Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Pa,liani y mae gwr priod yn debyg i ganwyll ? Am ei tod. weithiau yn myned allan y nos pan na ddylai. ™ae dyn fel pytatws—nis gwyr pa nior gynted y gall fod mewn dwfr poeth.' TrX y beddargraff oanlynol mewn mynwent yn Ulster, Er cof am John Phillips, a saetliwyd yn tiaamweiniol fel nod o serch gan ei frawd.' chwi, edrychwch dros glawdd fy ngardd i am ychydig,' meddai garddwr wrth ddyn a chanddo wyneb coch lawn, y mae y cucumerau yn mhell iawn ar ol.' CADW Ei BEN.—' Cwrw campus ydyw hwn,' meddai en botiwr, welwch chwi mor hir y mae yn cadw ei i le,' meddai un oedd yn clywed, onci ystyr- ™ch mor fuan y try efe eich pen chwi.' GWJJEUD Y GaLLED I L'YNU.—Dywedai un dyn, pan ycollodd efe ei wraig, fod pob teulu adnabyddus tiddo Y:1 barod i wneud ei golled i fynu ond pan y collodd e1 geffyl nad oedd neb am wneud dim iddo, Y gair a ddefnyddir gan Indiaid Delaware am gariad h yW 'Schimelenè..amowitchwagan.' Efallai y rhydd ya esboniad dros fod y loch-jaw yn poeni y bobl a eUWyd mor gyffredin. ^hoddir ar ddeall fod Tom Thumb yn bur ddigalon d byn yn Califfornia oherwydd ei fod wedi eihu ° Pe^a*r byrach nag ef ■^Jfei'ai Handel gysuro ei gyfeillion, pan ddygwydd- « gwyno olierwydd fod y chwareudy mor wag, trwy ayweyd, 'lsTa hidiwch: fe swnia y music gymaint a hyny yn well.' I niTU PA LEIAIi1.—Bywedwyd wrth ferch oedd yn I (f £ yJch priodi dyn bychan mai dyn drwg iawn ydoedd. <?P meddai hithau, os ydyw yn un drwg, y mae o nyf un cysur—nid oes ond ychydig iawn o bono.' Am ?RAp ,I LAWE—Y mae Crolygydd.. newyddiadur ^'tcanaidd wedi rhoddi llun trap mawr uwchben yr ys by si ad am briodasau wedi cymeryd lie, a'r arwyd'd- erdcdanlynol arno, Y trap i lawr! ffwlcyn arall wedi 1 Cymerodd yr ymddyddan canlynol le yn ddiweddar 0 ^y^Uys gwladol:—Heddynad. Pa beth a'ch dyg- (l eh,!i yma, syr p' Carcharor: Dau swyddog, syr.' p n^nid oedd dim a fynai y ddiod feddwol a'r peth ?' r°aaror: Oedd, syr, yr oeddynt eill dau yn feddw.' TJ CREFYDD, OND AFALA.U.Cyfarfu-boneddiges a Chgen a basged ganddo yn trotian trwy y llaid, a y.n°dd iddo, Fy machgen bach i, a oes genych < } gr«fydd ?' Nac oes ma'am,'atebai y diniwed, y mae genyf afalau.' ae^tCia^EN nYN0:D'—Y mae meistr yn hysbysu mewn ia.dur yn nghyleh bachgen o brentisa ddiang- adn °r^WrthO) yn y dull hynod a gainlyn :—Gellir ei W nabod oddiwrth y ffaith nad ydyw efe wedi cribo ei eiri 6r Calan diweddaf, ac nis gall siarad dog o au olynol heb draethu ugain o gelwyddau.' GtAii ODDI FEWN.1—Yn mi o'r ysgolion carping yn Werddon gofynodd clerigwr y gofyniad, Pa beth ge sbncteiddrwydd P' Ac mewn eiliad, neicliodd bach- < Q.V(j c^- carpiog a budr ar ei draed, a dywedodd, c^enad eich parchedigaeth, bod yn lan oddi T PLANT DTION.—Gwnaeth dyn du antur- yseolflS e^se^ Grynghorllys y ddinas am helaethu a*i rh • P^arL^ duon. A thybiodd y buasai cael enw- ac 0 r \vynion wrth y ddeiseb o wasanaeth; ion P- ? 6^e a Se^si°dd gan gryn nifer o ddj^nion gwyn- 'IV-1- .rwy^nddi. Dechreuai y ddeiseb fel y canlyn, y » riem y plant duon Sy^? sa-L.—Yr oedd gweinidog Ysgotaidd ar amser ia(j Vr.°f' yn gweddio am wlaw, ac erbyn bod yr addol- yr hn r^ynu> dechreuodd wlawio. A c un hen wraig, ei pjj oedd heb un ddiddos-len, wrth godi ei gwn dros °ges (u^yn gadael y capel, a ddywedai wrth gymyd- Boct'oi-v AhT,r wraiS' onid ydi 0 iyn rhy ddrwg ar y • Uallasai adael i ni fyned adref yn gyntaf.' —^Dywedodd gweinidog Ysgotaidd un- cael "n gydweinidog, yr hwn, fel yntau, oedd wedi e^ch boifl -u •10 a ma,k A wyddoch chwi, syr, fodei a minau yn ddoethach na Solomon?' edig, < -r^y Sall hyny fod ?' gofynai y gweinidog syn- pa .e^> welwch chi, nid oedd Solomon yn gwybod ydych doeth ai annoeth a fyddai ei fab, ond yr yn yaid., a finau yn eithaf sicr fod ein meibion ni a'i was^T A'H pYMR0-—Aeth boneddwr o sir Benfro c^auiat1-1 •n<^a"1 anlser yr Arddanghosfa ond ni Ha fedra^1 fyned allan ei hunan, rhag iddo am tl6ges yn es.one&> ei hunan. Eithr un. noson a'i Tobacco ^?Sr^enedig aatlx i siop osdd gerllaw i geisio r^°ddes T i t oedd y si°PW1' yn pwyso y Tobacco, Ac me-yrrj.naner coron ar y cownter i dalu am dano. dr6i._ ei..ad ysgubodd epa mawr y darn arian i'r newid. A,13 ,Tack gael y Tobacco, efe a arosodd am y ihoi yj. r.si°pwrj yr hwn nid oedd wedi ei weled yn Jack yu iawr> a edrychai am ei clal. Yr oedd eg; Y" siarad Cymraeg, a'r siopwr yn siarad Saeson- gan f0(j a}Wedd, anfonwyd bachgen adref gyda Jack, ^ack yr vS10PWr yn adnabod ei feistr. Ac adroddai c°ron i ianfnes trwy ddweyd, Mi roddais i yr lianer vn .a ymerodd tad y siopwr, yr hen ddyn l'hoddes elstedc1 ar y cownter, afael ynddo ac a'i si°Pwr, drdr, ac ni chefais i ddim newid gan y

ENGLYN10N I MR J. THOMAS,…

- ENGLYN I'R LLYGAD.

I'R OCHENAID.

MAE ELEN YN AVYLO!

[No title]

[No title]

ETO,