Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y GOFADAIL AITFEDD CALEDFRYN.

LLITII GvVYNN YAUGHAN".

News
Cite
Share

LLITII GvVYNN YAUGHAN". Gyru gair at y Henor Hadadrimon, am iddo pan yn ysgrifenu y llythyr nesaf ataf ei gludo a'i law ei hun i mi, modd y gallo ei ddarllen ar ol ei ysgrifenu. Llafur a thraul ofer yw ysgrifenu a phostio iddo. Does neb yn ein ty ni beth bynag, o'r gath i'r pen- teulu, a fedr wneuthur dim un synwyr o'i lythyrau; a synwn i ddim na fyddai Hadadrimon uwchben ami lythyr a gefais oddi wrtho yn hacian llawer, os nid yn methu yn Ian a darllen ambell ddarn, fel y digwyddodd ar Siams Tygwyn gynt. Ysgrifenodd Siams ewyllys Rhys Amos, Penrliyiiliir a phan awd i'w phrofi, ar ol marw y testamentwr, methai cyfreithwyr a chounsleriaid goreu y deymas wneud dim sens o honi. Gyrwyd i ymofyn Siams o flaen y llys. Wedi taclu y gwydrau, a syllu o bell ac agos, a phesychxij &c., methodd yn ei fyw a myncd drwy ei haner. Diwedd ystori oedd taflu yr ewyllys i'r Chancery Court, ac yno y mae eto, ac yno y bydd byth, ar ddim ag a wn i, tra y mao llawcr o berth- ynasati yn dlawd a chyfyng Oil hamg-ylehiadau,ddy- lasai fed mewn llawiider. Dywedai y Judge yr liaeddai Siams yn gospedigaetlx am ei aflerwch gael diho,eni ar grwyi) t.^tws tra b.yddai yn yr unhol lys Invnw. Haeddai ysgrifenydd medrus fel Hadad- rimon, a dyweyd y lleiaf, y dirmyg o beidio ceisio darllen ei I hol traed brain.' Darllen yn y papur newydd fod un o bregethwyr Saron y Sarn ynymorchestn i godi hwyliau yn y gyfeillach yn absenoldeb y Parch. Jethro Meredith, y gweinidog, gyda'r amcan i ardderchogi ei hun, a lladd hwnw. Mrs. Vaughan yn sylwi yn ehttntable, yn ol ei harfer. Mor barod yw dynion i dynu cam- gasgliadau! Onid teimlo cyfrifoldeb y gyfeillach yn disgyn arno yr oedd yr hen bregethwr, ac fel dyn o pluck yn gwneud ei oreu rhag iddi fyned i warth oherwydd fod amgylchiadau wedi lluddias Mr Mer- edith i fyned iddi ? Swn yn ymledu fod John Parry, Ysw., wedi ineddwi yn chwyl yn y Crown Hotel nos Sadwrn. Y dydd Iau canlynol, clndodd Mary, morwyn Mr Parry, wydd dew i dy Mr Arthur, y gwoinidog. Cymydoges a wycldai am y digwyddiad anffortunus yn gweled yr wydd yn cael ei chludo, ac yn casglu mai anrhegambeidio disg-yblu o gwblynyreglwys, neu arfer mawr dynerwch at y meddwyn, ydoedd. Taenwyd y stori drwy yr holl gymydogacth fol tan gwyllt; a nos Wener, pwy ddig-wyddodd g-ael ei alw i ddeshreu y gyfeillach ond Owen Jaek, y disodlwr —hen elyn pob gweinidog fu yn yr Eglwys erioed. Swm a sylwedd ei weddi oedd gwobr anghynawn- der'- I twyll gwobr Balain-i' I gwyro barn er mwyn elw bydoiac fod Balaamiaid yn arweinydd- ion y bobl yn awr fel cynt, &c., yn y strain fileinig hono. Erbyn holi i'r hanes, cafwyd allan mai Mrs Arthur oedd wedi prynu j fowl ar y farchnad, a'i anfon gartref gyda morwyn Mr Parry, yr hon oedd wrth y stall ar y pryd yn ymofyn neges i'w meistres. Ac fel yna y mae llawer celwydd a chabledd yn cael eu llunio yn erbyn gweinidogion yr efengyl. Pregethu mor sal y Sabboth, fel y dymunaswn o nghalon gael trup door yn ngwaelod y pulpud, a rhodfa danddaearol o'r capel i'r ty, rhag dyfod i gyffyrddiad a neb. Geoffrey, y diacon, hen gyfaill calon gweinidog, yncodi ar ei draed yn y gyfeillach o policy, mi wn, ac yn canmol pob peth ellid ganmol, os nid rliagor, yn y bregoth. Y, Iluaws wrth fyned yn c-i efelych-LL. Dwy wers oddi wrth yr am- gylchiad dynwn i mi fy hun-Cl.) Mor ychydig yn y cynulleidfaoedc1 sydd yn meddu barn anibyn- 01 o werth. ^2.) X3-air da intelligent fellow fel Geoff- rey-iin,.a,g y mae ffydd ynddo gan y bobl—o'r pwysigrwydd mwyaf i Gwynn Yaughan a'i frodyr. Penderfvn-Li- wneiid iawn am bregethu yn wael y 1 9 Sabboth nesaf (D. Y.). NWiIADAU WHTII DDARLLEN, Yn 1. Am Ddyn. Dyn yn dalach o haner modfedd yn y bore nag yn yr hwyr, oherwydd llacad y madryddunau (earti- loges). Cyfrifir arwynebedd yr ysgyfaint yn gant a haner o droedfeddi, neu ddeg gwaith yn fwy nag ar- wynebedd allanol y corff. Cyfrifir fod saith ran o wyth o'r gwaed yn ei scfyllfa naturioi yn ddwfr pur. Pwysa y gwaed un ran o bump o'r dyn. Digon o haiarn yn ngwaed dau a deugain o ddynion i wneuthur o hono swch aradr, yn bedwar pwys ar hugain Cyfrifir fod nerth cyhyrau (;muscles) gen dyn yn gyfartal i bum cant a phedwar ar ddeg ar hugain o bwysi. Yr oedd Mr Daniel Lambert, o Leicester, yn saith cant o bwysi. 