Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

UNDEB CYNULLEIDFAOL CYMEEIG.

News
Cite
Share

UNDEB CYNULLEIDFAOL CYMEEIG. At Olygwyr y TYST CYMEEIG. Fonecldi 'gioii,-Diolch yn fawr i Herber am godi i'r gwynt y mater hwn. Mae wedi bod ar fy meddwl am rai blynyddau, ac yr ydwyfwedi bod yn ym- ddiddan a llawer yn ei gylch. Hyd yr wyf yn awr yn cofio, ni chyfarfyddais ag un gweinidog, diacon, nac aelod, yn anghymeradwy y syniad. Diau y byddai yn dda, meddai pob un, pe gellid ei gael o gwmpas ond pwy wna gychwyn, pwy wna symud gyntaf ? Gan fod Herber wedi codi y mater i sylw, gobeithio na adewir iddo aros yn y fan yna. Os ydyw Herber wedi eifeddianu ag yebrydiaeth y peth, aed rhagddo, dalied ati i gynhyrfu a chynhyrfu, yna caiff yr hyn a ddymuna. Os yw Undeb Cyn- ulleidfaol Lloegr a Chymru yn allu mor bwysig a. defnyddiol, paham na allai Cymru gael mwy o 108 iddi wrth Undeb iddi ei hun. Unwaith y bu yr Undeb Cynulleidfaol yn Nghymru, a dim ond dau neu dri o weinidogion Cymru sydd wedi cael agor eu genau yn ei gyfarfodydd. Y mae eglwysi An- nibynol Cymru wedi dod yn rhy luosog a phwysig i fod yn fath o addenda yn yr Undeb Cynulleidfaol. Mae arnom eisiau rhyw fan cydgyfarfod—De a Gogledd; rhyw gyfrwng mwy effeithiol nag a fedd- wn, drwy ba un y gall ein tywysogion fod ini fel enwad y peth y gallent, yn eininucliadau enwadol, yn gystal a phregethu yn ein cymanfaoedd an cyf- arfodydd blynyddol. Gan mai Herber sydd wedi dechreu y peth, yn awr beth bynag, cymered genyf i roddi awgrym iddo am gynllun effeithiol a chyf- leus iawn i gael barn y -wlad yn fuan. Anfoned gylch-lythyr atysgrifenyddpobcyfundebynNghym- ru i geisio ganddo osod y mater ger bron y Gyn- hadledd nesaf, mewn ffordd o ofyniad byr; yna ceid gwybod barn y rhan fwyaf o weinidogion a diaeoniaid Cymru cyn pen tri mis. BYCHAN.

CYNHADLEDD ABERYSTWYTH UNWAITH…

YR ATHROFA OGLEDDOL.

AT OLYGWYR Y I TYST.,