Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HANLEY, NADOLIG 1869. IRHODDIR Gwobr o Ip i'r Cyntaf It a 10s. i'r Ail am y farwnad oreu i'r diweddar Mrs. Mary Jsnes, Lofters Street, Hartley. Y Cyfansoddiadau i'w.hanfon i Mr. D. Griffiths, (Clwydfardd,) Denbigh, North Wales, erbyn Tachwedd 25ain, 1839. CARTREE I YMFUDWYR, 14, Galton Street, Liverpool. I& ELIAS J. JONES, (PASSENGER' BROK-E-R, A DDYMUNA hysbysu pawb a -CL fwriadant ymfudo o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a cliyfarwyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydag Hwyl neu Ager Long- au i America ac Awstralia, trwy anfon llythyr, yn Gyrnraeg neu yn Saesoneg, i'r eyfeiriad uchod. Gall yr ymfudwr gael lie cysurus i letya am bris rhesymol. Dymuna E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud a'r oruchwyliaeth uchod er's pedair blynedd ar ddeg, a hydera ei fod yn gwybod cymaint^am dani erbyn hyn fel na raid i neb betruso yn y medd Ueiaf ymddir- ied eu hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr mhod i sylw y wlad gan y boneddigion canlynol: —Parch. Samuel Davies, Wesleyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, eto, Bangor; Parch. John Thomas, Annibyn- wr, Liverpool; :,Parch. H. E. Thomas, eto, Birkenhead; Parch. Joseph Parr, eto, Croes- yswallt, &c.; Parch. O. W. James, Bedydd- iwr, Dowlais; Parch. D. Price (Dinbych), yn awr Newark, Ohio. D.S.-Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. ggj" Cyfaj fyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar eu dyfodiad i Liverpool, GOR UCI1 JJTYL WYR YMFBTDO-L CIMREIG. M E. DAVIES, A N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, A DD YHUNANT hysbysu XA. Teithwyr rhwng Cymru ac America, Awstralia, a gwahanol wlodydd y byd, y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Llety glan ac ymborth iahus am bris rhes- ymol. Gall y sawl a ddewiso, gael cyfleusdra i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r eyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac amser cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a delwyddwch yr ymfudwyr gan y "Cyrnro Gwyllt," a hyderwn dderbyn cefnogaeth y genedl. drwy fod genym hir brefiad o'r Fas- nach Ymfudol, Cyfeirier y Llythyrau i- DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. 1 1, ii 0 Liverpool i New York. AOBRDDLONCAU I NEW YORK. LLINELL GUION. Anfonir un o'r rhai canlynol, neu ryw AG- BKDDLONO llawn grym o'r dosbarth blaenaf, o'r portliladd hwn I NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINNESOTA. WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn MINNESOTA. Dydd Mercher, Tach. 17. Gelwir yn Queenstown dranoeth i gym- meryd teithwyr i rnewn. Y llonglwyth yn daledig yma neu yn New York, fel y dewisa y llanglwythwyr. Man i lwytho-Ochr Ddeheuol Sandon Dock. CLUD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK— Yn y Cabin, 15p 15s, a 18p 18s. Yn y Steerage am brisoedd llawer llai. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddar- pariadau, weoi eu coginio a'u rhanu allan gan oruchwylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ym- ofyner yn New York a. Williams a Guion; yn Paris neu Havre, a J. M. Can-ie; yn Llun- dain, ag A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a Mr Lanatry yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queenstown, a. James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymru a'r Parch Wm. Harris, Trecyaon, Aberdare; John Copeland, 124, High St., Merthyr Tydfil; John T. Morgan, 19, Glebeland Street, Merthyr Tydfil; James R. Morgan, Post Office, Pontypool; Edward Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liver- pool, a GUION A'I GYF., 11, Rumford St., 25, Water Street, a 116, Waterloo Road. lw CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS, j 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYRCHOL. SCOTIA CUBA SAMARIA ALEPPO KEDAR ALMYRA RUSSIA CHINA SIBERIA TARIFA PALESTINE SIDON JAVA AUSTRALASIAN HECLA MARATHON MALTA TRIBOLI Bydd Y CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWUTH a DYDD SADWRN, ac y mae ynddynt gyfleusderau rhagorol i ymfudwyr am brisiau gostyngol. Ymofyner yn nghylch y prisiau a D. & C. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool. I- LLINELL U AGERDD- LON AU CWMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW I YO.RK BOB DYDD MERCHER, AC 0 QUEENSTOWN BOB DYDD lAD. Agerddlongau haiarn cryfion Prydeinig. Enwau Tunelli FRANCE, Grace .3200 THE QUEEN, Grogan 3412 ENGLAND, the Tonspson 3400 ERIN, Webster .3200 LOUISIANA, Thomas .2210 HELVETIA, Thomson 3325 PENNSYLVANIA, Hall 2S73 VIRGINIA, Forbes 2876 DENMARK, Cutting 2876 Y mae cyfleusderau y Saloon ar yr agerdd" longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for- daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleusderau yn y State Room—yr oil ya cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini. Y mae trefniadau rhagorol i deithwyr yn y Steerage, a digonedd 0 ymborth da yn cael ei ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canada a'r Unol Daleithiau, gael liyny ar delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghylch Uwyth neu fordaith, ymofyner a CHWMPEINI (CYFYNOEDIG) Y NATIONAL, 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS A'I FRODYR, Queenstown. Gwellhad oddiivrth Anwyd mewn deng munud HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswch, Anwyd Cryg- -jLt, ni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn ttal twymynau, yn peru i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill for three years, with bad Cough and Asthma, bought a bottle of Balsam, off Mr. Sims, Chemist, Hirwaun, better in a week, cured in a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. SIR.—I have had several bottles of your Balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Conwil, Carmarthen. SIR.-I have been coughing for twelve months, and have tried many things without benefit. Your Balsam has done me more good than anything else. I had no voice for three Sundays before I took it, but was able to preach the following Sunday, with a clear voice. Tours truly, January 4th, 1869. J. H. Owens, Baptist Minister. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BAT,- SAM hwn. Paratoedig yn unig g&n A. Sayman, Ffery- llydd, Castelllicdd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lc., a 2s. 9c. yr un, gan bob Ffery- llydd parch us yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Oaerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, alr holl Dywysogaeih. Prif Oruchwylwyr, TV. Sutton & Co., Barclay & Sons, Llundain Collins & Rosser Peane & Co., Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gyme- ryd sylw fod y geiriau IJayman's Balsam of Horehound" wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. GLO! GLO!! GLO! R. W. ROULSTON, 44, Castle Street, 246, Crown Street, A TUE BROOK. DIM GWELL NA EHATACH. Mae manteision anghyffredin i'r rhai ag arian parod. Trosglwyddir y glo hwn mewn sachau a gwageni os bydd eisiau' Anfonwch neu ymofynwch am restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uehod. MEDDYGINIAETH RYFEDDOL Ð R W Y BELENI HOLLOWAY. ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogaethau gwaethaf o ddyoddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu eyrhaedd. Dylai y cyhyw gymeryd ychydig flyckau oli Peleni hyn, yu ol y cyfar- wyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u haeh- wyniad yn fuan a'ugadawant. Yn fyr, gellir trechu yrhan fwyaf o ddoluriau a ddygwydd- ant i'r cyfansoddiad dybiol drwy eu cymeryd. CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CIIYF- NEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglu3 yn mywyd benyw, mae 3-n dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn casglu ynghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt ya amser- ol ac eifeithiol. Y feddyginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion pei-yglui hyn, yw 'Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeitli- iol i'r holl achwyniadau benywaidd, ac 'atal- iadau ar doriad gwaw-gwreigdod. GIAU AC IS ELDER YSBRYD. Cynifer o iiloedd a ddyoddefant oddiwrth fathau 0 iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ILa i bob petll o ,u ham- g-ylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dy- oddefiadau. I'r oyfryw mae Peloni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiad cyson o'r peleni anmhris- iadwy hyn, a rhoddi sylw priodel i fnv-jd a threfn, darostyngii- yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwarnal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau ieehyd fel yn nyddiau ieuengctyd. 1 eleni Holloway ydynt y feddyginiaeth. oreu a adnabyddir ar y doluriau canlynol: Cryd Enyniadau All arwyddion Croendoriad Clwy'r Comwydydd Darfodedigaeth Ataliad dwfr Diffyg treuliad Dolurpenyrafu Y Gareg a'r Dolur Gyddfau poen- Gareg Colig us Anhwylderau Dolur rhydS Gwendidau oddi Y Geri Llewygon wrth bob ach- Rhwymiad yr Troedwst os Ymysgaroedd Llynwst Caethder Twymynau o Y Gymalwat Ymysgaroedd bob math Gwendid Dyfrglwyf Clwyf melyn Y Ddanodd Anhwylderau Marchogion Dirgel-gwd Menywod Clwy'r brenhin &0. Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar), London, ac 80, Maiden-st., New Yoik. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau can- lynol:-Is. lie., 2s. 6eb., 5s. 6c., lis., 22s., a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai iiiinvyaf. D.S.