Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

";'-----J,!:-Y DIWEDDAR BAROH.…

News
Cite
Share

"J, Y DIWEDDAR BAROH. LEWIS POWELL AC EGLWYS EBEN- EZER, CAEEDYD-D. Mae yn wybodus i lawer i Mr Powell rhoddi ei ofal eglwysig i fynu oddeutu 18 mlynedd yn ol. Cafodd ei daro gan lewyg rhyw ysbaid o amser cyn rhoddi fynu yr eglwys. Dadu y jU 1,011 y llewyg hwnw amharu ei got mor fawr nes gwneud y tveinidogaeth sefydlog yn rhy feichus iddo i w dilyn. Penderfynodd rhoddi yr eglwys i fynu. Pan yr am- lygodd ei fwriad, cymerodd yr eglwys ei achos at ystyriaeth. Teilwng yw dyweyd i Mr Richard, yr hybareh ddiacon sydd eto yn fyw, a chynorthwywr ffyddlon i'r weinidogaeth, wneud ei oreu gyda'i gydswyddogion a'r eglwys i addaw 12 punt yn y flwyddyn i Mr Powell tra byddai byw, a chael Sab- both bob tri mis i bregethu yn Ebenezer, a bod iddo gael 10s. am ei wasanaeth. Fel hyn yr oedd yn der- byn 14 punt y flwyddyn gan yr eglwys oddiar y thoddodd i fynu ei gofal hyd ei farw. Dymunodd y tro diweddaf y bu yma, sef dechreu Awst, i mi ysgrifenu diolchgarwch drosto i'r eglwys. Dywedais i mi wneud rhyw nodiad byr ar hyny amser yn ol, ac y gwnawn hyny eto yn fuan. Dy- "Vfedodd:—' Yr wyf yn teimlo yn fawr dros ^nel^ caredigrwydd cyfeillion da Ebenezer, am diolc garwch inau iddynt, yn gyhoeddus. Da cyhoeddwch eu cydymdeimlad. Maent yn cyhoea i y Rustic Sports yn mhapurau y wlad. PCldlwch anghofio y peth hwn.' Dyma y cyflawnxad o y a,ddewid iddo y tro diweddaf, a'r diweddaf am byth bellach. Bum yn ei angladd. Deallais fod yr eglwys wedi cymeryd at draul ei gladdu. Gwisgwyd y capel yn brydferth mewn du, yn arwydd o alar ar ei ol, a pharch i'w goffadwriaeth. Darparwyd ciniaw hefyd ar gyfer y gweinidogion o bob enwad, pell ac agos, ag oedd yn yr angladd. Nid rhywbeth o giniaw ydoedd, ond pob peth yn dda ac yn y ffordd fwyaf chwaethus. Talwyd diolchgarwch cynes i'r eglwys am ei charedigrwydd i'r hen weinidog. Gwnaeth y Parch. J. M. Evans gadarnhau tystiolaeth Mr Powell am garedigrwydd yr eglwys trwy ddatgan eu car- edigrwydd iddo yntau oddiar ei sefydliad yn eu plith. Mae Mr Evans y dyn iawn yn yr iawn le. lechyd a hir oes iddo i wneud doioni yw dymuniad talon vr ysgrifenydd. Wele ni wedi claddu eto Mr Powell, Caerdydd. Yn ei ymadawiad collasom ddawn arbenig, set ym- adrodd parod, tarawiadol, a ffraothlyra. Nid ifrwyth dysg ydoedd, ond dawn naturiol oedd ynddo yn dod i'r byd. Gall fod y dawn hwn, fel pob dawn arall, wedi ei roddi i'w nodweddu a'i wahaniaethu oaai Wrth eraill, a bod y dadblygiad o hono j<n rhoddi ffurf a chyfluniad i'r eorff yn gystal a r meddw Beth bynag am hyny, yr ydym wedi colli yn Mr Powell nid yn unig frawd duwiol a gweinidog deln- yddiol, ond hefyd yr ydym wedi colli arabedd a fiEraethder a deimlid yn adfywiol mewn cyfarfodydd cyhoeddus, mewn teuluoedd, yn y gyfeillach cref- yddoL ac yn mhob cymdeithas y digwyddai fed yn- ddi. Yr oedd ffraethder a difrifwch wedi eu hieuo a'u. cysylltu yn hapus yn ein hanwyl frawd Mr Powell. Mae genyf obaith am weled y brawd eto yn fuan gyda Christ, lie y dywed yr Apostol ei bod yn llawer iawn gwell,'—lie ni chlywir ddim o swn gofidiau. Gallwn gymhwyso y penill hwnw at em brodyr yn y weinidogaeth eleni,— Mae fy mrodyr wedi blaenu, Draw yn lluoedd o fy mlaen.' Gorphwysed bendith yr Arglwydd ar blant ein hanwyl frawd a'u heiddo oil. Bydded iddynt ym- ddiried yn Naw eu Tad yn dragywydd. Amen. WM. WILLIAMS. Hir wain, Aberdar, Medi 25, 1869.

CYFARFOD YMADAWIAD Y PARCH.…

TYSTEB DR. REES, ABERTAWE.

CYFARFOD CENHADOL TREFDRAETH.

CYFARFOD CHWARTEROL BRYCH-EINIOG.

Advertising

GENETH GLAN COTHI.:

I-BEDD Y MILWR.

Y DIWEDDAR CREUDDYNFAB.

Y PATRIARCH E. DAVIES (DERFEL…

ENGLYN I'R TEILIWR.

ETTO,

MARWOLAETH YR ANNUWIOL.

Advertising

LLYTHYR GOHEBYDD.

AT Y CYHOEDD.

Advertising

CYFARFODYDD CYSTADLEUOL AR…