Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

M ANION 0 FYNWY.I

RHOSLLANERCHRUGOG.

News
Cite
Share

RHOSLLANERCHRUGOG. TENANTIAID GOKTHBYMEDIG.—Nos Fercher, Tach. led, cynhaliwyd cyfarfod yn y British School, dan ywyddiaeth y Parch. J. Pritchard. Cynhygiwyd y Penderfyniad canlynol gan y Parch. J. Rowlands, gWemidog yr Annibynwyr, a chefnogwyd ef 'gan v 1 arch. W. Williams, Rhos:— ° 7 y cyfarfod hwn yn dwys gydymd.eimlo a'r ^mdrechion a wneir yn brescnol i roddi cynortnwy eu • *'r Tenantia-id hyny, ac era.ill, sydd wedi ^"oddianu o'u ffermydd, neu a golledwyd mewn m\hyw f0(jt| 0 herwydd eu pleidleisiau yn yr Eth- oliad diweddaf.' J velsm yn bresenol yn y cyfarfod Mri R. P. Jones, r; '3'ffiths, D William, T. Williams, R. T. Davies Roberts, Ponkey B. Pritchard, Wm. Thomas, engineer; W. Owen, ao R. Griffith, Bryn-yr-owen. Hefyd, yn nghapel yr Annibynwyr, Rhos, cyn- cyfarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas. Gal 1STry^ y Parch. J. Rowlands yn gadejrydd. ii d y Parcllus gadeirydd ar Mr "W. Griffith i Jon° -R ?yfrifon' ac we(li Jiyny y Parch. J. Ogwen V J?68' 77 ^.roesoswall^ i anerch y cyfarfod dros iafl'-f111 ^m^eithas. Aeth Mr Jones dros weithred- ddapUl m Gymdeitias yn [ngwahanol wledydd y Crk+^r' ^an °-'r^ia^11 r^ai °'r f?ai-1 grefyddau y mae iaptT,10110^9,0^^ a'i wyneb yn eu lierbyn-,tiifTydd- a-in I^'ky^-diacth) &c. Ar ol anerchiadau cynhes cvfl-u/ -^archn. J. Pritchard, D. Jones, a J. Jones, aii, am dio^garweh y cyfarfod i'r;Cadeirydd Parch T fel Ilywydd y cyfarfod. Terfynodd y ch. D. Jones y cyfarfod drwy weddi.— Owen.

G-WAELODION MALDWYN.I

Y LLOFRUDDIAETH YN SIR GAERFYRDDIN.

IPWYILGOR CYMDEITHAS YR ACHOSION…

CAPELI SEISNIG I'R GOGLEDD.