Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

--Y DRYSORFA DDAU-CAN-MIAVYDDOL.

News
Cite
Share

Y DRYSORFA DDAU-CAN-MIAVYDDOL. Nid yw yr amser sydd genyf i wneud i fyny y SWm gofynol i gyfarfod a chynhygiad Mr Morley Wei h r Xawn ac y mae arnaf ofn yn fy nghalon ei H 6 v1 dyfod i fyny c}rn y byddo yr arian mewn Vw^' J- V we< ysgrifenu at bob Eglwys nad eld' Wf casghi i erfyn ar iddi wneud ychydig yn l(Md ac we(jj ysgrifenu at lawer o Eglwysi oedd ydV ^wueud i ofyn a oedd dim yn bosibl cael y ch- ile*^ yc^waneg"; ac yr wyf wedi ysgrifenu at bob y cefais ei enw, ac y meddyliwn y gallwn gael. ychydig ganddo. Byddaf weithiau yn teimlo cYWllydd fy mod Yll gorfod gwthio fy hun fel hyn i iyr* 1 ac %lwysi> yr uni& esgus sydd genyf roddi ydyw mai gydag achos yr Arglwydd yr far eU ^^no' os wyf yn eu blino hefyd. Gallwn n ?u W^th j llythyrau caredig wyf yn ei dderbyn hn C"efais y symiau a ganlyn ar ol cy- ecldiad y list ddiweddaf. Tabernacle, Aberafon, j^.0rganwg, 7s. Eglwys Newydd, Morganwg, 3p. ount Pleasant, Pontypool, 3p. Llansadwrn, sir aerf yrcldir., 5p. Salem, ger Aberystwyth, 3p. 17s. T ?' 16s. a gafwyd o'r blaen. Ceidio, lp. Mr rp, 11 Evans, Garegfawr, Ystradfellte, lp. Parch. J. (^euan Morganwg), Caerfyrddin, 10p., wedi P* °'r blaen. J. Jenkins, Ysw., Llanidloes, op. di talu 2p. yn flaenorol. Parch. D. Thomas, angynidr, Brycheiniog, 10s., at yr hyn a gydnab- ln yma o'r blaen. Mr W. Williams, Neuadd, Mr T. B. Evans, Bute Road, Caerdydd, 2p. 2s. T> ~om*»erville, Ysw., Bristol, 40p., trwy law y arch. J. Thomas, at y lOp. a dalwyd o'r blaen. Y rp. e Crossley, Ysw., wedi addaw i'r Parch. J. Hr 0r?ils y rhydd 25p. eto os gallaf gyfarfod cynyg S Morley, 1 Charles Jupef Ysw., a'i fab, wedi caraW wyf fel y gwelwch yn troi pob j ac yn cael tipyn o help i droi ambell i gareg fr ,r r cawsom yn dda o dani o'r blaen. Anwyl yd ^II weinidogion a diaconiaid, oblegid brodyr laitf cynorthwywch fi. i gael y swm gofynol i yn declireu Ionawr. Pe cawn ychydig oddi atv y? toll Eglwysi a'r cyfeillion yr ysgrifenais •j^y t nx byddwn yn mhell iawn oddiwrth y marc. Uatf adrod<iiad yn cael ei barotoi i'r wasg, a gan pan °eS Utl Eglwys a hoffai fod ei henw allan ohono £ o c/hoeddir ef. Gadewch i mi gael Christmas x& chalenig gyda'u gilydd. r, T. "WILLIAMS, Trysorydd. Goitre, Merthyr Tydfil, Rhag. 10, 1869. Grwelais yn y Dysdedydd am y mis yma 5p ^ylliad fod Mr Jenkins, Trefgarn, wedi talu Tyq °> nad oedd cydnabyddiaeth o honynt yn y Dgj.?' 9y^nabyddwyd hwy yn y TYST, Rhag. 3ydd. ei li hwy Medi 23ain, ond yr oedd y list wedi list I'R TYST Medi 20fed, ac ni chyhooddwyd ■ ar hyny hyd yr un Rliag. 3ydd. W.

Advertising

DIM OND UNWAITH YN Y FLWYDDYN.

PENNILLION I GAPEL Y BRYCHGOED.

BRADYCHWli IESU.

MANION.

LLOFFION.