Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

(JOPPI CASSELL o ro.porollct) nvvri?+l1' pa Un sy<icl- we<i* enui11 enwog- 0 arn eang am yn agos i chwarter canril T>lio?s?I'> ar gyfrif eu teithi eyfoethog, cryf a ■ffed f ae °hei"wydd y llwythi ffafriol di« Vn v2ar a dderbyniwyd yr ydym yn eu datgan pT^gori ar y rhai blaenorol. PWys 1 CASSELL ls"> ls- 2c-> a ls- 4c- y p COFFI CASSELL, y goreu, Is. So., a 2s. y '\Vys. U;^AU PUR CASSELL.—Ydynt wedi eu sefv?, brofl, a'u nodweddion wedi eu trylwyr hui?iU' maent wedi eu defnyddio a'u aU v ri orSanmawl gan deuluoedd ynholl ran- ^eth yrnas) am ystod rhan fawr o genhedl- ftwx^amser- mac y rhestr a ganlyn yn Twi.0 yohwanegu at eu canmoliaeth. PWyt R caSSELL, 2s. 4c., a 2s. 8c. y 48TE PUR CASSELL, y goreu 3s;, 3s. 6c:, a gy1*??, mewn sypynau o 2 owns i 3 phwys. ttw,, rSlix &an Orucliwylwyr appwyntiedig wy y Deyrnas. AmlGoruchwylwyr yn Ngogledd Cymru :— Abfii?o? ••• John Hughes, Stamp Office Bef>, jaw ••• John Owen, Grocer lwes5a ••• R. Jones, bookseller Betf^ a R- Evans, 50, Carneddi-road Ba^y-coed William Jones, Grocer lirv^a* ••• H. Evans, 50, Ambrose street Suovi 0 E- JoRes> Bee Hive CoW y Williams & Son, Lane End Cae.o11 ••• M. & E. Evans, Grocer. Ca6f„ ?n Henry Jones, Grocer •M°rris' Grocer, Pool-st Edward Bevan, Castle-st G. Brymer & Co., merchants ^fest; ••• J. J-Harris, grocer, shopbren S10S ••• J. Richards, grocer, Sun-st ^Use ^S3 Evans, Grocer Jtolvi? ■■ James Roberts, grocer Solvit ••• Mrs. Peters, 8, Market street Itolvw6}} ••• T. Edwards, Whitford street tlarrf -l ••• J-Littler, Chester street £ ian,ai^echan William Eames, Grocer Lknflj 0 Ann Jones, Madoc street llaZ'«*° ••• D.Meredith, do ■^loshrl ••• J-Thomas, Bridge street Melirii^ ••• T. Williams, Chapel Walks Robert Griffiths ^lhel °° W^kins, ship chandler eu J. Parry, grocer, Four crosses J. G. Jones, grocer, High-st Ann Jones, grocer, Traethle R. W. Roberts, Railway Re- £ °l't TV f reshment Rooms ^ort ai??rw.'S' Williams, grocer, Menai-st ^eHsav? Mary Owen, grocer ••• William Thomas, P. O. uiyndeiadraath. Mrs M. Roberts, Nail- Hhyiffordd ••• J. Bellis^Grocer Joseph Jones, 42, Vale road ^achuK "• l^ EU'S> Parliament street ••• R. Home, Ffour merchant David Jones, grocer, High-st inrou • J°nes, Penrheol ?alySa • Robert Roberts Ja-Uvn.?. ••• Elias Jones, Railway house Slau John Jones, P. O. &oruo.rVl\ Mrs M. Jones, Post Office ?eaU n m'y ^vr ychwanegol yn eisiau i werthu 1 Gasspii "offi.Cassell. Am delerau ymofyner OI1flon &Co., 80, Fenchurch-street, C L Y CE EO-AKNICINE ALMPHREY, PORTHMADOC. Y 1rA.E yr enaint anmhrisiadwy b(viU doluriau allanol ar y corff a al o'r- i?le'Wn defnydd cylfredinol yn mhob N atnrv lmas Gyfunol a'r Trefedigaethau Aynyddoedd ac y mae effeithiol- Jath i liniaru ac iachau briwiau ? hono n,1 P° niwyaf adnabyddus y byddis <ioslTn^a^ y gwerthfawrogir ef gan U ersonQ 0 gymdeithas. Y mae miloedd ^edi cael eu liiachau drwyddo ag f^edi yn dyoddef am flynyddau, ili Er J fynu bob gobaith am adfer- t vn 1 •, yn nodedig o dyner, y mae er ymaitv,ei^di° trw7 y chwys-dyllau, yn 3 vn „ anmhuredd