Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

M ANION 0 FYNWY.I

RHOSLLANERCHRUGOG.

G-WAELODION MALDWYN.I

News
Cite
Share

G-WAELODION MALDWYN. ac os Penawd uchod, os.byw ac iach a fyddaf, fori j c,'fni.ata I'hagiuniaeth, yr wyf yn bwriadu an- ydio- 0 iWi yn.aeldysurol (os boddhaol genych) ych- Yr 5_ „ lelyntion a dygwyddiadau y gwaelodion hyn. lawer o' Sylwi lia-cl yw y Tyst in cofnodi rhyw yma p1 ^^y^chiadau ni ar hyd y gwaelodion "Wylio « yin<i:raf fy ngteiiad i daflu golwg dros, ac i a'i thv'of113!11! au r^anau helaeth o'r wlad hon iadau Vn » PlierLtrefy^-<i fel y gwelaf amgylch- 3'n £ ],• ,Er mwyn i'ch darllenwyr ddeall ddweyd f X cylch fy ngohebiaeth, yr wyf am Oian tna'Jir,110,, am cipolwg yn awr ac yn y Trallwm, Llanfair, ac i fyny i Penarth, ac oddiyno trwy Meifod a Main i Lansantffraid, Llanfyllin, Penybontfawr, Llanrhaiadr, ac oddiyno yn mlaen hcibio i Lansilin, trwy y gwastadedd hyd yn Ngliroeseswallt. Nid wyf yn meddwl cyfeirio bob tro at yr holl leoedd hyn, end,, cymered eich darllenwyr gysur, mi a ddeuaf o hyd i'r naill a'r Hall o honynt yn eu tro. Y mae amgylchiad ncill- duol-amgylchiacl y dymunwn gyfeirio ato mewn. modd arbenig y tro hwn, wedi cymeryd lie yn y Trallwm. Tref falch, uchel-eglwysig ydyw y drcf hon, ond y mae yn dda iawn genyf ddeall fod Ym- neillduaeth yn enill tir, ac yn ymddyrchafu i fw, y o urddas yirddi. Yr wythnos ddiweddaf. oedd yr wythnos yr etholid swyddogion y Fwrdolsclref hOll, fel llawer un arall. Etholwyd Mr. Alderman Parker,.yn Mayor yn ddiwrthwynebiad. Ymae Mr. Parker yn fasnachwr cyfrifol a llwydclianus yn y dref er's llawer o fiynyddoedd, ac yn ymsieilhhiwr cyson a. diymwad. Efe ydyw yr ymneilldnwr cyntaf erioqd a osodwyd. yn ngJiadair y Prif Ynad yn y dreflan: uchel-eglwysig hon; felly yr oedd fod ym- neillduwr yn Mayor yn y Trallwm yn beth newydd dan yr haul. Y mae yn ddefod, yn hen ddefod, ar fod i'r holl gynghor trefol ymffurfio yn orymdaith er dilyn y Mayor newydd etholedig i eglwys yplwyf y Sabboth cyntaf ar ol.ei ddewisiad. Yr oedd Mr. Parker fel ymneillduwr, bob amser o baroh i'r Mayor newydd, yn ei ddilyn. i'r" eglwys; ond gofalai am roddi ar ddeall i bawb nad oedd cie wrth hyny yn coDpromisio ei ymneillduaeth. "Wedi iddo yntau gael ei ethol yn Mayor, ystyriai y dylasai ei frodyr yn y cynghor e iddilyn yntau i'w gapel' ymneillduol y Sul canlynol, ao na fuasai hyny ddim ond talu y compliment yn ol iddo. Felly ar ddiwedd gwasan- aeth yr etholiad—o'i gadair fid Mayor y Trallwm— dywedodd ei fod ef wedi dilyn y Mayors blaenorol i'r eglwys bob amser, mai ymheijlduwr cyson oedd efe er's llawer o fiynyddoedd, a'i fod fel y cyfryw yn gwahodd aelodau y cynghor i'w ddilyn yntau i'w gapel ei hun, yn yr hwn yr arferai addoli, y Sabboth dilynol. Ond nid cynt y gwybu parsoniaid y Trallwm a'r cylch am benderfyniad y Mayor newydd, llwyddasant i geisio gan rai o aelodau y cynghor, i ddeisebu y Mayor i newid ei gynllun, a' myn'd i'r eglwys fel arforol. Ond y mae y Mayor yn sefyll fel dyn ac fel ymneillduwr penderfynol; ac er fod y p>eth yma wedi aohlysuro cryn siarad yn y dref, y mao yn dda genyf ddeall fod Mr Parker yn sefyll yn ddi-ildio, ac yn pcnclCJfYJII sefyll at ei gynllun gwreiddiol. Y mae hyn yn anrhydedd i'w enw, yn glod i'w egwyddor, ac yn goron i'w ym- neillduaeth, Ardderchog Mr Alderman Parker! Y mae gweled dyn yn sefyll heb gywilyddio arddel ei egwyddorion, nac ymostwng yn slafaidd i ddilyn hen arferiad ag oedd yn cysylltu ynglyii a hi uwch- afiaeth eglwysig, yn gwneyd lies i ben a chalon, ac yn g wasgaru iechyd trwy holl gylchoedd cymdeith- as. Nid glasdwr o ymneillduwr ydyw Alderman Parker Caiff y Council yn ddiau gystal pregeth, os nid llawer gwell na dim a arferant gael rhwng muriau yr eglwys lan, gan weinidog anibynol y Trallwm y Sabboth nosaf. REILFEOBDD I LANGYNOG.