Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PREGETHAU Y PARCH. S. EDWARDS, MACHYNLLETH. yw RHANAU, Pris 2s. 6ch.; ac wedi eu rhwymo yn hardd mewn llian, 3s. Gellir eu cael trwy 7 "OST ond anfon at yr Awdwr. CAN A CHYDGAN (SONG AND Cffo-R US), "CARTREF," Qeiriau gan Mynyddog, a'r Gerddoriaeth gem J. D. Jones. GYHOEDDEDIG GAN B. M. WILLIAMS, RUTHIN. Pris 6oh. Trwy y post 7c. TR. EVAN A. MORGAN, SUMGEON DENTIST, 94, BOLD STREET, LIVERPOOL. J highly recommend MR. MORGAN to any ODP PERSON requiring the services of a Dentist, he having J/ed on me most successfully, and to my entire "faction. D. SAUNDERS, Late Welsh Presbyterian Minister, ■,T Prince's Park, Liverpool. MORGAN speaks Welsh. [66—117.] ELLIS'S ROOFING FELT. best and cheapest Waterproof Covering for 1«n1_ ad-L sorts of Sheds, Outbuildings, Hay and Corn S Gta, &c. Sold wholesale and retail by ELLIS & CO., 23, STRAND STREET, LIVERPOOL, A i Carriage paid. Samples and Prices per post. °> Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. SYLWEDD CIG LIEBIG, N -TRRU(WEI>I EI WNEUD GAN R. TOOTH, YSW.) (J|- VV EUTHIR mewn potiau 2wns, 2s; 4wns, 9C; jariau J pwys, 7s 6c; 1 pwys, 14s. Qoruchwylwyr Cyfanwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, CVFAT.„ Liverpool a Birkenhead. WErthol gan Evans, Meibion, a'u Cyf.; a Raimes a'i Gyf. YMBORTH BLAWDIOG NEA VE. goreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. a ddywed:—" Y mae ymborth Neave o nodwedd ac y mae yn gyfaddas ragorol at gynal Plant »thleiflon. Is y Canister. GWERTHIR yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan THOMPSON & CAPPER, FFERYLLWYR HOMCEPATHAIDD, 55, BOLD STREET, ) 4, LORD STREET, (TTVITPPOOT 21, RODNEY STREET, LIVLRIUUL. <6, PEMBROKE PLACE, J 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD ■J, I THOMPSON A CAPPER, 5H 2, J ^•V8",VYD ef i sylw gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantir GO arn y Cocoa Homcepathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. YLAI prynwyr, i gael Cocoa Homcepathaidd 4 dol mewn perffeithrwydd, sylwi ar enw Thompson a i't y la d, gan foda mryw ddynwarediadau is-raddol 0 odidog hon i frecwest. MEW GWERTlIIR. YN OVFANWERTHOL A MANWERTHOL sypynau pwys, haner pwys, a chwarter pwys, ls. 6e. y TT_ PWYS, gan HOMPSON A CAPPER, I. T 17- -r, FFEBYLLWYE HOM(EPATHAIDD, ^VEBPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol, YSTAFELL YR ARLUNIAU. St. Anne Street, Liverpool. GOL.-Darllenais a chlywais lawer o son I Cambrian Gallery,' ac am enwogrwydd I Thomas fel arlunydd. Cododd hyn 4'r yn fy meddwl y mynwn dalu ymweliad j?ddfa yn 66 St. Anne Street, yr adeg gyntaf yr VerP°°l' Hyn a wnaethum yr wythnos ddi- 0fl#rVch ac y ^an cefais fy hunan mewn ystafell °hyniwys, ac yn amgylchedig gan rifedi f^ha °ir darluniau mwyaf cywrain o brif weinidogion i^ori enwadau crefyddol Cymru, yn nghyda °e8. v' ^cirdd, cerddorion, a phersonau eraill ein » 7 yr °lwg arnynt, nis gallaswnlai na dywedyd •^ai ar y1* arluuydd- Gwir Jw J gair a ? fy ngwlad am dy gyweinrwydd a'th fedr Uy§aid *eddyliais ei fod y fath, nes i mi ddyfod, ac i'm ^eled; ac wele ni fynegwyd i mi yr haner; ^cWi ddoethineb, dy allu, a'th fedusrwydd, a Stywais i-" Yn wir, yn wir, y mae y GROUP yn ardderchog, wedi ei weithio yn gel- war a Phrydferth,—pob arlun o'i fewn yn ddelw Vf person yr amcanwyd iddo gynnrychioli. Gallwn .yf ^Wedyd ei fod yn gaifaeliad gwerthfawr i ni, xr1 y11 ddiolchgar i Mr. Thomas am ei ddwyn phetruswn ddywedyd y teimla pob un a'i ynhynod ddedwydd yn yr olwg arno wedi ei fyny ar bared un o brif ystafelloedd ei cWty^.» a syn fydd genym os na welir yn fuan un o'r jv y*1 y rhan fwyaf o anneddau ein gwlad. ^tixiiog. W. R. LIVERPOOL I FECHGYN A GWYR IEUAINC CYMREIG. C^ELIR ysgol yn neillduol ar gyf r y dosparth c"°d, gan MR. J. HUGHES, 32, ANDERSON STREET, EVERTON. WI) ^WANEGOL at y canghenau arferol o ddysgeid* ^nip- DDIR arbenigrwydd i astudiaeth o'r Iaith !I!iteir cyfeiriad am gymmeradwyaeth at y bonedd" ()1It Ynol :-Parchn. W. REES, D.D. J. 'N'* STEPHENS W. ROBERTS H. E. 0r>^ yn cynwys y telerau a phob man* un yn ol y cyfarwyddyd uchort. hy A. I S AR WERTH. 't, DNWYF hysbysu Adeiladwyr, Masnach. V,ae ei-aill, a ddefayddiant Ais, fod genyf yn C^s at c dda Rr yn un o'r lleoedd mwyaf 1. Stations y Rheilffyrdd, i'w hanfon i bob f, ^ris rhai 4 troedfedd 13s. y fil. ^iriVr Jto 3 eto lis. y fi]. AVI^ BERTS, 14, Victoria Road, o !arl;> Birl<e d. V^REAT II d St., Liverpool.H JOSEPH B. O'NIEL, PAC General Broker, ER, AND REMOVER OF FUPNITURT, \YY, SPRING VANS AND WAGGONS, f'!> a Pro°f Covers, to and from all parts. -F-^P A^UDiRPOB MATH O DDODREFN gofal mwyaf i unrhyw barth (ISLX -3 1 j tVanced and Furniture Warehoused. — v NEWIDIR POB MATH O DDOD- REFN. C&mmy Street, Bk-Jbmlm?. A MANUFACTURER of a MANURE, estab- lished sixteen years, wishes to appoint a few Agents. Good Commission.—Address by post, with occupation, &c., "Manure Agency," at No. 158, Bishopsgate Street Without, London. ELECTRICITY IS LIFE. HEALTH AND MANHOOD RESTORED. (Without Medicine.) Cure yourself by the Patent Self-Adjusting Curative and Electric Belt. SUFFERERS from Nervous Debility, Painful Dreams, Mental and Physical Depression, Palpi- tation of the Heart, Noises in the Ileacl and Pars, Indecision, Impaired Sight and Memory, Indigestion, Prostration, Lassitude, Depression of Spirits, Loss of Energy and Appetite, Pains in the Back and Limbs, Timidity, Self-Distrust, Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fears, g'c. CAN NOW CURE THEMSELVES By the only "Guaranteed Remedy" in Europe, pro- tected by Her Majesty's Great Seal. Details free for one stamp by H. James, Esqr, S. M. (to the London Hospitals) PERCY HOUSE, BEDFORD SQUARE, LONDON. N.B.—Medicine and Fees superseded. In proof of the efficacy herein advocated, the Patentee ivill send the Remedies to be tested. (References to the leading Physicians of the day.) CAUTION. Avoid Counterfeits, I have appointed No Licensee. A Test Gratis. Send for Details. ESTABLISHED 1840. (Surgical Mechanician to the Hospitals.) N.B.