Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYFARFOD CHWARTEROL MON. /"XYNELIR yr uchod yn LLANFACHBAETH ar 7 laf v> a'r 2ail o Chwefror nesaf. THOS. WILLIAMS, Ysgrifenydd. Manaw. CYFAKFOD CHWARTEROL ARFON. CYNNELIR y Cyfarfod hwn yn BRYNGWYN, Llanrug, ar lAu a GWEUEE, y laf a'r 2il o Ebrill nesaf. Bydd pregethu y nos gyntaf; Cyn- adledd am 10 o'r gloch bore yr ail ddydd; a phre- srethu am 2 a 6 yn yr hwyr. GRIFFITH THOMAS. Newydd ei gyhoeddi, pris Is., GEIRIATJ Y GROES: SEF Y SAITH YMADRODD A LEFARODD EIN GWAREDWR WRTH FARW. GAN HENRY PARRY, Gweinidog yr Efengyl. NGHYDA RHAGYMADBODD GAN Y PARCH. THOMAS PHILLIPS, D.D., GOBITCHWSXIWB Y FEJBL GYMDEITHAS. Argraffwyd ac ar werth gan PHILIP WILLIAMS. Heol y Bont, Aberystwyth. Cyhoeddir yn ddioed, pris Is. 6c. mewn amlen, OOFIANT Y PARCH. HUGH PUGH, MOSTTN, rcynwys Hanes ei Fywyd, gan y Parch. W. 1. REES, D.D., a Thraethawd ar Neillduolion ei Gy- meriad a'i Athrylith gan y Parch. T. ROBERTS (Scorp- ion). Hefyd, Casgliad o'i Ymadroddion Detholedig, Ffraethinebau, a Nodiadau Cyffredinol, gan PEDB MOSTYN, a Barddoniaeth Goffadwriaethol gan rai o brif-feirdd Cymru. Taer ddymunir ar gyfeillion yr ymadawedig i anfon unrhyw lythyrau neu ddefnyddiau ereill a ddichon fod yn eu meddiant i PEDR MOSTYN, Swyddfa'r TYST Cnr- REIG, 19, Chapel Walks, Liverpool. Pawb sydd am feddu y llyfr tra dyddorol hwn am un o'r dynion mwyaf cyflawn a feddem, anfonant eu henwau ar frys i Swyddfa'r TYST CYMREIG. Os ceir cefnogaeth ddigonol, cyhoeddir ail ran, pris 2s., yn cynwys crynhodeb o weithiau Mr. Pugh, megys Drych y Cymunwr," Hawl a Chymwysder pob dyn i farnu drosto ei hun," Catechism yr Ymneillduwyr," a detholion o'i Bregethau, &c. &c. &c. Bydd yn dda genym gael archebion am y naill neu y llal1 o'r fiyfrau uchod, neu y ddau gyda'u gilydd. Ar- greffir hwynt yn yr un type ac yn yr un plyg, fel y gellir eu rhwymo yn nghya. LLYTSYRAU CYMRAES X 0 GANAAN. BWRIEDIR cyhoeddi y llythyrau hyn yn Bam- -0 phletyn cryno a destlus. Ceir gwybod y man- ylion ond anfon at Mr. OWEN JONES, near Indepen- dent Chapel, Hall-street, Rhos, Ruabon; neu i Swyddfa'r TraT CYMBEIG. CYMEEADWYAETH Y PARCH. W. BEES, D.D. Teilynga y llythyrau oddiwrth ein cyfeilles ieuanc o Jerusalem, a ymddangosasant yn Y TYST, gael eu cyhoeddi yn draethodyn, i fod ar gof a chadw gyda'u gilydd. Darllenasom rai cyfrolau, o bryd i bryd, o hanes teithiau yn Palestina nad oeddynt yn agos mor ddyddorol a'r llythyrau hyn. Y maent, mewn gwir- ionedd, yn glod i ben a chalon y ferch ieuanc dalentog. Y maent yn profi bod ganddi lygad craffus i weled a sylwi, a gallu cryf i osod ei phethau allan yn dra effeithiol i'r darllenydd. Anogem ei thad, ar bob cyf- rif, i gyhoeddi y llythyrau, ac anogem bawb oU o'n cydwladwyr i'w prynu a'u darllen, gan sicrhau y rhai nad ydynt wedi cael cyfleusdra i'w darllen, y cant lawer iawn o hyfrydwch a gwybodaeth, ac addysg priodol ynddynt." AT Y CYHOEDD. DDABLLENWYB CBAFFCSWele hanes rhyfeddol a theilwng, am Y PROFFESWR JOSEPH THOMAS, fjosephus Eryri), 33, CLARENCE STBEBT, MoUlft PLKASANT, LIVERPOOL. /Professor of the