Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PEIRIANAU GWNIO DYSTAW. MAE Y CWMNI ENWOG WHEELER & WILSON, Yn-eynyg yn awr i'r cyhoedd, welliant cyffredinol mewn PEIRIANAU GWNIO, DYSTAW YN EU GWAITH, Yr hyn sydd yn welliant rhagorol ar ou Poir- lanau sydd yn barod yn enwog drwy yr holl fyd. DAN AMDDXFPYNIAD BREINT-YSGRIP BRENHINOL. Pob Peiriant wedi ei warantu. Oyfarwyddyd yn rhad. ^afonir Prospectus a Samples yn ddidraul gyda'r Post. ^HEELER & WILSON GOMPY. 73, BOLD-STREET, LIVERPOOL. CAUTION. Wishing for a Wheeler and Wilson oewing Machine, and seeing one adver- ted at a Sewing Machine place, at a Sreat reduction in price, I called to see it a view of purchasing; I was shown the machine, and informed that I could have it, but at the same time was told y the salesman, that another make he was a great deal better than the "heeler and Wilson, and on his recom- illedo tion I purchased one of the make he recommended. Soon after getting it home -J- "ecame convinced that it was not equal to tha Wheeler and Wilson, and returned to the place to exchange it fortlie Wheeler and Wilson, although it was evidently One that was made years ago. The party oUld not exchange the Machine, though 6 Was offered a premium to do so, I now convinced that the Wheeler and Wilson Machine advertised|at under price, *s Used as a "decoy duck" by which ta> 8qU an inferior article. IIENRY HARRIS. RUASKLL STREET, LIVERPOOL. RUYBUDD- Y dydd o'r blaen, grwelais hys- uywiadfod peirianau gwnio Wheeler & Wilson rn cael eu gwerthu mewn un ystordy gyda gOstyngiad mawr yn y prisiau. Galwais yno gyda.'r bwriad o brynu, gan fy mod eisieu un ("r rhai uchod. Daugoawyd y peiriant imi, a Jaynegfwyd y gallwn ei gael, ond mynegwyd inii yr un amser gan y gwerthydd fod gan- Ildo un o wneuthuriad arall oedd yn tra rhag- ffori ar un Wheeler & Wilwn-ac ar ei gym- eradwyaeth prynais un o'r gwneuthuriad a Syiaeradwyai. Yn fuan wedi ei gael adref, SSSyhoeddwyd fl nad oeid yn gystal a rhai Wheeler & Wilson; aethum yn ol i'r lie i gaelei nowid am un Wheeler & Wilson, er el rod px un a wnaed flynyddoedd yn ol. Ni neWIdiai y gwerthydd, er cynyg arian iddo am wueud hyny. Yr wyf wedi fy argyhoeddi yn ^*n&dywyr hysbysiad fod peiriant Wheeler S* Wilson yn eael ei werthu dan y prisiau ar- feroi yn ddim ond rhywbeth i dynu sylw, ac i 1» peiriant gwaelach.—HUSJIY HARBIS, 13» Russell St., Liverpool. WM. SELLERS & Co., Manufacturers and Exporters of ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 59, Whiteehapel, Liverpool, G. J. JONES, MANAGER, The SKVPSTBBSS Patent Silent Look Stitch SEWING MACHINE, Prise £ 6 6s. And Hand Machines, from 30s. The Largat Sewing Machine in the World. Works 80 Needles at once. Price £ 950. BVe^J08oriPtion ?f SEWING MACHINES "laae and repaired. Agents wanted. ei dq pob peiriant a brynir genym ni wedi Un a k^i am mlynedd. Adgyweirir pob y prynia<j ° ^re*n 0 *ewu hlwyddyn i adeg "^EWYDD DA I BAWB! GT1Y*ODAETH SYDD iechv^0s dymunwoh gadw eich ei sio^'7 ma9,8wybodaeth o'r deddfau tuag at yn aJ yn ^an^°dol. Os ydych yn parhau 'echrtl 6r8wneud ymdrech i gael