—This is the only acknowledged PATENT INVEN- TION as in use at the various Hospitals, and recognized by the Medical Faculty of Great Britain. Allan o'r Wasg,, Ct udalea, Pris 6c. ELFENAU GRAMMADEG. At wasanaeth bechgyn Ysgolion Llenyddol, gan y Parch. J. Ll. Hughes, Dowltis. < Vr gwr ieuanc a deimlo ar ei galon dcl)-;gti a dealI, Grammadeg iaith ei fam, wele gyfarwyddwr syml, eglur, a hawdd, wedi ei barottoi iddo am y pris isel o 6c. Yr oedd angen am lyfr fel hwn, ac y mae hwn yn lyfryn tra phwrpasol i gyfiawni y diffyg. Dylai I pob dyn ieuanc, ac yn enwedig y rhai a garant ysgrif- enu i'r wftig, fynu ei gael, a mvi U ei ddysgu a'i ddeall yn gyntaf peth.Parch. W. AV s, D.D., (fliraetliog.) Yr wyf wedi cael hamdden droeon i edrych dros y Grammadeg hwn. Mae efe yn dda iawn can belled ag y mae yn myned. Yn ol ei faint nis gwn am ei well i hyfforddi ieuenctyd ein cyrmlleidfaoedd mewn ysgolion nos, &c.Parch. M. D. Jones, Athraw Colegy Bala. Anfonir ef yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad Saith Stamp. Pob archebion a thaliadau i'w cyfeirio fel y canlyn :—Rev. J. LL IlirChes, Dowlais, Glan- morganshire. SCHOOL.-RUABON. M RS. EVANS, (Widow of the Rev. T. Evans, late of Manchester.) NTENDS receiving a'limited number of Young Ladies I to Board and Educate, at Offa Cottage, Ruabon, where every attention will be paid to domestic comfort and Moral and Religious Instructions. The usual Modern Accomplishments in French, Music, and Drawing, taught. ,i,d=. will be forwarded on application. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, & MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL DEPARTMENTS: SiHcs Fancy Dresses Shawls Stuffs Mantles Laces Bonnets Parasols Millinery Furs Ribbons Umbrellas Flowers Linen Hosiery Calicoes Gloves Flannels Underclothing Smallwares FAMILY & COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. Qr Parcels sent Carriage Free to all parts of the, country. EVANS AND COMPANY FAMILY MOURNING DEPARTMENT CONTAINS A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted. EVANS AND COMPANY, kiONDON ROAD, FRASER-STREET, WILDE-STREET. H. W ILLIAMS, TAILOR AND DRAPER, 67, OXFORD STREET, LIVERPOOL, (Diweddar 0 30, Lord Street, Edge Hill.) At FY NGHWSMERIAID, Dymunaf ddy chwelyd fy niolchgarwch calonog am y gefnogaeth ydych wedi estyn i mi eisoes, ac i'ch hysbysu fy mod wedi agor Shop helaeth a chyfleus yn 67 Oxford-street, gyferbyn ag Ysgol y Mud a r Byddar He yr wyf yn bwriadu cano yn mlaen fasnach Dilledydd a Brethynwr fel o'r blaen. Dymunaf hefyd eich hysbysu y bydd genyf drwy helaethiad fy masnach, mewn Stoc, fwy o amrywiaeth o ddefnyddiau, ac yr wyf yn gobeithio trwy werthu Nwyddau o'r Dos- parth blaenaf, am brisiau cymmedrol, a thrvvy fod yn dra gofalus am yr hyn fydd ar fy nghwsmeriaid eisiau, I allu teilyngu parhad o gefnogaeth fy nghyfeillion blaenorol, a plirawf oddiwrth y rhai hyny nad ydynt eto wedi fy ffafrio a'u harchebion. Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, H. WILLIAMS. WEST OF ENGLAND CLOTH ESTABLISHMENT. [ESTABLISHED 1856.] O. P. OWEN, (LATE JOHN JONES,) 9, SCOTLAND PLACE, LIVERPOOL, Begs to inform his Friends and Customers that DURING THE REBUILDING OF HIS PREMISES The Business will be carried on at 12, BYROM STREET, (OPPOSITE COOK & TOWNSEND'S.) ED WARP LLOYD'S General Drapery Establishment, 184, EALIOTEK-STREET, LIVERPOOL. EDWARD LLOYD has great pleasure in informing his friends and thelpublic generally, E that he has ready for Sale, at his Establishment, a well-assorted Stock of GENERAL DRAPERY GOODS, All of which have been selected with great care, and bought on the most advantageous terms. The fol- lowing departments will be well represented :— a <- Dresses and Skirtings Silks and Satins Silk and Wool Reps Real Irish Poplins French Merinos & Cobourgs, and other new materials Prints, Flannels, &c. White and Grey Calicoes I Whitney and Cloth Blankets Sheetings, Counterpanes, and Quilts Long and Short Muslin Curtains Linens, Towelling, &c. I Gentlemen's, Ladies' and Children's Hosiery, &c. Kid and Woollen Gloves Stays, Crinolines, &c. &c. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. EDWARD LLOYD, Silk Mercer and General Draper, 184, FALKNER-STREET, LIVERPOOL. SWYDDFA'R "TYST CYMREIG. GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWAITH YN Y SWYDDFA HON, AR DELERAU RHAD IAWN. DEISYFIR cefnogaeth Cenedl y Cymry, a masnachvv vr Lerpwl, yn neillduol. Cvflawnir boh orders AM BILLHEADS, HANDBILLS, CARDS, CIRCULARS, PLACARDS, PASSTS CHEQUE BOOKS, &c., yn fuan, ac yn rhad. Danfonir Parcels i UNRHYW BARTH YN DDIDRAUL. Ymofyner yn 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. Cas gwr na charo y Wlad a'i Macco." EISTEDDFOD GADEIRIOL CYMREIGYDDION BETHESDA, YR RON A GYNNELIR Dydd Gwyl Dewi, 1869, a'r dydd canlynol. PRYD y gwobrwyir y buddugwyr mewn TRAETHODAU, BARDDONIAETH, CERDDORIAETH, DADGANU, CELFYDDYD, &c., WELE Y PRIF DESTYNAU:— TRAETHAWD, "Brenhiniaeth a Gweriniaeth." Gwobr 3p. 3s., a thlws arian, gwerth 2p. 2s. BARDDONIAETH, "Awdl Marwnad, ar ol y diweddar Barch. John Phillips, Bangor." Gwobr 5p. 5s., a chadair dderw hardd, gwerth 5p. 5s. CERDDORIAETH, Anthem Angladdawl," oddi ar Esaiah xxvi. 19. Gwobr 3p. 3s., a thlws arian, gwerth 2p. 2s. CELFYDDYD., Am y Darlun goreu 0 Noah yn derbyn y Golomen i mewn i'r Arch." Gwobr 2p. 2s. Gellir cael rhestr o'r holl destynau a'r Beirniaid, &c., ond anfon dau Bostage Stamp i'r Ysgrifenydd- MR. WILLIAM PARRY, (Llechidon), Bethesda, Bangor. SAFETY MATCHES. THE attention of Families and the Public in gen- JL eral is respectfully called to MARTINDALE'S LIVERPOOL SAFETY MATCHES, as superior to any introduced. Be particular and ask for MARTINDALE'S SAFETY MATCHES. MARTINDALE'S BLACKING.. MARTINDALE'S MATCHES. lVIARTINDALE'S VESUVIANS. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, & 185, BRECK ROAD, LIVERPOOL. A ddymuna alw sylw eyffredinol at y nwyddau can- lynol, ynghyd a phob math arall o chwegnwyddau. Rhoddwch brawf arnynt, a chwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE-2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., 3s. 8d. y pwys. COFFI-ls. 4d., Is. 6d., Is. sa. y pwys. GWINOEDD 0 bob math, yn nghyd a'r rhai can- lynol PER DOZEN QUARTS. Sherries.. 17s. 21s. 25s. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports 17s. 21s. 26s. 30s. 36s. 42s. 48s. 54s. I Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Dymuna R. D. ddiulch i'w luosog gefnogwyr, a da I do ddeall fod Gwin y Cymundeb yn rhoi y fath foddlonnvydd cyffredinol. Allan o'r Wasg, Rhif. 1, pris 6c., DUWINYDDIAETH: GAN Y PARCH. NOAH STEPHENS, LIVERPOOL. OYNWYSA Draethodau ar Wybodaeth Dduwin- yddol, Rhagluniaeth, a Gwaith yr Ysbryd Glan. Gellir eu cael ond anfon i Swyddfa y I TYST CYMREIG.' JUST PUBLISHED, The CHURCH of ENGLAND IN WALES: IN SEVEN LETTERS, ADDRESSED TO THE RIGHT HON. W. E. GLADSTONE, M.P. Through the TYST CYMREIQ Newspaper, BY THE REV. W1. REES, D.D., LIVERPOOL. ALSO, a Letter on the same subject, addressed to A the Editor of the Morning Star Newspaper, containing- Strictures on Mr Gladstone's Election- eering Speech, lately delivered at Ormskirk: by H. RICHAED, ESQ" London. Publishecl in a neat Pamphlet,—price 4d. Orders sent to 19, Chapel Walks, South Castle- street, Liverpool, will be promptly attended to. The ordinary discount allowed to distributors. PUMP 0 DAI DA AR WERTH, I DALU 8p. y cant i'r prynwr, yn Sussex-st., Birkenhead. Ymofyner naill aigydaMrR. JONES, 3, Sussex-street; neu Mr R. HUGHES, 7, Frodsham- street. Tranmere. PRIODI A BYW. UN o Lyfrau bynotai y bedwaredd-ganrif-ar- LJ bymtheg. Cynwysa Feddylddrychau newydd- ion mewn perthynas i'r testun uchod na ddadblygwyd erioed o'r blaen yn yr iaith Gymreig, gwybodaeth o ba rai sydd hanfodol angenrheidiol i bawb sydd wedi Yln- briodi, ac i'r sawl sydd yn bwriadu ymbriodi. I'w gael drwy ddanfon tri stamp ceiniog i J. BURNS, 1, Wellington Road, (78-90) Camberwell, London, S. J'jz barod pris Stcllt mown llian LLYFR HYMNAU CYMREIG A SEISNIG. YR un Hymnau yn y ddwy iaith, ac ar yr un 1 1,nes^au' G]Taith yr a^dwyr goreu. Gemau pob gwlad. Mae y peta sydd eisieu mewn llawer man yn Nghymru, ac ni wnai ddrwg yn mhob man. Anioner am dano yii ddioed it y casglydd,-Rev. T. L. Jones, Machen, Nr. Newport, Mon. JAMES HALL BUTTERS, SURGEON DENTIST, 48, PERCY ST., LIVERPOOL. THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the erection of Dwelling Houses a.nd Business Premises. Freehold. Advances will be made. —Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-stree Allati o'r Wasg. THE ANTIQUITIES OF WHITLAND. HYNAFIAETHAU YR HENDYGWYN. AR-DAF. Cynwys Hanes y Ffordd Rufeinig, yr Athrofa, f Senedd, y Fynachlog, y Forthwyfa, a chrefydd yn mysg y gwahanol enwadau hyd y dyddiau presenoL Pris Swllt. Gellir cael "DIWYGIADAU CREF- YDDOL IWERDDON," "Y CYFARFODYDD WYTHNOSOL," a'r HYNAFIAETHAU am Swllt ac Wyth Geiniog ond anfon at yr awdwr-Rev. W. THOMAS, Whitland, Carmarthenshire. 