Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r^LGETHAIT Y PAItCIl. S. EDWARDS, MACHYNLLETH. y N RHANAU, Pris 2s. 6cli. ac wedi eu rhwymo "7p yn hardd mevn llian, 3s. Gellir eu cael trwy OST ond anfon at yr Awdwr. CAN A CIIYDGAN pSOJSfG AND CHOR US), "CAETEE F," Qeiricm gan Mynyddog, air Gerdcloriaetio gan J. I). Jones; CYHqeDDEDIG GAN B. M.WILLIAMS, RUTIIIN. Pris 6ch. Trwy y post 7c. •s. EVAN A. fi10RG.A. SURGE OK DENTIST, 9i, BOLD STREET, LIVERPOOL. I CAN highly recommend MR. MOIIG-AK to any onpJ'f1/!0'11 reciniring the services of a Dentist, he having 011 me most successfully, and to my entire ^faction. I). SAUNDERS, Late Welsh. Presbyterian Minister, »«■ Prince's Park, Liverpool. HR- Morgan speaks Welsh. [66—117.] ELLIS'S HOOFING FELT. !>est and cheapest WateLproof Covering for SinE of Sheds, Outbuildings, Hay and Corn S T,8' ^C" Sold wholesale and retail by LIS & CO.. 23, STBAND STREET, LIVERPOOL. Als C",rria-c paid. Samples and Prices per post. 01 Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. SYL WEDD CIG LIEBIG, fl EI WWETJ:D GA3ST e- TOOTH, YSW.) \]C mewn potiau 2wns, 2s; 4wns, S 9« •'ar*au a pwys, 7s6o; 1 pwys, 14s. wrachwyiwyx Cyfanwertliol ao Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, CvfaTlTO Liverpool a Birkenhead. ^^wstviol gan Evans, Meibion, a'uCyf.; a Ealmesa'iGryf. Y YMBOIITII BLAWDIOG NEAVE. Dr. groreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. ^el feS a ddywed:—" Y mae ymborth Neave o nodwedd Barf, n ni i on' ac y mae vn gyfaddas ragorol at gynal Plant ^aleifion. „ Is y Canister. Gwerthir vn Gvfanwertliol a Mamvcrnhol gan THOMPSON & CAPPER, F F E K V L L W Y K Eo M (B PATEAIBD, 35, BOLD STREET, ) 4, LOEX) STHEET, t TVF?"POOT 2t, EODNEY STREET, l 1 <6, PEMBROKE PLACE, > 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA EOMCEPATHAIDD pej THOMPSON1 A CAPPER, -In Radarn^?^ ef sylw gyntaf 20 xnlynedd yn ol, a warautir ^ooiiprr Homcepathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. 9VinonerdY>>di prynwyr, i gael Cocoa Homcepathaidd ^Ppe-ar °,Iaewn peijfeithrwydd, sylwi ar enw Thompson a y^hed, gan foda mryw ddyixwareaiadau is-raddol odidog hon i freowest. {\iVn °WEKTIIIR YN GTFASWBETHOI, A MA.NWBRTIIOI, sypynaa pwys, haner pwys, a chwarter pwys, Is. 6c. y m pwys, gan THOMPSON A CAPPER, T, T tr t, WEKYLLWVB XIOMfEPATHAIDD, "ERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Ffeiyllwyr cyffredinol. YSTAFELLYa" AEL¥ITIAIL 66, St. Anne Street, Liverpool. Jj*I • GTOL.—Darllenais a clilywais lawer o son atny < Cambrian Gallery,' ac am enwogrwydd ^u'de>f Th°mas fel ariunydd. Cododd hyn gAtyaiad yn fy meddwl y mynvvn dalu ymweliad ^i f a yn 66 St. Anne Street, yr adeg gyntaf yr erpooL HyJl a wnaethum yr wythnos ddi- °*\vyci ac yn y fan cefais fy hunan mewn ystafell ^6rtK ac yn amgylchedig gan rifedi SWijjj/10 r darluniau mwyaf cywrain o hrif weinidogion veil0ri ° ellwadau crefyddol Cymru, yn nghyda <l0es y > beirdd, cerddorion, a phersonau eraill ein rP |U yr °lwg arnynt, nis gallaswn lai na dywedyd o ar yr ariunydd. Gwir jw y gair a i^hcr iv Jn ngwlad am dy gyweinrwydd a'th fedr ^8ai(i ^lyliais ei fod y fath, nes i mi ddyfod, ac i'm v ^led; ac wele ni fynegwyd i mi yr haner; ^y ddoethineb, dy allu, a'th fedusrwydd, a Slywciisi." Ynwir, yn wir, y mae y GBOUP WYE yn al'dderchog, wedi ei weithio yn gel- S o'j.1* a Plirydferth,—pob arlun o'i fewn yn ddelw Jn Wj ??rson- yr amcanwyd iddo gynnrychioli. G-allwn ywedyd ei fod yn gaifael'iad gwerfchfawr i ni, "Vt >Vn- yn ddiolchgar i Mr. Thomas am ei ddwyn ^•c' phetruswn ddywedyd y teimla pobun a'i hy^od ddedwydd yn yr olwg arno wedi ei I fyny ar bared un o hrif ystafelioedd ei a S^11 fyd'1! genjrm os na welir yn fuan un o'r y rhan fwyai o anneddan ein gwlad. J'fl'y a syn fydcl genjrm os na welir yn fuan un o'r \t CI J I 1 y rhan fwyaf o anneddau ein gwlad. I eatini0g_ W. R. 5 r 7 "t Vc> I FEC:K: i/ ."C-UA1NC Ci (^NELIR vseol vi ar avS r y dospsrth ai ) 'h MR. T HUGH E S y"2' ANDERSON STREET, EVhRTON. ^eth ^^anepol at v canjfnenau ariVrol o ddysgeid- i1 o'r Iait& C &nniate!1" cyfeiriad am pynrn^mcnvv.u ;aty bonedd- ?Hom "aniynoi rarchn. W. Re as, D.D. T. STEPHEXS • w. RUBK-ITS H. E. A^: hysDyslen yn cymvys y leleraii a phob man- am un yn ol y cyfarw^ddyd uchod. Tw AI S AR WERTH. hysbysxx Adeiladwyr, Masnach- tvnM 'r<ae eraili> a ddefnyddiant Ais, fod genyf yn >ii l,« zy 'r'~ dda ar law 7n un °'r lleoedd mwYaf lt Stations y Rheilfiyrdd, i'w hanfon i bob r, ^ns rhai 4 troerlfedd 13s. y 61. f Eto eto lis. v fil ^AVID "iiEM'i'S. 34, Viaoria Road, S: l Birke d. Great I-I 4 General Broker, AND REMOVER OF FURNITURE' I JOSEPH B. O'NIEL, SPRING VANS AND WAGGONS, I ,v ,vater-proof Covers, to and from all parts. '*v AS,YMUDIRPOB MATH 0 DDODREFN gofal mwyaf i unrhyw bartli Aavf&«eed and Furniture Wareboused. y r. neu vvjt}IR pob MATH 0 DDOD- REFN. tm&sy Sir is?, Allan ffr Wasg, ( 4 Hulalen, Pris 6c. E L F E N A U GRAMIVIADEG. At wasanaeth bechgyn Ysgolion Llenyddol, gan y Parch, J. 1,1. Hughes, Dowlais. I'r gwr ieuanc a cleimlo ar ei gal oi,, a Gramrnadeg iaith ei fam, wele gyfa eglur, a hawdd, wedi ei barottoi iddo i n y p 1 o 6c. Yr oedd angen till. lyfr fel hwn hwn yn lyfryn tra phwrpasol i gyflawii y 1 1 1 1 pob dyn ieuanc, ac yn emvedig y rhai a j 0 r enu i'r v,aig, fynu ei gael, a my 11 ei cldysgu a'i ddeall yn gyntaf peth.'—Parch. [IV. Rees, D.D., (Hzracthog.) Yr wyf wedi cael hamdden droeon i edrych dros y Grammadeg liwn. Mae efe yn dda iawn can belled ag y mae yn myned. Yn ol ei faint nis gwn am ei well i hvfforddi ieuenctyd ein cynulleidfaoedd niewn ysgolion nos, &c.'—D.trch. lr1. D. Jones, Alhraio Colegy Bala. Anfonir ef yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad Saith Stamp. Pob archebion a thaliadau i'w cyfeido fel y canlyn :—Rev. J. LL Ef^hes, Dowlais, Glan- morganshire. SCHOOL.— RU A BON. MRS. EVANs, (Widow of the Rev. T. Evans, late of Manchester.) T NTENDS receiving a limited number of Young Ladies to Board and Educate, at CiEt CoLtige, Ruabon, where every attention will It paid to domestic corafori and Moral and Religious sons. The usual Modern Accomplishments in Prench. Music, and Drawing, t-u, swll be forwarded on application. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, & MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. DEPARTMENTS: SiHts Shawls Mantles Bonnets Millinery Ribbons Flowers Hosiery Gloves Underclothing Fancy Dresses Staffs Laces Parasols Furs Umbrellas Linen Calicoes Flannels Small wares FAMILY &> COMPLIMENTARY MOURNING, ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. fg|T Parcels sent Carriagt Fra to all parts of like. country. E V A N S A D C 0 11 PAN Y FAMILY MOURNING DEPARTMEls CONTAINS A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted. E V A N SAND COMPANY, wONDON ROAD, ERASER-STREET, WILDE-STREET. H. W ILLIAMS, TAILOR AND DRAPER, 67, OXFORD STREET, LIVERPOOL, (Diweddar o 30, Lord Street, Edge Hill.) At FY NGHWSMERIAID, Dymunaf ddy chwelyd fy niolchgarwch calonog am y gefnogaeth ydych wedi estyn i mi eisoes, ac i'ch hysbysu fy mod wedi agor Shop helaeth a chyfleus yn 67 Oxford-street, gyferbyn ag Ysgol y Mud a'r Byddar, lie vr wyf yn bwriadu. cario yn mlaen fasnach Dilledydd a Brethynwr fel o'r blaen. Dymunaf hefyd "eich hysbysu y bydcl genyf drwy helaethiad fy masnach, mewn Stoc, fwy o amrywiaeth o ddefnyddiau, ac yr wyf yn gobeithio trwy werthu Nwyddau o'r Dos- parth blaenaf, am brisiau cymmedrol, a thrwy fod yn dra gofalus am yr hyn fydd ar fy nghwsmeriaid eisiau, i allu teilyngu parhad o gefnogaeth fy nghyfeillion blaenorol, a phrawf oddiwrth y rhai hyny nad ydynt eto wedi fy ffafrio a'u harchebion. Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, H. WILLIAMS, CHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12, 1862. TRUSTEES. Charles W. Boote, Esq., William Parry, Esq. John B. Melladew, Esq., John Roberts, Esq. PUSIDltNT-John Roberts, Esq., 61, Hope-street. TREASURER—Henry Williams, Esq., 120, Breck-road The Society has been established five years, and consists of 1490 members, holding 13,780 Invested and 16,985 Mortgage Shares. The amount outstanding on mortgages is £ 159>720> of which 655,943 was advanced during the past year. The Balance of Profit after paying a Dividend ot Seven per Cent., is rj3,962, as shown in the follow- ing certificate of Mr. J. M'Farlane Gray. Copies of the Annual Report and all information may be obtained on application to the Secretary. J. LLOYD JONES, 6, Lord-street, CERTIFICATE. Liverpool, Dec. 24, 1S67. I have again made a valuation of the assets of the Chatham Building Society. The balance of profit certified by the auditors is £ 16,777 to this 1 have added the value of deferred premiums and e balance of contingent reserve account, and inkiest n arrears £ "371 -making a total £ 21,182, or 1 after deducting the dividend ..of per cent. and all expenses to date. At the end of 1865 the reserve of pre £ 820 in excess of the required amount in l!b, c' counting at the same rate of investment, the excess £ 2077 and this year it is £ 2461, indicating a steady improvement J. M'FARLANE GRAY. WEST OF ENGLAND CLOTH ESTABLISHMENT. [ESTABLISHED 1856.] 