Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

%Y I ? YR P, LU N Y D D, L 66, ST. ANNE STEEET, LIVERPOOL. CARTES DE VISITE COFFADWBIAETHOL PAECH. LEWIO POWELL, Caerdycld. ETTO TJN 0 I T LORD DERBY. IIEPYD CART DE VISITE 0 TALHAIARN. J Pris 6ch. yr undidtaul trwy y Post rkr ddcr- | byniad stamps. | J. THOMAS. G6, St. Anno Street, Liverpool, a Gwellhad oddiwrth Amvyd mewndeng munud HAYMAN'S BALSAM OF HORE-HOUND. RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob { JLI aflechyd yn y Frest a'r Ysgyfamt. Y mae yn 1 ynau, yn peru i gryuhoadau tufewnol ddod 1 fyu.'} o I I BK? Maeyn hyfryd i'r genaxi, M blant yn gystal ag- i rai mewn oe&. E-aodda Irwn lachad | iongyrchol a pharhaus. L MAE EI FLAS YN FELUS A PYMUNOL. | Important Testimonials. Joseph Davies, BMBW fortnight, and well ever since. picton-placet Carmarthen. SIR.—I have had several bottles of your Balsam, and have found them of infinite value. Y^m^owe^' station Master. I Conwil, Carmarthen. SIP..—T have been coughing for llasf done tried many things without beneut. fop three me more good than anything else. J- the following Sundays before I took it, but was able to pieacn tne iono* „ I Sunday, with a clear voice. Minister. January 4th, 1869. yn profi gwellhad | Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaetnau > b trwy ddefnyddio y BALSAM hwn- FferyUydd, Castellne.dd, Paratoedig yn umg gan A. Hayman, J 0 r a7}) gan J0J ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. If-' rertjlvr Aberdar, Fferyllydd parehus yn Abertawe, 6a6 */r>yioysogaeth. Oaerfyrddin, Haverfordwest, Lerptol, Barciay & Sons, Llun- Prif Oruchwylwyr, W. Sutton C Bris{e a0 Evans & | dam; Collins & Mosser; Pearce & 00.> Co., Liverpool. t,,W!rl svmeryA svlw fod y 5 GocHBLiAD.-Erfynir ar di eu stampio ar geiriau Hayman's Balsam of S°i m-M0I y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wir poteli mwyaf. D.S.-Y mae c^n arbediad wrth gymer>d } pow > Certain, SpefdV fM liiL¡ mn* r. /CSORSl'S VL r j /f FILES Sf GliAV%LX\. I 7°" 't-S. | •' A NLTVV Wiy r 'OLE REMEDY. f Sold in Boxes Is, 11 a. g'28.9à.Md.! |j By Post, Is. 4d 3a. each. I| Prepared only by I; 3 E Gi 12 O R G £ /$ V\ Piarmaoeutical Chemist, /f Hilt WAIN, ABEKDAEB. I •• v mae jr Peleni hyu i'r PILES a r GBAVEL, ac 1 yn y Cefn, ^W'nt vn bob amser yn eu canlyn, megyfe Poe.^ Jj"J rn^V vsp-afn- yr ymysgaroedd, rhwymeda, Wp1 BUa1' ys§aw- erd yn y pen, poen. yr arer.au, oyaaam yn jjxnaenaa mawr I M*" sycicl g^vostnic> mswa Ueoedd gwlybion, ac yn anadiu <uvyr arm J > di.yu gorchwylion svdd yn eu gorfordi cistcdd llawer. Tystia pawb ac a wnaethant braw o honynt eu bod yn rliag. ori ar unrhyw feddyginiaeth sydd do wedi ei cnynyg P, cyhoedd at y doluriau hyn. Gan eu bod yn fcddyginiacth hollol LYSIKUOL, PDJIR eu cymeryd gyda'r diogclwch mwyaf unrnyw amser, ac m ofynant gyfnewidiad mewn ymborth, Y mae eu rhinweddau gwellhaol mor amh\'g ar ol eu acfnyddio am ychydig, fel y gellir yn bnodol eu hysiyr.ed yn ANGHYD- MAEOL* «?»