Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Gene&igaetlian, Priodasan, Marwolaethau GENEDIG-AETIIAU. Tach. 7, priod Mr R. P. Ellis,'56 Tliackeray Street, Prince's Road, Liverpool, ar fab. 9, yn. Pant I(ida, Abergele, priod Mr Thomas Matthews, ar fab. 10, yn 36 Warburton Street, Liverpool, priod Mr Edwin John Williams, ar ferch. 14, yn 82 Grey Rock Street, West Derby Road, Liverpool, priod Mr Lewis Parry, ar ferch. PRIODASAU. Tach. 4, yn eglwys Dolgellau, gan y Parch. E.Lewis, M.A., Mr Morris Jones, Flour Dealer, Fourcrosses, Blaenau Ffestiniog, a Miss Ann Mills, Upper Mills, Dolgellau. 9, yn Hawen, gan y Parch. J. Williams, yn mhresenoldeb Mr Morgan, y cofrestrydd, Mr David Jones, Berthfedwen, a. Miss Hannah Thomas, Felin Newydd. 9, yn nghapel yr 'Annibynwyr, Cadle, gan y Parch. J. Bevan, Waunarlwydd, yn mhresenoldeb Mr Daniel, y cofrestrydd, Mr'William Davies a Miss Elizabeth Richards, y ddau o Mynyddbach-y-glo, ger Waunarlwydd. 12, yn Bethel, Arfoii, gan y Parch. D. Griffith, yn cael ei gynorthwyo ;gan y Parch. R. W. Griffith, Mr Griffith Griffiths, Farm Baihf, Erw-pwll-y-glo, Caernarfon, a Miss M. Griffiths, Pen-y-groeslon, Bethel. —— 13, trwy drwydded, yn swyddfa y Cofrestrydd, Liverpool, Mr Edward Pugh, Plasterer, 24 Stanfield Road, a. Miss Margaret Roberts, 16 Thackeray Street, Toxteth Park. Y ddau o ardal Dolgellau. 12, trwy drwydded, yn nghapel y TabernacI, Bangor, gan y Parch. David Roberts, Caernarfon, ewythr y briodferch, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. David Roberts, Ffestiniog, Hannah Ellen, merch hynaf y Parch. Samuel Roberts, Plasllwyd, Bangor, a Mr Richard Davies, Architect, Erw Gron, Llanfairfechan. —— 12, trwy drwydded, yn nghapel y Wesleyaid, Dolgellau, gan y Parch. W. Tbonias, Mr Lewis Whit- hington, Meirion House, a Miss Jane Hughes, Gaerwen Cottage. Y ddau o Corris. MARWOLAETHAU. Hydref 29, yn 50 oed, Mr Thomas Holmes (Ap Richard), Coach & Horses Inn, Smithfield, Llanidloes. 30, yn 28 oed, o'r da^fodedigaeth, Miss Jane Jones, Dross- maker, Llanfachraith, Mon. Yr oedd yn aelod ffyddlawn gyda'r Annibynwyr, ac yr ydym yn dra hyderus ei bod wedi newid ei sefyllfa am un lawer iawn yn well. Tach, 6, yn 67 oed, Mr Thomas Evan, Mynyddbach- y-glo, ger Waunarlwydd. Claddwyd ef y dydd Llun canlynol yn Cadle, pryd y gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch. J. Bevan. —— 7, yn nhy ei dad, Mr John Edwards, Bronder- fel, Llandderfel, ar ol ychydig ddyddiau o gystudd trwm, Mr William Edwards, yn 29 oed. Claddwyd ef y dydd Mercher canlynol yn mynwent y Llan. Dar- llenwyd yn y ty cyn cychwyn gan Dr. Pandarus Jones, a gweddiwyd gan y Parch. T. Davies, Llandrillo. Er fod y dydd yn oer a gwlyb, daeth tyrfa fawr lawn i'w hebrwng ef i dy ei hir gartref.' Boed heddweh i'w weddillion, a'i fedd yn anwyl a chysegredig. 9, yn 16 mlwydd oed, Mr Thomas Evans Lewis, mab hynaf Mrs Lewis, Maengwyn Street, Machynlleth. Dyoddefodd gystudd trwm a maith yn dawel ac amyn- eddgar. 10, yn 16 oed, Elizabeth, merch Mr Evan Mer- edith, Flen Square, Caersws. 13, yn 17 Bridge Street, Runcorn, yn eidrydedd flwyddyn, Harry Edward, bachgen hynaf Mr Henry Davies, Outfitter, 6,e,. —— 14, yn 4 Great George Street, Liverpool, yn un mlwydd oed, Elizabeth, unig ferch Mr W. Jones. *a:r"rr,

[No title]

[No title]

CYMDEITHAS YR ACHOSION SEISNIG…

Y EAHCIINAD YD.

Y FARCHNAD ANIFEILIAID.

GWER.

IMARCHNAD GWLAN.

Advertising

LLYTHYR GOHEBYDD.

AT Y CYHOEDD.