0 'r fath fynydd o frasder yr oedd yn rhaid ei fod! 2. Yn nghylch Bath Arian. Digon o sylltau mewn cylchrediad yn nheyrnas Victoria, ond eu rhoddi ar eu gilydd, fel y gwna y Monwyson a bara gradell newydd eu crasu, neu yr Hwntw a'u bara plank, i wneud colofn o bedwar ugain a saith a chwarter o filldiroedd o uwchder; a chymcryd yn- ganiataol fod y sylltau yn newydd newydd spon, byddaiy golafll ynun cant ac un ar bymtheg a haner o filldiroedd o uwchder. Pe rhodd- id y golofn arian hono yn wobr i'r neb a'gyrhaeddai y top, byddai mwy o esgyrn dynol o gylch ei godreu nag a gacd yn mi [o fynweutydd Prydain cyn pen nemawr o amser. Gwna pymtheg o sylltau no wydd todfedd o drweh. Rhaid cael pedwar ar bymtheg neu ugain o rai a, gyichredodd dros dymor. Pan dreuliant i lawr hyd un ar hugain yn y fodfedd, y mint au üenfyn 1 r tawdd-lostr. Nid yw ein darnau arian yn llawn gwerth y swm a nodant. Nid y'nt ddim amgen na promises topciy fel banknotes, yn unig eu bocl mor agos i'r addewid [promise) o ran gwerth fel na wnai efelychiad cywir roddi digon o elw. Rhydd y mint benadur am ugain o honynt, ni waeth pa gymaintj fydd o draul wedi bod arnynt, fel y rhydd banc lbuta punt am note, pa faint bynag fydd o staenio a chrumplio wedi bod arno. Yr amser yn rhy brin i fyned rhag-om i sylwi ar wneuthuriad banknotes. Rhaid ymroddi. at gyfan- soddi pregeth,, xe, braich o bregeth erbyn y Sabboth. G-warchod ni, beth pe yr elai mor fain, arnom a'r Sabboth diweddaf. Gyda'r ffasiwn hono toe, fyddai dim heblaw Eglwys Loegr am dani i gael tamaid o far a i dori angen, a philyn i gynesu cefn. Wrth fyfyrio ar bwysigrwydd bwyd a dillad, synu dim fod penbyliaid a diogwyr yn dissartio o reixgau Ymneill- duaeth i Eglwys y Wladwriaeth. Pob petii rydd dyn am ei enioes,' ebe Satan. Does dim pcchod i ,goffllail adnod o'i eiddo fo mewn lie f el hwn. Fydd hi ddim gwaeth. Daix bregethwr teithiol yn gaIw heibio i, ni. Y cvntaf yn cyineryd yn clesttiii, A Job a attebodd ac a"ddywedodd.' 'Roedd y bregeth fel y testnn, wrth gwrs, yn anorphenol iawn. Yr oeddym, a dyweyd ein calon, yn lied obeithio ar y dechreu y byddHi gorfod arno ddilyn esiampl yr offeiriad hwnw, yr aethai ei bregeth yn amser darllen y gwasanaeth i divll i-liwiig y pulpud a'r wal. Methodd y cloohydd ac yntau yn Ian yn amser canu y penill, ïe, a'i ddyblu a'i dreblu hefyd, a chael o hyd idJi. Stopiwcli chwi,' ebe gwry wenwisg, gan na eheir gafaelarxii hyd ryw amser dyfodol, a minau heb yr un arall yn fy llogell, mi ddarllena i chwi benocl o lyfr Job, mae yn well o ddigon na dim aeth i'r agen.' Buasai ad- rodd hanes Job yn ei eiriau ei hun yn fwy dewisol o gryn dipyn genym ninau neithiwr. Aeth ei frawd i'r pulpud ar ei ol, a thraddododd gydag hyfdra mawr gyfansoddiad gwych ar 1 GracU y Saint.' Soniodd gynifer o weithiau am y gair cyntaf yn y frawddeg uehod nes gwneud arniyw yn y capel yn sal iawn. Dr. J ones yn tyngu y talai yn ardderchog i'r staff feddygol yru pregethwr y craeh ar hyd y byd i bregethu'r 'bregeth hono._ Mae yn gwnexxd pobl haner delicate yn gyncldejriog o sal. Yn^ lie ciegwm cildwrn, rhoddi Drych Barddonol Caleclfryn (eoffa da am y bardd) yn ei law, a gweddi am iddo goethi tipyn arno. Mrs. Vaughan yn dyweyd fod yn rhaid trin y darn hwn o'r ysgrif ar flaen pig- fforch, ac yn gwanu toasting fork drwy y papiir, gan ei ddal o hyd braich i'w ddarllen. Y plant yn synu at demonstration effeithiol eu mam o'i hadgasrwydd at bregethwr fradychai chwaeth drwy son am grach ..9 ugeiniau o weithiau ar bregeth. z, Y ganwyll frwynen ar ben. Rhaid sychu yr yR- grifell gyda dyweyd-Llwydd i'r TYST CYMREIG yn ei blyg neivydd. Gwynn Vaug-iian.

EIN HESGOBIQN.

HWNT^AC YMA YN YR AMERICA.