Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. @5^* Derbyniasom ysgrif oddiwrth y Parch. D. S. Thomas, Glandwr, yn cynwys adolygiad ar yr adroddiad a gyhoeddasom o Gynhadledd Aberystwyth. Gan ein bod yn barnu nabuasai un daioni o barhau y ddadl, ac y buasai cyhoeddi ychwaneg yn sicr o wneyd hyny, rhoddwyd ar un 0'1' Golygwyr i ysgrifenu yn gyfrinachol at -zlfr. Thomas i egluro iddo pa fodd y parotowyd yr adroddiad a gyhoedd- asom ac mor bell oeddym oddiwrth unrhyw bleidgarwch yn yr achos; ag i gynyg iddo os mynai ysgrifenu adroddiad arall er cyflawni yr hyn a fuasai yn ddiffygiol yn yr hyn a gyhoeddasom; nou os oedd yn gwasgu am i'r ysgrif a an- fonodd gael ymddangos, i awgrymu iddo y priodoldeb o adael rhai darnau o honi allan: a dychwelyd yr ysgrif iddo fel y gallai wneyd ynddi y cyfnewidiadau hyny. Ni ddy- wedwyd o gwbl yn y llythyr a anfonwyd i Mr. Thomas, na chyhoeddasid ei ysgrif fel yr ocdd; a phe dychwelasai efelti i IIi gan ddyweyd ei fod ami ui ei chyhoeddi Jd .1' ocrld, CClWS- (Ii ymddangos cr mor annftueddol y teimhvm i bal'7wIl y dâwll. Derbyniasom nodyn careclig oddiwrtli Mr Thomas. Ond ni dill/chwelodd yr ysgrif i 1/i, ac 1IÙl awgrymodd yr un gair ei foil yn bioriadu ei hanfon i bapur arall. Cyraerasom yn gan- iataoloddiwrthliynyei fod amadael pobpeth fel yr oedd. Wedi yr oliebiaetli gyfrinachol rhwng Mr Thomas ac un o'r Gol- ygwyr dylasai y TYST gaol o leiaf gynyg ar yr ysgrif cyn dyweyd ein bod wedi gwrthod ei chyhoeddi. Barnasom yn angenrheidiol i ddyweyd cymaint a hyn mewn amddiffyn- iad i ni ein hunain, ya ngwyneb haeriadau y rhai, i ryw ddybenion hysbys iddynt eu hunain, sydd yn cymeryd t'pyn o drafferth i'n camdaarlunio. Yr ydym ar hyn yn cau y ddadl i fynu yn y TYST, ac ni chyhoeddwn ddim yn ychwaneg ar y mater, ond a ddelo yn swyddogol oddiwrth Dwyllgor y sefydliad neu gynhadledd ar yr chos; Y GOLYGWYR. JJlr. Thomas, IVhitland. Rhaicl i chwi einhesgusodi am beidio cyhoeddi yr eiddoch. Yr ydym wedi pcnderfynu cau pob peth ar y ddadl yn hollol allan o'n colofnau. Yn adroddiad Cynhadledd Aberystwyth yn hytrach na rhoddi talfyriad o areithiau y Parchedigion J. Davies, Caer- dydd, ac E. Evans, Caernarfon yn ein rhifynhwn, cyhoedd- wn hwy yn llawn yn ein rhifyn nesaf; a bydd hyny yn help i gadw yr achos yn barhaol o flaen llygaid y wlad. Buas- em hefyd yn addaw rhoddi aracth H. Richard, Ysw., A.S., yn llawn, ond yr ydym yn ei ddisgwyl i gyfarfod mawr yn Liverpool i'w thraddodi, a chyhoeddir hi ar ol hyny. gH Mae Gohebydd o Liverpool wedi anfon llythyr maith i ni ar gymhwysder Mr R. O. Evans i fod yn aelod olr Cyng- hor trefol. Jllae ein gofod yn rliy brin yr wylhnos hon, end cyhoeddir darnau o hono yr wythnos nesaf. Pe deallasai pobl i'verton fwy am Mr Evans, nid oes un ddadl na ddych- velasid of. Ni byddwn ni ar ol o wneyd ein rhan o hyn allan. Llythyr Lerpwl allan y tro hwn o ddifiyg lie. Y Drysorfa Ddaucannihvyddol gan y Trysorydd yn ein nesaf. Esgusoded ni y waith hon. SsIF" Mae yma gronfa o newyddion Cymreig nas gwyddom yn y byd pa beth i ,wneyd a hwy. Ohebwyr anwyl trugarhewch wrthym, a gwnewch eich newyddion un ran o bedair yn fyr- aeh. 3/ae genym ddigon o newyddion cymreig i lenwi TYST bob wythnos heb roddi dim arall ynddo. W. Williams, Glandwr; R. Roberts, ilforfa; T. Griffith, Llandovery; B; Davies, Ffynondaf; D. Griffith, cwmafon; H. Jones, Bethesda J. Jones, Bethesda, &c., &c,, diolch yn fawr i chwi am eich archebion ycliwanegol. illae pob Post yn dwyn gydag ef gymcradwyaeth i-icliel i'l: TYST yn ei ffurf newydd, ac orders am ragor o hono. AT Y BEIRDD. ggf" Er arbed traul a choll amser, cyfeirier y Farddon laeth oll i REV. R. WILLIAMS (Hwfa Mon), 10, Clayland Road, Kennington, LONDON. Oyfeirier y Gohebiaethau oIl-To the Editors of the TYST CYM- REIG, 8, Brooks AlleyK Old Post Office Place, Liverpool; a'r holl archebion a thaliadau am y TYST i'w gwneud i Mr. 0. THOMAS, i'r eyfeiriad uchod. B!:<;O¡¡¡:

D A L IE R SYLf,

J, Œi QttYzt Qtûntuifr

AGOBIAD Y SUEZ CANAL.

» CANYS Y MAE AliGrLWYDDI…