—Mae cyfarwyddiadau i hyfforddi y dyoddefwyr yn y gwahanol ddoluriau yn gysylltiedig a phob blwch. MAHVEL OF SCIENCE. HEALTH AND MANHOOD RESTORED. (Without Medicine.) Cure yourself by the Electrio Self-Adjusting Curative and Magnetic Belt. SUFFERERS from Nervous De- kj bility, Painful Dreams. Mental and Phys- ical Depression, Palpitation of the Hi-art, Noises in the Head and Ears, iudecisim, Impaired Sight and Memory, Indigestion, Prostration. Las- situde, Depression of Spirit, Loss of Energy and Appetite, Pain in the Back and Limbs, Tim- idity, &l;l-Dist1°l/st, Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fears, &c. CAN NOW PURE THEMSELVES. By the only "Guaranteed Remedy" in Europe, protected and Sanctioned by the Faculty, Details free for one stamp, by WALTER JAMES, ESQ., Medical Electrician. PERCY HOUSE, BEDFORD SQUARE, LONDON. N.B.—Medicines and Fees superseded. In proof of the IF omlrous Cures effected. Invalids can have the Electric Curative Mag- netic Belt on trial, with references to the lead- ing Physicians of the day. Established 1840 as Surgical Mechanician, &c. A TEST GRATIS.—Send for Details. CAUTION. N.B.—This is the only acknowledged Appli- ance as in use in the various Hospitals and re- cognised by the Medical Faculty of Great Brit' ain, and none are genuine unless had direct from Mr Walter James; who cal/tions the public ag- ainst a person using his name, and imitating his discoveries. Vide Prize Medal and Hospital reports. Yn awr yn bared, LLYTHYRAU Y GYMRAES 0 GANNAN, Pris Gc. MAEwYTHtudalen yn ychwaneg- ol yr ail argraffiad, yn ei wneyd yu 64 yn lie 56 ynghyda 6 o ddarluniau o'r prif olygfeydd y cyfeirir atynt yn yLlyfr. Anfoner pob archebion am dano ynghyd a'r tS.1 (mewn Postage Stamps,) i Mr. W. Jones, TYST CYMREIG OFFICE, 8, Brooks Alley, Old Post- Office Place, Liverpool. SYLWEDD CIG LIEBIG, (WEDI EI WNEUD GAN E. TOOTH, YSW). GWERTHIR mewn potiau 2wns, VJ Is 6c; 4wns, 3a 2c jariau pwys, 6s; 1 pwys, lis. Goruchwylwyr Cyfanwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, FFEBYLLWYB HOMOTPATHALDD, Liverpool a Birkenhead. YMBORTH BLAWDIOG NEAVE. Yr Ymborth goreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. Dr. Hassall a ddywed Y mae ymborth Neave o nodwedd uchel faethlon, ac y mae yn gyfaddas ragorol at gynal Plant Bach a Chleiflon. Is y Canister. Gwerthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan THOMPSON & CAPPER, PFBEIILWTB HOMFFLPATHAIDD, 55, BOLD STREET, 4, LORD STREET, ( 21, RODNEY STREET, (-LIVERPOOL. 46, PEMBROKE PLACE, ) 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD THOMPSON A CAPPER, Fel ydygwyd efi sylw gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantiryn gadarn y Cocoa Homoe- pathaidd goreu o ilaen y Cyhoedd.. GOCIIELIAB.—Dylai prynwyr, i gatel Cocoa Homcepathaidd ywirioneddol mewn p<erjfeith- rwydii,-sylwi ar epw Thompson a Capper ar ylabed, gan foda mryw ddynwarediadau is- raddol i'r ddiod odidog hon i frecwest. AWKRTIIIR YN QYFAN BRTHOL A JIANWEBTHOL Mewn sypynau pwys, haner pwys, a chwar- ter pwys, Is. 6c. y pwys, gan THOMPSON A CAPPER, FFEBYLLWYR HOMCEPATHAIDD, LIVERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol. IN REFERENCE To WINE, it is a fact that many persons are pleased if they can say, We import our own." They have an impression that by so doing they not only get it cheaper but purer, and besides, there is the honour of importing. They overlook altogether that those Foreign Dealers who seek them out are quite aware of this amiable weakness, and do not fail to take advantage of it to add some shillings to the price. To assist the impression, they judiciously insinuate that their article is purer than what usually comes to Eng- land, and thus they lull dispel that desire for comparison which would soon the delusion. These remarks apply especially to GERMAN WINES, And, in proof of them, we would ask those Gentlemenwho buy such Wines to compare our STILL HOCK AT 20s with their own importing at 24s 24s Do. do. 28a 33s Do. do. ,,36s 42te Do. do. 46s to 48s 48s Do. do. 54s to 60s SPARKLING HOCK & MOSELLE. 3Gs Do. do. ,,42s 48s Do. do. 54s to 609 60s and 66s Do. do. 66s to 72s Even supposing the valueto be equaaJi there is this advantage in buying here, that any quantity can be got when wanted: whereas, in importing, a quantity of money is locked up, probably for years, in an article not of every day consump- tion. JAMES SMITH & COMPANY, WINE MERCHANTS, 11, LORD-STREET, LIVERPOOL. 26, MARKET-STREET, Manchester. 28, HLGU STREET, Birmingham. Printedand published by the Welsh Newspaper Co., Limited, at their Office, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool.