Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

BANGOR.

LLYTHYR 0 AMERICA.

LLYTHYRAU CYMEAES YN NGHANAAN.

EISTEDDFOD GvVERNOGLE. --

CYMANFA MYNWY.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYMANFA MYNWY. Cynnali wyd y gymanfa hon eleni yn Machen, ar y dyddiau Mercher a lau, Gorph. 22ain a'r 23ain. Daeth nifer luosog o weinidogion, diaconiaid, a phregethwyr, yn nghyd i'r gynadledd yr hon a gyf- arfu am 11 o'r gloch y dydd cyntaf. Wedi ethol y Parch. T. Rees, D.D., Abertawe, yn gadeirydd, ac i'r Parch. W. Lloyd, Llundain, ddechreu drwy weddi, cydunwyd:— 1. Fod y gymanfa i gael ei chynal y fiwyddyn nesaf yn Bethel, Victoria. 2. Gan fod ein hanwyl frawd, y Parch. J. Farr, diweddar o Awstralia, yn awr o'r Brynmawr, wedi cydsynio a gwahoidiad i fugeilio yr eghvys gynnull- eidfaol yn Croesoswallt, fod llythyr i gael ei roddi i'w gymerad'.Tyo i gyfundeb Maldwyn. 3. Na byddo un cynygiad It ddygir o fiaen ein Cynadledd Chwarterol i gael ei benderfynu heb yn gyntaf, fod dan ystyriaeth y cyfundeb am dri mis. 4. Bod y gynadledd hon, wrth feddwl am bwysig- rwydd mawr helaetliiad yr etholfraint, a'r canlyn- iadau difrifol a ganlynant yr etholiad nesaf, yn dy- muno ar Mr. D. S. Lewis, Mynyddislwyn, a Mr. Thomas Williams, Merthyr, i barotoi traethodyn byr, miniog, ac eglur, i alw sylw difrifolaf aelodau ein heglwysi a'n cynnulleidfaoedd at y mawr bwys iddynt ddefnydclio eu pleidlais yn yr etholiad dyfod- ol yn unol a'u hegwyddorion, ac yn ofn yr Arglwydd. Erfynir ar i'r Papyr hwn gael ei ddarllen yn nghy- nadledd y Gymanfa dair-sirol ar y Brynmawr, ac yna, ei argraffu, a'i ledaenu drwy holl gynnulleidfa- oedd ein honwad drwy Ddeheudir Cymru. Hefyd, dymuna y gynadledd, ar Mr. E. Phillips, Machen; Mr. J. Phillips, Sirhowy; Mr. D. E. Williams, Hir- wain; a Mr. p. Davies, Maesyffynon, Aberdar, i fod =="=C" yn bwyllgor arianol, i apelio at bersonau ac am y swm gofynol at drellliou argraffu a lledaenuj Papyr uchod. 5. Wedi gwrandaw ar y Parch. L. Evans, Ne'W1 port, yn disgrifio gweithrediadau Trysorfa J' Gweddwon am y fiwyddyn ddiweddaf, cyduirflT yn unfrydol fod y gynadledd yn dymuno datgan e'J diolchgarwch gwresocaf i'r Cyfarwyddwyr am cyfnewidiad a wnaethant y fiwyddyn hon yn ngweithrediadau y Drysorfa er mantais i weddwon Cymru. 6. Fod y gynadledd yn taer ddvmuno ar M eglwysi yr onwacl yn y sir, i wneud" casgliad o W i ddiwedd Hvdref nesaf, at Drysorfa'r Gwedd-vvoJi a'i anfon i'r Parch. L. Evans, Red House, Newport, Mon. Treuliwyd y rhan ddiweddaf o'r gynadleclcl i gyd. ymddiddan yn ddifrifol am agwedd a llwyddiaIll crefydd yn ein plith fel enwad. Dechreuwyd yr oedfaon cyhoeddus yn y capel, 2 o'r gloch, drwy ddarllen a gweddio, gan v Pard1 D. Richards, Caerphilly, a phregethodd y ParcJV; I I R. Roberts, Rhymncy, a W. Griffiths, Abersycha311' (yn Saesneg,) ac H. Daniel, Cefnycrib. Am 7, ar y maes, dechreuwyd gan y Parch. Ridge, Newport, a phregethodd y Parchn. W. Lloy& Llundain, a J. Farr, Brynmawr, (yn Saesnear,) a f, Rees, D.D., Abertawe. Boreu dranoeth, am 7, yn y capel, dechreuodd Parch. D. Jones, New Tredegar, a phresrethodd J Parchn. J. M. Jones, Brynmawr, ac R, Pa Victoria. Am 10, ar y maes, dechrcuwyd gan y Parch, t Hughes, Penmain, a phregethodd y Parchn. Mathews, Castellnedd, a J."Davies, Caerdydcl,(YP Saesneg,) ac R. Thomas, Bangor. Am 2, dechreuodd y Parch. E. C. Jenkins, RhyD1' ney, a phregethodd y Parchn. E. A. Jones, Brys; mawr, ac H. Oliver, B.A., Newport, (yn Saesneg.) a D. Davies, New Inn. Am G, dechreuwyd gan y Parch. W. Rhymney, a phregethodd y Parchn. J. Davies, Tai' hirion, ae R. Hughes, Cendl, (Yll Saesneg,) ac Thomas, Bang-or. Cafwyd cymanfa dda, a phregethau rhag'oro^ Hyderir y byad y ffrwyth yn llawer yn nychweli^ pechaduriaid at y Gwaredwr, a chynydd pobl f Arglwydd yn y bywyd ysbrydol. Dangosodd f ardalwyr o bob enwad, garedigrwydd mawr i roes* awi a llettya gweinidogion a dyeithriaid. W. P. D., Ysg.c

FY MAM, 0 FLAEN y- FRWYDR.

Y BYD. J

Y CYBYDD. ; i