Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYFARFOD CHW ARTEROL MON. OYNELIR yr uchod yn LLANFACHEAETH ar y laf a'r 2ail o Chwefror nesaf. THOS. WILLIAMS, Ysgrifenydd. Manaw. OYFAKFOD CHWARTEROLARFON. CYNNELIR y Cyfarfod hwn yn BRYNGWYN, Llanrug, ar IATT a GWEXEE, y laf a'r 2il o Ebrill nesaf. Bydd pregethu y nos gyntaf; Cyn- adledd am 10 o'r gloch bore 'yr ail ddydd; a phre- srethu am 2 a 6 yn yr hwyr. GRIFFITH THOMAS. Newydd ei gyhoeddi, pris Is., G E I R I A U Y GROES: SEF T SAITH YMADRODD A LEFARODD EIN GWAREDWR WRTH FARW. GAN HENRY PARRY, Gweinidog yr Efengyl. YN NGHYDA RHAGYMADRODD GAN Y PARCH, THOMAS PHILLIPS, D.D., GOBTJCHWYLIWR Y FEIBL GYMDEITHAS. Argraffwyd ac ar werth gan PHILIP WILLIAMS, Heol y Bont, Aberystwyth. Cyhoeddir yn ddioed, pris Is. 6c. mewn amlen, COFIANT Y PARCH. HUGH PUGH, JIOSTYIAT, VN cynwys Hanes ei Fywyd, gan y Parch. W. REES, D.D., a Thraethawd ar Neillduolion ei Gy- meriad a'i Athrylith gan y Parch. T. ROBERTS (Scorp- ion). Hefyd, Casgliad o'i Ymadroddion Detholedig, Ffraethinebau, a Nodiadau Cyffredinol, gan PEDR MosTYN, a Barddoniaeth Goffadwriaethol gan rai o brif-feirdd Cymru. Taer ddymunir ar gyfeillion yr ymadawedig i anfon unrhyw lythyrau neu ddefnyddiau ereill a ddichon fod yn eu meddiant i PEDR MosTYN, Swyddfa'r TYST CYM- REIG, 19, Chapel Walks, Liverpool. Pawb sydd am feddu y llyfr tra dyddorol hwn am un o'r dynion mwyaf cyflawn a feddem, anfonant eu henwau ar frys i Swyddfa'r TYST CYMREIG. Os ceir cefnogaeth ddigonol, cyhoeddir ail ran, pris 2s., yn cynwys crynhodeb o weithiau Mr. Pugh, megys Drych y Cymunwr," Hawl a Chymwysder pob dyn i farnu drosto ei hun," Catechism yr Ymneillduwyr," a detholion o'i Bregethau, &c. &c. &c. Bydd yn dda genym gael archebion am y naill neu y Hall o'r Hyfrau uchod, neu y ddau gyda'u gilydd. Ar- greffir hwynt yn yr un type ac yn yr un plyg, fel y gellir eu rhwymo yn nghyd. LLYTHYRAU CYMRAES 0 GANAAN. BWRIEDIR cyhoeddi y llythyrau hyn yn Bam- phletyn cry no a destlus. Ceir gwybod y man- ylion ond anfon at Mr. OWEN JONES, near Indepen- dent Chapel, Hall-street, Rhos, Ruabon; neu i Swyddfa'r TYST CYMREIG. CYMERADWYAETH Y PARCH, W. REES, D.D. Teilynga y llythyrau oddiwrth ein cyfeilles ieuanc o Jerusalem, a ymddangosasant yn Y TYST, gael eu cyhoeddi yn draethodyn, i fod ar gof a chadw gyda'u gilydd. Darllenasom rai cyfrolau, o bryd i bryd, o hanes teithiau yn Palestina nad oeddynt yn agos mor ddyddorol a'r llythyrau hyn. Y maent, mewn gwir- ionedd, yn glodl ben a chalon y ferch ieuanc dalentog. Y maent yn profi bod ganddi lygad craffus i weled a sylwi, a gallu cryf i osod ei phethau allan yn dra effeithiol i'r darllenydd. Anogem ei thad, ar bob cyf- rif, i gyhoeddi y llythyrau, ac anogem bawb oil o'n cydwladwyr i'w prynu a'u darllen, gan sicrhau y rhai nad ydynt wedi cael cyfleusdra i'w darllen, y cant lawer iawn o hyfrydwch a gwybodaeth, ac addysg priodol ynddynt."

AT Y CYHOEDD.

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

YR WYTHNOS.~

AT YR EGLWYSI CYNULLEIDFAOL…