«*««« i Gan nad yw yr uh person bob amser yn diocMef oddiwrth ? idau anhwylder hyn yr un pryd, y mac y pelent uchod i'w cael yn y dulliau canlynol, i gyfarfod a phawb ag a allent ioi ya dloddef oddiwrth un o honynt neu bob un olr ddau. No. i. GEORGES PILES & GRAVEL PILLS. ( No. a. GEORGE'S GRAVEL PILLS. J So. i. GEORGE'S PILLS for the PILES. I (Jcllir„eu cnel n:]d:\vitb y 61ft"acutlJ,urwr, as oduiwrUi y I Druggists canlynol- Aberdare—r Un i F *t ) V.r H.'van-, J- K- cliaids; Mr. ^1 <" Aluj hiytn—Mr D. -T. L)avics; il EVhJJS; BrynvUiwr-Mr. Evans; Caeremhjiv—llr. Pnulips; E\anb; Cardigan — D. Lavics twin aval i —W. J. jfcicLaidb 0i«e»'- fyrddin-stMLx. Davics; Mr. Moitimer Dcv>lois—3. Evajisrtor. Hancock LlaneUy—J. Hughes Llandi'tc—'W. J.JV iJiams Mountain Ash—A. James,'C. E. White: Merthgr—'W. L. JJan- iel, Mr Themes, Mr Gfoige, Mr Lewis; Neath.—A. Hayman: A'eto Swinuon—Mr Smith; 1'inydarrt'n— J. Evsns; Pontaro.awe —E. Jordan Pontypridd-Mr Baesett, Mr James: Ponlypool —Mr. Ford, Mr Wood; IHiyrimey—Mr Dixon; Swansea,—Mr George (late. Harris Mr Llovd, Mr Eees, Mr Davies, Mr. Powell; Tredegar—W. Evans, Waites; Tneynon—MrThomasj I Treherbtri—I. Jones, Mr Jerkins; a chan bob Eferyllydd J parchus yn y Dywytofaeih. } Wholesale Agents :—London, Barclay & Sons: W. Button j & Co.: Newberry & Sons: Difcw Banow & Co.: Bristol, I Collins & Roper. I D.S.—Y mae c-rvn aibediad awy brynu y blychau mwyaf. | Ua engiaifft o'u rhinwedtfau gwellhaol, o blith mileedd eg s>dd ya meddiant Peichfaog y Peleni anghydmarol hyn ad ya meddiant Peichfaog y Peleni anghydmarol hyn to Allan o'r 11 Civladgarwr" am JJ/¡drej :3, 18GB. Gwelleab Eiivi-rDrciL.-Erm yn g:laf lawer o flynydilau f811/ Pjles a'r Giavel. BiaicUl yr occ-d^n jnahuog i eefyl. ar fv nhiaed gon y poen a schosent i mi a'l ysgafi dei yn fymli n. > S'ej.wnaeth Doctoiiaid yibeidar a Meithyr eu goieu i mi, EI- yr wyf wedi talu iddynt bunceo'd' lawcr am Jtxi.y, end-ni tide* I byniais fawr lies oddiwith un o honynt. Pi^nais ilychaid o Veorge's Piles and Grovel T'ills, a fhjttera's dd.su ddogil o tlOXi- 7,nt—r tfdwyf yn ouryv Udyn ioxh.—'B. ErvYAI-I>P,. C-smdaie. A GENTLI If AN ( TEED of I Debility, Pfecalujo Hicline, Diiscato <. « .A.'u s } STifieMtig, -vpin be happy to send a Copy t;i ,< \ir, s I rAe««Pt of Two Stamps for expense, ,n i ar.-nJJtaJci I Address AETHER JONES, WoidBky, Stafio id? lih e. in ENAINT HOLLOWAY. HEN GLWYFAU, DOLURIAU, A CHOBNTVYDYDD. Mae aehosion mwyaf y tyfnig 0 gluniau tost, manwynion neu ddoluriau eraill, pe yn 20 mlynedd o arosiad, yn cael eu gwella trwy gj'd-ddefnyddio yr Enainta'r Peleni. Y mae y rhai hyn drachefn yn rhoddi i fyny yn union o dan ddylanwad galluog yr Enaint. Y mae hefyd wedi bod yn nod- eaig o effeithiol mewn llawer o achosion o'r parlys. CLWY'R MARCHOGION. •Ena"15 frvm,Y.ella yr achosion gwaethaf o Glwy'r Marchogion, os aefnyddir ef yn ol y cyfarwyddiadau argrafl- edig. TORIADAU YN Y CROEN. Mae tarddiadau, plorynod, a phob toriadau drwy y croen yn difianu ac yn myned o'r golwg wedi defcyddio am ychydig enamt Holloway. Yn yr achosion hyn mae rhwystyr cvilym yn anhebgorol. Mae Ilawero'r toriadau eyffredin o weithredoedd dwbl. Boneddigesau wedi ei hanhafu gan gMydau v c^oen allant yn rhwydct symud y doluriau ac adfer y croen I wrid a, thynerweh naturiol drwy ddefnyddio y gwyrth-weithredoedd dyogel a rhagorol hwn. ANMHUREDD Y GWAED, Ynfynych ddangosir mewntarddiadancas, corn wyd chwvdd- iadau, manwynion, a doluriau allanol eraill. At yr holl ddoluriau goiidus a pheryglus hyn, mae Enaint Hollowav vn ber-enaint gwellhaol hollol. Mae yn chwalu y materies inorU neu y hadau aflechyd yn y dirgelion mewnol, ac yn gwasgar yr enyniadau. Mae natur yn gwneyd y gweddill. Mae profiad pob bod dynol syddv/edigwneudprawf o'r Enaint yn gyffelyb. Kid yw erioed wedi meUm. Dylid defnyddio yr Enamt a'r Peleni yn yr achosion canlynol: Cluniau drwg L'wylaw toredig Crydcymalau Bronau drwg Cym (Meddal) Ysgaldiau n Llosgiadau Dafaden wyllt Dolur y gwddf Bysgyrn Oymalau cyfflyd Pendduynod Brathiad y Mos- Elephantiasis Dolur y croea quitoesa'rCyllion Eistulas Scurvy Malaithiau Gout Crach pen Lloagod Chwyddynygwddf Toriadau rae-vvno Llosg eira Lubag Toriadau allanol Archolliadau Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar), London, ac 30, Maiden Street, New York Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynol Is He., 2s 60., 48 6c., lis., a 38s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai mwyaf. D.S.-Ifae cyfarwyddiadau i hyfforddi y cystadleuwyr yn mhob dolur yn gystylliedig a phob blwch. PELENAU HUMPHRE Y, PORTHMADOG [ABERYSTWYTH.] MAE y Pelenau hyn yn gyfansoddedig or TUL llysiau rhyddhaol goreu a thyneraf, wedi eu cy- mysgu mewn modd gofalus a neillduol (peculiar) a sudd pur Modau camomile. Fe geir eu bod y feddyg- iniaeth fwyaf effeithiol at bob anhwylderau yn y treul- beiriatiau a gweithrediad marwaidd yr afu a'r coludd- ion, y rhai a gynnyrcliant annhreuliad, a'r amrywiol fatnau o anhwylderau y geri a'r afu, pa rai a ddilynir gan yr arwyddion canlynol :-Myriych lesgedd, surni neu ddwfrpoeth, pensyfrdandod, cur yn y pen, marw- eidd-dia, pylni y llygaicl, enofeydd a chwyddiadau gwyntog, teimlad annymunol yn mhwll y galon (yn enwedig yn fuan ar ol bwyta, fel pe bae rhywbeth yn pwyso ar ac yn gwasgu y cylla), poen yn rhan.au ucbaf y frest (weithiau yn cyrhaedd i'r ysgwydd dde) yn nghyda phesychiad byr a sych, gwawr fqlen ai'y croen a'r llygaid, cwsg anesmwyth y mae gweithred- iad y galon ar droion yn annhrefnus, a churiad i'w deimlo mewn gwahanol ranau o'r corff, swn yn y clustiau, yn nghyda theimlad o bwysau uwchben y llygaid a thu ol i'r pen mae y tafod yn ymddano-os wedi ei orchuddio a chrest gwyn neu felyn, bias drw yn y genau, yn enwedig ben boreu, diffyg archwaeth* a'r anadliad yn myned yn fyr a phoenus; y mae yr ymysgaroedd yn gyffredin yn afreolaidd, a theimla v claf fyiiych lesgedd ac iselder ysbryd. Ar werth yn mhob man, neu drwy'r Ilythyrdy am 14, 33, a 54 o stampiau. LLUNDAIN: Meistri Earelay and Sons, Farringdon Street; Meistri Sanger limd Sons, Oxford Street. LEBPWL Meistri Evans, Sons, and Co., Hanover St. MANCHESTER: Mr James WOOIIPTT Market Street. oouey, I'R GWEINIAID A'R EIDDIL. Darllenwch "Y Cyfail liecldvgol," FE ddengys y cyfarwyddwr meddygol uchod, md yn unig yr achos, ond y dull a'r modd i gael "■welliar.t trwyadl oddiwrth wendid, iselder ysbryd, ofnau, methiant yn y golwg a r cof, poon yn y cefn, a phob math o aflechyd p ,,d braidd heb ar^er y mercury. Y mae Doctor Barnes vn fedd- mnol ar brofaad helaeth iawn fel meddyg, ac wedi gwella amryw y naill dro ar ol y llall Rhydd y cyfaill meddygol lawer o brofion oddnvrth 3 ai sydd wedi cael s*well]iad IVTIP yn werth ei ddarllon gan.bob dosbarth. anfonir i rvw °*vf einad am ddau stamp. Cyfeirier, DR. BARNES, 30, Thomhill Crescent, Caledonian Road, London, N. PWYSIG I RAI ALLAN 0 LUNDAIN. Gellir ymgynghori a Doctor Barnes drwy lythyr neu yn bersonol, ac er mwyn y rhai E ad yw yn fanteisiol iddynt fyned ato ef yn bersonol, bydd iddo roddi cynghor drwy anfon llythyr, os anfonir envelope-wedi ei stampio. yn nghyda chyf- arwyadyd o'u haiiechyd. Anfonir traethawd ar "Rybudd i !vt?° am ddau stamp; Cyfeirier, Dr. Barnes, 30, lnomhill Crescent, Caledonian Road, London. N, JAMES JONES & Co., BOATBUILDERS. UNDERTAKERS, AND CARPENTERS DENOIA DOCK, RHYDYFELEN, NEAR PONTYPRIDD, BEG to inform the public that they supply JL3 COFFINS at a cheaper rate than any other person in the neighbourhood. The scale of prices is as follows £ s. d. Por a child six months old, neatly trimmed, and lined with flannel inside ..0 6 Full size Coffin, neatly trimmed, lined with flannel inside 100 Ditto covered with black cobourg • • • 1 12 0 Ditto covered with black cloth, trimmed with nails, from £ 2 2s. to 2 10 0 Ditto trimmed with Britanniametal. 3 10 0 Ditto trimmed with solid brass 4 10 0 Emigrants' Boxes made at 12s., 14s. and 16s. etch. KTEWYDD DA I'll OLEIFOIv. PEL EN 11 L YSIEFOL EEEliUIC. TI7"EDI eu darparu heb yr un gronyn t li cury nao Antimony, nac unrhyw sylwedd me c Nid yw yn ofynol i ddyn gyfyngu ei him yn y ty ar ol eu meryd; ac nid oes achos newid y lluniaeth, ollerwydd I j ynddynt duedd i gryfhau; ac y maent yn cael eu cyme 8j yr anhwylderau c&nlynol:—Dolur Pen, Y Bendro, A aerau GerÜnvg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Soyrfi Peswch ac Anwydau, Poen yr. Arenau, Diffyg Anadl C wst, Gwendid Cyg-redinol, Eiddiledd, Dolur y ivy-tiob. Coleridge House, Alsrtawy, Ion ]r- Wyf wedi profl y Pelenau sydd yn myned wrtli en'-v Kernick, ac yr wyf yn gwybod befch. sydd vnddvnt v" hefyd wedi proh eu heffeithiau. GaUaf iWwvii +; r • winoneddol eu bod ynrhydd oddiwrth sviwedda^m^M' wf1 eidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel nw" JOHN BALB1RNIE, M.A. MD. CvH<rvt„~e„AA- i J°lln Street, Bridaewater. j. cydgyfarfyddiad amryw Glefvdau ynofnaawyganrbistfrny8"r1™ flyodarf svdd wedi I ohwi bump gwaith, pa rai liCd dm1ffv^? „ Wy ? i08 1 mi na'r holl feddygon ynghyd. y ddo^n gyntaf esmwythaxl i mi mewn pump awr. JOHN SULLY, Bridgewater. Peleni na bu lanach-ac arnyut Waith Kerniek heb sothach; Rhyfedd! hwy wnant yr afiach A. u nodd, yn wir yn ddyn iach.—Pobin Ddu. Darperir y Peleni anmhrisiadwy hyn yn unig gan S. P. KERNICK, Fferyllydd Ymarferol, CAERDYDD, Gellir eu cael gan lanrhyw Fferyllydd, neu gan ei ddirprwywyr mewn Blychau-ls- l?¡c" a 1 ic. yr un. Dirprvrjwyr. Barclay &'Sons, Sutton & Co., Newbery & Sons, Loaaon; Y Collins & Roper, Ackerman, Bristol. figs** Os na fydd Dirprwywr wedi ei appwyntio mewn UIl- rhyw clref, gofynwoh i'ch Fferyllydd am gadw y Peleni hyii. Y maent yn cael gwerthiad parod a rhwydd yn mhob trei lie yr adnabyddir hwynt MR. EYAN A. MORGAN, SURGEON DENTIST, 94, BOLD STREET, LIVERPOOL. I CAN highly recommend MR. MORGAN to any person requiring the services of a Dentist, he having oper- ated. on me most successfully, and to TIlY entire satisfaction. D. SAUNDERS, Late Welsh Presbyterian Minister, Prince's Park, Liverpool. MB. MOBGAH speaks Welsh. DEINTYDDXAETK BDIEOEN. Fydym ni, y rhai y mae ein hemvan isod, .1 y rhai a gawsom dynu un neu ragor o Ddannedd gan Mr. J. W. LLOYD, Deintydd, 35, Mount Pleas- ant, Liverpool, pan o dan ddylanwad y Pure Nitrous Oxide Gas, a chan na theimlasom y boen leiaf wrth wneyd hyny, na saldra, na chur yn y pen, nac un effaith aiihyfryd ar ol hyny, y mae genym hyfrydwch mawr wrth aanysgrifio. em henwau Mary Rodie, Manor House, Rock Ferry. John Moen, 42, Market-street, Manchester. Mary Jones, Spring Bank, Breck-road, Liverpool. William Beasley, Courier-office. Alfred Boyes, 145, Duke-street, Liverpool. John Johnson, 12, Peel-street, Euncorn. John Sergent, 108, Upton-road, Claughton, Cheshire. B. Potts, steamship Scotia. J. Jane Garnett, Farnwerth, near Warrington. Edward Williams, 8, Dover-street, Windsor. J. F. Entwistle, Pmspect House, near Preston Brook. A. Bleakman, 4J, Bridgewater-street, Liverpool. Jabez Ashcroft, 5, White Bock-street, Liverpool. Walter Matthews, 18, Trafalgar-road, Egremont. William Ellis, 94, Huskisson-street, Liverpool. Isgniena un o'r rhai profedig:—" Nid yn unig yr oedd yn ddiboen, ond nid oedd yn peri y teimlad an- -y 7t I?1" Un arall, Mr. J. W. Ballan, a ysgrii- eiia Gallaf sicrhau na ddarfu i mi ddioddef y boen ryd ° eim"ais pe yn dadebru o freuddwyd hyf- r !mae ? ■^h'ous Oxide' Gas, ddarperir gan Mr. IJLO id, yn hoLol ddiogel, a rhoddir ef i blant a rhai meWll oed gyda yr im llwyddiant. Gosodir Dannedd Celfyddydol yn ddiboen. Ym- gynghonad yn rhad. MARVEL OF SCIENCE. HEALTH AND MANHOOD RESTORED. (Without Medicine.)' Cure yourself by tlis Electric Solf-Adjusting Curative and Slagnetic Belt. QUFFERERS from Nervous Debility, Painful kJ Breams, Mental and Physical Depression, Palm- tation of the Heart, Noises in the Plead and Pars Indecision, Impaired Sight 'and Memory, Indigestion Prostration, Lassitude, Depression of Spirits, Loss of Energy and Appetite, Pams in the Bach and Limbs Timidity, Self-Distrust, Dizziness, Love of Solitude; Groundless Fears, §c. CAN NOW CuRE THEMSELVES Bv the only "Guaranteed Remedy" in Europe, pro- tected and sanctioned by the Faculty. Details free for one stamp by H. James, Esqr, S. M. (to the London Hospitals) PERCY HOUSE, BEDFORD SQUARE, LONDON. N.B.—Medicine and Fees Superseded. In proof of the efficacy herein advocated, the Discoverer w i,, send the Remedies to be tested. (References to the leading Physicians of the day.) CAUTION. Avoid Counterfeits of this Wonderful Curative. A Test Gratis. Send for Details. ESTABLISHED 1840. (Surgical Mechanician to the Hospitals.) N.3.