Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

IRTIEN FFARMWR.

News
Cite
Share

IRTIEN FFARMWR. Os yaacli chi n sistio arna i sgyrfenu i'r TYST, mi ddylen ddyallt n giddil; rydw i, wel lien Ffarniwr, yn ddierth i chi, a ciiitlie i mine. Rhaid i chi ddy- allt n un peth, bydd raid i mi gacl ffraeo tipin weithie, wel y gwela i aelios yn galw nid am mod i n earn ffraeo, chwaith, mao n gas gen i rioed glowed na gweled neb yn ffraeo, a phen fydda i n fFraeo, fydda i byth mown natur ddrwg*, end rhw- betli rhwng difri a chware do, mi ddarn mi wlltio tipin unweth wrtli Sion Bwl ar y Stasion yn Rhyl rw dro, ond mown breiddiwyd oedd hyny, mi dclois ata ffun ninion chwedi deffro. Mi fyddo ymbell bwt o ffrae rhynthw i a ffen ffrind, Mister Jones, Ram- sore stalwm, ond mi fydden ni n bene ffrindie er hyny; rachos fydde fod o n gadel iw gysodwrs a'i brintiwrs neyd cam a ngrymadeg, a strawen, a n sbelio i, yn fy llythyre, a mi rydw i n fanwl a direct iawn hefo r pothe rheini. Pen welis i fy llythyr Cynta yn y TYST, wel, meddwn i, dyma rhain yn dechre arni hi, yn y gair cynta i gyd, rhoid Awclur- do n lie Awclurdocle. Pw, pw! thai hi ddim byd wel hyn, toedd dim llawer o walle chwcdyn mae n wir, a mi roedd y llythyr dwaetha no lew, ond y bysedd, mi ddyliwn i mae rhw bwtie o fysedd digri sy'n tyfu ar ych dwylo chi pobol Lorpwr ene, os tebig i'r bysedd yn y TYST ydyn nhw. Mi roedd arna i eisio bysedd wel bysedd cloc i'w hystyn at y Gor- thrymwrs, mi roesoch chithe rw bethe wel cyrn malwod n lie hyny. Cymrwch chi ofol i neyd pob peth fydda i n geiso gynthoch chi, icel y bydda i n ceisio, no sgyrfena i byth bwt i chi. Wel son roeddwn i am y bobol sy'n caru ffraco, ffraeo, o hyd o hyd, naill a'i hefo u tyfode, no a u bysedd ar hyd y papure a'r coecldiade yma, rhw yspryd drwg eisio i roid i lawr garw iawn ydi r ryspryd drwg yma, ond pwy fedr neyd P Mi alle chi r Glygwrs neyd llawer, trwy gau'r drws arnyn nhw allan-deyd gair ar ben wrthyn nhw, a rhoid diwedd ami hi. Mae rhai dynion iw cael wel tae nhw chwedi u creu a'u danwon i'r byd i ffraeo a chnenu, a chmenu yn un pwrpas, tydy nhw byth wth u bodd ond pen fotho nhw n :ffraeo. Mi rydw i n cofio clowed cyfell i mi n son, fod o chwedi mynd hefo chmy- dog iddo fo am dro i Ila Man, unweth; roedd y ddau n wnidogion hefyd. Roeddcn nhw n lodgio yn run ty 11 dau. Roedd cyfell y ngyfell i nun o bobol y ffraeo yma. Mi aen allan y bore ar 01 brecwest i roi tro, a ni fydde r cyfell hwnw ddim dau fynyd ar ol mynd allan, heb gael ffrae. Mi wele garter hwrach yn chwipio i gyffyle, a mi ae ato fo i ddechreu dwrdidio, a dene lie rae hi n ffrae rhwn y ddau, nes hel twr o bobol o u cwmpas nhw, ar ol darfod y ffrae hono, mi fydde rhwun chwedi cneifio cynffon i gi, a ffrae a hwnw dych- gefn. Hi glowe rwun chwedyn yn deyd rhwbeth am y towydd, i bod hi'n oer, ne'n gynes, mi dde- chreue deuru nerbyn hwnw, a ffrae fawr eto. Mi fydde raid iddo fo gael peder ne bump o ffraeon rhwn brecwest a chinio. Rol cinio, mi phwyse dipin, ac ono mi ae allan, i chwilio am ffrae, a fydde fo fawr o dro n dwad o hyd iddi, a chwedi cael tair ne beder, mi ae iw dy lodgin i gael te ond mi fydde raid mynd allan i gael tair ne beder chwedyn rhwn te a swper, a felly bob dydd. Dallse r dyn na byta na chysgu na byw, heb gael dog ne ddeuddeg o ffraeon bob dydd o'i oes — roedd raid iddo ifo fod yn bwts yngheg a rhwun neu giddil o hyd. Mi fase n dda ar les heddwch y byd yma, tase dynion wel hyn chwedi u geni n fudanod, ag.erill o honyn nhw heb u dysgud i roid pin ar bapur rioed. Bobol anwyl, gydewch heibio r yspryd ffraeo yma. 'Paid a digofent, a gad ymeth gnyddar- edd, na 'inddigia er dim i wneuthur drwg,' medde rhwun y dyle pawb wrando ar i gyngor o. Os digi wth Gristogyn, Cospa'r dig, a .sparia'r dyn,' medde rhw hen brydydd stalwm, cyngor da iawn; peidio rhoid gwynt i'r yspryd drwg pen gwyd o, ond i gau o i fewn a'i fygud o, wel byddan nhw n diffodd tan. Roedd gen i hen ewyrth un tro yn gwrando ar rw ddau ddyn yn dadlu ac yn ffraeo nerwin yngliylch rhw bwnc o grefydd, a gwedi mynd i dymhere drwg iawn. Mi rydw i n ch gweld chi n ddau ffwl, be Fewyrth yn y mau, Pam hyny P medde nhwthe. Wel, i ffraeo a'ch giddil, medde fynte, ynghylch eiddo pobol erill, fedd run o honoch chi 11 dau run rithin o grefydd ch hinen; mi fydde n gallach o lawer i chi mofyn am dani hi, na threilio ch amser i siarad a dadlu a ffraeo yn i chylch hi. Go dda rhen Ewyrth, on te P RlIEN FFAEMWE.

CYJTARFOD YAIADATVOL YN 1UI0SY-JtfEDRE.

NEWYDDION CYMREIGK -----