Remedial Power of the Eleetrie Fluid Medical Magnetism, and Galvanism, and Practical Phrenology), yn meddyginiaethu, trwy y Fywydol TClfcn, -wedi i bawb a phob peth fethu, yr hwn sydd el's tlynyddoedd meithion ger bron y cyhoedd fel moddyg, a'r gwelliadau hynod a wnaeth wedi peri syndod i Gymry Saeson, a lluaws o'r Cyfandir. Sylwer ar y llythyr hwn sydd fel y canlyn:— "I Aethum at Proffeswr Thomas tan effeithiau anwyd trwm ar fy nglun. Yr oedd yn anesmwyth a phoenus angerddol am amser maith, nes yr oedd fy nghyfan- soddiad drwyddo yn gwanhau. Gwnaethum brawf ar bob moddion i'w dadgloi, ac i liniaru y boen, cyn dyfod ato, megis ymdrochi yn y mor, mewn ffynhonau, ae mewn bathau, &c., ond y ewbl yn hollol ofer. Nid oedd y nos yn dymhor gorphwys i mi, na'r dydd yn adeg o lawenydd, gan mor fawr fy mhoen. Cefais ef yn hollol ddifoat—dywedai fel dyn gonest y cymmerai dipyn o amser, fel ag yr oedd wedi cyhoeddi ugeiniau o weithiau fod pob hen anhwylder yn gofyn llawer o wythnosau o brawf, pan na bydd y rhai na fu cynddrwg a chyhyd yn vn gofyn cymmaint. Sierhai y gwnai ei oreu i mi, a gwelais ei fod yn ddyn i'w air. Gwellhaoddfi yn hollol. Effeithiodd nid yn unig ar fy nglun, ond ar fy holl gyf- ansoddiad. Symmudodd beenau echryslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae yn gweithredu bob amser, fel y cyffredin, ond def- .nyddia natur ei hun, sef yr elf en wefrol fywydol, er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd erioed, pa rai a al gymhwyso at lygad plentyn, yn gystal ag at y cyf ansoamad mwyaf cawrfilaidd. Yn sicr fe daylai ei gymhwysderau gael eu cydnabod yn gyhoeddus. Gwir nad yw yn fyr o lythyrau can- moliaeth,'—buom yn darllen canoedd o honynt, oddiwrth bersonau pwysfawr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod, rhai o honynt yn ail iwyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rhy luosog i'w cyhoeddi), a gwneud yr ym- chwiliad manylaf yn eu Cylch. Y mae ft'ofiesvn: Thomas yn deall natur, ac yn medru gwneud y defnydd goreu o honi. Y mae yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dystion. Y mae yn myned ar gynydd yn barhaus. Trwy broflad a myfyr- dod, y mae wedi cael amrai bethau newyddion allan yn ddiweddar, sydd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn. Dymunaf y llwyddiant mwyaf iddo 1 synnnud ymaith wahanol boenau y ddynohaeth. 6'ylwer, a dealler, y geill pawb weled fyenw i a ewyllysient, ond ymofyn gydaProfteswr Thomas, a chael llwyr foddlondeb o barth gweled digonedd o dvstiolaethau, ac enw pob un yn gyflawn ac eglur, a'r cyfeiriad yn berffaith ainlwg a didwyll. Mae mfer mawr o hysbysiadau y naill amser ar 01 y Hall yn y cyhoeddiadau er's llawer o flynyddoedd yn cynwys rhestr helaeth iawn o enwau rhai yn sicrhau gyda thystiolaethau, eu bod wedi cael eu meddy^maethu trwy Bdymgyrchiad y corff dynol y wir Fywydol JSJlen ganddo ef, er na lwyddodd neb arall i wneud dim lies iddynt. Geill yr ymofynydd hefyd weled enwau nifer luosog iawn o bob dosparth o bobl, uchel ac isel radd, y rhai a iachaodd efe; y cyfryw o herwydd llawer o ystyriaethau, a phethau rhesymol gwir deilwng, ac eegusodol, a chwennychant fel fy hun, yn hytrach 1 r cleifion ac eraill weled eu henwau gyda Proffeswr Thomas ei hun, nag yn gyhoeddus. Dymunwyf iddo bob llwyddiant i iachau y cleifion. GOHEBYDD." (Gwelsem enw y Gohebydd' ac enwau llawer- oead eraill. Gallwn yn bawdd ddeall fod personau yn teimlo anfoddlonrwydd i gyhoeddi eu henwau trwy y Wasg, eto nid yw y Seithiau yn llai gwir.