Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

---------.--.--_..."-"._--_.…

News
Cite
Share

LLYTHYB LERPWL. Byddai Liverpool a'r Cylcheedd' yn ymddangos yn rheolaidd iawn yn y TYST er's tro yn ol. Nis gwn beth yn y byd a barodd yr ataliad. Yn sicr y mae Lerpwl yn lie digon pwysig i gael colofn o'r TYST bob wythnos; ac os nad oesneb arall a wna, yr wyf fi yn foddlawn, os caniata y Golygwyr, i'w hys- grifenu. Ni bydd nab ondmyfi yn gyfrifol am ddim a ysgrifenaf, a gofalaf finau am heidio ysgrifenu dim na allaf sofyll drosto. Y Sabboth diweddaf, bu CYLCIIWYL FLYNYDDOL Y BEDYDDWYR yn nghapel Everton Village. Pregethwyd no" Sad- wrn gan Dr. Davies, Athraw Coleg Hwlffordd; a chafwyd pregetli ganddo deilwng o Ddootor. Synwn yn fawr ei glywed yn pregcthu Cy.nraeg mor rhag- orol. Pregethwyd y Sabboth trwy y dydd gan y Parchedigion R. Hughes, Maesteg; R. Lumley, a Dr. W. Rees. Dyma y tro cyntaf i Mr Hughes, Maesteg, fod yn y dref; ond yr wyf yn sicr nad hwn fydd y diweddaf, os gall y cyfeillion lwyddo i w gael. Pregethodd yn rhagorol, nes swyno yr holl gynull- eidfa. Nid rhaid i Mr Lumley a Dr. Rees wrth gan- moliaeth. Maent hwy yn ddigon adnabyddus ac am y gwyddai cyfeillion Everton Village eu bod hwy yn boblogaidd y ceisiwyd ganddynfc bregethu. Brawdol iawn yclyw gweled gwahanol enwadau yn helpu eu gilydd. Nos Fawrth, cynhaliasant eu gwyl de, ac eistedd- odd tuag 1032 wrth y byrddau, o bedwar hyd haner awr wedi chwech. Ar ol te, cafwyd cyfarfod cy- hoeddus yn y capel. Cymerwyd y gadair gan J. J. Stitt, Ysw., yr hwn a draddododd araebh fywiog ac anogaethol wrth agor y cyfarfod. Rhoddodd y Parch. A. J. Parry adroddiad o draul adedaeth y capel, y swm a gasglwyd, a'r ddyled sydd yn aros. Areithiodd y Parchedigion J. Thomas, James Owen, Soho Street; ac R. Hughes, Maesteg. Nis gallaf yma roddi sylwedd yr areithiau ond yr oeddynt oil yn bwrpasol iawn i'r amgylchiad. Cynhygiwyd a chefnogwyd diolchgarwch i'r boneddigesau, i'r ar- eithwyr, ac i'r Cadeirydd gan y Parchedigion A. J. Parry, J. Williams, Athol Street; D. Howells. R. Evans, a B. Thomas. Rhoddwyd yr holl ddefnydd- iau at y te yn rhad gan foneddigesau perthynol i'r eglwys, fel y gwnaed mwy na lOOp. o elw rhwng y Te Party a chasgliadau y Sabboth. Da iawn, onide ? Deng mlynedd o weithio dyfal, a bydd y 2,700p. dyled sydd yn aros wedi eu llwyr ddileu. Mae gan Mr Parry a'i bobl galon i weithio. Bwriada Mr W. Rathbone, A.S., anerch ei ethol- wyr yn Hengler's Circus, Newington, nos Iau, yr lleg o'r mis hwn. Diwrnod mawr oedd yma ddydd Llun. Tachwedd laf bob amser yw y diwrnod i ethol AELODAU Y CYNGOR TREFOL. Rhaid i mi ddyweyd mai hen dref Doriaidd _ydyw Lerpwl yma. Hwy sydd yn cario y cwbl o u blaen. Afae ganddynt ddau aelod yn y senedd, as y niaen yn fwyafrif yn y Cyngor Trefol. Ellillasarit (IclwY eisteddle ddydd Llun diweddaf. Enillodd i Houghton (Tori) yn Rodney Ward ar Mr Gair, yr hen aelod Rhyddfrydol; ac enillodd Mr Hug es (Tori) ar Mr Prange (Rhyddfrydwr) yn iea Q-eorge "Ward. Y cynyg anheilyngaf o ei o y Toriaid oedd ceisio troi allan Mr Bowrmo, a Ifelly, a'n cydwladwr gweithgar Mr W. Willi-,inis. Tri o ddynion nad oes eu rhagorach am wneud gwaith yn y Cyngor. Ond cariodd y tii y dydcl; ac yr oedd gan Mr "Williams fwyafrif o yn agos i t Bravo y Cymro. Safodd y Gwyddelod feldur i Drwg iawn genyf mai yn aflwyddianus y ll ein cydwladwr Mr R. 0. Evans