Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFARFOD YMADAWOL.

O'R TWR LLECHI.

News
Cite
Share

O'R TWR LLECHI. Nos SADWRN. Yr ydych yn eithaf hysbys mai pobl hoff lawn o basio barn ar bob peth yw preswylwyr y twr' yma, ac yn mhlith pethau eraill sydd wedi myned o dan eu llathen, mae'r TYST, ac wedi ei chwilio a'i fesur yn fanwl. Y maent yn ei gael, wrth ei gydmaru ag eraill, ynllawer lawn rhatach a givell, fel y prawf yr orders ych- ^anegol sydd yn parhau i ddod oddiyma am dano. Mae'r wisg yn hardd iawn—yn llawer lawn gwell na'r hen. Byddwn yn clywed y teilwriaid yma yn ami yn canmawl eu bod yn g Wneyd dillad yn ol y ffasiynau diweddaraf. a gellwch chwithau wneyd yr un peth. Waeth pa un a'i yn Paris neu Lundain y bo wedi ei Sychwyn, ei gael yn ol y ffasiwn yw y pwnc. -^a-e'r papur yn gwella hefyd yn fawr iawn; o unrhyw gyhoeddiad. Llwyddiant ictdo. Ond mae'n debyg mai ychydig o hanes yr yn sydd yn pasio oddifewn i'r twr' fyddai f wyaf derbyniol genych na dim arall. Mae yma lawer iawn o bethau pwysig yn pasio oddi iddo o bryd i bryd. Byddwn yn cael cyf- rfodydd cystadleuol; eisteddfodau; darlith- (?u' cyngherddau; cyfarfodydd pregetbu; ^araweiniau; ymrafaelion a chlybiau adeiladu; yn eu tro cewch ycbydig ar y naill a'r llall o pethau hyn. Mae digwyddiadau anhyfryd cymeryd lie ynglyn a'r olaf o'r pethau a enWyd; a lluaws mawr o bobl ddiniwed a am ar yn gorfod dioddef. Rhai wedi bod all, ddeugain mlynedd yn diwyd hel er gallu oarw X11 eu nyth,' yn gorfod edrych ar lafur vn myned i rywle—rhywle I a hwythau „ S°r^°d edrych i dywyllwch tlodi! Bydd y.1?1 air yn awr ac yn y man er dangos i svdil ^.y TYST rai o'r gweithredoedd duon °s 2 lr** Pas*° oddifewn i'r twr;' ac er codi, mnvi! •' yc^ydig o wrid i wynebau y rhai sydd aiarnaidd yn eu cyflawni. Yr wythnos ddiweddaf, bu gwr o'r enw Whittington, alias Egwisyn, yma yn traddodi darlith ar Yr Eglwys yn Nghymru." Yn ol y testyn a'r ffaith fod y darlithydd yn ymneill- duwr, disgwilid mai darlith oddiar y safle ym- neillduol fuasai, ac y cawsid rhyw ychydig, beth bynag, o ddynocthiad ar Esgobyddiaetb yn Nghymru. Dan y gredinaeth yma gofal- odd yr eglwyswyr am ryw ddieitlirddyn i ddod yno i'w hamddiffyn; ond mor fuan ag y canfu y darlithydd hyny newidiodd ei don, a chaws- om :-amddiffyniad i'r Llyfr Gweddi, gan ei os- od yn nesaf i'r Beibl; condemniai y Ddwy Fil, gan haeru eu bod wedi cael eithaf cyfiawnder; nid oedd yn credu y dadgysylltir yr Eglwys yn Nghymru am amser maitn gan fod yr eglwys- wyr yn cynyddu ac ymneillduwyr yn lleihau; mewn gair cawsom yr hyn ddisgwiliasem oddi- wrth yr eglwyswr mwyaf penboeth; a hyny gan un sydd wedi bod yn aelod gyda'r Wesley- aid a'r Annibynwyr, ac wedi ei drochi gyda'r Bedyddwyr, ond heb ei dderbyn yn aelod a mynai Gweirydd ei fod yn awr yn ceisio gwneyd ei wely yn. yr eglwys. Wedi myned allan dy- wedai un o'r gynulleidfa (yr hon oedd yn deneu iawn) wrth y darlithydd, ei fod yn falchach o ardal Bethesda y noswaith hono nag y bu erioed, am na chaed ond haner cant o ffyliaid o'i mhewn." Gobeithio na bydd cymaint o ddrain yn y gwely nesaf wna y brawd iddo ei hun. Nos Wener, wythnos i neithiwr, caed cyfar- fod canu yn nghapel Carmel, i fyned trwy am- ryw o'r tonau o Lyfr Stephen a Jones. Yr oedd yno saith o gorau, sef Bangor, Bethlehem, Carmel; Treflys; Saron; Bethmaca ac Am- ana. Yr oedd yn un o'r cyfarfodydd goreu gafwyd eto. Y mae rhyw fyn'd rhyfedd yn y llyfr yma. Y mae yn cael ei ddefnyddio yn mhob cynulleidfa yn yr ardal ond Bethesda yn unig. Cafwyd anerchiadau yn y cyfarfod gan y Parchn. E. Stephen; W. Griffith; W. Nicholson, a Mr. W. Davies, Bethesda. Da gwel'd canu y cysegr yn cael y fath sylw, a'r fath ymdrech yn cael ei roi tuag at ei wneyd yn deilwng o'r enw "canu cynulleidfaol," ac nid rhyw ganu fel sydd mewn rhai manau, a digon o oerder ynddo i rewi'r Ogwen yn Mehefin. GWYLIEDYDD.

[No title]

NODION ADA.