— N'ti V r GOIYY wyr) WANTED, A TURNOYER at CASE, who must also make himself generally useful.—Apply at 19, 22, & 23, Chapel Walks, Liverpool. GWEHYD D ION YN EISIAU, YN UNIONGYRCHOL. VMOFYNER a Mlt. JOHN WILLIAMS, Esgaer- JL moel Factory, Llanwrtyd, Builth. OXTON & OO.'S QEWING MACHINES, for DRESSMAKERS 0 & TAILORS, with stand, £ 5' 5s. OXTON'S HAND LOCK-STITCH, JB4. The \7 best and cheapest. OXTON'S REPAIRING MACHINES, for U REPAIRING OLD BOOTS, £10 10s. complete. WILCOX & GIBBS—NOISELESS FAMILY SEWING MACHINE, from £ 7 5s. Can be used by hand and foot. OXTON & Co., 122, BOLD STREET, LIVERPOOL, Importers and Exporters of ALL KINDS OF SEWING MACHINES, NEEDLES, SPRINGS, THE ADS, FOR ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. "MOR 0 GAN YW CYMRU I GYD." CYNHELIR EISTEDDFOD GERDDOROL FAWREDDOG. TNT MUSIC HALL, ABERTAWE, Gwener y Groglith, 1869, DAN NAWDD PRIF FONEDDIGION Y DRBF A'B ABDAL. Prif ddarnI'r Cor heb fod dan 100 mewn rhif a gano oreu Sing unto the Lord, ye voices all,' er Creation. Gwobr, 20p., a medal i'r arweinydd. Llywydd—J. Jenkins, Ysw., Treforris. Beirniad-Mr Rees Lewis, Caerdydd. Arweinydd y dydd-Brythonfryn. Cadeirydd y Pwyllgor-Mr Wm. Thomas, Mill Manager. Trysorydd—Mr Rees Harries. Ysgrifenydd-Mr Thos. Thomas, Quaker's Bank, Port Tennant, Swansea. Ceir y Programmes, yn cynnwys pob manylion, ond anfondau stamp i'r Ysgrifenydd. Yr elw at gapel Annibynol Tanygraig. CARTREF I YMFUDWYR, 14, GALTON STREET, LIP-ERPOOL. ELIAS J. JONES, (PASSENGERS' BROKER, c.,) DDYMUNA hysbysu pawb a fwriadant ymfudo A o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a chyfar- wyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydag Hwyl neu Ager Longau i America ac Australia, trwy all- fon llythyr, yn Gymraeg neu yn Saesoneg, i'r cyf- eiriad uchod. Gall yr ymfudwr gael He cysurus i letya am bris rhesymol. Dymunh E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud a'r oruehwyliaeth uchod er's pedair blyn- edd ar ddeg, a hydera ei fod yn gwybod cymaint am dani erbyn hyn fel na raid i neb betruso yn y modd lleiaf ymddiried eu hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y bon- eddigion canlynol:—Parch. Samuel Davies, Wes- leyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, eto, Bangor; Parch. John Thomas, Annibynwr, Liverpool; Parch. H. E. Thomas, eto, Birkenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Croesyswallt, &c.; Parch. 0. W. James, Bedyddiwr, Dowlais; Parch. D. Price (Dinbych), yn awr Newark, Ohio. D.B.