—This is the only acknowledged SCIENTIFIC Ap- PLIANCE as in use at the various Hospitals, and recog- nized by the Medical Profession. UEWYBD DA I BAWB! pi WYBODAETH SYDD NERTH. Os dy- kj munwch gadw eich lechyd, y mae gwybodaeth or deddfau tuag at ei sicrhau yn hanfodol. Os ydych yn parhau yn afiach er gwneud ymdrech i gael adferiad lechyd, pa beth ydyw yr achos ? Dim ond hyn-—difiVff gwybodaeth am y pwngc. Y inae gwareiddiad y dydd- iau presenol yn pen fod ychydig gymhorth i natur yn aghadwraetn ac adtenad lechyd yn anhebeorol an^en- rheidiol; a'r umg ofyniad ydyw, yn mha le y ma&e yr kjn sydd yn angenrheidioi i'w gael? Yn ddia- nr-i- ddefnyddio A ■? PELENAU LLYSIEUOL ADPERIADOL VlORSDELL KA YE. qwerthii- hwynt gan bob Fferyllwr a Masnaeii^ fal saadyginiaetnau brsmtebol, am 18 2s 6c als 00, stOrfa ..xyfanwert.u J 22, Broad -street, Lhmdain. HEALTH RESTORED WITHOUT MEDICINE. TpLECTBICITY AND ITS WONDERS. Wii™ -f -NERVOUSNESS NO FANCY. N/I^IR01 T CURE OF NBETOITSNESS,WEAKNESS, LOSS + T?' ^P^ESTION, &G. Cases in proof of SUG- « ^rea':inest, with necessary instructions by which ei.e-s may obtain a cure. A perusal gives the reader IJre power of averting the consequences arising from his own mciscretion. Nervous invalids suffer from low spirits and debility, noises in the head, melancholy, fear, jlusjing, dislike to society, sleeplessness, headache, in- digestion, dimness of sight, loss of memory, giddiness, palpitation of the heart, neuralgia, fits, epilepsy, &c., &c. Fuil particulars sent free on receipt of two stamps, by Dr. HAMMOND, No. 11, Charlotte-street, Bedford-square, London, W.C. SYLWEDD CIG LIEEIG, (WEDI EI WNEUD GAN E. TOOTH, YSW.) AWEETHIEmewnpotiaii2wns; Is 9c; 4wns ,3 S;3 2c; jariau pwys, 6s; 1 pwys, 11s. [Goruchwylwyr Cyfanwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPEE, FFBBYLLWYB HOMFFIP ATHAIDD, Liverpool a Birkenhead. YMBOETH BLAWDIOG NEAVE. ragoroi at gynal Plant Bach a Chleiiion. lg y Canister. 1,9 y Gwerthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan Thompson & CAPPEE, F F E t' Y LI' W Y B HOMOSPATHAIDD, 55, BOLD STREET, ) 4, LORD STREET, ( LIVERPOOL. 21 RODNEY STREET, p 46, PEMBROKE PLACE, J 2i, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD THOMPSON A CAPPER, Fel y dygwyd ef i sylw gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantir yn gadarn by Cocoa Homoepathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. GOOHELIAB.—Dylai prynwyr, i gael Cocoa Homoepathaidd gw-irioneddolxas^-aperffeithruiydd, sylwi ar emv Thompson a Capper ar y labed, gan foda rriryw ddynwarediadau is-raddol i r ddiod odidog hon i frecwest. 6WERTHIR YN GYFANWERTHOL A MANWESTHOL Mewn sypynau pwys, haner pwys, a chwarter pwys, Is. 6e. y pwys, gan THOMPSON A CAPPER, FFERYLLWYR HOMOSPATHAIBD, LIVERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr eyffredinol. | TARAXACUM, I0 h OR i ¡' 1 i". i j DANDELION COFFEE r. .'4 0 cD ? Prepared from the pure fresh Dandelion Root. r: 2, J f*X M ——————— M 8 This article contains, in an agreeable form, all the properties of ? g, the root from which it is prepared, the valuable qualities of which o$are daily becoming more generally appreciated. 2, <2 Especially recommended to Invalids as an artiele of diet, and particularly to those who suffer from Weak Digestion, Nervous £ £ § Dyspeptic Affections, Flatulency, Distension, and Biliary?!! S q ijl Obstructions, in all cases of which it will be found invaluable, at £ »> a w 8am.e time extremely pleasant to the palate. J > j h <|j Public Speakers and Singers will find it to be a very pleasant 5 •§ ,everage after their exertions; it assists digestion, and stimulates Rt g rli the operations of the Stomach. ff ? jK DIJilSClTIOI^S FOE TJ3II]. p Upon two table-spoonfuls of this Preparation pour d § water, let it infuse by the fire for ten minutes, then add m"1- ond su"ar rS 8- •• M as agreeable. 8 ° « vd to Til ■— — t-t tf PKEPAKED BY JT* o W» L. D A IM I E L | | CHEMIST,—64, HIGH STREET, ^MEIITHYR. | # 42Sold only in Tins, at Is. 6d. each. t: 1 Two Tins sent by Rail to any part of the United Kingdom"on receipt of H Forty-eight Stamps. — $[LOCAL AGENTS: Jil n ^-berafan, Evans; Aberdare, Thomas & Evans Blaenavon, Evans; 8? Cardxg'an, Davies; Carmarthen, Davies; Dowlais, Evans; Hirwain, w <}1 ^sorge; Llandilo, Williams; Mountain Ash, White; Neath, Hayman; r^ontai'dawe, Jordan; Pontypridd, Bassett; Tredegar, Evans. fg d CYCLES, TRICYCLES, 13 I VELOCIPEDES, &c., ON THE LIGHTEST AND MOST APPROVED PRINCIPLES, A LA FRANCAISE OR OTHERWISE, MANUFACTUEED BY W. THOMAS, PATENT CARRIAGE AND STEAM WHEEL WORKS, :¿'28, 30, AND 32, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. W. T. has much pleasure in stating he has succeeded in making a Bicycle equal in lightness and elegance to any of French Manufacture, and at a less price. GLFNPIELD STARCH Ydyw yr unig fatli a arferir yn N golchdy ei Mawrliydi. BYDDED i'r Boneddigion hyny nasi ydynt JL3 hyd yn hyn wedi rhoddi prawf ar y Glen field Starch i roddi trial arno, a chadw at y cyfarwyddiadau sydd yn argraffedig ar bob sypvn. Y mae yn fwy anhawdd braidd i'w wneyd na starches eraill; ond pan yr eir dros hyn, dywedant, icegis y rdywedodd golchyddes ei 1 Zawrhydi, mai hwn ydyw y Starch gor- eu a arferasant RrioRn ON THE BOX a M«tt«* M) THE PUBLIC ARE CAUTIOfiEQ AGAfNSf pOFFI CASSELL o ragoroldeb diail, pa un \J sydd wedi eunill enwogrwydd tra eang am yn agos i chwarter canrif o amser, ar gyfrif eu teithi cyfoethsg, cryf a pheraidd; ac oherwydd y llwythi ffafriol di- weddar a dderbyniwyd yr ydym yn eu datgan yn rhagori ar y rhai blaenorol. COFFI CASSELL Is., Is. 2c., a Is. 4c. y pwys. COFFI CASSELL, y goreu, Is. Sc., a 2s. y pwys. TEAU PUR CASSELL.- Yclynt wedi eullawnbrofi, ,t'u iiodweddioii wedi eu trylwyr sefydiu. Y maent wedi eu defnyddio a'u liuchel organmawl gan cleulu- oedd yn holl ranau y Deyrnas, am ystod rhan fawr o genhedlaeth o amser. Y mae y rhestr a ganlyn yn rhwym o ychwanegu at eu canmoliaeth. TE PUR CASSELL, 2s. 4c. a 2s. Se. y pwys. TE PUR CASSELL, y goreu, 8s., 3s. 6c., a 4s. y pwys, mewn sypynau o 2 owns i 3 phwys. p Gwerthir gan Oruchwylwyr appwynt-iedig trwy y Deyrnas. Goruchwylwyr yn Ngogledd Cymru:— Amlwch J. Hughes, Stamp Office. Aberffraw John Owen, Grocer. Bethesda R. Jones, bookseller. Bethesda R. Evans, 50, Carneddi-road. Bettws-y-coed William. Jones, grocer. Bangor H. Evans, 50, Ambrose-st. Brymbo E. Jones, Bee Hive. Buckley Williams & Son, Lane End. Colwyn M. & E. Evans, grocer. Cae-Gwym Henry Jones, grocer. Caernarfon J. Morris, grocer, Pool-street. Caernarfon J. Pritchard, 28, High-street. Fflint Edward Bevan, Castle-street. Festiniog G. Brymer & Co., merchants. Ffestiniog J. J. Harris, grecer, shopbren. Ffestiniog J. Richards, grocer, Sun-st. Grate House Miss Evans, grocer. Grresford James Roberts, grocer. Holyhead Mrs. Peters, 8, Market-street. Holywell T. Edwards, Whitford-street Holywell J. Littler, Chester-street. Llanfairfechan.. William Eames, grocer. Llandudno Ann Jones, Madoc-street. Llandudno D. Meredith, do. Llanrwst J. Thomas, Bridge-street. Mostyn T. Williams, Chapel-walks. Meliden Robert Griffiths Porthmadog J. Watkins, ship chandler. Pwllheli J.