0. P. OWEN, (LATE JOHN JONES,) 9, SCOTLAND PLACE, LIVERPOOL, Begs to inform his Friends and Customers that DURING THE "REBUILDING OF HIS PREiISES IT l The Business will be carried on at 1 "R /r' 2 BYBOM STREET, (OPPOSITE COOK & T OWN SEND' S.) D. A B LLOYD'S .r., J.iJ GelleIal Draper/ Establishment, 184, FALEJSTEE-STEEET, LIYEEPOOL. I^DWASD LLOYD has great pleasure in informing his friends and the";public S'enerallv 1J that he has ready for Sale, at his Establishment, a well-assorted Stock of GEMEBAL BBAPEBY GOODS, All of which have been selected with great care, and bought on the most advantageous terms. The fol- lowing departments will be well represented :— L Dresses and Skirtings Silks and Satins Silk and Wool'Reps Real Irish I oplins French Me mos & Cobourgs, and other new materials Prints, Flannels, &0. White and Grey Calicoes Whitney and Cloth Blankets Sheetings, Counterpanes, and Quilts Long and Short Muslin Curtains j L-"I-Ieiis, Toivelliiig, &e. Gentlemen's, Ladies' and Children's Hosiery. See. Kid and Woollen Gloves Stays, Crijioliiies, &-c. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. EBWAED LLOYD, Silk Mercer and General Draper, 181, FALKNER-STREET, LIVERPOOL. TYST CYMIEIG-Q97 GWNEIR POB MATH 0 ARGEAFFWAITH YN Y-SWYDDFA HON, AR DELERAR READ IAWN. Cene(il y Oymry, a masnachwyr Lerpwl, yn neillduol. Cyflawiiii- bob orders am HANDBILLS, CARDS, CIRCULARS, PLACARDS, PAMPHLETS, CHEQUE BOOKS, fee,, yn iuan, ac yn rhad. Danfonir Parcels i UNRHYW BARTH YN DDIDRAUL. Ymofyner yn 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. I. "Cas gwr na eliaro | y Wlad a'i Macco." EISTEDDFOD GADEIRIOL GYUREIOYDDIOH BETHESDA, YR HOST A GYN^TELIE Bydd Gwyl Bewi, 1889, a'r dydd canlynol. pRYD y gwobrwyir y buddugwyr mewn TRAETHODAU, BARDDONIAETH, CERDDORIAETH, 1 DADGANU, CELFYDDYD, &c., WELE Y PRIF DESTYNAU:— TRAETHAWB, "Breuhiniaeth a Gweriniaoth." Gwobr 3p. 3s., a thlws arian, gwerth 2p. 26. BARDDONIAETE, Awdl Maiwnad, ar ol y diweddar Barch. John Phillips, Bangor." Gwobr 5p. 5s., a chadair dderw hardd, gwerth 5p. 5s. CEEBDOBIAETH, u Ancliem Angladdawl, oddi ar Esaiah xxvi. 19. Gwobr 3p. 3s., a thlws arian, arwerth 2p. 2s. CELFYDDYD., "Am y Darlun goreu o Noah yn derbyn y Golomen i mewn i'r Arch." Gwobr 2p. 2s. I Gellir cael rhestr o'r holl destynau a'r Beirniaid, &c., ond anfon dau Bostage Stamp i'r Y sgrifcnydd- MR. WILLIAM PARRY, (Llechidon), Bethesda, Bang-or. SAFETY MATCHES. THE attention of Families and the Public in gen- eral is respectfully called to MARTINDALE'S LIVERPOOL SAFETY MATCHES, as superior to u any introduced. Be particular and ask for lVIAHTINDALE'S SAFETY MATCHES. MARTINDALE'S BLACKING. MAETINDALE'S MATCHES. MARTIND ALE'S VESUVIANS. BOBEBT DA VIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PEESCOT STREET, & 185, BRECK ROAD, LIVERPOOL. A dciymuna alw sylw cyffrcdinol at y nwyddau can- lynol, ynghyd a phob math arall o chwegnwyddau. Rhoddwch. brawf arnynt, a chwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE—2s., 2s 6d.. 3s., 3s. id., 3s. 8d. y pwys. COFFI—Is. 4d., Is. 6d., Is. 8d. y pwys. o bob math, yn nghyd a'r rhai can- lynol PE:t DOZEN Q,TTASTS„ Sherries.. 17s. 21s. 25s. 28s. 3CSs. 36s. 40s. 42s. Ports 17s. 21s. 26s. 30s„ 30s. 42s. 48s. 54s: Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Crmuiia E; D. ddiolch i'w luosog gefnogwyr, a da ganddo ddeall fod Gwin y Cymundeb yn rhoi y fath foddlonrwydd cyffredinol. Allan o'r Wasg, Rhif. 1, pris 6c., DUVIIYDDIAETH: GAN Y PARCH. NOAH STEPHENS, LIVERPOOL. CYHYVYSA Draethodau ar Wybodaeth Dduwin- ydclol, Rhagluniaeth, a GwaiUl yr Ysbryd Glan. Gellir eu cael ond anfon i Swyddfa y I TYST C Y:, T r. I G., JUST PUB LIS HPS, The GHUBOH of ElGLlID ¿l \J. u .1.1 \.i: ¿..l'ij U IN WALES: IN SEVEN LETTERS, ADDRESSED TO TEE EIGHT UOX. W. E. GLADSTONE, M.P. Through the TYST CYIIEEIG fifeicspaver. BY THE RET. WM. BEES, P.P., LIYEEPOOL, A ^Letter 011 the same subject, addressed to i.,L tne Eorcor of the Motning, Star Newspaper, containing Strictures on Mr Gladstone's Election- eering Speech, lately delivered at Ormskirk: ly H. BicHABD, Esa., London. Pu olislied in a neat Pamphlet,-price 4d. Orders sent to 19, Chapel Walks, South Castle- fctreei, Ijiverpool., will be promptly attended to. The ordinary-discount allowed to distributors. PulIP 0 DAI BA i1.R WERTH, I I DALIT 8p. j cant i'r prynwr, yn Sussex-st., Birkenhead.—Ymofyner naill aigydaMrR-. JONES, 3, Sussex-street; neu Mr R. HEGHES, 7, Frodsham- streets Traiiniei-e. ,)..J..(t PRIODI A BYW. I aTN o Lyfrau hynotaf y bedTraredd-ganrif-ar- H U bymtheg. Cynwysa Feddylddiyehau newvdd- H ion mewn perthynas i'r testun uehod 11a ddadblygwyd H erioed o'r blaen yn yr iaith Gymreig, gwybodaeth o ba rai sydd hanfodol angenrheidiol i bawb sydd wedi ym- briodi, ac i'r sawl svdd yn bwriadu ymbriodi. I'w gael drwy ddanion tri stamp ceiniog i J.BURKS, 1, Wellington Road, (78-90) Cambcrweli, London, S. H líi barod pris SwUt mien Uian H LLYFR HYMIf AIT CYMREIG A SEISNIG. I Y 1111 B-J^nau yn y ddwy iaith, ac ar yr un I mesurau. Gwaith yr awdwyr goreu. Geniaupob H gMiaa. Mae ypeth sydd eisieu mewn llawer man yn H XSgnyiiiiu, ae ni wnai ddrwg j-n nxhob man. Anfoner H am dano yn aaioed at y casglycld,—Rev. T. L. Jones, H Macnen, Nr. Newport, M011. H JAMES ii A L L I > t tees, I ";T}l(GbO:X DENTIST, 48, PERCY ST., LIVERPOOL. I THE ZOOLOGICAL G ,NS ESTATE I is now laid out in BL III 1 1 LOTS for the I erection of Dwelling Houses 1 a l-.s Preniises. I Freehold. Advances will be to Mlssrs» I ^/illianis and Jones, Castle-stree ■ Allan o'r Wasg. I THE ANTIQUITIES OF WKITLAND. I HYNAFIAETHAU YR HENDYGWYN- I AR-DAF. Cynwys Idanes y Ffordd Rufeinig, yr Ailn-ofa, f I Senedd, y Fynachlog, y Forthwyfa, a chrefydd I yn mysg y gwahanol enwadau hyd y dyddiau presenok I Pris Swilt. Gellir cael DIWYGIADAU CREF- I YDDOL IWERDDON," {iY CYF ARE OD Y-DD I WYTHNOSOL," a'r HYNAFIAETHAU am Swilt I ac VJyth Geiniog ond anfon at yr awdwr-Rev. W. I i THOMAS, Whitland, Carmarthenshire. 36 I Ymiiidwyr i America! DARLLENWCH HWN. MAE CWMNI RHEILFFYRDD HANNIB41". A ST. JOSEPH yn cynyg ar werth yn agos i 400,000 0 ERWAU O'R TIROEDD GOREU YN Y GOLLEWIN, PRAIRIE, TIR COED. A THIR GLO, yn Ngogleddbarth TALAETH MISSOURI. YN YR UNOL DALEITHIAU. Croesa y Rheilffordd lawer o'r tiroedd hyn, y rhan fwyaf o fewn naw milldir Gymreig iddi, a dim o hon- ynt yn mhellach na phymtheg oddiwrthi o'r March- nadoedd goreu. Cafwyd y tiroedd hyn yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth yr Unol Daleithiau, ac y mae y title yn berffaith. Gwerthir hwynt yn ddarnau o ddeugain acr a chwaneg, fel y gosodwyd hwynt allan gan dir- 'I fesurydd y Llywodraeth, ac y mae prisiau sefydlog wedi eu penodi gan y cwmni yn ol eu lleoliad a'u dymun- oldeb. ( Amrywia y prisiau 0314, 5, 6, 8, 10, 12, a 15 dolar—y canolhris yn Uai na Beg Dolar neu Ddwy Bunt yr acr. Gwerthir y tiroedcl am arian parod, neu ar GREDYD 0 DDWY NEU DDENG MLYNEDD, fel y gall y prynwr ddewis y cynllun goreu i ateb ei amgylchiadau. I ERTHYNIR UGAIN Y CANT (twenty per cent) oddiar bris y deng mlynedd o gredyd, os telir arian parod, neu os telir y cyfan o fewn dwy fiynedd gyda Hog. Gellir hefyd yn bresennol achub DEUGAIN Y CA.NT YN YCHWANEGOL, trwy gyfnewid aur yr Hen Wlad am arian cylchredol (national currency J y wlad hon. Penodwyd prisiau y Tiroedd hyn cyn y Rhvfei diweddar, ar safon arian caled, neu aur felly gweiir fod y PIU-E,HEM uchel sydd ar aur yn America yn bresenol, o gvmniaiat a hyny yn erthyniacl i Draraorwyr, 0 bris neu gost y tir. Gan hyny, mae y manteisioa hyn a eglurir ucliod, mewn gwirionedd yn av.:r yn OSTYNGIAD O" DRIGAIJT Y CANT (sixty per cent) oddiar bris ein credyd o dcleng mlynecid, fel hyn gwneyd tir ag sydd yn llawn gwerth cleg dolar yr acr, i gostio dim ond pedair dolar, neu un swilt ar bymtheg o arian yr Hen Wlad Dylai y Cymry gym-ryd gafael yn y fantais hon heb oedi. Goreu po gynLaf. CYNNYKGHION.— Gvda dyiaiwen "a rtiwyurwyccl, telir am y tir, a'i drin, yn nghyd a'i gau i mewn, gyda cynnyreh dau dymmor. Tal un cnwd d.a, cynaeedvol, cvenith, am y tir, gwelliadau rhagorol, a Hog am yr arian a roddir ailan. Mae ein hinsawdd ddymuncl, y tir, a'n marclmadoedd yn sicmau hyn. GWERTHIR LOTIAU i adeiladu arnynt yn y Den" trefydd ar y Rheilffbrdd am brisiau rhesyrnol, y tfryd* edd ran i lawr, a'r adwy ran arali. mewn un a dwy fiynedd gyda llog. CYLCHDRAETHAV.—Dospartlnr rhai'n yn Gymraeg a Saesneg, yn rhad. <^yimwysant lawer o wybodaeth am Missouri a'r tiroedd hyn. Gall y sawl sydd gan- ddynt gyfediion yn bwriadu ymfudo i America eu cael i'w dosparthu ond anfon am da.nynt. SEFYDLIADAu.—Mae manteision arbenig i'w cael trwy i z, T gyda'u gilydd, fod lleoliad ein tiroedd yn fanteisiol i hyny. b Mae sefydliad. NEW CAMBRIA yn myned yn mlaen yn llwyddianus, ac y mae eraiu yn DAWN A BROOKFIELD yn cyimyddu yn barhaus.. Bydd GOMER yn sicr o ddyfod yn sefydliad maw, gan fod y wlad yn ,del c 10, y parth hyny vn dra arclderchg, yn. ol tystiolaeth pawb a fu yno. Rhed ceir y Reilftbrdd trwy ganol y man a osodwyd allan yn y dref. GWERTHIR SECTIONAL MAP, am 30 cents, yn tangos lleoliad ein holl diroedd. Cyfeirier fel hyn :— GEO. S. HARRIS, Land Commissioner H. & St. Jeseph R. R.. Hannibal, MO., U. S. A. O. Y.-Os dymuna neb ohebu yn Gymraeg a Wm. B, Jones, cyfeiried y cyfryw eu llythvTAo, ato i No. 254, Broadway, 1 New York, U. S. D. S.—Ceir ein Map a Circulars Cynaraeg yn rhad trwy anfon at y Parch William Roberts, (Net)u. J, BVaina, Z-& Tredegar, Monmouthshire,