yn Everton. Dyma y Ward fwyaf yn y dref. Mae 11,000 o bleidleiswyr, a miloedd o honynt yn Gymru, a llawer iawn o hon- yut yn Fethodistiaid ac eto collodd Mr Evans, er ei tod yn un o'r dynion goreu yn y dref a allesid gael i tyned i'r Cyngor-yn rhyddfrydwr i'r bacc one y Gymro trwyadl-ac yn flaenor i'r Methodistiaia yn Cranmer Street. AcetopleidleisioddrhaiorMeth. Odistiaid yn ei erbyn, a llawer yn ychwaneg na bu ya. werth ganddynt fyned o'u tai i r Polling oo Meidleisio drosto. Rhag cywilyddiddynt. Uu o honynt; ac yr oedd y fath gynddared i w we yn ei lygaid glas a'i wyneb garw, fel y ^8m I ofyn ai y gwr drwg mewn cnawd ydoedd. Mae ein. Cyngor Trefol yn myned yn isel a diraddiol-y fELril gwrw sydd yn rhoddi mynedfa iddo gan amlaf. 'f1' oedd y meddwdod oedd yn mysg y Toriaid yn Anne's Ward yn warth i wlad G-ristionogo y Wedai Mr Gair yn groyw mai llwgrwobrwyaetH a b.wrw a'i taflodd ef o Rodney Ward, a daliai yn ei law (locyn ewrw er prawf o'r hyri a ddyweclai. Y liae y Cyngor wedi myned yn hollol u reolaf-,tll darllawyddioll a thafarnwyr; a dywedir niai ■ o Percheneg yr holl dafarnau yn y dref, sy c JJ: taer y flwyddyn nesaf. Mae Lerpwl yma wedi ^yned yn gors, yn hen siglen_ hwdr dr\\} ,T.fl °4dd merched lawer yn pleidleisio y ^10 Y.n' yn meddwl fod achos rhyddid yn emll dim di vvy hyny. Yr oeddwn yn gweled Mr Wlntley yn troi o a>Hg^lch y merched yno, yn siglo dwylaw, ac yn edrych yn serchog; ac yr oedd cael sirioldeb folly gan foneddwr fel Mr Whitley yn dotio arnbeii i hen go wan. Yn wir, y mae Mr Whitley we l Sisgyn lawer o raddau yn fy meddwl ar ol uyclc I'lun diweddaf. Nid oedd Mr Pearson, yr ymgeis- Md yr oedd t i yn gadeirydd iddo, ar y goreu jn ^erth gwneud llawer drosto. Hen Annibynwr ar o ^vddo vn v byd yn troi vn Eglwyswr. Mae wedi W yn y"Cyngor am dair blynedd, ac un o r aolodau tltlaf yno ydyw ac y mae hyny yn gryn cldyweyd e y mae cynifer o rai sal. Ac eto, dyma y dyn yr Mh Mr Whitley yn Gadeirydd iddo ac antonocia {ythyrau personol at yr etholwyr i erfyn arnvn ^eidleisio dros Mr Pearson fel ffafr iddo ef. I r oecld ol ac yn mlaen yn y dafarn, ac yn gweled i- fMdiad a wneid ar y rhai a ddygid i fyny i ,6isio. Ac nid hyny yn unig, ond dygodd gan.id\ s ^laeth yn erbyn Mr R. O. Evans. Dywcdai y ,.Ynai Mr Evans werthu yr hen Workhouse am to,ooop., ac adeiladu un nowydd gwerth 40,000p., mewn gwirionedd yr oedd y Workhouse newydd v^di ei adeiladu cyn fod Mr Evans yn aelod o r ,^rdd. Nid oedd y cwbl yn ddim ond dyfais 1 greu ^gfarn. Ni buasem yn synu at hyn mewn llawc r ddynion; ond disgwyliasem fod Mr Whitley uwtii y fath beth. OndymaeToriaethyupylusyu- Y^au a theimladau y dynion goreu. Dylasai Mr ^vans ddyfod allan yn gynt. Yr oedd yn ddy<ia ■[.Mwrn pan y gwybum i gyntaf fod etholiad I fod. yn ofynol cael amscr maith i barotoi mewn ^ard mor fawr. Ond y mae yn gy*ur i'r blaid yddfrydig, er colli, eu bod wedi dwyn eu hethol- J^au yn mlaen yn gwbl ar waha* a thafarnnu agos w, Inhob Ward, ac Ltb fwystfdeiddio y bobl, fel y y Teriaid ac y mae eu hegwyddorion yn sicr o Miagoliaeth yn y pen draw. AB OSVAIN.

I I I IYSTRAD RHONDDA.

ABERTAWE A'R CYLCHOEDD.

LLANARMON YN IAL.

PENMAIN.

MANION 0 EYNWY.

!CAERNARFON.

CRAIGYFARGOED.

i .NELSON.

CROESOSWALLT.

LIVERPOOL.

CEREDIGION.

[No title]

Family Notices

Y FARCHNAD YD.

Y FARCHNAD ANIFEILIAID.

MARCHNAD GWLAN.

GWER.

MASNACH METTELOEDD, &c.

[No title]