adferiad diffv™ yw yr achos 1 Dim ond hyn Yg gwybodaeth am y pwngc. Y mae ychvd^ iad 7 dyddiau presenol yn peri fod ac adfrn-in^ ? i natur yn nghadwriaeth iol • a> lechyd yn anhebgorol angenrheid- yr hvn JiS1? ofyniad ydyw, yn mha le y mae 'd'de^^d^^ei^iol i'w Sael- Yn Ena\LLYSiEU°l ADEERIADOL Wv f0RBDELL KAYE. Fferyllwr a Mas- ls ii0 9 Dieddygimaethau brc intebol, am -Ii reel" Llundain. IMPORTANT TO LADIES. IF YOU WANT A WHEELEK & WILSON ORA WILLCOX & GIBBS' SEWING MACHINE, You will save JS2 by purchasing it at 19, RENSHAW STREET, 19, LIVERPOOL. The undersigned have reduced the prices of their stock of WHEELER and WILSON'S own make of Sewing Machines, as under;- The B9 0 0 Machine reduced to F,7 0 0 10 0 0 do do 8 0 0 11 0 0 do do 9 0 0 3, 12 0 0 do do 10 0 0 15 o 0 do do 13 0 0 &e., &c., with or without the Silent Feed. The "Rayntqnd," a First-class Chain-stitch Hand-machine, with tools, only £2 las. Willeox & Gibbs' Chain-stitch Machine re- duced to £ 6 5s Hand or Treadle. Needles for Willeox & Gibbs' Machine re- duced to 2d. each. Needles for WheeUr & Wilson's Machine reduced to 2d. each, and all marked to fit. Every other requisite and appliance equally cheap. For Prospectuses and Testimonials, apply to SHAKESPEAR & Co., Agents for the Celebrated ROYAL Sewing Machine, 19, Senshaw Street, Liverpool; 32, Union Street, Birmingham; or to their Manu- factory, Bishop Street, Birmingham. The oldest-established Sewing Machine Deal- ers, except Thomas & Co. in England. OUR SALES IN LIVERPOOL:- Royal Wheeler & Jirachines. Wilson, do Two years ending ) (V,9 „ Oct. 31st, 1869. ) 1>MjS 874 For week ending Oct. 30th, Retail 25 7 Wholesale 40 none. Please read following Testimonial from the celebrated Shirt Warehouse, 40, LONDON ROAD, Liverpool, Oct. 30th, 1869:— Gentlemen, The ROYAL supplied by you in May last works splendidly, and is decidedly the best machine we have seen, for ease, relia- bility and superiority of manufacture. We are, Gentlemen, Yours Faithfully, W. ATKINS & Co. Now read the CAUTION above, then call and see our Machines, and hear "Ye true story of ye Legend." OXTON & CO.'S 114, BOLD STREET, LIVERPOOL. YR uchod ydyw yr unig Sefydliad yn JL Lloegr lie y cedwir dros ugain math o Beirianau Gwnio i'w gwerthu, a lie y gellir cael SEWING MACHINES ALL KINDS GYDA GOSTYNGIAD MAWR YN Y PRISIAU. Anfonwch am Restr Newydd sydd i'w chael yn rhad trwy y Post. TELIR CLUDIAD pob peiriant i unrhyw Railway Station yn Mhrydain Fawr, a, fyddo wedi ei dalu am dano, heb goel. GWERTHIR I'R TLODION ar delerau esmwyth i dalu. OXTON & CO., 114, BOLD STREET, LIVERPOOL. GLENFIELD STARCH Ydyw yr unig fath a arferir yn NgdloMy ei Mawrhydi. "DYDDED i'r Bonoddigesau hyny JJ nad ydynt hyd yn hyn wedi rhoddi prawf ar y Glenfield Starch i roddi trial >1 it. a chadw at y cyfarwyddiadau sydd yn arg i. edig ar bob sypyn. Mae hwnyn fwy anha ( braidd i'w wneyd na starches eraill; ond in yr eir dros hyn, dywedant, megis y dyw d odd golchyddes ei Mawrhydi, mai hwn ydyw y Starch gorou a arferasant erioed. HEALTH RESTORED WITHOUT MEDICINE. ELECTRICITY AND ITS