Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

29 articles on this Page

LLUNDAIN.

RUABON.

- MANION' O FFNWY.

^ PEKMAENMAWE. '

ITRELYN.

KHYDYMEIIlCIi.

HANLEY.

GLANDAYR, SIR BENFRO.

RIIOSYMEDRE.

DOLGELLAU.

LLANFYLLIN.

CEENCOEDCYMER,

GWERNOGLE.

jBETHESDA.

TREYOR, CLYNNOG.

CYTTDDELW YN DBCHEBXJ El CHAEL…

TEO TEWSTAN.

TROEDYRHIW.

BRYN SALEM, GER ST. CLEARS.

PENTRE LLYN-CYMER.

BRO MORGANWG.\

DAMAVBINIAXJ A^GEUOL.

News
Cite
Share

DAMAVBINIAXJ A^GEUOL. Yr wythnos ddiweddaf gwireddwyd hen englyn ddysgais o hen almanac pan yn hogyn, yn yr ardal- oedd hyn; sef, J)Iarw wna, carw In y coed—a marw \Vna'r feinwen ysgafndroed; 1Iarw pawb, marw pob oed, Marw'rhyna', Ir ieuanga' 'rioed.' DyddLlun, lladdwyd hen wraig-o'r enw Mary Jones, gynt o Bwllygath, Mynydd Cynffig, gan agerbeir- iant ar gleclrffordd Llyfnwy ac Ogwy. Yr oedd wedi crwydro i'r gledrffordd i ryw ddyben. Yr oedd yn dra byddar, ac felly ni chlywodd y gerbyd- res yn dynesu, er cilio ymaith. Tybid unwaith iddi fyned ar ei ffordd yn fwriadol; ond ni allwyd barnu ei bod yn euog o hunan-leiddiad. Dedfryd y treng- holiad ydoedd—Marwolaeth ddamweiniol. Dydd Mercher, cyfarfu dyn a'i angeu pan yn gweithio mewn lie a elwir Pare Slip, yn ngwaith glo Tondu. Ei enw oedd Thomas Williams. Yr oedd yn briod a thri o blant ganddo. I Yr un diwrnod, yn Maesteg, lladdwyd bachgenyn 9 oed, o'r enw William Rees. Yr oedd wedi dringo i gert diod-werthwr oedd yn myned drwy y lie. Wrth fod y gert yn croesi "cledrfFordd, tarawyd hi ga,n agerbeiriant nes yr oedd yn yfflon. Taflwyd y barilau oedd ynddi i bob cyfeiriad, ac yn y sarnfa collodd y llanc ei fywyd. Diangodd y gyrwr a'r ceffylau yn ddiogel; gallasai yr oil gael eu lladd. Ni ddylid goddef i gledi-ff-ordd groesi ifordd gyhoedd- us heb fod pont i un o honynt; o leiaf dylai dwydi fod yn y lie, a cheidwad neillduol iddynt. Ond yma nid oedd na phont, clwyd, na cheidwad. Mae hyn yn rhy ddrwg. Dengys ddibrisdod noeth o fywyd dyn, a gormod brys i wneud arian.

MAEWOLABaTE ALAETJS.

GWLEDD CEIDWADWYE YN NGIIAERDYDD.

CASTELLNEDD.

RHYMNI.

PENNAL.

PENXILL AM YB EISTEDDFOD.

BLAENAU. FFESTINIOG.