Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

M ANION 0 FYNWY.I

News
Cite
Share

M ANION 0 FYNWY. ATACIIEN.-C.I,nl-i,ilioclcl yr eglwys Annibynol yn y lIe ncbod eu cyfarfod blynyddol eleni ar y Sabboth ^un' y a'r ^fed cyfisol. Am 10 dydd ^aoboth, pregethodd y Parch. D. Thomas, Abercan- ajd. Am 2, y Parchn. H. Oliver, B.A., Casnewydd (yn Saesneg), a D. Thomas. Am 5, y Parchn. T. L. Jones, gweinidog y lie (yn Saesneg), a D. Tho- mas. Am 7 nos Lun, pregethwyd gan y Parch. W. ^dwards, Heol y felin, Casnewydd; a D. Davies, _xynydd Seion—y cyntaf yn Saesneg, a'r ail yn Gymraeg. Cafwyd cyfarfod gwir dda—nid ydym Jn cofio ei well er agoriad y capel. Casglwyd yn rhagorol, ac ystyried amgylchiaciau isel. y gwoith- eJrdd yn y gymydogaeth ond ni fuasai yr hyn. a gasglxvyd-ar y pryd yn fawr pe na buasai rhagor na i'ny wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn. Casglwyd y cyfarfod blynyddol o'r blaen hyd y cyfarfod iwn tiia 70p. at y ddyled, ac yn sicr bydd pawb ag sydd yn.gyfarwydd ag arngylchiadau yn y lie yn ai'°d i ddyweyd fod hyn yn weithio rhagorol. Y- cyfeillion yn bur benderfynol i dalu yr holl j. yled cyn Gael cyfarfod blynyddol eto, ac hyderaf y: ^wyddant. Dydd Llun, yr 8fed cyfisol, yr oedd Eisteddfod asnewydd. Ni fu eisteddfod yn Casnewydd er's amser hir ac oherwydd fod y lie rnor Seisnigaidd, yr oeddwn braidd yn ofni mai methiant fuasai mown ystyr arianol; ond da genym ddeall mai nid felly y hu. Daeth yno lawer o Aberdar, Rhymni, Penycae, &c., ac felly ni chafwyd &iomedigaeth. Cymerwyd y gadair yn y cyfarfod cyntaf gan y Parch. H. V-Hiver, B.A., yr. hwn a gyflawnodd ei waith yn agorol. Yr oedd yno amryw gorau yn ymdrechu l1?1 y brif wobr, sef 20p., ond cor Aberdar aeth a hi. 4yderwn y bydd y canu rhagorol fu yn Casnewydd ydd Llun yn fod'dion i gadw awydd yn y bobl ieu- lillge tua bro Mynwy i fod yn well cantorion. Daeth c'yn ieuangc o Penycae i'r eisteddfod yn iacli a, alonog; ond nid aeth yn ei ol yn fyw. Aethryw- sut neu gilydd i ffordd y tren, a chafodd y fath ni- "^eidiau fel y bu farw boreu dydd Mercher yn y afdy. Ei enw oedd Thomas Thomas, Mae ei dad In America, a'i fam yn byw yn Penycae. Drwg Sawn genyf drosti, pwy bynag ydyw. Yr oedd gan yr John Heidden law yn hyn eto. BLAENATJ.—Cynhaliodd Annibynwyr Seisnig y lie wn eu cyfarfod blynyddol dydd Sul, y 3ydd cyfisol. regethwyd dair gwaith gan y Parch. D. C. Davies, isca, ac unwaith cyn hyny yn G-ymraeg yn Berea, ac felly pregethodd bedair gwaith yr un Sul. Go gryf onide ?■ Da genyf ddeall fod yr achos Seisnig yn y ■"laenau yn gwisgo agwedd. obeithiol iawn. Yr oedd yn dda genyf welcd y TYST yn ei agwedd llewydd. Hyderaf y ca gymaint arall o dderbynwyr, yr hyn a ddylai gael yn mhen mis.—

RHOSLLANERCHRUGOG.

G-WAELODION MALDWYN.I

Y LLOFRUDDIAETH YN SIR GAERFYRDDIN.

IPWYILGOR CYMDEITHAS YR ACHOSION…

CAPELI SEISNIG I'R GOGLEDD.