-Gellir befyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. iW Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar en dyfodiad i Liverpool. ALLIANCE BRITISH AND FOREIGN LIFE AND FIRE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Subscribed Capital, £ 5,000,000; Paid-up Capital, £ 550,000. Chief Office-Bartholomew-lane, London, E.C. Liverpool Branch-Exchange-st.East. BOARD OF DIRECTION. PRESIDENT—Sir Moses Montefiore, Bart. F.R.S. DIBECTOES. James Alexander, Esq. (Alexander, Fletcher, & Co.) Charles George Barnett, Esq. (Barnetts, Hoares, Hanburys, and Lloyd.) George Henry Barnett, Esq., Glymton Park, Woodstock. James Fletcher, Esq., (Alexander, Fletcher, & Co.) William Gladstone, Esq., (Thomson, Bonar, & Go.) Right Hon. George Joachim Goschen, M.P. Samuel Gurney, Esq. James Helme, Esq. (Direetor of the Provincial Bank of Ireland.) Sir Curtis Miranda Lamps Dn, Bart. Sampson Lucas, Esq. (Lucas, Micholls, and Co.) Elliot Macnaghten, Esq. (Member of the Indian Council.) Thomas Masterman, Esq. (Director of the Bank of England.) Joseph Mayer Montefiore, Esq. (Director of the Provincial Bank of Ireland.) Sir Anthony De Rothschild, Bart., New Court. Baron Lionel Nathan De Rothschild. Thomas Charles Smith, Esq., Oxford-square, Hyde Park. AUDITORS. Sir Thomas Fowell Buxton, Bart. Lord Richard Grosvenor, M.P. for Flintshire. Hugh Colin Smith, Esq., Hay's Wharf, Tooley-st. ROBERT LEWIS, Secretary to the Company. RoBERT TBONSON, Resident Secretary in Liverpol. FIRE RISKS Of an eligible class accepted at minimum current rates. T „ LIFE ASSURANCES in various forms are granted on moderate terms and liberal conditions. In the character of the Board of Directors, the long standing, the established credit, and the resources of the ALLIANCE, the public have a guarantee that all claims will be liberally met, and that the legiti- mate objects of the policy-holders will be fully realised. Applications for Agencies in Liverpool and throughout Wales solicited. Prospectuses, forms of Proposals, and all informa- tion may be obtained by personal or written appli- cation to ROBERT TRONSON, Resident Secretary. Exchange-street East, Liverpool. HUYTON PARK COLLEGE 11 FOR LADIES. ESTABLISHED 15 YEARS. Mrs. BAILEY, of London, and Mad'lle DACHICOURT, diplômée de l'universite de France (successors to the late Mrs. Williams.) Will RE-OPEN the Establishment on the 29th of Jan. Pupils are prepared to pass the Examinations of the University of Cambridge and the Royal College of Pre- ceptors.—Prospectuses on application. CLWYD BANK ACADEMY, RUTHIN. HEAD MAsTBR-MR. J. D. JONES, A. R. C. P. RESIDENT ASSISTANT— MR. G. MACDONALD WILLIAMS, M.A. Mumo-MR. W. IGNATIUS ARGENT, Prof. Music. PUPILS thoroughly qualified for Commercial persuits, for Matriculation at the London Univer- sity, or for the Government Examinations. The next School Session begins January 27th, 1869. Terms, References, &c., to be had on application to the Head Master. LLYFRAU, &c.-BOOKS, &c. I'W CAEL YN SWYDDFA "Y TYST," 19, 22, & 23, Chapel Walks, South Castle St. LIVERPOOL. LLYTHYRAU CYMMERADWYAETH EG- LWYSIG.—Cant o Lythyrau mewn un Llyfr ar ffurf Cheque-Book. Argreffir enw pob Eglwys ar bob Llythyr yr anfonir am un ac uchod o'r Llyfrau hyn. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. LLYTBATJ A. B. C. ar Bapur glas cryf Pris io; yr un. LLYFR CYNTAF I DDYSGU SILLEBTT A DABLLEN Pris lc. yr un, neu 8s. y cant. Llyfr yr ail i ddysgu Sillebu a Darllen: Pns 8s. y cant, plyg mwy 12s. y cant. „ Llyfr y trydydd i ddysgu Sillebu a Darllen: Pris 8s. y cant, plyg mwy 12s y cant. DUWINYDDIAETH: Yn cynwys Traethodau ar Wybodaeth Dduwinydd- ol, Rhagluniaeth, a Gwaith yr Ysbryd Glan, gan y ParSh. N. STEPHENS, Liverpool. Rhan I., pris 6ch. Y LLENOR: Sef Traethawd ar Gymru a'r Cymdeithasau Llen- yddol. Pris Is. THE CHURCH OF ENGLAND IN WALES: In Seven Letters, addressed to the Right Hon. W. E. GLADSTONE, M.P., by the Rev. W. REES, D.D., Liverpool. Also a Letter, on the same subject, addressed to the Editor of the Morning Star, by H. Richard, Esq., M.P. Price 4d. COFIANT, PREGETHAU, A NODIADAU BYRION, y Parch. W. THOMAS, Beaumaris, yn nghyda Dartun. Pris 2s. TRAETHODAU, PREGETHAU, AC EGLURIADAU YSGRYTHYROL, gan y Parch. J. THOMAS, Liver- pool. Pris 48. 6ch. NOTICE TO ADVERTISERS. YTYST CYMREIG," (THE WELSH WITNESS) A GENERAL NEWSPAPER & ADVERTISING MEDIUM FOR NORTH AND SOUTH WALES, Published every Friday Morning, And widely circulated in every part of the Princi- pality, and among the Welsh inhabitants of Liver- pool, Birkenhead, Chester, Manchester, Shrewsbury, Birmingham, Bristol, London, &c. It is THE ONLY WELSH NEWSPAPER PUBLISHED IN ENGLAND. There is a population of about 70,080 WELSH RESI- DENTS IN LIVERPOOL. SCALE OF CHARGES Parliamentary Notices, Election Addresses, Public Companies, Law Notices, Auctions, and Miscel- laneous, 3d. per line. Six insertions of ditto, one third off; twelve ditto, one half off. Continued Advertisements subject to special contract. N.B.—ADVERTISEMENTS RECEIVED AFTER TWELVE O'CLOCK ON WEDNESDAY, CANNOT APPEAR IN THE NEXT ISSVE.. Advertisements may appear in Welsh or English, as desired, at the same rate. qw ORDERS FOR PRINTING BOOKS, PLACARDS, HAND-BILLS, CARDS, &c., IN WELSH OR ENGLISH, PROMPTLY ATTENDED TO. Offices: 19, 22, & 23, Chapel Walks, South Castle-street, Liverpool. "Y:TYST CYMREIG" IS the best advertising medium for BOOKS. At least Seven Hundred Ministers, Preachers, and Stu- dents, and. Several Thousand Deacons and Sunday School Teachers, are among its constant readers. "Y TYST CYMREIG" TTTILL be found most useful to advertise BUILD- W ING SOCIETIES, LIFE AND FIRE IN- SURANCES. The Welsh are noted for their frugal and provident habits. "Y TYST CYMREIG" /CANNOT be surpassed for advertising EMIGRA- kJ TION COMPANIES and AGENTS, as several thousands leave Wales annually for America, Aust- ralia, and other foreign countries; and it is calcu- lated that there are 400,000 Welsh residents in the United States, many of whom pay a visit to their mother country every year. "y TYST CYMREIG" H/rUST be the best organ to advertise for WELSH IT I HOUSE SERVANTS, either from town or direct from the country. There are no less than 2000 Welsh House Servants in Liverpool and Bir- kenhead. Also, WELSH HOUSE SERVANTS could do no