Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GLO! GLO!! GLO! R. W. ROULSTON, 44, Castle Street, 246, Grown Street, A TUE BROOK. DIM GWELL NA RHATACH. Mae manteision angliyffrediii i'r rhai ag arian parod. Trosglwyddir y glo hwn mewii sachau a gwageni os bydd eisiau- Anfonwch neu ymofynwch am restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uchod. CARTREF I YMFUDWYR, 14, Galton Street, Liverpool. 1C.' rr ELIAS J. JONES, (PASSENGER' BROKER, A DDYMUNA liysbysu pawb u JLX fwriadant ymfudo o Gymru, y ceir pob liysbysrwydd a chyfarwyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydag Hwyl ncu Ager Long- au i America ac Awstralia, trwy anfon llythyr, yn Gymraeg neu yn Saesoneg, i'r cyfeiriad uchod. Gall yr ymfudwr gael lIe cysurus i letya am bris rliesymol. Dymuna E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud a'r oruchwyliaeth uchod er's pedair blynedd ar dde^, a hydera ei fod yn gwybod cymaint am dani erbyn liyn fel na raid i neb betruso yn y modd lleiaf ymddir- ied eu hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y boneddigion canlynol: -Parch Samuel Davies, Wesleyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, eto, Bangor Parch. John Thomas, Annibyn- wr, Liverpool; Parch. II. E. Thomas, eto, Birkenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Croes- yswallt, &c.; Parch. O. W. James, Bedydd- iwr, Dowlais; Parch. D. Pri-.e (Dinbych), yn anvr Newark, Ohio. D.S.-Gellir hefyd gyieirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. ggjr Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r ucliod ar eu dyfodiad i Liverpooj G OR UOR WYL TV YR IIIT, U-1) OL OYMRELG. -o E. DAVIES, A N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, A DDYMUNANT hysbysu XA. Teithwyr rhwng Cymra ae America, Awstralia, a gwahanol wledydd y byd, y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Llety glan ac ymborth iashus am bris rhes- ymol. Gall y sftwl a ddewiso, gael cyfleusdra i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac amser cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a dedwyddwch yr ymfudwyr gan y Cymro Gwyllt," a hyderwn dderbyn cefnogaeth y genedl, drwy fod genym hir broflad o'r Fas- nach Ymfudol, Cyfcirier y Llythyrau i- DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. 0 Liverpool i New York. AGERDDLONC.AU I NEW YORK LLINELL GUION. Anfonir un o'r rhai canlynol, neu ryw AQ- ERDDLONG llawn grym o'r dosbarth blaenaf, olr porthladd hwn I:NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINNESOTA. WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn :— FEVADA Dydd Mercher, Tach. 24. Gelwir yn Queenstown dranoeth i gym- meryd teithwyr i mewn. Y llonglwyth yn daledig yma neu yn New York, fel y dewisa y llonglwythwyr. Man i lwytho-Ochr Ddeheuol Sandon Dock. CLUD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK- Yn y Cabin, I5p 15s, a 18p ISs. Yn y Steerage am brisoedd llawer llai. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddar- pariadau, wedi eu coginio a'u rhanu allan gan oruchwylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ym- ofyner yn New York a. Williams a Guion; yn Paris neu Havre, a J. M, Carrie; yn Llun- dain, fig A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a Mr Lanatry; yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queenstown, a James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymru a'r Parch Wm, Harris, Trecynon, Aberdare; John Copeland, 124, High St., Merthyr Tydfil; John T. Morgan, 19, Glebelaud Street, Merthyr