[Parry, grocer, Four Crosses J. G. Jones, grocer, High-st. „ Ann Jones, grocer, Traethle. R. W. Roberts, Railwajr Re- freshment Rooms. Port Dinorwig. O. Williams, grocer, Menai-st Port Amlwch Mary Owen, grocer. ?ensarn. William Thomas, P. O. ?enrhyndeudraeth Mrs. M. Roberts, Railway Inn Penyffordd J. Bellis, grocer. Ethyl Joseph Jones, 42, Vale-road. Ethuddland T. Ellig, Parliament-street. Sachub R. Home, Flour Merchant. 3t. Asaph David J ones, grocer, High-st. 3aron Robert Roberts. ralysam Elias Jones, Railway House. Fanygrisiau John Jones, P. O. Waunfawr Mrs M. Jones, Post Office. Goruchwylwyr ychwanegol yn eisiau i werthu Teau i Choffi Cassell. Am delerau ymofyner a Cassell, Smith & Co., 80, Fenchurch-street, London. DEPILATOH Y. WELLS' DEPILATORY is the only effectual remedy for the immediate and permanent removal of superfluous hair from the face, arms, neck, &c. Chis preparation effects its purpose almost instantaneously, vithout pain or injury to the most sensitive skin. Full particulars on receipt of a stamped directed envelope. JOHN WELLS, 113, Euston-street, near Hampstead-read, lionaofi. N.B.—Hundreds of Testimonials have been received from he nobility and ladies of rank who have tried this marvellous 'emedy. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, & 185, BRECK ROAD, LIVERPOOL. A ddymiijaa alw sylw cyffredinol at y nwyddau can- ly?10l, ynghyd a phob math arall o chwegnwyddau. Rhoddwch brawf arnynt, a ehwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE-2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., 3s. 8d. y pwys. COFFI-ls. 4d., Is. 6d., Is. Sd. y pwys. GWINOEDD o bob math, yn nghyd a'r rhai can- lynol:- PER DOZEN QUARTS. Sherries.. 17s. 21s. 25s. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports 17s. 21s. 26s. 30s. 36s. 42s. 48s. 54s. Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Dymuna R. D. ddielch i'w luosog gefnogwyr, a da ganddo ddeall fod Gwin y Cymundeb yn rhoi v fath foddlonrwydd cyffredinol. GLO! GLO!! GLO! R. W. ROULSTON, v.. 44, CASTLE STREET, 246, CROWN STREET, A TUE BROOK. DIM GWELL NA RHATACH. Mae manteision anghjrffredin i'r rhai ag arian parod. Trosglwyddir y glo hwn mewn sachau a gwageni os bydd eisiau. Anfonwch neu ymofynwch am restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uchod. ^m"'™Tf"rTr7nr,riijiiinii<iiiilniiiii in "TT-'iti-r mi,, lMI|i <■, mmsmi y s WWEEIHil SAUCE SOLD EVERYWHERE, ji l\ Has superseded older and better B I known Sauces, and is a most deli- I B 1 cious relish to all binds of f HOT AND GOLD ^5ATS, HASHES, GAKE,/| SOUP, FISH, &c. IS IA<3^ || II SEE J| ASK j NAME ON FOR THE I BOTTLE & WREXHAMU II WRAPPER. SAUCE. 1Is Bottles, itjl i/&2/each, AGBNTS IN LIVERPOOL:- Evans, Son & Co., Hanover-street, Clay, Dodd & Co., St. Ann-street, R. Junner& Co., Lord-street.