Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y GOFADAIL AITFEDD CALEDFRYN.

News
Cite
Share

Y GOFADAIL AITFEDD CALEDFRYN. Er pan roddwyd cychwyniad i'r mudiad hwn tua chwech wythllosyn ol, y mae yr ysgrifen- ydd wedi ac yn parhau i dderbyn llythyrau anogaethol i'r a thanysgrifiadau tuag at yr am- can. Dywed Osborne Morgan, Ysw., A.S. I shall be very glad to be on the Committee for promoting the memorial to Caledfryn. Please Put me down as a subscriber of ;C I Is.' ( DyWed y Parch. H. Oliver, B.A., Newport— Yr wyf yn llawenhau yn ddirfawr yn y mudiad gael cofadail genhedlaethol i'r anwyl Caled- f?*1'. Gwasanaethaf goreu y medraf ar y Pwyll- or, a chyfranaf at y drysorfa.' C "lHi Vy<;luwi—' Ni wnaeth y genedl nemawr i aledfryn pan oedd yn fy w i ddangos ei pliarch eiihedlaethol tuag ato. Nid wyf yn cofio iddo f>ael na thysteb lia dim arall oddiwrth y genedl y. eyfryw. Byehan gan liyny fyddai iddi co.%o3ofn ar ei fedd. Bwriaf fy atlmg i drysorfa y gofgolofn.' lA^' Conwy—' Bydd yn dda genyf rpddi fy at gofadail Caledfryn!' loan Arfon—' Yr wyf yn hollol gymeradwyo ia,?caa 0 beddadail i'r enwog a'r R a Sar Caledfryn. Gvvnaf fy n goreu 1 Vrwyddo yr amcan.' ai^S^r^ena^ un 0 weinidogion mwyaf poblop1- a b J/i EShvys Sefydledig, yr hwn sydd lenor ° fri cenhedlaethol, yn mawr gymerad- Kiudiad, a dywedai am Caledfryn—' One vv,. ,e. most P^reminded of men, and one of the Baost just of judges.' Anfonodd boneddwr o Germany, sef Mr T. A bwl^' cldwy bunt at y gofadail. dde^n VT 1 ^an ewyllyswyr. da y mudiad v addewidion eisoes wedi cyrhaecld y swm hardd o 105p. Tachwedd 4ydd, 1869.

LLITII GvVYNN YAUGHAN".

EIN HESGOBIQN.

HWNT^AC YMA YN YR AMERICA.