36 Ymiudwyr i America! r DARLLENWCH HWN. MAE CWMNI RHEILFFYRDD HANNIBAT, A ST. JOSEPH yn cynyg ar werth yn agos i 400,000 O ERWAU O'R TIROEDD GOREU YN Y GOLLEWIN, PRAIRIE, TIR COED* A THIR GLO, yn .Ngogleddbarth TALAETH MISSOURI. YN YR UNOL DALEITHIAU. Croesa y Rheilffordd lawer o'r tiroedd hyn, y rhai fwyaf o fewn naw milldir Gymreig iddi, a dim o hon- ynt yn mhellach na phymtheg oddiwrthi o'r March- nadoedd goreu. Cafwyd y tiroedd hyn yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth yr Unol Daleithiau, ac y mae y title yn berffaith. Gwerthir hwynt yn ddarnau o ddeugain acr a chwaneg, fel y gosodwyd hwynt allan gan dir- fesurydd y Llywodraeth, ac y mae prisiau sefydlog wedi eu penodi gan y cwmni yn ol en lleoliad a'u dymun. oldeb. Amrywia y prisiau o 3 i 4, 5, 6, 8, 10, 12, a IS dolar—y canolbris yn llai na Deg Dolar neu DdWJ Bunt yr acr. Gwerthir y tiroedd am arian parod, neu ar GREDYD 0 DDWY NEU DDENG MLYNEDD, fel y gall y prynwr ddewis y cynllun goreu i ateb ei amgylchiadau. ERTHYNIR UGAIN Y CANT (twenty per cent) oddiar bris y deng mlynedd o gredyd, os telir arian parod, neu os telir y cyfan o fewn dwy flynedd gyda Hog. Gellir hefyd yn bresennol achub DEUGAIN Y CANT YN YCHWANEGOL, trwy gyfnewid aur yr Hen Wlad am arian cylchredol ( national currency) y wlad hon. Penodwyd prisiau y Tiroedd hyn cyn y Rhyfel diweddar, ar safon arian caled, neu aur felly gwelir fod y PREMIUM uchel sydd ar aur yn America yn bresenol, o gymmaint a hyny yn erthyniad i Dramorwyr, o bris neu gost y tir. Gan hyny, mae y manteision hyn a eglurir uchod, mewn gwirionedd yn awr yn OSTYNGIAD 0 DRIGAIN Y CANT (sixty per cent) oddiar bris ein credyd o ddeng mlynedd, ac fel hyn gwneyd tir ag sydd yn llawn gwerth deg dolar yr acr, i gostio dim ond pedair dolar, neu un swllt ar bymtheg o arian yr Hen Wlad Dylai y Cymry gymeryd gafael yn y fantais hon heb oedu Goreu po gyntaf. CYNNYRCHION.—Gyda dyfalwch a diwydrwydd, telir am y tir, a'i drin, yn nghyd a i gau i mewn, gyda cynnyrch dau dymmor. Tal un cnwd da, cymmedrol; o wenith, am y tir, gwelliadau rhagorol, a llog am yl arian a roddir allan. Mae ein hinsawdd ddymunol, y tir, a'n marchnadoedd yn sicrhau hyn. GWERTHIR OTIAU i adeiladu amynt yn y pen* trefydd ar y Rheilffordd am brisiau rhesymol, y dryd* edd ran i lawr, a'r ddwy ran arall mewn un a dwy Byaedd gyda Hog. CYLCHDRAETHAU.—Dosparthir rhai'nyn Gymraeg a Saesneg, yn rhad. Cynnwysant lawer o wybodaeth am Missouri a'r tiroedd hyn. Gall y sawl sydd gan- ddynt gyfeillion yn bwriadu ymfudo i America eu cael i'w dosparthu ond anfon am danynt. SEFYDLIADATJ.—Mae manteision arbenig i'w cael trwy i amryw gyduno i sefydlu gyda'u gilydd, ganfod lleoliad ein tiroedd yn fanteisiol i hyny. Mae sefydliad, NEW CAMBRIA yn myned yn mlaen yn llwyddianus, ac y mae eraill yn DAWN A BROOKFIELD yn cynnyddu yn barhaus. Bydd t GOMER yn sicr o ddyfod yn sefydliad mawr, gan fod y wlad yn y parth hyny yn dra ardderchog, yn ol tystiolaeth pawb a fu yno. Rhed ceir y Reilffordd trwy ganol y man a osodwyd allan yn y dref. GWERTHIR SECTIONAL MAP, am 30 cents, yn jangos lleoliad ein holl diroedd. Cyfeirier fel hyn GEO. S. HARRIS, Land Commissioner H. & St. Joseph R.R., Hannibal, MO., U. S. A, O.Y.—Os dymuna neb ohebu yn Gymraeg a Wm. & Jones, cyfeiried y cyfryw eu llythyrau ato i No. 204, Broadway, New York, U. s. D. S.—Ceir ein Map a Circulars Cymraeg^ rha4 trwy anfoa at y Parch William Roberts, (Nefydd), Blaiaa, Ut, Tredegar, Monmouthshire. Blaiaa, Ut, Tredegar, Monmouthshire.