Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

NODI ON ADA.

MANTOL Y BEIRDD.

News
Cite
Share

MANTOL Y BEIRDD. Tyclain.-Ni(I yw eich englynion i'r Toriaid yn gywir, nac yn arddangos llawer o athrylith farddol. Y mae genych T i ateb D, yr hyn sydd yn anrnhri- odol— Direol yw y Toriaid.' Fel hyn y buasai yn ei lie,— Y direol Doriaid. Y mae genych P i ate biB, yr hyn sydd yn troseddu y rheol a grybwyllwyd— Yr hen shioliawg benglawg pwl.' Buasai yn ei lie fel hyn,— Y gwegilog benglog baw. Hugh Morris.—Y mae genych rai llinellau rhag- orol i'r Lleuad, ac y mae y lleill yn llawn trwsgl- eiddiweh.— Y Lleuad gron llwyd ei grudd.' Dyna linell dhvs a rheolaidd; ond wele linell ang- helfydd yn ei hymyl-. 'Lleuerog wena'r Lloer geinlwys.' Fel hyn y buasai yn gywir.— Lleuerawg wena y lloer ganaid. Tafwysion.—Y mae eich penillion i afon Tafwys, gan ddued o wallau ag yw dyfroedd yr afon hono. Bwriasoch bob rhyw ysbwrial iddynt, yr hyn na ddylasech ei wneud ar un cyfrif. Dysgwch feddwl a chyfansoddi yn Ian, onide rhaid bwrw eich gwaith gydag ysgarthion y Thames i ddistryw. Dafydd Jones.—Nid yw eich awdl yn worth dim. Y mae eich iaith yn anghywir, eich cynghaneddion yn wallus, a'ch meddyliau yn weiniaid, ac yn ar- ddangos cryn lawer o hurtrwydd. Cofiwch beidio a'n blino gyda y fath ystwff byth eto; oblegid nid oes genym amser i edrych ar y fath sothach. Y Ddalluan.—Y mae eich llygaid yn rhy weiniaid i edrych ar Eryr y Wyddfa, yr hwn sydd yn gallu ehedeg i wyneb haul y nefoedd, ac sydd yn gallu disgyn at ei ysglyfaeth i ddyfnder y ffosydd aflanaf. Rhaid i chwi ddysgu ehedeg wrth liw dydd, ae nid wrth liw nos, cyn y byddweh yn ddigon galluog i roddi yr Eryr dan eich adenydd, er nad yw hyny yn llawer o orchest i hen ddalluanod profiadol. Y lie tebycaf i chwi gael gafael ar yr Eryr, yw yn y lie y byddo mwyaf o furgunod i'w cael: Canys pa le bynag y byddo y gelain, yno yr ymgasgl yr eryrod.' Hiraethlawn.—Y mae genych rai penillion pryd- ferth yn eich marwnad, ond y mae genych lawer o rai gwaelion. Penill gwael ywhwn:— Mae fy nghyfaill heddyw'n huno, Ar ei ol "rwyf finau'n wylo Llifo mae fy nagrau heilltion, W rth ei gofio gyfaill tirion.' Gallai fod y teimlad hiraethol a ddangoswch yn eich marwnad, yn ddigon pur, ond rhaid i chwi gofio mai nid teimlad i gyd ydyw barddoniaeth. Y mae yn rhaid i chwi ddysgu meddwl yn gystal a theimlo; ac os llwyddwch i gael meddwl cryf, a theimlad dwfn i'ch gwaith, byddweh yn sicr o gynhyrchu barddoniaeth dda. Cofiwch y pethau hyn erbyn y tro nesaf y teimlwch awydd am farwnadu ac ym- drechwch i gyfansoddi yn gryf, ac yn wastad. Gofalwch am wastadrwydd, a pherseinedd yn eich gwaith bob amser. 1 Grwilym Cynon.—Ni thai llinell fel hon ddim byd Carodig yw y gwr Grwnaetliai y tro fel hyn,— Y Nicl yw y llinell lion eto, yn werth dim:- Y gwr doethaf mewn cymdeithas;' Fel hyn y buasai yn iawn,— Y doethaf inevin cymdeithas. Da. chwi Grwilym, dysgweh y rheolan, cyn anfon eich gwaith i ni eto oblegid y mae darllen y fath gynghaneddion rhingclyd, yn ddigon i wylltio pob dyn ac y mae gwelecl y beirdd mor hwyrdrwm yn dysgu y gworsi cyntaf mewn barddoniaeth, yn ddigon i beri i ni ysgrifenu anathema, nwch eu pen- au. Feirdd, agorwcli eich llygaid, dysgwch eich gwersi, cyfansoddwch yn well, a ffraewch lai.

CYFARFOD CENHADOL DOSBARTH…

'YR YSBRYD SYDD YR AWRHOX.'