Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

UNDEB CYNULLEIDFAOL CYMREIG.

News
Cite
Share

UNDEB CYNULLEIDFAOL CYMREIG. At Olygwyr y TYST CYMRElct. Foneddigion,—Yr wyf wedi darllen hanes cyfar- fodydd yr Undeb Cynulleidfaol er's blynyddoedd; ac Wrth welod fod cynulleidfaoliaeth drwy y cyfarfod- y^d hyn wedi dyfod yn allu pwysig yn y deyrnas, yn grefyddol a gwladol, byddaf yn teimlo yn eiddi- Roddus na byddai genYJIluinau yn, Nghymru T-Tndeb, Cynulleidfaol. Gan fod y cyfarfodydd hyn wedi. Kwneud cymftint o ddaioni mewn ystyr grefyddol yn Lloegr, .paham nad allai Undeb o'r fath wneudr uaioni cyffelyb yn Nghymru. Mae yn rhyfedd fod Yr Arinibynwyr,-a --hwythau fel enwad yn meddu Caint o ddylanwad yn y Dywysogaeth, wedi bodd- loni cyhyd heb sefydlu math o gyfarfod undebol, yn yr hwn y cyfarfyddai prif ddynion yr enwad, yn ^einidogion a lleygon, i ymddiddan yn frawdol ar ratorion pwysig ynglyn a llwyddiant ein henwad yn Syifredinol. Mae yn wir fod yn ein mysg lawer a ystyriant eu hunain yn rhy Annibynol i feddwl am ?efydlu y fath beth ac Undeb Cynulleidfaol. Tyb- *ant y difodid eu Hantiibyniaeth yn y fan. Mae hefyd yn ein plith ddosbarth arall a ddadleuant fod y cysylltiad sydd yn bodoli rhwng Cymru a'r Undeb g mr Cynulleidfaol, fel y mae yn llawer mwy cyfleus na Phe sefydlid un arall ar gyfer Cymru yn uni. Gwyr Pawb sydd yn arfer darllen hanes cyfarfodydd Un- deb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru, fod yn Lloegr iawer o weinidogion ac eglwysi llawn mor wresog a Selog dr0s eu hannibyniaeth eglwysig a neb yn ghYlllru, os nad yn fwy felly, ac y maent hwy yn ^e'odau o'r ac yn gallu eydweithredu a'r Undeb heb ctybied eu bod yn llychwino dim ar eu hannibyniaeth. tybed nas gallwn ninau wneud yr un modd. Os llwyddir i sefydlu Undeb yn Nghymru, ni yddai un anhawsdra i'r berthynas sydd rhyngom Undeb Lloegr a Chymru barhau fel cynt, a diau ad edrycha ein brodyr yn Lloegr arnom yn angen ac o'r biaen, ond y byddant yn fwy tueddol i'n canmol am ein hymdrech a'n gwroldeb. Tybiwyf y byddai yn ddoeth cynal y cjrfarfodydd |y nynyddol yn y Deheu a'r Gogledd bob yn ail. lsgwyliaf weled y mater hwn yn cael sylw priodol, dy\ ^re^r sefydlu Undeb Cynulleidfaol cryf a M. J.

Advertising

Y LILI.

ENGLYN I BONT NEWYDD CILCAIN.

BEDDARGRAFF

MYFYRDOD.

PEDWYDDWCH Y DUWIOL.

ENGLYNION.

[No title]

DECHREU DA.