o'r cnawd; ac jOethyd ^ud ymaith achos gwreiddiol yr Sat'u o 'f.x .mae yn ddigyifelyb i iachau pob av^Phrprr au crawr|llyd. Ceir fod Enaint iaiiwyl<leriiTn 0 effeithiol yn yr holl ot a vn ^V^y*101' y rhai a liniara ac a (x^nllvfl A aetJlBriwiau gwlybion a ia^yddinfl' °°esau drwg, Bronau dolurus, en1iau> Man wynau, Llosg- Llris.r?la au' Penau dolurus neu gram- Cv^yidei-qi? eira' Ys'&dod, Briwiau, a phob Tiv clvfl^- e,nyn°l yn y croen. Y mae y yu e4iln° yn yr alwad am dano yn Rv^ylai i?r,r 't1 effeithiolrwydd rhyfcddol. y^Phrey eulu f°d heb flychaid 0 Enaint 1 WYddYd" gael mewn blychau, gyda chyf- bVi"' ^s- 9o ^efnyddio yn amgauedig. ls. aid^'Cheml^D60-yr un' San Henry Hum- ddidS^ i \Portmadoc, ac anfonir blych- Raii 'De-wn Iwy y post ar dderbyniad ei & « ]* postage Stamps; yn Llundain Vri i0?! Vn V f y Sons, Maw & Son, Sanger O ^anc^ iveipool, gan Evans, Son & Co. f oefetllohwviir' gan J- Woolley. anmSSf2toX ,m Kiei°h aFeilydd o'r mwyaf genyf ^aid 1 nghoes, ar ol cael a^ iJ*edi h6ilr,f?'llyda'r un a gefais genych ^e^i ,y na Ac?, la.°hau, ar ol bod yn ddrwg ^iapfv ^di c\T?,eam ,mlynedd. Yr oeddwn arall n f ar nieddyg a meddyg- «diani°. fneln cyi'haedd, ond y cwbl holl 8,Werthfawr nV •rtoddl cy^yg ar eicl1 °llol jacj^ chwi, y mae wedi gwella En, 57n w'r ddiolchgar. s ROBERTS, Pantyclcgar, Maentwrog, BAENARD L EVY, GWKEUTHTJRWR WATCHES A CIILOC- IAU GEMYDD, A DRYCHWYDiiYDD, E2, SOUTH CASTLE STREET, LIVER- POOL. BARNARD LEVY, A ddymuna alw sylw ei gw.ymeriaid lluosog, a'1' cyhoedd yng-yffredin, at y detholiad ardderchosy 0 WATCHES AUR AC AIÚAN, MODRWY- AU, PINAU, BROOCHES A LOCKETS, Yr oil yn cael eu gwarantu o ddefnydd da, ac yn cael eu marcio mewn ffigyrau plaen am y prisiau isaf y gwerthir hwy. Watchesarianemynog cryfion 21s i £ 10 yr Tin Watches aur 21si £ 25yrun Gwarantir hwy am gadw eu hnmser. rhoddir gwarantiad ys £ -;ifenedig gyda phob Watch. CLOCIAU BARNARD LEVY Ydynt wedi ennill cymeriad am gywirdeb, parhad, a rhadlonrwvdd, ac y maent wedi rhoi boddhad i dros 20j000 o brynwyr. Ccdwir mewn stock Glociau cyfaddas i Swyddfau, Sopiau, Llongau, a Thai. Amseriaduron Gwarantiedig o 6s 6c yr un. CLOCIAU ALARWM ENWOG- BARNARD LEVY. Deffroant y cysgwr trymaf imrhyw awr ofyn- edig, am brisiau o 7s 6c yr un. ADRAN DRYCHWYDROL BARNARD LEVY wedi cael ugain inlyncdd o broflad fel Drycliwydrydd, a gynygia ei Stock fawr ac amrywiol o Olwgwydrau a Llygadwydrau gyda phob ymdduiedaeth i bersonau yn llafurio o dan ddilTyg golwg. Llygadwydrau Dwbl a Gohvgwyd;au o Is y par. Gloew-wydrau Efreinig a Brazilaidd am bris yr un mor isel. Adgywciriadau yn ei holl ganghenau am y prisiau mwyaf rhesymol. Cauir bob dydd Sadwrn hyd y prydnawn. MARVEL OF SCIENCE. HEALTH AND MANHOOD RESTORED. CWithout Medicine.) Cure yourself by the Electric Self-Adjusting Curative and Magnetic Belt: SUFFERERS from Nervous De- KJ bility, Painful Dreams. Mental and Phys- ical Depression, Palpitation of the Heart, Noises in the Head and Ears, indecision, Impaired Sight and Memory, Indigestion, Prostration. Las- situde, Depression of Spirits, Loss of Energy and Appetite, Pain in the Back and Limbs, Tim- idity, Self-Distrust, Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fears, &c. CAN NOW CURE THEMSELVES. By the only "Guaranteed Remedy" in Europe, protected and Sanctioned by the Faculty. Details free for one stamp, by WALTER JAMES, ESQ., Medical Electrician. PERCY HOUSE, BEDFORD SQUARE, LONDON. N.B.