-—Y mae cryn siarad yn y dyddian hyn am gael Reilffordd o Groesoswallt i Langynog—rhyw tram road— dwv droedfedd o led, ydyw yr llyn a fwriedir gael. Nid yw yr amcan- ysgrif a'r gost i'w gwneyd ond rhyw bymtheg cant y filldir. Rhyw £ 35,000 ydvw y swm y bwriedir ei godi trwy Act of Parliament tuag at y dram road hon. Well y mae dipyn yn syn meddwl nad yw pobl fawr, gyfoethog, fostfawr, a chwyddedig dyff- ryn prydferth y Tannatt—masnachwyr cyfrifol a ciiyfoethog y .trefydd a'r pentrefydd a addurnant y gwastadedd hwn—yn gallu gwneyd dim o "hani hi" yn mhellach na uhynyg am tram road'. Wei, y mae tram yn well na dim; ac efallai yr ateba i holl angenion y dyffryn hwn. Ond cofied pobl yr ardal- oedd fod yn angenrheidiol iddynt wneyd rhyw beth heblaw blocddio Rwre Rhaid idd-ynt, ci phleidio nid yn unig o'r gonau, ond o'r boced hefyd, neu fe'u gadewir heb gymaint a Thram Road yn y diwedd. ESGOB CYMBEIG.—Y mae rhan helaeth o'r Gwael- odion hyn yn perthyn i Esgobaeth Llanelwy— es- gobaeth y Dr. Short—yr hwn sydd newydd roddi ei swydd i fynu i ddwylaw y Prif-weinidog. Y mae rhai yn taeru y ceir Esgob Cymreig gan Mr Glad- stone—yn llawn sel a than Cymreig Ond yn wir, yn wir, nis gwaeth pa un ai Cymro, ai Sais, ai Scotyn nou Wyddel a fydelo, y mae yn anmhosibl'1 iddo Iwyddo mwy i adonill hyd yn nod Gwaelodioll Maldwyn yn ol i fynwos. yr hen fam! Druaii o'r hen Eglwys Y mae ei chyflwr yn wir rcsynol—yn rhanedig, ac agos i angau—teyrnas yn ymranu yu ei herbyn ei hun ni ddichon sefyll. Ac y mae digon o elfenau o'i mewn hi ei liunan i'w iladd—elfenau ydynt sydd yn prysuro dydd ei cliwymp. Byddai yn gystalpo gadawai y Prif-weinidog yr esgobaeth heb ei llanw am a wn i, ond os llenwir hi, digon tebyg mai yr olaf un a osodir yn yr esgobaeth tra y byddo yr eglwys yn nglyn a'r wladwriaeth afydc1 ac os ydyw i gael ei llanw—llanwer hi ag Esgob Cymreig—ond dyn a'm helpo, Pa le y ceir mi r Y maent mor anaml o'i rnevv'n ag ymweliadau angyl- ion CYFAEEOD Y GOETHBYMEDIGION yn Aberystwyth ydyw testyn siarad y dyddiau hyn. Y mae amryw gyfarfodydd wedi eu cynal yn y parthau hyn, a chynrychiolwyr wedi eu penodi i fyned i'r cyfarfod Diau genym y bydd yn un o'r cvnulliadan mwyaf a fa yn y Dywysogaeth. Gan y bydd enych yn ddiau hanes.y cwrdd mewn rbm araIl ni holaethaf. Y TYST yn ei ffurf newydd YI). sicr y mae ei fiurf newydd yn llawer mvy dehenig, a g well. Y mae y papur tlysaf a rhataf yn Ngbym.ru, ac y mae ei gynwysiad yn rhagorol. Dylai y cylch- daeniad fod yn ddeng mil o leiaf yn wythn osol. Diolch i chwi Meistri Gol. am ei gadw mor lan oddiwrth sothach a. checraeth—na throwch i edrycli ar y rhai difriant, ac na wrandewcn ar eu cabloridau. Llwyddiant i'r TYST medd eich golieb- ydd.—Idwal o'r Uwm. 1Jt'I.1T', jl¡,IeA«L,

Y LLOFRUDDIAETH YN SIR GAERFYRDDIN.

IPWYILGOR CYMDEITHAS YR ACHOSION…

CAPELI SEISNIG I'R GOGLEDD.