better than advertise for situations in this paper, as it is taken by the best Welsh families. "Y TYST CYMREIG" StheBEST WELSH PAPERte advertise JL Agricultural Implements, House Furniture, Drapery and Grocery Goods, Sales and Auctions, Houses to be Let or Sold, Schools and Public Institutions. And all other things useful to be made public. Offices: 19, 22 & 23, Chapel Walks, South Castle-street, Liverpool. ARWERTH, DAU DY a SHOP mewn lie tra chanolog i'r holl Chwarelau, ac o fewn ychydig i'r Blaenau Railway Stations. Ymofyner yn ddioed a. J. GEXFFITH, Dolgarregddu, Festiniog. PWYLLGOR y DRYSORF A DDAU- CAN-MLWYDDOL. /"IYNHELIR Pwyllgor y Drysorfa Dd.au- V7 Canmlwyddol yn YSGOLDY SOAR, Merthyr, am F HANNER AWF. WEDI DEG ddydd Mercher, Chwefror 17eg. Ni chyfyngir ef i aelodau y Pwyllgor mewn un modd, ond dymunir am bresenoldeb holl gyfeillion y symudiad a alio ei gwneyd yn gyfleus, gan mai dyma y cyfarfod diweddaf a geir cyn agoriad y Colegdy. J SI™' ] Ysgrifenyddion. GUNS! RIFLES!! REVOLVERS! ROBERT JONES, gwneutjZTJRWR G YNA U, 3, GREAT HOWABD STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA alw sylw y cyhoedd at y Stoc amrywiol ac helaeth o bob math o Ynau, na cheir eu rhagorach am eu defnydd a'u rhadlondeb. Gellir eu cael i'w hailwerthu a'u tra- mori. Cr Cyfeiried Ymfridwyr Cymreig ac eraill i'r Masnachdy hwn, ac ni siomir hwynt. Treforest, Rhydyfelen, Glanybad, a Nantgarw. DYMUNA JAMES JONES, Dock Denaia, hysbysu ei gyfeillion a'r cyhoedd ei fod yn gwn- euthur COFFINIAU o bob math, yn rhad ac yn dda. Coffin llawn faint, wedi ei leinio tu fewn K gwlanen, a'i drimio yn hardd y tu allan, am lp. 6s. Eto, Coffin llawn faint, wedi ei leinio tu fewn K gwlanen, a'i leinio tu allan K brethyn du, a'i drimio yn hardd I'R Register's Gore, o 2p. 2s. i 2p. 10s. Coffiniau Plant, o 7s. 6ch. i fynu. Telir pob sylw a gwneir y goreu i foddio pawb. CLUDIAD Y'TYST' I AMERICA. MAE amryw gyfeillion o America wedi anfon atom o bryd i bryd i ofyn pa fodd y gallant gael y TYST. Ein telerau am chwarter yw 2s 2c o arian y wlad hon, am un rhifyn bob wythnos, ond anfonir tri rhifyn bob wythnos am chwarter am 4s 4c; gellir anfon 3 rhifyn i'r America gydag un postage stamp ceiniog. Y tal i'w anfon yn ddieithr- iad gyda'r archeb. Cyfeirier at y Rev. H. E. Thomas, 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. Buasem wedi gwneyd yr hysbysiad yn gynt oni buasai y cyfnewidiad a wnaed yn mhris y cludiad ddechreu y flwyddyn hon. TYSTEB Y PARCH. D. ROBERTS, CAERNARFON. Symiau wedi eu cydnabod eisoeB £ 116 10 0 Parch. J. R., Conwy :If. 110 Parch. E. Davies, Llundain 0 10 6 Trwy Mr. A. Fraser- Mr. J. H. Jones, Newtown 0 7 6 Mr. James Jones, Manchester 0.5 0 Mr. Edward Morris eto 050 Mr. J. R. Hughes, eto 0 5 0 Mr. W. Cumming eto 060 Mr. R. Griffith, eto 0 5 0 Mr. Thos. Williams eto 050 Mr. J. S. Jones, eto 0 6 0 Mr. E. Foulkes (J. G. Peris) Carnarvon 0 5 0 Cymdeithas Gwyr Ieuainc Pendref, Caernarfon. YNNELIR EISTEDDFOD LLENYDD- OL a CHERDDOROL cysylltiedig a'r gymdeithas uchod ar DDYDD GWENER Y GROGLITH, 1869. Y PEIF DESTYKAU (AOOBED rB BYD.) Traethawd-UHelyntion y flwyddyn 1868, yn gysylltiedig a Chymru." Gwobr lb. Pryddest—"Solomon." Gwobr, lb. Mawl-Gan-11 Hawddamor i Aelodau Seneddol Sir a Bwrdeisdrefi Caernarfon ar eu gOruchafiaeth." Gwobr, 10s. Englyn—"Y Llygaid." Gwobr 2s. 6c. Y cyfansoddiadau i fod yn llaw eu gwahanol feimiaid erbyn y 14og o Fawrth. Beirniad y traetliodau-y Parch. J. Roberts, (J.R.) Conwy. Beirniad y Farddoniaeth—Pedr Mostyn, Man- chester. Gellir cael rhestr cyflawn o'r testynau. &c., ond anfon un stamp i'r Ysgrifenydd- RICHARD GREEN, 40, North Pen'rallt. M. ARONSBERG & CO., OPTICIANS, 39, CASTLE STEEET, LIVERPOOL, MANOTACTURKBS AND OCPORTEBS OP Spectacles Eye Folders Opera Glasses Field Glasses Marine Glasses Telescopes for Field Telescopes for Astronomy Microscopes Microscopic Preparations Magic Lanterns Dissolving Views Mathematical and Drawing Instruments Irorjr and Boxwood Rules, Scales, &c. Stereoscopic Slides Model Steam Engines Wheel Pediment, and Ane- roid Barometers Thermometers Hydrometers Philosophical Air Pomps Magnetic, Electric and Gal- vanic Apparatus, Theodolites, Levels, and miuew Dials Steam Pressure and Vacuum Gauges Mariners' Compasses Sextants and Quadrants Globes and Charts Photographic Lenses and Cameras Lenses of every description NOTED FOR GOOD & CHEAP INSTRUMENTS. REPAIRS JTEATIiY AXD PROMPTLY DONE ON THE PREMISES. Illustrated Catalogues and Price Lists on application. DABGANFYDDIAD MWYAF YB Oim-Cyhoeaclir mis- olyn bychan yn Birmingham dan yr enw Gilead, a golygir ef gan y Parch. Thomas Huband Craig, M.A., o Trinity College, Dublin, a churad Cradley, ger Birmingham. Yn y Gilead y mae y golygydd yn cyhoeddi fod dirgelwch yr anwiredd, Bwystfil Llyfr y Datguddiad a osodir allan trwy y rhifedi du o 666, o'r diwedd wedi ei ddarganfod. Gwna y gol- ygydd yr hysbysiaeth a ganlyn—' Yn yr iaith Roeg, fel y mae yn adnabyddus i lawer o'm darllenwyr, y mae pob llythyren yn cynrhychioli rhif neillduol, ac yr ydym yn cael fod y llythyrenau Groeg can- lynol, y rhai a ysgrifenaf yn Saesoneg fel y gallo pawb eu deall, yn cynrhychioli y rhifedi, y rhai, os rhoddir hwy at eu gilydd, a wnant yn gywir 666. "Yr hwn Bydd ganddo ddeall, bwried rifedi y bwystfil, canys rhifedi dyn ydyw, oblegid ei rifedi ef ydyw chwe chant tri ugain a chwech:— G (amma) 3 L (ambda) 30 A (Ipha) 1 D (elta) 4 S (igma) 200 T (aw) 300 0 (micron) • 70 N (eu) • • • 60 E (ta) 8 Gladstone 666 Wheeler and W ilson S. WOELD EENOWNED » SEWING MACHINES, Were awarded the ONLY GOLD MEDAL PAKIS EXHIBITION, which was the HIGHEST any individual or firm for "perfection of SB" MACHINES." EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery wa8 sented and fully tested, and according to the W Wheeler and Wilson still lead the world in this of industry. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Over 300,000 have been made and sold. # j All Machines warranted. Instruction gratis. j PROSPECTUSES AND SAMPLES SENT POST FREE* J WHEELER AND WILSON" 73, BOLD-STREET, LIVERPOOL, 26 1 1 [74-125-1

AT EIN. GOHEBWYR.t èa

Y Cyfieithwyr yn y Llyfr Hymnau…

YR WYTHNOS. ^