Tydfil; James R. Morgan, Post Office, Pontypool; Edward ¡ Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liver- pool, a GUION A'I GYF., 11, Rumford St., 25. Water Street. a 115. Wntprinn Pna/I DANIEL DAVIES, HOSIER AND GENERAL DRAPER, 79, WEST DERBY ROAD, (CORNER OF LYNEBOCII-ST.,) LIVERPOOL. DD. a clclymnna dclyclnvelyd ei ddiolchgarwcli i'w Gyfcillion a'r i Cykocdd yn gyffredinol am eu cefnogaeth yn yr amser a aeth keibio, a tkrwy ei fod yn benderfynol o dalu sylw dyledus i'w fasnach ac i ofynion ei gwsmeriaid, a ddymuna, am ran helaeth olu cefnogaeth rhag llaw. Y Giuir yn erbyn y Bycl" Goreu Arf, Arf JDysy." EISTEDDFOD GADEIRIOL A GWYL FAWR GERDDOROL EHYL, A GYNHELIR YN AWST, 1870. Gellir cael Rhcstr o'r Testynau, trwy anfon dau Stamp at yr Ysgrifenydd- U ion—Mri. J. Rhydwcn Jones, ac Arthur Rowlands, RIlYL. CYMANFA ORLLEWINOL Y DEHEDDIR, YE IION A GYNHELIR YN GwyNr, r, YN 1870. YMAE rhai cyfeillion yn declircu JL ymholi ynghylch y Gymanfa eis- ioes. Ymdawcled y cyfryw gore y gall- ont am yckydig amser, trefnir a hysbysir pob peth angenrheidiol yn brydlon; ac er mwyn cantorion cylch y Gymanfa, dymunir hysbysu mai y tonau a fwriedir ganu o'r Llyfr Tonau ac Emynau, yd- yut y rhai caiilynol-lviiiton, Elworth, French, St Stephen, Tallis, Bangor, Sab- bath, Dyfrdwy, Lybia, Elizabeth, Dym- uniad, Yr Hen Ganfcc1, Winckester, Angel's Hymn, Llawryglyn, Alun, Car- mel, Peniel, Yerona, Aim a, Hyder, Wydd- grug, Groeswen, ]?enllyn, Missionary) Manheim, Jabez, Llydaw, Edinburgh) il/oriah, Diniweidrwydd, Bavaria, Eif- ionydd, Elliot, Bethel, Salome, Joiia, Nashville,Crocshoeliad, Dorcas, Navarre, Clod, Jlontgomery, Cysur, St. Nicholas. cenir St Barnabas, ac Amsterdam, o Lyfr Tonau Ieuan Gwyllt: Golygwn nad oes eis- iau dweyd ar ba fesurau y ccnir y tonau uch- od. Bwriada rhai o gyfoillion yr arclaloedd hyn gael cyfarfod canu eynulleidfaol, naill ai yn Gibea. Brynaman, nou yn capel maen, y Nadolig nesaf. liai ati gantorion, gadewch i ni gael canu o'r fath oreu yn ein Huchelwyl, WM, THOMAS. Gwynfe Cottage, Taoh; 12, 1869. ELLIS'S ROOFING FELT. THE best and cheapest Waterproof Covering for all sorts of Sheds, Out- buildings, Hay and Corn Ricks, &c. Sold wholesale and retail by S. ELLIS & CO., 23, STBAND STREET, LIVERPOOL. Carriage paid. Samples and Prices per Post. Also, Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. I'R GWEINIAID A'R EIDDIL. Darlleniveli "Y CYFAILL MKDDYCOL." FE ddengysy eyfarwyddwr medd- ygol uchod nid yn unig yr acl-ios. ond y dull a'r modd i gael gwelliaut tiwyadl oddi- wrth wendid, iselder ysbrvd, ofnau, methiant yn y golwg a'1' cof, poen yn y cefn, a phob math o aiiechyd braidd heb arfer y nercnyr. Y raae Doctor Barnes yn feddianol ar bi oliad I helacth iawn fel meddyg, ac wedi gv.tli i amryw y naill dro av 01 y 11a11. lihydd y >'yf- aill meddygol lawer o bra:n oddiwiih ai sydd wedi cacl gwcllbfv1 i\iue yii werth ci ddarllen gan bob dosb;a'.h, ur.f- rir cf iry.v gj-feiriad am ddau ?'ar,ip. (Jyfcii ier, Dr.. BARXF-s, 30, Thornhill Cic.icont, Caledonian Koad, London, N. Itoad, London, N. rwrsia I HAI Ar.r.Ax o i.rxnAix. Gellir ymgyjighori a Uoftor rar:Jc. drwy lythyr neli yn berson, 1, a" er nnvyn y rhai nad yw yn fauteisiol iddynt fymd ato cf yn 1cr"onol, bydd iddo roddi (' ,];r rlrwy aler"a llythyr, os anfonir envelope ci stampio, j'll llfiJ1yd,t chyfarwyddyd o'n h:1¡c":Jyd, An- fonir traethawd ar "liybudd i dd\n;>nieti- angc am ddau stamp. Cyfeirier, Dr Baines, 30, Thornhill Crescent, Caledonian lioad, London. N. A GENTLEMAN CURED ol: -ci the results of Debility, Premature De- cline, Disease, &c., after years of suffering, will be happy to send a Copy of the Prescrip- tions used on receipt of Two Stamps for ex- penses in transmission.