Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN AWR YN BAROD, Mewn Llian hardd, gyda Darlun pcrffaith o'r Awdwr. Pris G«. ESBONIAD AR LYFR Y DIARHEBION, GAN Y PARCH. JOHN DAVIES, NERQUIS. Anfoner pob orders at Rev. J. Davies, Nerquis, Mold, neu Mr. Hugh Jones, Publisher, Mold. MUSIC HALL ABEKTAWE. Oynhelir Cystadleuaeth Gerddorol, yn y lie vj uchod, dydd Gwener y Groglith, 1870, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol ar y darnau Cerdd- orol canlynol. 1 I'r Cor Cynnulleidfaol heb fod dan 60 o rifedi a gano oreu Y Gwanwyn," gan Mr. I). Emlyn Evans, ^Gwel Cerddor). Gwobr. £ 15 15s. Od. I'r Cor Cynunlleidfaol, heb fod dan 40 o rifedi, (y rhai na eiiiaillasint wobr o gyfartal swm o'r blaen) a gano yn oreu Yr Haf," gan Gwilym Gwent. Gwobr, Fp. 3. I'r pariy o 12 a gano oreu The Turkish Drink- ing So»g," gan Mendellsohn. Gwobr, 3p. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir Programme a'r amodau ond anfon stamp i'r Ysgrifenydd. DAVID JONES, 15, Mansel Street, Swansea. 13YWYD AC OL-WEITHIAU CALEDFBYK TN barod i'r Wasg ac a gyhoeddir allan o law mown un gyfrol, neu yn rhanau o 450 i 500 tu dalen. Pris mewn lliain 7s. 6c. yn cynwys Rhagym- adrodd a, Thraethnwd. ar ci Athrylith, gan Scorpion; Cofiant Beirniadadhau, Traethodau; Darlithia/u; Pre- gethau; Barddoniaeth; yn nghyda dau ddarlun o'r Awdwr o'r Groes Wen. Derbynir enwau gan Ab Caledfryn, 135, Ledbury Road, Bayswater, London, W. THE CHURCH ESTABLISHED IN WALES. The EXECUTIVE COMMITTEE of the SOCIETY for the LIBERATION of RELIGION from STATE PATRONAGE AND CONTROL, offer a Prize of X20 for a pamphlet on the working of the Church Establishment in Wales. The size to be about 60 pages, 8vo. 460 words in a page. The manuscripts to be sent in by the 15th. of February next. Further particulars, may be obtained on application to the undersigned. J. Carvel Williams, Secretary 2, Seargents Inn, Fleet Stret, London. YCHWANEGIADAU DIWEDDARAF AT RESTR ENWOGION CYMREIG Y CAMBRIAN GALLERY. METHODISTIAID Parch. T. Phillips, Maesteg, J. Evans, Caerfyrddin, L. Phillips, Eardsley, J. Davies, Woodstock, G. Williams, Tyddewi, E. Williams, Cynwyd, D. Hughes, Bryn Eglwys J,H Symond, Wrexham W. Williams, Corwen, „ W. James, Neath, J. Lewis, Rhymney, J. Jones, Brynyrodyn, Cad. Roberts, Pentre- foelas. J. Walters, Ystradgyn- lais. Parch. E. Griffiths, Meifod, W. Pierce, Rhosesmor, G Jones, Tregarth, M. Jones, Fflint, B. Jones, Bagillt, J. Williams, Llanerch- ymedd, E. Edmunds, Aberdar, P. J. Walters, do. W. Foulks, Llanymyn- ech, W. Lewis, Cenhadwr, T* Jerman Jones, do. E. J. Evans, Crewe. BEDYDDWYR Parch. R. Hughes, Maesteg, G. R. Jones, Fforddlas, J. Jones, Rhyl, T R. Edwards, Tredegar II T. T. Jones, Ffestiniog, J. Jones, Brymbo, D. R. Jones, Abercarn, IParch. '\V. HarrVs. Heolyfelin, J. James, Valley, J. Williams, Holyhead, W. Hughes, Llanelly, J. A Morris, Cefnmawr E. Roberts, Pontypridd, J. A Morris, Cefnmawr E. Roberts, Pontypridd, G. James, Bethesda. ANNIBYNWYR: H. James. Llansantffraid, Z. Mathers, Ffestiniog, W. Thomas, Whitland, |Y diweddar Griffiths, Horeb. L. Powell, Caerdydd, W. Davies. Aberteifi. BEIRDD, LLENORION, &C. Pencerdd America, Ap Madoc, Gomerydd, Miss Rees, (Cranogwen.) AELODAU SENEDDOL: W. E. Gladstone, John Bright, I Earl Derby, G. O. Morgan. Carte de Visite o'r Enwogion uchod, 6ch yr un; yn ddi- draul drwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps, JOHN THOMAS, Cambrian Gallery, 66, St, Anne Street, LIVERPOOL. igSgf" Givrthdystiad i'r un a ymddangosodd yn y ^$1 Wrexham Advertiser," Carnarvon Herald," yr "Herald Cymreig," §e., am yr loythnosau ddiweddaf. EHODDIR Ehybndd trwy hyn :-Gan fy mod JTL wedi EHODDI I FYNY fy swydd fel Ysgrifenydd Cymdeithas Ddirwestol Etholiadol Gogledd Cymru, ar yr 21a,iu o Hydref diweddaf, yr wyf wedi ysgaru fy hun oddiwrth BOB cysylltiad a hi, ae oddiwrth BOB trafodaeth a wneir ganddi. YMHELLACII, y mac yr hysbysiadau uchod wodi ym- ddangos heb ganiatacl na gwybodaeth y Pwyllgor Gweithiol. (Arwyddwyd,) THOMAS B. JONES. Adwy'r Clawdd, Rhagfyr 6, 1869. YN BAROD, PRIS 3c., Y 5ED RAN 0 GOR Y PLANT; r cynwys cynwys Tonau a Geirian, gwr- 1. eiddiol a detholedig, at wasanaeth yr Ysgolion Sabbothol, cyfarfodydd llonydclol, &c. Y mae y 'COR' yn boblogaidd, ac wedi clerbyn cymeradwyaeth uchel, ao yn mysg craill, gan Brinley Richards, Ysw., Llun- dain. Gorphenir ef mewn 8 Rhifyn. Rhoddir yr elw arfrol ai-n ddosbarthu. Cyhoeddwr—W. Morgan Evans, Publisher, Carmarthen. Y MAE GWIR DDOSBARTHTAD. X LLAFUR AC ELW BYCHAN Yn cyfansoddi undeb digon i ostwng pris- iau oeddynt bron wedi eu sefydlu trwy hen arferiad. Ni chafodd hyn ei brofi erioed yn fwy grymus na chan MYERS, YN Fi LODRAU 13s. 6c., y rhai a warantir eu bod wedi eu gwneu- thuroll o WLAN yn mhob ffurf, patrwm, a gwead, yn ffasiynel a boneddigaidd mewn ymddangosiad, wedi eu tori yn gelfydd, eu gwnenthur gan y gweithwyr goreu, ac wedi eu gorphen yn ysplenydd. Y mae y Llodrau hyn yn cael gwerthiad helaeth yn Liverpool, ac yn gyffredinol ad- nabyddus fel rhai na cheir eu cyffelyb mewn gwerth, heb fod yn llai gwerthfawr i drig- olion trefydd llai, lie y mae prynwyr yn cael eu dal gan absenoldeb cydymgeisiaeth. Ceir esiampl ar dderbyniad ei gwerth mewn P. O. O.-cludiacl yn ddidraul. J. MYERS, 44 a 46. LONnON ROAn. LIVEBPOOL. BENSO N' S Watches Of all kinds. Lever Horizontal Chronometer Keyless Chronoffraffh Clocks Of all kinds. Drawing-room Dining-room Carriage Church Hall and Shop GOLD Jewellery Of thenewest Designs. Bracelets Brooches Ear-Rings Lockets Necklaces Mr BENSON, who holds the appointment to I-1. the Prince of Waies, has just published two Pamphlets,. enriched and embellished with Illustrations—one upon Watch and Clock making, and the other upon Artistic Gold Jewellery. These are sent post free for 2d. each. Persons living in the country or abroad can select the article required, and have it forwarded with perfect safety. 25, Old Bond Street; and the City Steam Wdrks 68& 60, Ludgate Hill, London. @.PEDISBURY'S t\ <N WWIEXHAI SAUCE SOLD EVERYWHERE. I 1 Has superseded older and toetter f ■ known Sauces, and is a most dell- I # • clous relish, to all kinds of II W HOT AND COLD MEATS, HASHES, GAME, f SOUP, FISH, &o. )Q J SEE Jl ASK VV I NAME ON Am FOR THE BOTTLE & WREXHAMU I WRAPPER. B SAUCE. U /p5 In Bottles, O AGENTS IN LIVERPOOL :— Evans, Son & Co., Hanover-Street, Clay, Dodd & Co., St. Ann-Street, R. Sumner & Co., Lord-Street. HEBRON, CLYDACH. CYNHELIR EISTEDDFOD YN Y TTE TJCIIOD Dydd Nadolig, 1869, Pryd y gwobrwyir yr Ymgeiswyr buddugol ar y Testynau caiilynol:- 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif, a gano oreu Then round about the starry throne,' o Samson, gan Jfandel. Gwobr, 8p. 2. I'r cor a gano oreu I'r ffynon ger fy mwth gwel Cerddor rhif 37. Gwobr, 3p. 3, I'r cor o blant o dan 16 oed a gano oreu Cawnni gwrdd; tri penill, gwel Nolo dydd. Gwobr, lp. 10s. 4. Am y Traethawd goreu ar lawn gynrychiolaeth Cymru.' Gwobr, lp. 10s. 5. Am y Bryddest Goffadwriaethol oreu i'r diweddar Llewellyn Llewellyn, Ysw., Ynyspenllwch. Gwobr, 2p. 2s. 6. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Mr Benjamin Rees, Clydach. Gwobr, lp. 7. Am y datganiad goreu o unrhyw gin i anerch yr eisteddfod. Gwobr, 4s.; &c, &c, &c. Beirniad—Tydfylyn. Llywydd—Parch W. E. Jones, Treforris. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir y Programme o'r amodau ond anfon dau Stamp i'r Ysgrifenydd— JOHN GRIFFITHS, Ynyspenllwch, Swansea. WILLIAMS & JONES, TAILORS AND DRAPERS, 165, Falkner Street, LIVERPOOL. Gentlemen's own materials made np. Repairs neatly executed. UEHT ONLY ON THE B OX HU)ti)t Uttm )H!L. UUFV ^•nNLY ON SAFETY THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAlNSt i: Tb I I k-