—Medicines and Fees superseded. In proof ef the Wondrous Cures effected. Invalids can have the Electric Curative Mag- netic Belt on trial, with references to the lead- ing Physicians of the day. Established 1849 as Surgical Mechanician, &c. A TEST ORATIS.-Send for Details. CAUTION. N.B.-This is the only acknowledged Appli- ance as in use in the various Hospitals and re- cognised by the Medical Faculty ef Great Brit- ain, and none are genuine unless had direct from Mr Walter James; who cautions the public ag- ainst a person using his name, and imitating his discoveries. Vide Prize Medal and Hospital reports. HEALTH RESTORED WITHOUT MEDICINE. ELECTRICITY AND ITS WONDERS. NERVOUSNESS NO FANCY. HINTS for the cure of NERVOUSNESS, WEAK- NESS, Loss OF APPETITE, INDIGESTION, &C. Cases in proof of successful treatment, with necessary instructions by whih sufferers may obtain a cure. A persual gives the reader the power of averting the consequences arising from Ms own indiscretion. Nervous invalids suffer from low spirits and deliility, noises in the head, melancholy, fear, blushing, dislike to society, sleeplessness, headache, indigest- ion, dimness oi sight, loss of memory, giddi- ness, palpitation of the heart, neuralgia, fits, epilepsy, &c., &c. Full particulars sent free on receipt of two stamps, by Dr. HAMMOND, No. 11, Charlotte-street, Bedford-square, London. W. C. GLENFIELD STAECH Ydyw yr unig fath. a arferir yn Ngolchdy ei Mawrhydi. "DYDDED i'r Bonecldigesau hyny -13 nad ydynt hyd yn hyn wedi^ rhoddi prawf ar y Glenfield Starch i roddi trial arno, a chadw at y cyfarwyddiadau sydd yn argraff- edig ar bob sypyn. Mae hwnyn fwy anhawdd braidd i'w wneyd na starches eraill; ond paD yr eir dros hyn, dywedant, megis y dywea- odd golchyddes ei Mawrhydi, mai hwn ydyw y Starch goreu a arferasant erioed. People's Hall, Pontypridd, and General Ftirnisliing Warerooms. JOHN CROCKETT. Cloclc, Watch, and Cabinet Maker, Mill- puff, Feather, and Iron, Bedstead TVare- house, TAFF & MILL ST., PONTYPRIDD. TIAVE you been to J. Crockett's Furnishing Warehouse, People's Hall, Pentypridd ? If not, go and buy for CASR ONLY, A good Iron JSedstead 014 0 A good Millpulf Bed and iiolster 0 16 0 A good Palliasse for ditto 0 10 0 A good Mattress 0 18 0 A solid Mahogany Front Chest of Drawers 3 5 0 A good useful Pembroke Table 12 0 A good Eight-day Timepiece.. 15 0 A good American Clock 0 16 0 A good Kitchen Chair 0 3 6 A good Mahogany Bottom Chair 0 5 0 Observe this particularly,— A Patent Lever Watch, War- ranted 4 4 0 A Patent Liver J. C. best make 5 5 0 Silver and Gold Chains and Alberts equally low. Good Geneva Watches 1 5 0 Do. strongly recommended 1 15 0 Furnishing Department—Saucepans, Tea Kettles, Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffins. 