WONDERS. NEKVOUSNESS NO FANCY. Huns for the eureof NERvousNEsa, WEAK- NESS, Loss OF APPETITE, INDIGESTION, &c. Cases in proof of successful treatment, with necessary instructions by whih sufferers may ni, obtain a cure. A persual gives the reader the power of averting the consequences arising from his own indiscretion. Nervous invalids suffer from low spirits and defeility, noises in the head, melancholy, fear, blushing, dislike to society, sleeplessness, headache, indigest- ion, dimness 01 sight, loss of memory, giddi- ness, palpitation of the heart, neuralgia, fits, epilepsy, &c., < £ -c. Full particulars sent free on receipt of two stamps, by Dr. HAMMOND, No. 11, Charlotte-street, Bedford-square, London, W.C. JOHN STARKEY & Co., 12 & 14, Parker Street, Liverpool. AGENTS FOR TIIE FLORENCE SEWING MACHINE, Many important advantages possessed by no others. THE Reversible Feed enables the X operator to sew either way; to fasten ends of seams, saving time and thread; to strengthen the seam, where extra strain is liable to come, without stopping or turning the work. The Self-adjusting Shuttle Tension enables the operator to sew goods of differ- ent thickness, making in all, without stop- page or change, the same uniform and elastic stitch: to sew over heavy seams without break- ing thread or dropping stitches. It makes four kinds of stitches with as much ease as ordin- ary machines make one, and with as little machinery. The saving of thread over mach- ines making the chain or embroidery stitch will in one year be more than the cost of the machine. A machine sews easily 300 yards in a day of ten hours. This will take on the Florence 750 yards of thread, and on the chain stitch machine 1,800, making a difference at the present price of thread of at least one shilling and ninepence in value per day-over B25 per year. With silk, the difference, is, of course much greater. £ 10 and upwards all found. BRITANNIA SEWING MACHINE COMPANY. These Machines combine the best parts of other machines by avoiding their defects, and with recent special improvements which no others possess, render them not only the cheapest but the best Lock-stitch machines manufactured. PRICE—(complete with Ornamental Bronze Stand and Polished Circular Table) 6 GUINEAS. Also THE GRESHAM LOCK-STITCH SEWING MACHINES COMPANY. These machines have advantages possessed by no others. They have the reversible motion, and are the only hand machines fastening the ends of seams both at the commencement and finish without removing the work. PRICE— £ 4,10s.; with Table and Treadle- motion, £ 510s. Hand Machines 55s. Likewise THE TUDOR NOISELESS LOCK-STITCH SEWING MACHINE FOR TAILORS AND SHOEMAKERS. BICYCLES, TRICYCLES, VELOCIPEDES, &c ON THE LIGHTEST AND MOST APPROVED PRINCIPLES, A LA FRANCAISE OR OTHERWISE, MANUFCTURED BY W. THOMAS, PATENT CARRIAGE & STEAM WHEEL WORKS, 28, 30, AND 32, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. W. T. has much pleasure in stating he has succeeded in making a Bicycle equal in lightness and elegance to any of French Manufacture, and at a less