Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y MAE GWIR DDOSBARTHTAD. 1 LLAFUK AC ELW BYCHA.N Yn cyfansoddi undeb digon i ostwng pris- ian oeddynt bron wedi eu sefydlu trwy hen arferiad. Ni cxiafodd hyn ei brofi erioed yn fwv grymus na chan MYERS, YN EI LODRAU 13s. 6c., y rhai a warantir eu bod wedi eu gwneu- thuroll o WLAN yn mhob ffurf, patrwm, a gwciad, yn frasiynol a boneddigaidd mewn ymddangosiad, wedi eu tori yn gelfydd, eu gwneuthur gan y gweitlrwyr goreu, ac wedi eu gorphen yn ysplenydd. Y mae y Llodrau hyn yn cael gwerthiad helaeth yn Liverpool, ac yn gyffredinol ad- nabyddus fel rhai na cheir eu cyffelyb mewn gwerth, heb fod yn llai gwerthfawr i drig- olion trefydd llai, lie y mae prynwyr yn cael eu dal gan absenoldeb cydymgeisiaeth. Ceir esiampl ar dderbyniad ei gwerth mewn P. 0. O.-cludiad yn ddidraul. J. MYERS, 44 a 46, LONDON ROAD, LIVERPOOL. X R. T. MORlirB- EATIIG HOUSE, 20, Mary Street, Aberystwyth. ONE MINUTE WALK FLTOM THE BAILY/AY STATION. Good accommodation, well aired beds, for reason- able terms. /^OFFI CASSELL o ragoroldeb diail, pa un VJ sydd wedi ennill enwogrwydd tra eang am yn agos i chwarter canrif o amser, ar gyfrif eu teithi cryf a pheraidd; ac oherwydd y llwythi ifafriol di- weddar a dderbyniwyd yr ydym yn eu datgan yn rhagori ar y rhai blaenorol. COFFI CASSELL Is., Is. 2c., a Is. 4c. y pwys. COFFI CASSELL, y goreu, Is. 8c., a 2s. y pwys. TEAU PUR CASSELL. -Ydynt wedi e a Ilawn brofi, a'u nodweddion wedi eu trylwyr sefydlu. Y maent wedi eu defnyddio a'u huchel organmawl gan deulu- oedd yn holl ranau y Deyrnas, am ystod rhan fawr o genhedlaeth o amser. Y mae y rhestr a ganlyn yn rhwym o ychwanegu at eu canmoliaeth. TE PUR CASSELL, 2s. 4c. a 2s. 8c. y pwys. TE PUR CASSELL, y goreu, 8s., 3s. Sc., a 4s. y pwys, mewn sypynau o 2 owns i 3 phwys. Gwerthir gan qruchwylwyr agpwyntiedig trwy y Deyrnas. Goruchwylwyr yn Ngogledd Cymru:— Amlwch J. Hughes, Stamp Office. Aberffraw John Owen, Grocer. Bethesda R. Jones, bookseller. Bethesda R. Evans, 50, Carneddi-road. Bettws-y-coed William Jones, grocer. Bangor H. Evans, 50, Ainbrose-st. Brymbo E. Jones, Bee Hive. Buckley Williams & Son, Lane End. Colwyn M. & E. Evans, grocer. Cae-Gwyn Henry Jones, grocer. Caernarfon J. Morris, grocer, Pool-street. Caernarfon J. Pritchard, 28, High-street. Fflint Edward Bevan, Castle-street. Festiniog G. Brymer & Co., merchants. Ffestiniog J. J. Harris, grocer, shopbren. Ffestiniog J. Richards, grocer, Sun-st. Gate House Miss Evans, grocer. Gresford James Roberts, grocer. Holyhead Mrs. Peters, 8, Market-street. Holywell T. Edwards, Whitford-street Holywell J. Littler, Chester-street. Llanfairfechan.. William Eames, grocer. Llandudno Anu Jones, Madoc-street. Llandudno D.Meredith, do. Llanrwst J. Thomas, Bridge-street. Mostyii T. Williams, Chapel-walks. Meliden. Robert Griffiths Porthmadog J. Watkins, ship chandler. Pwllheli J.'Parry, grocer, Four Crosses » J. G. Jones, grocer, High-st. j, Ann