Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

"SARAH JACOBS."

[No title]

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau. GENEDIGAETHAU. Hydref 29ain, priod Mr Thomas Morgan, Brickflat Row, Consett, ar ferch. Tachwedd laf, priod Mr J. Morgan, Puddler's Row, Consett, ar fab. 3ydd, yn 28, Saxon Street, Liverpool, priod Mr W. Jones, ar ferch. 3ydd, yn 51, Ogwen Street, Liverpool, priod Mr Peter Parry, ar fab. 4ydd, yn 11, Sefton Square, High Park Street, Liverpool, priod Mr J. H. Williams, ar ferch. 5ed, yn Upper Hill Street, Liverpool, priod Mr R. Jones, ar fab. 5ed, yn 1, Mount View, Prenton Square, Higher Tranmere, priod Mr John Coberts, ar fab. 8fed, priod Mr Robert Evans, cigydd, Henllan Street, Dinbych, ar ferch. PRIODASAU. Yn nghapel yr Annibynwyr, Llandudno, gan y Parch Evan Owen, Llansantffraid, yn mhresenoldeb y Parch R. Parsy. Cofrestrydd, Mv Lewis D. Williams, General Post Office, Liverpool, 3. Miss Catherine Roberts, ail ferch Mr E. Roberts, Llansantffraid Glan Conwy. Hydref 23ain, yn Eglwys y Plwyf, Wallasey, gan y Parch. T. E. Espin, Mr Robert Evans, Cadben yr Ann Pritchard, o Pwllheli, 2L Miss Ann Davies. 29ain, yn Aberhonddu, Mrs Jones, nain Mrs Jones, Soar, Merthyr; yr oedd yn 100 mlwydd oedmis Mai diweddaf 30ain, yn y Tabeanacl, Caerfyrcldin, gan y Parch Jervis, gweinidog y lie, Mr J. M. Lewis, mab hynaf Mr T. Lewis, Maesdulais fawr, &. Miss A. L. Rees, merch Mr W. Lees, Porthyrhyd, V. newydd, a chwaer Mr S. Rees, o Goleg y Bala. Tachwedd 3ydd, yn nghapel y Trefnyddion Calfin- aidd, Abermaw, gan y Parch. E. Evans, Caernarfon, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch. J. F. Jones, B.A., a'r Parch. D. Davies, D. Roberts Pugh, Ysw., meddyg Machynlleth, a threngholydd Sir Drefaldwyn, & Mrs Evans, Morben isaf, Trefaldwyn. 6ed, yn Salem, Porthmadog, gan y Parch. W. Ambrose, Ann, merch Mr Evan Roberts, Jbforfa bychan, a Mr Griffith Roberts, Clerc. MARWOLAETHAU. Hydref 17eg, Miss Amy Thomas, Pentre-wyn, plwyf Llanstephan, yn 42 oed. Dydd Iau, Hydref 21ain, ymgasglodd tyrfa luosog'o berthynasau a chyfeillion yr ymadawedig i'w hangladd, pryd y darllenwyd ac y gweddiwyd gan y Parch. W. Jenkins, Cydweli, ac y pregethwyd gan y Parchn. D. T. Davies, Llanybri; a D. Evans, Nazareth; a therfynwyd trwy weddi gan y Parch. A. Jenkins, Cana. Blaenorwyd yr angladd gan y Parchn. D. Evans, Nazareth; Jones, Ffywnon Pedr; D. Jones, Heol-geryg A. Jenkins, Cana; W. Jenkins, Cydweli; Jervis, Penygraig; Williams, Capel newydd; a D. T. Davies, Hen Gapel, Llanybri. Claddwyd yr hyn oeddfarwolohoni yn mynwent Llanstephan. Aeth periglor y plwyf trwy y ddefod arferol wrth gladdu. Bydded i engyl y nef wen wylio ei bedd hyd foreu yr adgyfodiad. Tachwedd 5ed, yn 2, Castle View, Garth, Bangor, yn 69 oed, Cadben Owen Hughes.

MARWOLAETHAU CYMRY YN AMERICA.

I Y FARCHNAD YD.

Y FARCHNAD ANIFEILIAID.

Advertising

EBENEZER, PONTYPOOL.

TYSTEB Y PARCH. E. EVANS,…