price. ENAINT CLYCERO-ARNICINE HUMPHREY, PORTHMADOO. Y MAE yr enaint anmhrisiadwy hwn at bob doluviau allanol ar y corff wedi bod mewn defnydd cyffredinol yn mhob rhan o'r Deyrnas Gyfunol a'r Trefedigaethaii am amryw flynyddoedd ac y mae effeithiol- rwydd ei ansoddau i liniaruac iachau briwiau y fath mai fel po mwyaf adnabyddus y byddis o hono, mwyaf oil y gwerthfawrogir ef gan bob dosbarth o gymdeithas. Y mae miloedd 6\ bersonau wedi cael eu hiachau drwyddo ag oeddynt wedi bod yn dyoddef am flynyddau, ac wedi rhoddi i fynu bob gobaith am adfer- iad. Er ei fod yn nodedig o dyner, y mae er hyny yn treiddio trwy y chwys-dyllau, yn tynu ymaith bob anmhuredd o'r cnawd; ac felly yn symud ymaith achos gwreiddiol yr afiechyd. Y mae yn ddigyffelyb i iachau pob math o friwiau crawnllyd. Ceir fod Enaint Humphrey yn nodedig o effeithiol yn yr holl anhwylderan canlynol, y rhai a liniara ac a iacha yn ddiffaeth :—Briwiau gwlybion a chrawnllyd, Coesaii drwg, Bronau dolurus, Chwyddiadauperthynoli'r Man wynau, Llosg- iadau, Ysgaldiadau, Penau dolurus neu gram- enllyd, Llosg eira, Ysigdod, Briwiau, a phob anhwylderau enynol yn y croen. Y mae y cynydd dyddiol sydd yn yr alwad am dano yn profi yn eglur ei effeithiolrwydd rhyrcddol. Ni ddylai un teulu fod heb flycliaid o Enaint Humphrey. Y mae i'w gael mewn blychau, gyda chyf- arwyddyd i'w ddefnyddio yn amgauedig. is. lc.; 2s. 9c: a 4s. 6c. yr un, gan Henry Hum- phreys, Chemist, Portrnadoe, ae anfonir blych- aid yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad ei Werth mewn Postage Stamps; yn Llundain gan Mri. Barclay & Sons, Maw & Son, Sanger & Sou; yn Liverpool, gan Evans, Son &; Co.; yn Manchester, gan J. Woolley. Goruchwylwyr dros Dolgellau a'r Amsrylch- oedd—OWEN REES, Argraffydd a Llyfr- werthydd. Chwefror 2iain, 18G9. AT MR. H. HUMPHREYS, Syr—Y mae yn llawenydd o'r mwyaf genyf gael eich hysbysu fod fy nghoes, ar ol cael tri blychaid, yn nghyda'r un a gefais genych chwi, wedi hollol iachau, ar ol bod yn ddrwg am fwy na deugain mlynedd. Yr oeddwn wedi rhoddi eynyg ar bob meddyg a meddyg- iniaeth arall o fewn cyrhaedd, ond y ewbl yn aflwyddianus; ond ar ol rhoddi eynyg ar eich Enaint gwerthfawr ohwi, y mae wedi gwella yn hollol iach Ydwyf yn wir ddiolcbgar. ELLIS ROBERTS, Fantyclegar, Maentwrog. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER. TEA & WINE MERCHANT, 75, Frescot Street,$• 185, Breck Road, LIVERPOOL. A ddymuna alw sylw cyffredinol at y nwyddau canlynol, ynghyd a phob math arall 0 chwegnwyddau. Rhoddwch brawi arnynt, a chwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE-2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., a 3s. 8d. y pwys. COFFI-Is 4d., Is 6d., a Is Sd. y pwys. GWINOEDD o bob math, yn nghyd a'r rhai caialynol:- PER DOZEN QUARTS. Sherries-17s. 21s. 25s. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports-17s. 21s. 26s. 30s. 36s. 42s. 48s. 54s. Glarets—13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 408. Dymuna R. D. ddiolch i'w luosog gefnogwyr, a da ganddo ddeall fod G-win y Cymundeb yn rhoddi y fatb foddlon- rwydd cyffredinol. NEWYDD DA I'R CLEIFION. PELENI ITLYSIEUOL KERNICK. WEDI eu darparu heb yr un t gronyn o Fercury nae Antimony, nae unrhyw sylwedd metelaidd. Nid yw yn of- ynol i ddyn gyfyngu ei hun yn y ty ar ol eu eymeryd; ae nid oes achos newid y lluniaeth, oherwydd fod ynddynt duedd i gryfhau; ac y maent yn oael eu cymeradwyo at yr anhwyl- derau canlynolDolur Pen, y Bendro, an- hwylderau Geriawg, DiffygTreuliad, Rhwym- edd, Scyrfi, Gwynt, Peswch ac Anwydau, Poen yr Arenau, Diffyg Anadl, Gewinwst, Gweudid Cyffredinol, Eiddiledd, Dolur y Wyneb. Coleridge House, Abertawy, Ion. 19, Yr wyf wedi profi y Pelenau sydd yn myned wrth enw Peleni Ktrnick, ac yr wyf yn gwyb- od beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiol- aetli wirioneddol eu bod yn rliydd oddiwrtb sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y Peleni Agoriadol gsreu, idd eu cymeryd rhag Bol Rwymedd, ag a wn i am danynt. JOHN BALBIRNIE, M.A.,MD. St. John Street, Bridgewater. Cydgyfarfyddiad amryw Glefydau. Syr—Yro eddwn yn dyoddef yn dost gan afu anhwylus—yn dyoddef Jyn ofnadwy gan y bist ar y cylla-ac wedi fy nilino gan arenau dol- urus a'r graianwst lawer gwaith, ameddygon wedi gweini arnaf: ond cymerais eich Peleni chwi bump gwaith, pa'rai sydd wedi gwneyd mwy o les i mi na'r holl feddygon fyn nghyd. Rhoddodd y ddogn gyntaf esmwythad i mi mewn pump awr. JOHN SULLY, Bridgewater. Peleni nn. bn lanach-ac arnynt Waith Kernick heb sothach Rhyfedd hwy wnant yr attach A'u nodd, yn wir yn ddyn iach. Robin Ddu. Darperir y Peleni anmhrisiadwy hyn yn unig gan S. P. KEENICK, Fferyllydd Ymarferol, CAERDYDD. Gellir eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan ei ddirprwywyr mewn Blychau-ls. lie., a nc. yr un.. Dirprwywyr ;— Barclay & Sons, Sutton & Co., Newbery & Sons, London; Collins & Roper, Ackerman, Bristol. eiir- Os na fydd Dirprwywr wedi ei ap- pwyntio mewn unrhyw dref, gofynwch i'ch Fferyllydd am gadw y peleni hyn. Y maent yn cael gwei-thiad parod a rhwydd yn mhob tref lleyr adnabyddir li wynt. I'R GWEINIAID A'R EIDDIL. Darllenweh "Y CYFAILL MEDDYGOL." I^E ddengysy cyfanvyddwr medd- ygol uchod nid yn unig yr achos. ond y dull a'r modd i gael gwelliant trwyadl oddi- wrth wendid, iselder ysbryd, ofnau, methiant yn y golwg a'r cof, poen yn y cefn, a phob math o atiechyd braidd heb arfer y mercuyr. Y mae Doctor Barnes yn feddianol ar bronad helaeth iawn fel meddyg, ac wedi gwella amryw y naill dro ar ol y llall. Rhydd y cyf- aill meddygol lawer o brofion oddiwrth rai sydd wedi cael gwellhad. Mae yn werth ei ddarllen gan bob dosbarth, anfonir ef i ryw gyfeiriad am ddau stamp. Cyfeirier, DR. BARNES, 30, Thornhill Crescent, Caledonian Road, London, N. PWYSIG I RAI ALLAX 0 LLINDAIN. Gellir ymgynghori a Doctor Barnes drwy lythyr neu yn bersonol, ae er mwyn y rhai nad yw yn fanteisiol iddynt fyned ato ef yn bersonol, bydd iddo reddi cynghor drwy anfon llythyr, os anfonir envelope wedi ei stampio, yu nghyda ehyfarwyddyd o'u hafiechyd. An- fonir traethawd ar "Rybudd i ddynion iea- angc am ddau stamp. Cyfeirier, Dr Barnes, 30, Thornhill Crescent, Caledonian Road, London. N,