Jones, grocer, Traethle. .» R. W. Roberts, Railway Re- freshment Rooms. Port Dinorwig. O. Williams, grocer, Menai-st Port Amlwch Mary Owen, grocer. Pensarll William Thomas, P.O. Penrhyndeudraeth Mrs. M. Roberts, Bailwaylnn Penyffordd J. Bellis, grocer. Rhyl Joseph Jones, 42, Vale-road. Rhuddland T. Ellig, Parliament-street. Rachub R. Horne, Flour Merchant. St. Asaph David Jones, grocer, High-st. Saron Robert Roberts. Talysarn Elias Jones, Railway House. Tanygrisiau John Jones, P. O. Waunfawr Mrs M. Jones, Post Office. Goruchwylwyr ychwanegol yn eisiau i werthu Teau a Choffi Cassell. Am delerau yrnofyner It Cassell, Smith & Co., 80, Fenchurch-street, London. A GENTLEMAN CUBED of the llcsults of .Debility, Premature Decline, Disease, &c., after years of suffering, will be happy to send, a Copy of the Prescriptions used on reeeipt of Two Stamps for expenses in transmission.— Address ARTHUR JONES, Wordsley, Staffordshire. People's Hall, Pontypridd, and General Furnishing Warerooms. 0 JOHN CROCKETT, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Millpuj/, Feather, and Iron, Bedstead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. HAVE you been to J. Crockett's Furnishing -i-L Warehouse, People's Hall, Pontypridd? If not, go and buy for CASH ONLY, A good Iron Bedstead. 014 0 A good Millpuff Bed and -Bolster 0 16 0 A good Palliasse for ditto 010 0 A good Mattress 0 18 0 A solid Mahogany Front Chest of Drawers 3 5 0 A good useful Pembroke Table 12 0 A good Eight-day Timepiece .150 A good A crican Clock 016 0 m 0 3 6 A good Kitchen Chtir A good Mahogany Bottom Chair 0 5 0 Observe this particularly,—- A Patent Lever Watch, Warranted 4 4 0 Do. Do. J. C. best make 5 5 0 Silver and Gold Chains & Alberts equally low. Good Geneva Watches .1 5 0 Do. strongly recommended 115 0 Furnishing Department,—Saucepans, Tea Kettles, Fen- ders, Fire Irons, Brushes, &c., &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffin" 1 2 0 Children's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attendance 3 5 0 A beautiful etffiii. Carpets, Floor Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums. All goods delivered home for 12 miles round. Sewing achines 3p. 3s.; 4p. -Is.; to 2-5>> by the best makers. Ready Money Only.—Arian Parod yn TTnig. ID T BARNARD LEVI, GWNEUTHURWR WATCHES A CHLOCIAU GEMYDD, A DRYCHWYDRYDD, 32, SOUTH CASTLE STREET, LIVERPOOL, BARNARD LEVY A ddyiRuna alw. sylw eii gwsmeriaid lluosog, a'l cyhoedd yn gyffredin, at y detholiad ardderchog o WATCHES AlTR AC ARIAN, MODRWYAU. PINAU, BROOCHES A LOCKETS, irr oil yn cael eu gwara^tu o ddefnydd da, ac yn cael eu marcio mewn ffigyrau p3aen am y prisiau isaf y gwerthix Watches arian emyddog cryfino 21s i £ 10 yr un. Watches aur „ als i 625 yr un. Gwarantir hwy am gadw eu hamser, rhoddir gwarantiad ysgrifenedig gyda phob Watch. CLOCIAU BARNARD LEVY Ydynt wedi enill cymeriad am gywirdeb, parhad, a rhadlonrwydd, ac y maent wedi rhoi boddhad i dros 20,000 o brynwyr. Cedwir mewn stock Glociau cyfaddas i Swyddfau, Siopau, Llongau, a Thai Amseriaduron Gwarantiedig o 6s. 6c. yr un. CLOCIAU ALARWM ENWOG BARNARD. LEVY. Deffreant y cysgwr trymaf unrhyw awr ofynedig, am brisiau 6c yr un. ADRAN DRYCHWYDROL BARNARD LEVY wedi cael ugain mlynedd o brofiad el Drychwydrydd, a gynhygia ei Stock fawr ac imrywiol o Olwgwydrau a Llygadwydrau gyda phob imddiriedaeth i bersonau yn llafurio o dan ddiffyg golwg. Llygadwydrau Dwbl a Golwgwydrau 0 Is. y par. Gloew-wydrau Ffrengig a Brazilaidd am bris yr un mor isel. Adgyweiriadau yn ei holl ganghenau am y prisiau mwyaf rhesymol. Cauir bob dydd Sadwrn hyd y prydnawn. ADVICE TO MOTIIERS.-Are you broken of your rest by a sick child, suffering with the pain of cutting teeth, go at once to a chemist and get a bottle of Mrs Wins- low's Soothing Syrup. It will relieve the poor sufferer immediately; it is perfectly harmless; it produces natural quiet sleep, by relieving the child from pain, and the little cherub awakes as bright as a button." It has been long in use in America, and is highly re- commended by medical men. It is very pleasant to take; it soothes the child; it softens the gums, allays all pain, relieves wind, regulates the bowels and is the best known remedy for dysentery and diarhtea, whether arising from teething or other causes. Be sure and ask for Mrs Winslow's Soothing Syrup. No mother should be without it. Sold by all medicine dealers, at Is Hd per bottle. London Depot, 205, High Holborn.—- (ADVT.) HEBRON, CLYDACH. CYNHELIR EISTEDDFOD YN Y LLE UCHOD Dydd Nadolig, 1869, Pryd y gwobrwyir yr Ymgeiswyr buddugol ar y Testynau canlynol:— 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif, a gano oreu Then round about the starry throne,' o Samson, gan IIandel. Gwobr, 8p. 2. I'r cor a gano oreu I'r ffynon ger fy mwth gwel Cerddor rhif 37. Gwobr, 3p. 3, I'r cor o blant o dan 16 oed a gano oreu Cawn ni gwrdd; tri penill, gwel Melodydd. Gwobr, lp. 10s. 4. Am y Traethawd goreu ar 'lawn gynrychiolaeth Cymru.' Gwobr, lp. 10s. 5. Am y Bryddest Goffadwriaethol oreu i'r diweddar Llewellyn Llewellyn, Ysw., Ynyspenllwch. Gwobr, 2p. 2s. 6. Am y Faryraad oreu i'r diweddarMrBenjamin Rees, Clydach. Gwobr, lp. 1. 7. Am y datganiad goreu o unrhyw gan i aner cli yr eisteddfod. Gwobr, 4s.; &c, &c, &c. Beirniad—Tydfylyn. Llywydcl-Parch W. E. Jones, Treforris. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir y Programme o'r amodau and anfon dau Stamp i'r Ysgrifenydd- JOHN GRIFFITHS, Ynyspenllwch, Swansea. ELLIS'S ROOFING FELT. rpiIE best and cheapest Waterproof Covering X for.'all sorts of Sheds, Outbuildings, Hay and Corn Ricks, &c. Sold wholesale and retail by S. ELLIS &; CO., 23, STBAND STREET, LIVEEPGOL. Carriage paid. Samples and Prices per Post. Also, Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. A S^/i, CttiatH, *Hd Sfetdv Cnrt fn PU*» tM4 GmMfc GEO 1EL(; Ego# PILES GRAV L; F PILLS. I A NEW VEGETABLE REMEDY. \Y II Sold in Boxes Is. 1$d. Sf 2s. 9 d. eaehi\ II Post, Is. 4d. <$f Zs. each, ji Prepared only by J. E. O E <) K G E JI Pharmaoeutical Chemist, HIRWAIN, yy ABERDAKB. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth sicr, bu an, a aioge i'r PILES a'r GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys poen yn y cefn, gw-nt vn yr ymysgaroedd, rhwymedd, llyngyr man, ysgafn- erd yn y pen, poen yr arenau, &c. &c. Dyaaani yn pn:aumaa mawr I bawb syad yn gweithio mewn llcoedd gwlybion, ac yn anadlu awyr anmhur,neu yu dilyn gorctiwyRon sydd yn eu gorfordi 1 cistedd llawer. Tystia pawb ac a wnaethant brawf o honynt eu bod yn rhajr- orl ar unrhyw feddyginiaeth sydd eto wedi el chynyg i r cyhoedd at ydolllriau hyn. Gan eu bod yn feddyginiaeth hollol IYSIOTOL, gellir eu cymeryd gyda'r dlogelwch mwyaf unrhyui amser, ac nf ofynant gyfnewidiad mewn ymborth. Y mae eu rhlnweddau gwellhaol mor amlwg ar ol eu defnyddio am ychydig, fel y gellir yn brlodol eu hystyried, yo XNGHTIV MAROL. Gan nad yw yr un parson bob amser yn dioddef oddiwrth ddau anhwylder hyn yr un pryd, y mae y peienluchod l'w cael yn y dulllau canlynol, i gyfarfod a phawb ag a allent fod yn dioddef oddiwrth un o honynt neu bob un o'r ddau. No. i. GEORGES PILES & GRAVEL PILUI, No. t. GEORGE'S GRAVEL PILLS. Ko. to GEORGE'S PILLS for the PILES. Gellir eu cael oddiwrth y Gwneuthurwr, ae oddiwrth Druggists canlynol:— Aberdare—~W. T. Thomas, J. Pratt, T. "W. Evans, J. Ri- I chards; Mr. Jones; Aberavon-E. Evans;. Aberystwyth-Hr 1). J. iDavies; Blaenav&n—R. M. Evans; Brynmawr — 'M.v. Evans Caeremlyw—Mr. Phillips Caerphilly—Mr. Evans; Cardigan — D. Davies Owrnavn-W. J. Richards Otlcr- fyrddin—Mr. Davies; Mr. Mortirn er; Dowlais-J. Evans Mr. Hancock Llanelly-J. Hughes Llandilo-W. J. Williams Mountain Ash-A. James, C. H. White: Jlerthyr-W. L. Dan- iel, Mr Thomas, Mr George, Mr Lewis; Neath-A. Hayman New Swindon-Mr Smith; Penydarren—J. Evans; Pontardawe -E. Jordan: Pontypridd-Mr Bassett, Mr James: Pontypool —Mr. Ford, Mr Wood; Rhymney—Mr Dixon; Swansea—Mr George (late Harris Mr Lloyd, Mr Bees, Mr Davies, Mr. Powell; Tredegar—W. Evans, Waites; Trecynon—Mr Thomas; Treherbert—I. Jones, Mr Jenkins; a clian bob Fferyllydd parehus yn y Dywysogaeth. ■ Wholesale AgentsLondon, Barclay & Sons: W. Sutton & Co.: Newberry & Sons: Drew Barrow & Co.: Bristol, Collins & Roper. D.S.—Y mae cryn arbediad. trwy brynu y blvchau mwyaf. Un engraifft o'u rhinweddau gwellhaol, o blith miloedd ag sydd yn meddiant Perchenog y Peleni anghydmarol hyn :— AUan o'r Gwladgarwr" am ifydref 3, 1868. GWELLIIAD RI[YFEI>D«)I..—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi a'r ysg-afnder yn fy mhen. EeSjwnaeth Doctoriaid Abei-dar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddyiit bunoedd lawer am hyny, ond ni dder- byniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Pi ynais flychaid o George's Piles and Gravel Pills, a ehymerais ddau ddogn' o ton. ynt—yr ydwyf yn awr yn ddyn iach.~B. EDWRDH, Gwmda