Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

----=='lilt>..'11 Y SER GWIBIOG.

News
Cite
Share

-== 'lilt> '11 Y SER GWIBIOG. Tr oeddwn wedi meddwl am ysgrifenu erthygl Misational ar y testyn uchod erbyn y TYST hwn, a mawr oedd fy awydd am fod yn llygad-dyst o'r &awod fawr o sSr gwibiog a chvnffonog oedd i neud eu hymddangosiad rywbryd rhwng nos ener a nos Sul diweddaf. Cawswn y fraint o WeIed yr olygfa ysplenydd yn mis Tachwedd, 1866. Y pryd hwnw ymddangosai y wybren yn llawn o dan gwyllt, fel pe buasai y ser yn eu graddau wedi yned_ i ryfela a'u gilydd. Yn debyg i'r rochets a yngir i fynv mewn fireworks cyffredin ymsaethai y meteors ar draws yr eangder, ond eu bod yn rhagori cymaint arnynt ag y mae swn taran yn ragori ar Wmbyliad trol ar y ffordd fawr. Ymddangosai y pen yn dan byw cyneuol yn taflu allan ffiachiadau o amryw liwiau yn ddiorphwys, tra yr ymestynai ac V ymledai y gynffon nes cyrbaedd dros ran fawr o'r Ur:ff°n> ac ufel Uosgedig yn ymbelydru o lioni fel ymfer o ddiemwnt llachar. Gwelid chwech neu aith o'r ser gwylltion hyn ar unwaitli ar rai adegau el seirph tanllyd yn arllwys dialedd a dinystr o'u arngyleh. Yr oedd yr olygfa fwyaf arddunol a elais erioed. Digwyddais daro ar y Rhen Ffarm- r nos Wener, ac y mae ef fel y gwyddoch yn gryn 8eryddwr a bardd. Penclerfynasom aros i fyny i 0 a 1 .-r S^r' 0n<^ we(^ ddisgwyl gwelsom nad cl dim gobaith am eu gweled gan drwchder y ymylau a orweddent rhyngom a maes yr olygfa. os Sadwrn wedi hyny nid oedd ddim gwell., Caw- oingip-drem ddechreu'r nos ar Gyd-ser yr Arthfawr (Ursa major), ond cyn i'r Llew bach (Leo minor) yr oedd gwyneb y nef serenog wedi ei gor- Jddio a niwlen ddudew. Yr un fath drachefn nos ul, nid oedd dim modd cael golwg ar y ser gwaitb yfedd Ner fy Nuw.' Dywedai 'Rhen Ffarmwr' Q noson yn ei ddull digrifol ef, Os na chawn eu sWeled acw, cawn eu gweled hwyrach yn y Mercury °ru. Bum yn chwilio am danynt yno ond heb eu irwi;r a° ycliydi8' iawn a ymddangosodd i neb S r'C|-i a^'r new.yddiaduron. Gwelwyd rhyw nifer yn Gotland nos Sadwrn, ond nid oeddynt yn debyg i'r welwyd yn 1866. ^Tae llawer damcaniaeth wedi cael ei cliynyg yn ^ghylch yr achos o'r meteors hyn a'u hymddangosiad ar ryw adeg neillduol. Bernir yn gyffredin gan aturiaethwyr mai rhyw fath o geryg tanllyd ydynt yn cael eu taflu allan o gorph eiriasboeth yr haul yn lorphwys. mis Tachwedd dynesa y ddaear yn ei thymor agos i drogylch yr haul fel ag i ddwyn y 1neteors yn weledig i ni sydd yn troedio arni. Er rne)r ofnadwy yr olwg arnynt ni chlywsom eu bod yn achosi dim dinystr. Mae yr Hwn sydd yn trefnu ffordd i fellt y taranau wedi trefnu llwybrau y 8-Wylltfilod serenog hyn fel y gallwn edrych a synu ht eu gwychder ar eu taith fwrlymawl i dclifancoll eb ofni niwaid.

FFRAINGC.

ITALY.

YR AIPHT.

UNDEB CERDDOROL BETHEL, ARFON.

CYFARFOD CHWARTEROL MON.

ABERTAWE A'R CYLOHOEDD.

FFESTINIOG.