—Address ARTHTTR JONES. Wordsley. Staffordshire. MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI IIOLLOWAY ACTIWTNIADAU Y GERI A'R AFTT. Yn fynycli arwemiont i'r rhywiogaethau gwacthaf o ddyoddcJiadau dynol, eto cynifer ;i, gTtlHldir yn y wudd Iwn heb wybod am foddiou gwcllbi'.d ag ydynt wedi eu gosod o l'ev.-n 1m cyrhaedd. IJyl:Ü y cyfryw gymeryd ychydig liyckau 0'1 Pelcni hyn, yn ol y cyfar- v, yddi:idau a rod,llr yn y llyfran, a'u hach- wyniad yn fuan a'u gadinrant. Yn fyr, gellir treehu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwydd- ant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cymeryd. CirtfYBDIAmiJ Y DYFEGXAVYE A CIIYF- NjWIDIAD DYWYD. IvVae liTO yn gyfned imvynf peryglns yn r.tywyd bonyv, inae yn dinystrio miloedd. Mae yr iioil Vrlybyrwch tew yncasglu ynghyd, ac fel y ] 1:1 my, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn amser- el ac elfeitliiol. Y feddyginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holiowny. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. illao y I'eleni hyn yn gyfartal effeith- iol i'r holl achwyniadau benywaidd, ac atal- iadau ar doriad gwaw-gwreigdod. GTAIJ AC I3ELDEH YSBIiYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwrtli fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o olly11 iddynt eu hunain ac i bob peth o'u harn- b'ylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dy- oddeiiadnu. 1'1' eyfryw mae Peleni Holloway wedi proii yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddeiuyddiad eyson o'r peleni anmhris- iadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, darostyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd nerdiol y feddyginiaeth hon, daw cyfans>i"'ddiiid nnvamal yr ymenydd yn dawel., a'r dyoddefydd uiwa'th drachefn i f wynliau iechyd fel yn nyddiau ieuengctyd. I eleni Holloway ydynt y feddyginiaeth oreu a adnabyddir ar y doluriau canlynol: Cryd Enyniadau Ail arwyddion Croendoriad Clwy'r Cornwydydd Darfodedigaeth Ataliad dwfr Diffyg treuliad Dolurpenyrafn Y Gareg a'r Dolur Gyddfau poen- Gareg Colig us Anhwyldcrau Dolur rhydd Gwcndidau oddi Y Geri Llewygon wrth bob ach- Rhwymiad yr Troedwst os Ymysgaroedd Llynwst Ca.elhder TwjTnynau o Y Gymalwst Ym,nTocrlll bob math Gwendid f Olwyf rnolyn Y Dclanocl(I A iih'iyyjdera'i Marchogion Dirgel-gwd ilenywod Clwy'rbrenhin &e. Uwertliiryn y Professor Holloway, 240, Strand', (near Temple Bar), London, ac 80, Maidcn-st,, New York. Hefyd gan boh Ffcryllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd rwavHadlcdig, am y prisiau can- lynol :—Is. 1 iii., 2s. 6rK, 5s. Gc., lis., 22s., a y bhveh. Mac cryn arbed trwy gymeryd y D,S}far cyfarwyddiadau i hyfforddi y dy< dd< f .vyi yB y gwahanol ddoluriau yn f-yi vlltn dig a phob blwch. NEWYDD DA I BAAYJi! n WYBOD AETH SYDD vJ NEHTH. Os dymunwch gadw cich iechyd, y Jl:t" gwybodaeth o'r deddfau tuag at ei sicrhau yn llaufUllul. Os ydych yn paihau yn aliach ei- gv.neud ymdrech i gael n¡1fcriad iechyd, pa both yw yr achos Dim ond hyn — diifyg gwybodaeth am y pwrgc. Y mae gwareiddiad y dyddiini presenol yn peri fod ychydig gymliorth i liatur yn nghadwriaeth ac adferiad iuihyd ynanhebgorol angenr]¡cid- iol; a'r unig ofyniad ydyw, yn mha le y mae yr hyn sydd yn angenrheidiol i'w gaell Yn ddiau drwy ddefnyddio PELENAU LLYSIEUOL ADEEEIADOL WOESDELL KAYE. Gwerthir hwynt gan bob Ffcryllwr a Mas- nachwr fel meddyginiaethau br intebol, am is Ile, 2s 6c, a 4s 6c, yn Ystoifa Gyfanwertli, 22, Broad-street, Huiidain. CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS. I 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYRCHOL. SCOTIA RUSSIA JAVA CUBA CHINA AUSTRALASLUf SAMARIA SIBERIA HECLA ALEPPO TARIFA MARATHON KEDAR PALESTINE MALTA ALMYRA SLDON TRIBOLI Bydd y CuirAitB ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWBTII a DYDD SADWEN', ac y mae ynddynt gyflensderau rhagorol 1 ymfudwyr am brisiau gostyngol. Ymofyner yn nghyleh y prisiau a D. & C. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool' 11 ,11 ill. LLINELL 0 AGERDD- LONGAU CWMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER, AC 0 QUEENSTOWN BOB DYDD rAD. Agerddlongau haiarn cryfion Brydeinig• Enwau Tunelli FRANCE, Grace 3200 THE QUEEN, GROGAN 3412 ENGLAND, THE TOMPSON 3400 ERIN, WEBSTER 3200 LOUISIANA, Thomas 2210 HELVETIA, THOMSON 3325 PENNSYLVANIA, HALL 2873 VIRGINIA, Forbes 2876 DENMARK, CUTTING 2S76 Y mae cyfleusderau y Saloon ar yr agerdd- longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for- daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleusderau yn Y State Room-yr oil yn cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini- Y mae trefniadau rhagorol i deithwyr yn Y Steerage, a digonedd o ymborth da yn cael el ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canada a'r Unol Daleithiau, gael hyny ar delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghyleh llwyth neu fordaith, ymofyner a CHWMPEINI (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL, 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS AII FRODYR, Queenstown. Gwellhad oddiwrtli Anwyd mewn deng munud! IIAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswch, Anwyd Cryg- t, ni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mac yn atal twymynau, yn peru i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill for three years, with bad Cough and Asthma, bought a bottle of Balsam, off Mr. Sims, Chemist, Hirwaun, better in a week, cured in a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. SIR.—I have had several bottles of youl Balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Conwil, Carmarthen* gin.-I have been coughing for twelve months, and have tried many things without benefit. Your Balsam has done me more good than anything else. I had no voice for three Sundays before I took it, but was able to preach the following Sunday, with a clear voice. Tours truly, January 4th, 1869. J. H. Owens, Baptist Minister. Gellir rhoddi nifer fawr o dystioluethala yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BAL- SAM hwn. Para,toedig yn unig gan A. Hayman, Ffery" Itydd, Gastellnedd, ac yn cael ei tverthu meWI boteli Is. ljc., a 2s. 9c. yr un, gan bob Ffery- llt/dd parchus yn Aberlawe, Caerdydd, JSIcrthyti Aberdar, Oaerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth. Prif Oruchwylwyr, W. Sutton & Go.) Barclay cfe Sons, Llundain Collins ds Itosser I Pearce & Co., Siiste; ac Evans <Ss Co., Liverpool. GOCHELIAP.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymW ryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsatf of Horehound" wedi eu stampio ar y botelit heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. Printed and published by the Welsk Newspaper Co., Limited, at their Officep 8 Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool.