Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YN AWE YN BAROD, Mewn Llian hardd, gyda Darlun perffaith o'r Atvdwr. Pris 6s. ESBONIAD AB LYFR Y DIAltHEBION, GAN Y PARCH. JOHN DAVIES, NERQUIS. Anioner pob orders at Rev. J. Davies, Nerquis, Mold, neu Mr. Hugh Jones, Publisher, Mold. Yn iswr yn barod, pris Swllt, gyda Photograph cywir, COFIANT Y DIWEDDAR Barch. FOULK EVANS, (o Fachynlleth), YN NGHYDA CHRYNHODEB 0 RAI O'l BREGETHAU &e., OAK Y PABCH. J. OGWEN JONES, B.A., CROESOSWALLT. Bala: -Argraphedig gan Edward Jones, Cambrian Print- ing Office. Lately Published, Price Is. 6d. MISCELLANEOUS PAPERS ON Subjects Relating to Wales, BY THOMAS REES, D.D., SWANSEA. Gall y neb fyddo am gael y Llyfr dyddorol hwn ei gael yn ddidraul rirwy anfon ei werth mewn Postage Stamps i Swyddfa y TYST, neu i'r awdwr yn Abertawy. Yn awr yn y Wasg, GWEINIDOG CRIST; PRYDDEST, ER COFFADWRIATH AM Y DIWEDDAR BARCH. T. AUBREY, GAN Y PARCH. J. H. EVANS, LLUNDAIN, Pris Is., ac anfonir ef drwy y Post i unrhyw fan am 13 o stamjjs. Rhoddir y 7fed yn rhad i bwy bynag a anfona am 6 copi. Anfoner yr archebion oil at MR. PETER DAVIES, 60, Carter Street, Liverpool. I Y GORDOFIGION: SEF CYFANSODDIADAU BUDDUGOL EISTEDDFODAU LIVERPOOL A BIRKENHEAD AM 1867 AC 1868, Yn nghyda'r Beirniadaethau. tW Pris Swllt, anfonir ef yn ddidraul gyda'r Post ond anfon 12 o stamps i Swyddfa y TYST CYMREIG, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool. Tn awr yn barod, LLYTHYEAU Y 6YIEAES 0 GANA.AU, PRIS 6c. MAE WYTH tudalen yn ycliwanegol yn yr ail III argraffiad, yn ei wneyd yn 61 yc lie 56; ynghyda 6 o ddarluniau o'r prif olygfeycld y cyfeirir atynt yn y Llyfr. Anfoner pob archebion am dano ynghyda'r tAl (mewn Postage Stamps,) i Mr. W. Jones, TYST CYMEEIG OFFICE, 8, Brooks Alky, Old Post Office place, Liverpool. I'W CAEL iN SWYDDFA "Y TYST," 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, LIVERPOOL. I LYTHYRAU CYMMERADWYAETH EG- J L W Y SIG.—Cant o Lythyrau mewn un Llyfr ar ffurf Cheque-Book. Argreffir ernv pob Eglwys ar bob Llythyr yr anfoiiir am un ac uchod o'r Llyfrau hyn. LLYFRAU YR YSGGL SAE3ATH0L. LLYFEAU A. B. C. ar Bapur glas cryf Pris ic. yr un. LLYFR CYNTAF I DDYSGU SILLEBU A DARLLEN: Pris lc. yr un, neu Ss. y cant. Llyfr yr ail i ddysgu Sillebu a Darllen Pris 8s. y cant, plyg mwy 12s. y cant. Llyfr y trydydd i ddysgu Sillebu a Darllen: Pris 8s. y cant, plyg mwy 12s y cant. DUWINYDDIAETH Yn cynwys Traethodau ar Wybodaeth Dduwinydd- ol, Rhagluniaeth, a Gwaith yr Ysbryd Glan, gan y Parch. N. STEPHENS, Liverpool. Rhan I., pris 6ch. TRAETRODAU, PREGETHAU, AC EGLURIADAU YSGRYTKYROL, gan y Parch. J. THOMAS, Liver- pool. Pris 4s. 6ch. HYSBYSIAD NEWYDD. Yn awr yn barod, mewn llian hardd, pris 3s. 6c.; eroen go, ymylaii aur, 7s., Y TEYDYDD ARGRAFFIAD O'R LLYFR TONAU AC EMYNAU: GAN Y PAROH. E. STEPHENS A J. D. JONES. Hefyd, yr un Llyfr yn NODIANTY TONIC SOL-FA. Pris, mewn IMan hardd, 2s. 6c. V T.T.VPR. RMVN A TT- (Yn cynwys y geiriau yn unig.) Y mae yr oil o'r Emynau wedi eu hadolygu gan y Parchedigion W. Rees, D.D., Liverpool; T. Rees, D.D., Abertawe; Wm. Ambrose, Portmadoc; R. Thomas, Bangor; R. Parry, Llandudno J. Davies, Caerdydd; R. Williams (Hwfa Mon), Llundain, &c. Prisiau :-Llian gydag ymylau cochion, Is; Roan gilt edges, Is 6d; Morocco gilt edges, 2s; Morocco goreuredig gyda chlasp, 2s 6c; eto, Rims gyda chlasp, 3s; eto, 4s; eto, 4s 6c. Anfoner yr holl archebion at y Cyhoeddwyr, R. HUGHES A'I FAB, WEEXHAM. JUST PUBLISHED, THE CHURCH OF ENGLAND IN WALES: M SEVEN LETTERS, ADDBESSED TO THE RIGHT HON. W. E. GLADSTONE, M.P. Thrwgh the TYST CYMEEIG Newspaper, BY THE REY. WM. REES, P.P., LIVERPOOL ALSO, a Letter on the same subject, addressed to the Editor of the Morning Star Newspaper, eontaining Strictures on Mr Gladstone's Election- eering Speech, lately delivered at Ormskiik: by H. RICHARD, ESQ., London. Published in a neat Pamphlet,—price 4d. Orders sent to 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool, will be promptly attended to. The ordinary discount allowed to distributors. Many thanks for your letters on the great subject of the day, they have afforded me the largest measure of interest, for I have found them most able and con vincing." -Robertson Gladstone. The pamphlet is specially worthy of the :careful perusal of all readers, no matter which side they take m the controversy. "-Tlte Hereford Times. YN CAEL EI BAROTOI I'R WASG. HANES ANNIBYNIAETH YN NGHYMRU. Gan T. REES, D.D., Abertawy; a J. THOMAS, Liverpool. AMCENIIt i'r gwaith gynwys pob peth o bwys yn Hanes yr Eglwysi Annibynol Cymreig sydd eisioes wedi ei gyhoeddi, ynghyd a chrynhoad o ffeithiau wedi cu casglu o hen lawysgrifau—gweithredoedd capeli—dyddiaduron hen Weinidogion—cofnodion Eglwysig—adroddiadau personau craffus, &c., na buont yn argraffedig o'r blaen. Bhenir y gwaith i dri Dosparth. Dos. I.—Hanes Crefydd yn Nghymru o ddyddiau Harri VIII. hyd gyfodiad Anghydffurfiaeth; ac o gyfod- iad Anghydffurfiaeth hyd gyhoeddiad Deddf tlnffurfiaeth 1662. Dos. II.—Hanes manwl o bob Eglwys yn y gwahanol Siroedd—yn cynwys lie ac enw y Capel-amser cych- wyniad yr achos-helyntion yr Eglwys o'i dechrouad-bywgraffiadau Gweinidogion a lleygion nodedig-v, sefyllfa bresenol crefydd yn yr Eglwysi. Dos. III.-Hanes sefydliadau cyhoeddus yr enwad—ei ymdrechion dros helaethiad crefydd yn y byd-y diwygiadau a'r rhai y bendithiwyd ef-gydag aclolygiad helaeth ar nodwedd a dylanwadAnnibyniaeth ar Gymru. Gohirir cyhoeddiad y Dos. 1. hyd y diwedd; a dygir ef allan i fod yn fath o Draethawd arweiniol. Dech- reuir gyda Hanes yr Eglwysi; a chymerir hwy yn Sirol. Sir Fynwy yn gyntaf, oblegid mai yno y sefydlwyd yr eglwys Ymneillduol gyntaf yn N ghymru ac oblegid nad oes ond ychydig wedi ei gyhoeddi erioed yn ein hiaith ar Ymneillduaeth yn Mynwy. Daw Sir Drefaldwyn yn ail, yna Sir Forganwg ac wedi hyny Sir Feir- ionydd, gan gymeryd De a Gogledd bob yn ail; a gadael hyd yn olaf y siroedd hyny y cyhoeddodd yr Hybarch D. Morgan ryw gymaint » Hanes eu Heglwysi. Bydd y gwaith yn rhwym o chwyddo i rywle o 20 i 24 o ranau Swllt yr un; pob rhan i gynwys §0 o dudal- enau wythplyg. Bwriedir cael y Rhan gyntaf allan cyn diwedd Medi; a hyd y gellir dygir y rhanau dilynol allan bob chwech wythnos. Gan iod yr anturiaeth yn un bwysig, disgivylir tal am bob Rhan ar ei derbyniad ac ymddiriedir y bydd i bwy bynag a ddechreuo ei dderbyn barhau hyd y diwedd. Rhoddir un o bob chwech i bwy bynag a gasglo enwau ato, a'i Dosbartho, ac a ofalo am ei arian. Hydera y Golygwyr y rhoddir iddynt gefnogaeth ddigonol i'w ddwyn allan. Teimlant fod yr ymgymeriad yn eu gosod dan gryn gyfrifoldeb; ond y mae fod pawb yn cydnabod y byddai y fath lyfr yn gaffaeliad an- mhrisiadwy i'r enwad—y cymelliadau taer y maent wedi gael gan bersonau unigol a chan gymanfaoedd i fyned yn mlaen a'r gwaith—a'r addewidion calonog y maent wedi gael o gymhorth gan luaws o frodyr galluog yn y De a'r Gogledd, yn peri iddynt deimlo yn hyderus na thry eu hanturiaetli yn fethiant. Anfoner pob archcbion am dano i Mr. 0. Thomas, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place. Hysbysiadau Newyddion R. Hughes & Son, Wrexham. YN AWR YN BAROD, PRIS Is., Y RHAN GYNTAF A'R AIL o HANES BYWYD 'R TIT ROBERT TOMOS, LLIDIARDAU, YNGHYD A LLAWEH 0'1 EIEIATJ A'l PIIEGETIIA-U, GAN Y PARCH. OWEN JONES, B.A., Awdwr Cofiant "Dafydd Rolant y Bala." Cwblheir y gwaith mewn TAIR RHAN, Is., a rhoddir darlun hardd a chywir o wrthddrych y Cofiant yn y rhifyn olaf. Will be ready on the 15tlt of October, in Pocket-booh Case, price Is. THEENGLISHDIAEY OF THE CALVIHISTIC METHODISTS FOR 1870. Cyhoeddir yn fuan "ALMANAC Y MILOEDD" AM Y FLWYDDYN 1870. Dymuna y Cyhoeddwyr alw sylw arbenig y wlad at yr Almanac uchod, yr hwn a fwriedir ei wneuthur y rhataf, y eyflawnaf, a'r cvwiraf a ymdclapgosodd erioed yn N ghymru. Anfoner yr archebion at y Cyhoeddwyr, R. HUGHES & SON, Publishers, Wrexham. EISTEDDFOD GADEIRIOL, A GWYL FAWR GERDDOROL RHYL. YN AWST, 1870. TESTYNAU. BARDDONIAETH. 1. Awdl ar "Y Nos." Gwobr, 15p., a chadair dderw gwerth 5p. 2. Pryddest ar "Martin Luther." Gwobr, 15p. 3. Pryddest-Odl, "Trychineb yr Irish Mail, ger Abergele." Gwobr, 5p. 4. Galargerdd am "William Shipley Conwy, Ysw., Bodrhyddan." Gwobr, op. 5. Galar-Gywydd am "Caledfrvn." Gwobr, op. 6. Twelve English Stanzas to "The Rhyl Pro- menade Pier." Prize, £ 5. 7. Deuddeg o Englynion Coffadwriaethol am "Rhydderch o Fon." Gwobr, 2p. 8. Englyn i'r "Car Llusg." Gwobr, Gini. RXIYDDIAETH. 1. An English Essay on "The Loyalty of the Welsh in its Causes and Claims." Prize, Xio. 2. An English Treatise on "Rhyl as a Bathing Place, and Winter Residence." Prize, £ 10. 3. Ffug-chwedl ar "Y Crwydryn" (The Vagrant). Gwobr, 5p. Bydd y programmes i'w cael yn fuan gan yr Ysgrifenyddion. J. RHYDWEN JONES, ) YV™WN»ITNW ARTHUR ROWLANDS, J E RICHRDS, MANCHESTER WAREHOUSEMAN, P-t, -FT:NT S W I' K 1:1 49, BRUNSWICK ROAD, 49, CALICOES, I PRINTS, I TABLE CLOTHS, I BLANKETS,, LINENS, DIAPERS, NAPKT-NTS, QUILTS, FLANNELS TOWELLINGS, SHEETINGS, COUNTERPANES, And all kinds of Plain Drapery Goods at Wholesale Prices. 15. I 1 Y A M TAILOR, CLOTHIER, OUTFITTER, AND HATTER, 9 LORD S T B B E T 3 LIVERPOOL. BHYAM yn barchns a waliodda sylw at e ei Stoc ysblenydd o DDILLAD PAROD i Foneddigion, yn gyfaddas i bob crefft a galwedigaeth; y gwisgoedd un ac oil wedi cael eu tori a'u gwneyd o-an y gweithwyr mwyaf medrus, a gall B. Hyam sicr- hau y bydd i bob dilledyn fitio cystal a phe ei gwneid wrth archiad. Cyfnewidir unrhyw ddilledyn yn union os na fydd yn foddhaol, ond lddo fod heb ei wisgo neu ei niweidio. COTIAU OA T) Yn barod i'w gwisgo mewn JJi HYAM, BrethynDu,agymylaubein- 97, diedig neu blaen, yn yr holl LORD-STREET, ddefnyddiaudewisolnewydd LIVERPOOL. gydag ymylon dwbl bwytk- edig. Ffitiant cystal a phe y gwneid hwynt wrth areh- iad. MATHEMATICAL AND COMMERCIAL a SCHOOL, K CONDUCTED BY MR. J. HUGHES, M.R.C.P., 190, NETHERFIELD ROAD NORTH, LIVERPOOL. AT the above School, Young Gentlemen are carefully prepared for Commercial and Professional Pursuits, and to pass the Examinations connected with the Universities of Oxford and Cambridge—the Civil Service-the Royal College of Surgeons, &c. Also Classes for Welsh Young Men and Adults, giving special prominence to the study of English. Prospectus containing terms, references, and all in- formation, on application to the above. The next term commences on Monday, October 4th, 1869, c. r TROWSERI -J A T) Yn barod i'w gwisgo mewn X JLS. JL)I HYAM, Doeskin Du, a'r holl ddefn- 97, yddiau dewisol newydd. LOBD STREET, Ffitiant cystal a phe y gwneid LIVERPOOL. hwynt wrth archiad. GWASGODAU T) Mewn Brethyn Du, ag ym- 'S. JDi HYAM, ylon beindiedig neu blaen, ac 97, yn yr holldclefnyddiau dew- LORD STE-E, ET. isol newydd, gydag ymylon LIVERPOOL, dwbl bwythiedig. Ffitiant gystal a phe y gwneid hwynt wrth archiad. Anfonir Patrwnau, ac Arweinydd i Hunan-fesuriad, yn rhad gyda'r post. Carte de Visites am 4s. y dwsin. Anfonwch eich darlun (unrhyw fath), ynghyd a 4s. mewn stamps, a dychwelir dwsin o Gardiau (Carte de Visite), ynghyd a'r gwreiddiol, heb eu niweidio, yn mhen ychydig ddyddiau. Y GROUP ANNIBYNWYR. SEF DARLUN MAWR i'w fframio o 63 o kj weinidogion mwyaf cyhoeddus yr enwad, o Dde a Gogledd. Maint, 18m. wrth 13. Pris 3s. 6c. yr un; 7 am bris 6, yn ddidraul trwy y Post. Gellir cael Carte de Visite o hono am 6ch. Ychwanegiadau beunydd at list yr Bnwogion Cym- reig. JOHN THOMAS. CAMBRIAN GALLERY, 66, St. Anne Street, LIVERPOOL. 2i,G Cyhoeddir yn ddioed, pris Is. 6c. mewn amlen. COFIANT Y PARCH, PUGH PUGH, MOSTYM, YN cynwys Hanes ei Fywyd, gan y Parch. W. ± REES, D.D., a Thraethawd ar Neillduolion ei Gy- meriad a'i Athrylith gan y Parch. T. ROBERTS (Scorp- ion.) Hefyd, Casgliad o'i Ymadroddion Detholedig, Ffraethinebau, a Nodiadau Cyffredinol, gan PEDR MOSTYN, a Barddoniaeth Goffadwriaethol gan rai o brif-feirdd Cymru. Taer ddymunir ar gyfeillion yr ymadawedig i anfon unrhyw lythyrau neu ddefnyddiau ereill a ddichon fod yn eu meddiant i Mr P. M. WILLIAMS, 41, Oldhall Street, Liverpool. Pawb sydd am feddu y llyfr tra dyddorol hwn am un o'r dynion mwyaf cyilawn a feddem, anfonant eu henwau ar frys i 41, Oldhall Street, Liverpool. Os ceir cefnogaeth ddigonol, cyhoeddir ail ran, pris 2s., yn cynwys crynhodeb o weithiau Mr. Pugh, megys Drych y Cymunwr," Hawl a Chymwysder pob dyn i farnu drosto; ei hun," Catechism yr Ymneillduwyr," a detholion o'i Bregethau, &c. &c. &e. Bydd yn dda genym gael archebion am y naill neu y Hall o'r llyfrau uchod, neu y ddau gyda'u gilydd. Ar- greffir hwynt yn yr un type ac yn yr un plyg, fel y gellir eu rhwymo yn nghyd. Allan o'r TVasg, pris Cllwe' cheiniog. PREGETHAU I'R AMSERAU: GAN Y PARCH. D. M. JENKINS, DREFNEWYDD, A'R PARCH. D. ROWLANDS, B.A., TRALLWM. Gellir cael un copi gyda'r pest ar [dderbyniad 7 o tamps. Cyfeirier pob archebion at—The Rev. D. M. Jenkins Newtown, Montgomeryshire. Yn awr yn barod, pris 3s. 6e., Traethiadur R. Herbert Williams. SEF y Gelfydd o DDARLLEN A LLEFARU YN 0 SYNWYROL, ynghyd ag EGLURHAD AR GANU A THRAETHGANU, (Chanting), RHE- OLAU Y MESUR DIODL GYMREIG a'i CHOR- FANAU, &c. I'w gael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu os anfonir pris y llyfr at yr awdwr, R. HERBERT WILLIAMS, COEFANDY, MENAI BRIDGE. WILLIAMS & JONES, TAILORS AND DRAPERS, 165, Falkner Street, LIVERPOOL. Gentlemen's own materials made up. Repairs neatly executed. BENSON'S Watches Of all kinds. Lever Horizontal Chronometer Keyless Chronogragh Clocks Of all kinds. Drawing-room Dining-room Carriage Churcli Hall and Shop GOLD J ewellery Of the newest Designs. Bracelets Brooches Ear-Rings Loekets Necklaces Mr BENSON, who holds the appointment to H.R.H the Prince of Waies, has just published two Pamphlets, enriched and embellished with Illustrations-one upon Watch and Clock making, and the other upon Artistic Gold Jewellery. These are sent post free for 2d. each. Persons living in the country or abroad can select the article required, and have it forwarded with perfect safety. 25, Old Bond Street; and the City Steam Works 58 & 60, Ludgate Hill, London. BARNARD E V Y, GWNEUTHURWR WATCHES A CHLOCIAU GEMYDD, A DRYCHWYDRYDD, 12, SOUTH CASTLE STREET, LIVERPOOL, BARNARD LEVY A ddytmna alw sylw ei gwsmeriaid lluosog, a'i cyhoedd yi). gyffredin, at y delholiad ardderchog o WATCHES AITR AC ARIAN, MODRWYAU. PINAU, BROOCHES A LOCKETS, Yr oil yn cael eu gwanu.u o ddefnydd cIa, ac yn cael eu niarcio mewn ffigyrau r.hen am y prisiau isaf y gwerthir 1, v. Watches arian emyddog cryfiiio 2 i,, i 610 yr ui. Watches aur I" ?.is i 62_5 yr Un. Gwarantir hwy am gadw Aarnser, rhoddir gwarantiad y gyda phob Watch. CLOCIAU BARNARD LEVY Y dynt wedi enill cymeriad am gywirdeb, parhad, a rhadlonrwydd, ac y maent wedi rhoi boddhad i dros 20,000 o hrynwyr. Cedwir mewn stock Glociau cyiaddas i Swyddfau, Siopau, Llongau, a Thai Amseriaduron Gwarantiedig o 6s. 6c. yr un. CLOCIAU ALARWM ENWOG BARNARD. LEVY. Deffraant y cysgwr trymaf unrhyw awr ofynedig, am brisiau (97s 6c yr un. ADRAN DRYCHWYDROL BARNARD LEVY wedi cael ugain mlynedd o brofiad rel Drychwydrydd, a gynhygia ei Stock fawr ac imrywiol o Olwgwydrau a Llygadwydrau gyda phob irmdclinedaeth i bersonau yn llafurio o dan ddifftg. golwg. Llygadwydrau Dwbl a Golwgwydrau o Is. y par. Gloew-wydrau Ffrengig a Brazilaidd am bris yr un mor isel. Adgyweiriadau yn ei holl ganghenau am y prisiau mwyaf rhesymol. Cauir bob dydd Sadwrn hyd. y prydnawn. I' I 0 LIVERPOOL I NEW YORK. AGERDDLONGAU I NEW YORK LLINELTL GUION. Anfonir un olr rhai canlynol, neu ryw AGERDDLONG llawn- grym o'r dosbarth blaenaf, olr porthladd hwn I NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINNESOTA WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn :— IDAHO Dydd Mercher, Tach. 10. MINNESOTA. „ „ 17. Golwir yn Queenstown dranoeth i gymmeryd teithwyr mewn. Y llonglwyth yn daledigyma neu yn New York, fel ydewisa y llonglwythwyr. Man i lwvtho-Ochr Ddeheuol Sandon Dock. CWTD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK- Yn y Cabin, 15p 15s, a 18p 18s. Yn y Steerae am brisoedd llawer llai. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddarpariadau, wedi eu cogimio a'u rhanu allan gan oruchwylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ymofyner yn New York a Williams a Ohiion; yn Paris neu Havre, a J. M. Carrie; yn Llundain, âg A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a Mr Lan- atry; yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queens- town, S. James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymrll a'r Parch Wm. Harris, Trecynon, Aberdare John Copeland, 124, High St., Merthyr Tydfil; John T. Morgan, 19, Glebeland Street, Mer- thyr Tydfil; James R. Morgan, Post Office, Pontypool; Ed- ward Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liverpool, a GUION A'I GYF., 11, Rumford Street, 25, Water Street, a 115, Waterloo Road. CUNARD .ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNTONGYRCHOL. SCOTIA RUSSIA JAVA CUBA CHINA AUSTRALASIAN SAMARIA SIBERIA HECLA ALEPPO TAEIFA MARATHON KEDAR PALESTINE MALTA PALMYRA SIDON TEIBOLI Bydd y CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWRTH a DYDD SADWRN, ac y mae ynddynt gyf- leusderau rhagorol i ymfud am brisiau gostyngol. Ym- ofyner yn nghylch y prisiau a D. & C. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool. 111.1 AMERICA! AMERICA! Newydd da i Ymfudwyr. TTYN sydd i'ch hysbysu fy mod i, Philip II Evans, gynt 0 Cwmdar, Aberdar, yn awr 11, Galton Street, Liverpool, wedi ymuno a Mr. John James, yr hwn sydd wedi bod yn BmigrationAgent er's blynyddau, ac yn eithaf cyfarwydd yn y swydd. Yr ydym yn sicrhau i bawb a ymddiriedant eu hunain i'n gofal, y gwnawn ein heithaf i'w gwneud yn gysurus ar eu taith. Gallant gael llety glan a chysurus am bris rhesymol, ac hefyd le i drin eu hymborth eu hunain yn rhad, os byddant yn dewis hyny. Gallant gael lie i gadw eu luqgage yn rhad. Byddwn yn cyfarfod a pas- sengers ar eu dyfodiad i Liverppool. Gellir cael pob hysbysrwydd am hwyliad y llongau, &c., &c., yn Gym- raeg neu Saesneg ond anfon postage stamp-cofier 11, malton Street. Yr ydym ni, sydd a'n henwau isod, am roddi y gy- Geradwyaeth fwyaf gwresog a chalonog i Mr. Philip Evans a'i gyfaill, gan ddymuno pob llwydd iddynt Parch. Daniel Jenkins, Babcll. „ William Jones, Beaufort. „ David Phillips, Maesteg. W. Isaac Morris, gweinidog yr Anibynwyr, Pontypridd, „ Ezekiel Thomas, Llansamlet. Aaron Davies, Rhymney. Edward Edmunds, Aberdar. Thomas Rees, Treherbert. Mr. James Williams, Bwllfa, Aberdar. Am brisiau y cludiad a dyddiad cychwyniad y llong- au ymofyner a J. James a'i Gyf., 11, Galton Street. CARTREF I YMFUDWYR, 14, GALTON STREET, LIVERPOOL. ELIAS J. JONES, (PASSENGERS' BROKER,$c.J A DDYMUNA hysbysu pawb a fwriadant ymfudo A o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a chyfar- wyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydag Hwyl neu Ager Longau i America ac Australia, trwy an- fon llythyr, yn Gymraeg neu yn Saesoneg, i'r cyf- eiriad uchod. Gall yr ymfudwr gael lie cysurus i letya am bris rhesymol. Dymuna E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud a'r oruchwyliaeth uchod er's pedair blyn- edd ar ddeg, a hydera ei fod yn gwybod cymaint am dani erbyn hyn fel na raid i neb betruso yn y modd lleiaf ymddiried eu hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y bon- eddigion canlynol :—Parch. Samuel Davies, Wes- leyad, Liverpool Parch. Isaac Jones, eto, Bangor Parch. John Thomas, Annibynwr, Liverpool; Parch. H. E. Thomas, eto, Birkenhead; Pkrch. Joseph Farr, eto, Croesyswallt, &c.; Parch. O. W. James, Bedyddiwr, Dowlais; Parch. D. Price (Dinbych), yn awr Newark, Ohio. D.S.—Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. Or Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar eu dyfodiad i Liverpool. Goruchwylwyr Ymfudol Cymreig. ':A: M/i. E. DAVIES, A N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKER, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, ADDYMUNANT hysbysu Teithwyr rhwng Cymru ac America, Awstralia, a gwahanol wledydd y byd, y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Lletty glan ac ymborth iachus am bris rhesymol. Gall y sa-wl a ddewiso, gael cyfleusdra i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac amser cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a dedwyddwch yr lrmfudwyr gan y CYMRO GWYLLT," a hyderwn dderbyn cefn- ogaeth y genedl, drwy fod genym hir brofiad o'r Fasnach Ymfudol. Cyfeirier y Llythyrau i- DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. LLINELL 0 AGERDDLONGATT CWMPEINI Y NATIONAL. » AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER, AC 0 QUEENSTOWN BOB DYDD lAW. Agerddlongau haiarn cryfion Prydeinig. lnWl1 Tunelli Enwau Tunelli FBANCE, Grace 3200 THE GUBHNJ Grogan 3412 ENGLAND, Thompson.3400 ERIN, Webster.3200 LOUISIANA, Thomas .2210 HELVETIA, Thomson .3325 PENNSYLVANIA, Hall .2873 VIRGINIA, Forbes ..2876 DENMARK, Cutting 2876 n Y mae cyflensderau y Saloon ar yr agerddlongau nyn yn bur uwchraddol. Pris y fordaith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleus- derau yn y State Room-yr oil yn cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini. Y mae trefniadau rhagorol i deitliwyr yn y Steerage, a di- gonedd o ymborth da yn cael ei ddarparu gan swyddogwn y cwmpeimi. r. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinali, can Francisco, trefydd mewnol Canada a'r Unol Daleithiau, gael hyny ar delerau isel. Am hysbysrwydd yn nghyleh llwythneu fordaith, ymofyner a CHWMPEINI (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL, 21 a 23, Water-Street, Liverpool; ae a N. A J. CUMMINS AI FRODYR, Queenstown. l.i'fØI -r-.L! Printed and published by the Welsh Newspaper Co., Limited, at their Office, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool. <. »