPWL. TV, BOREU MEROHER. e-wd ai *'m Uythyr heddyw fod yn fyr, oblegid fodGdygwyr y TYST Jn/owjno yn i0tl> oolegid meithder Gohebiaeth.au a Hanes- yr .~rl Wranta eu bod am i ruinau gymeryd j ^ae yma ddefnyddiau llythyr hir yn 0rid gallai fod yn hir heb fod yn fawr nag la-tyer^L ^yrach o dipyn, a lletach a dyfnach o lawo* yrach yw y meddwl. Wei yn awr ynte er In, ychyclig. t>attv aivrth wythnos i neithiwr yr oedd Tea Y oZ yBedyddwyr Cymreig yn Hall Lane, ^fodd lei4fa dan ofal y Parch. D. Howells. OcId bodd rf^os 'OO De yno, a phawb wrth eu y Par-oil' Wy^ °yfarfod ar olte lleyr areithiodd lieesi? n' ^'Williams, Athol Street; J. Thomas; ^ddwv^ans' ^"r' Bedford Hope, ac eraill. Llyw- i1 gan Mr Lockart. Anhwylus braidd hon v ° Cadeirydd heb ddeall yr iaith yn yr y cyfarfod yn cael ei ddwyn yn ddercho °U ^ywyddodd Mr Lockart yn ar- getiyf a^' Byn gwir dda. Mae yn amheus dda' °^S- ne^ yn y dref yn gwneyd mwy o b°b SabTw-i* ]3ec^lad'liriaid. Mae yn pregethu y gynnulleidfa fawr yn hen gapel ^Un a^d yn Bedford Street. a& gyfeil]08011 yr °edd cyfarfod te gan gymdeith- PrOston <§.ar ^Wa^a yn nghapel y Wesley aid yn Llywyddid yn fedrus a deheuig ^ra<idodod<1 r Lewis, Everton Yalley. 1'r amg'vlr.v afae^ gymhwys a phriodol iawn ai*erchiaifq "wrth agor y cyfarfod; a chafwyd y aV gwerthfawr yn ystod y cyfarfod ^Uam^tlgion °- Thomas, W. Eoberts, J. ^osT ll0lStreet' Great TVT R oedd Tea Party lluosog iawn |yfleUs V ,ersey Street, Llanwyd yr ystafell llai ngwaith; nis gallasai fod yma ^ool_roo^ 80^( Wedi gwledda yn dda yn y Llv-a7T>j ^ae 1 r i gael gwledd feddyl- e^einido?v i<?Wyd San. y Parch. W. Eoberts, o y ac areithiodd y Parchedigion A J. Parry, (yn Sa.esneg), N. Stephens, Mr. P, M. Williams, Parchm. J. Thomas, J. Williams, Athol Street, a Joseph Williams. Yr wyf yn synu fod acboa i ueb ddrysu rhwng y ddau J. Williams, y nine Jlawer J. Williams, ond pan gwelir Joseph Williams y mae pawb yn Lerpwl yma yn meddwl am y Jose^jh Williams. Yr oedd y cyfarfod yn un da, a hyny yn marn y bobl gallaf. Nid bychan o beth oedd hyny. Yr oedd y Sabboth diweddaf yn Sabboth neillduol yn nghapel Park Road a Grove Street, am ei fod yn un o Sabbothau eu casgliadau pedwar misol. Pregethwyd yn Park Road, y boreu, gan y Parch. J. Thomas; am ddau, gan y Parch. D. Roberts, Caernarfon; ac am 6, gan y Parch. E. Jones, Dolgellau. Yn Grove Street, pregethwyd yn y boreu, gan y Parch. D. Roberts, Caernarfon; am 2, gan y Parch. E. Jones, Dol- gellau ac am G, gan y Parch. D. Roberts. Nis gwn pa faint oedd swm y casgliadau, ond -all- wn feddwl wrth y swn iddynt wneycl yn dda. Neithiwr traddododd y Parch. D. Roberts ddarlith yn Hope Hall, ar Brif ryfeddod y ddaear. America a'r pethau a welodd yno, a'r Niagara y rhyfeddod fwyaf. Darlith ragorol iawn. Cynwysa lawer o wybodaeth am y wlad a'i harferion; ac yr oedd ei ddarluniad o'r Niagara prif ryfeddod y ddaear yn wir brydferth a barddonol. Daeth yno gynulleidfa luosog yn nghyd; yr oedd elw y ddarlith rhwng cynull-- eidfaoedd Park Road a Grove Street; a rhenid yr elw yn ol a wnai pob lie mewn gwerthu y tocynau. SHaniodd Dr. Price, Aberdar, gyda'r City of Brussels, ni welais ef, ond dywedir ei fod yn gryf a chalonog fel arfer. Bydd ganddo ef lawer i'w ddweyd am America mi wn. Rhaid i mi ddyweyd gair am y Saeson yma eto. Mae y Parch. J. Shillits, gweinidog Norwood Chapel, West Derby Road, yn myned i ymadael i Lozells, Birmingham. Ymddengys nad yw y cynllun o un Eglwys mewn dau gapel, a dau weinidog yn gweithio yn rhyw dda iawn. Yr oedd Tea Party yr hen gapel Newington nos Iau diweddaf. Mae yno weinidog newydd wedi dyfod, un Mr Parkes; ac os ydyw cystal i'w feddwl a'i olwg y mae yn sicr o wneyd ei ol yno. Nos Lun diweddaf yr oedd cyfarfod sefydliad y Parch. J. A. Davies, yn nghapel Chatham Place, Edge Hill. Mae Mr. Davies yn \vyr i'r diweddar Barch. Emanuel Davies, Hanover; ac yn or-wyr i'r diweddar Barch. Rees Harris, Pwllheli. Bu yn bregethwr cynorthwyol i Dr. Stoughton, Proff. Newth, o Lancashire College, Parch. J. Kelly, Parch. S. Pearson, ac eraill yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth. Mae Annibyn- iaeth Seisnig yn edrych i fynu yma ar hyn o bryd; ac er nad oes yma neb yn gor-enwog maent i gyd yn ddynion awyddus i waith. Mae y Parch. Thomas Davies, Runcorn (nai y Parchedigion T. Davies, Treforris, a J. Davies, Taihirion,) yn ymfudo i Awstralia. Gadawodd yma ddydd Llun diweddaf, i weled ei rieni a'i berthynasau, a bwriada hwylio ddydd Llun nesaf, gyda'r Parch. Cadwaladr Evans, at yr hwn y mae yn myned yn gydweinidog yn Ad- elaide. Yr oedd Mr Davies yn barchus ac yn ddefnyddiol iawn yn Runcorn. Mae yn ddyn ieuanc dysgedig a thalentog, ond nid yw ei iechyd yn gryf, a disgwylia y gwna y cyfnew- idiad les iddo. Pob diogelwch iddo ar y fordaeth, a llwyddiant mawr wedi y cyrhaeddo. Mae y Golygwyr wedi addaw yn ua o'r rhif- ynau diweddaf i roddi adroddiad helaeth o'r cyfarfod mawr yn y Concert Hall yr wythnos nesaf, felly gadawaf hyny iddynt hwy. Gobeith- io y rhoddant adroddiad helaeth. AB OWAIN.

[No title]

EMMANUEL HIRAETHOG.

[No title]

NODION ADA.