1 2 Children' slinedwithBlueoutside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attend- ance 3 50 A beautiful coffin. Carpets, Floor Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums. lums All goods delivered home for 12 miles round. Sewing achines 3p. 3s.; 4p. 4s.; to 25p., by the best makers. Ready JJIoney Only—ArianParod ynunig- NEWYDD DA TE CLEIFION. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. WEDI eu darparu heb yr un tT gronyn o Fercury nac Antimony, nao Nid tmrhyw sylwedd metelaidd. Nid yw yn of- inol i ddyn gyfyngu ei hun yn y ty ar 01 eu cymeryd; ac nid oes achos newid y lluniaeth, bherwydd fod ynddynt duedd i gryfhau; ac y maent yn Gael eu cymeradwyo at yr anhwyl- derau canlynol:—Dolur Pen, y Bendro, an- hwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwym- edd, Scyrfi, Gwynt, Peswch ae Anwydau, Poen yr Arenau, Diffyg Anadl, Gewinwst, Gwendid Cyffredinol, Eiddiledd, Dolur y Wyneb, Coleridge House, Abertawy, Ion. 19, Yr wyf wedi profi y Pelenau sydd yn myned Wrth enw Peleni Kernich, ac yr wyf yn gwyb- od beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiol- aeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y Peleni Agoriadol gsreu_, idd JU cymeryd rhag BolRwymedd, ag a wn i am danynt. JOHN BALBIRNIE, M.A.,MD. St. John Street, Bridgewater. Cydgyfarfyddiad amryw'Glefydau. Syr-Yro eddwn yn dyoddef yn dost gan afu anhwylus—yn dyoddef jyn ofnadwy gan y bist ar y cylla-ac wedi fy mlino gan arenau dol- urus a'r graianwst lawer gwaith, ameddygon wedi gweini arnaf: ond cymerais eich Peleni chwi bump gwaith, parai sydd wedi gwneyd mwy o les i mi na'r holl feddygon 'yn nghyd. Rhoddodd y ddogn gyntaf esmwythad i mi mewn pump awr. JOHN SULLY, Bridgewater. Peleni na bu lanoch-ac amynt Waith Kernick heb sothach; Rhyfedd hwy wnant yr afiach A'u nodd, yn wir yn ddyn iach: Robin Ddu. Darperir y Peleni anmhrisiadwy hyn yn unig gan S. P. Keenick, Fferyllydd YmarferoJ., CAERDYDD. Gellir u cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gaa ei ddirprwywyr mewn Blychau-is. ljc., a 7jc. yr un. Dirprwywyr:— Barclay & Sons, Sutton & Co., Newbery & Sons, London; Collins & Roper, Ackerman Bristol; ESP Os na fydd Dirprwywr wedi ei ap- pwyntio mewn unrhyw dref, gofynweh i'ch Fferyllydd am gadw y peleni hyn; Y maent yn cael gwerthiad parod a rhwydd yu mhob tref lIe yr adnabyddir hwynt. A Safe, Certain, ancl Speedy CiVrt for Piles and Gravel. GIC, O]MG]EI s PILES AND GRA VEL [ PILLS. if ANEW VEGETABLE REMEDY I Sold in Boxes ls, 1 \d. 2s. 9d. each j| I By Post, Is. id. § 3s. each. II l\ Prepared only by II VT E GEORGE, J Pharmaceutical Chemist, /§ HIRWAIN, ABERDARE. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth sicr, buan, a diogel i'r PILES a'r GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys poen yn y cern, gwynt yn •yr ymysgaroedd, rhwymedd, llyngyr man, ys- gafnder yn y pen, poen yr arenau, &e. Byddant yn gaffaeliad mawr i bawb sydd yn 'gweithio mewn lleoedd gwlybion, ac yn an- adlu awyr annihur, neu yn dilyn gorchwylion sydd yn eu gorfodi i eistedd llawer. Tystia pawb ag a wnaethant brawf o honynt eu bod yn rhagori ar unrhyw feddyginiaeth sydd eto wedi ei.chynyg i'r cyhoedd at y dol- ,uriau hyn. Gan eu bod yn feddyginiaeth holl LYSIEUOL, gellir eu cymeryd gyda'r diogelwch mwyaf unrhyw amser, ac ni ofynant gyfnewidiad mewn ymborth. Y mae eu rhinweddau gwellhaol mor amlwg ar ol eu defnyddio am am ychydig, fel y gellii yn briodol eu hystyried yn ANGHYDMAKOL. Gan nad yw yr un person bob amser yt dioddef oddiwrth y ddau anhwylder hyn yl. un pryd, y mae y peleni uchod i'w cael yn y dulliau canlynol, i gyfarfod a phawb ag a allent fod yn dioddef oddiwrth un 0 honynt neu bob un 0'1' ddau. No. 1. GEORGE'S PILES & GRAVEL Pills No. 2. GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3. GEORGE'S PILLS for the PILES. Gellir eu cael oddiwrth y Gwneuthurwr ac oddiwrth y Druggists canlynol Aberdare—W. T. Thomas, J. Pratt, T. W Evans, J. Richards; Mr. Jones; Aberavon- E. Evans; Aberystwyth—Mr D. J. Davies; Blaenaven—R. M. Evans; Brynmawr — Mr. Evans; Caeremlym—Mr. Phillips; Caerphilly -Mr. Evans; Cardigan —D. Divies; Owm- avøn W. J. Richards; Caerfyrddin—Mr. Davies; Mr. Mortimer; Dowlais-J. Evans: Mr Hancock; Llanelly-J. Hu-Iles Llandilo —W. J. Williams; JJIountain Ash-A. James, C. H. White: ilferthyr-W. L. Daniel, Mr Thomas, Alr George, Mr Lewis; Neatli-A. Hayman New Swindon—Mr Smith; Peny- darren—J. Evans; Pontardawe—E. Jordan: Pontypridd—Mr Bassett, Mr James Ponty- pool — Mr. Ford, Mr Wood; Bhymney—Mr Dixon; Swansca- Mr George (late Harris ;) Mr Lloyd, Mr Rees, Mr Davies, Mr. Powell; Tredegar—W. Evans, Waites Trecynon—Mr Thomas; Treherbert—I. Jones, Mr Jenkins; a clian bob Fferyllydd parchus yn y Dyw- ysogaeth. Wholesale AgentsLondon, Barclay &' Sons: W. Sutton & Co.: Newberry & Sons: Drew Barron & Co.: Bristol, Collins & Roper. D.S.—Y mae cryn arbediad trwy brynu y blychau mwyaf. Un engraifft o'u rhinweddau gwellhaol, fl blith miloedd ag sydd ynmeddiantPerchenog y Peleni angliydmarol hyn Allan 0'1' Gwladgarwr" am HydrefS, 1868. GWELLHAD yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dder- byniais fawr lies oddiwith un 0 honynt. Prynais flychaid 0 George's Piles and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o bonynt-yj, ydwyf yn awr yn ddyn iach.—B. EDWAKBS "Cwmdar. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT, 75, Prescot Street, 6- 185, Breck lioad, LIYEKPOOL. A ddymuna alw sylw cyffredinol at y nwyddau canlynol, ynghyd a phob math arall o chwegnwyddau. Rhoddwch brawf arnynt, a chwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE-2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., a 3s. Sd. y pwys. COFFI—ls 4d., Is 6d., a Is 8d. y pwys. GWINOEDD o bob math, yn nghyd a'r rhai canlynol:- PER DOZEN QUARTS. Sherries—17s. 21s. 2os. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports—17s. 21s. 26s. 30s. 36s. 42s. 48s. 54s. Clarets-13S. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Dymuna R. D. ddiolch i'w luosog gofnogwyr, a da ganddo ddeall fod Gwin y Cymundeb yn rhoddi y fath foddlon- rwydd cyffredinol.