Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-;-_..-Y DRYSORFA WARANTIOL.…

News
Cite
Share

Y DRYSORFA WARANTIOL. ø le (i ddarllenydd enw mawredilog.. A beth a fedyliwn wrtho '? Buom !>• dyfeisio gair Cymracg ystwyth a cMcll ^Haran^'e ^un(h °nd- nis gallasom Id 0111 G^n Dodasom yr uchod o or- a -lfn naS 0 ddewisiad. Olid os gall ciii etli C11W^r a ninnau ddeall ein gilydd am y b^nawn o'r goreu am yr enw. Yr am- )0lhao" Ca°^ rliyw ffordd i ddiogelu dynion '"We °ae^ co^ed yn cu hamgylchiadau trwy i CU mei,stri, o blegid pleidleisio yn ol on U(^V yn yr etholiad sydd wrth y drws. ^«d °GS C^m egllirach y11 hanes Cymru na dd* a thenantiaid wedi dioddcf ^th feistriaid a thirfedcliannwyr am vrthod pleidleisio yn 01 on hewyllys hwy. Y jfiae Slr A-berteifi a sir Fcirionydd cngreifft- it 1 .° hyn; ie cr ('ynimaint yr ymdrech a <U 0^('^ rglwydd Penrliyn, nis gallwn 11 Vb^11 °i f°(i J11 dyfod yn Ian er y na<i ocs dylanwad anhog yn cael ci ,g< ~os nad ocs ofn gwg eu mcistri tir ar yr i r c f'tb^-yr—os nad ocs arswyd y screw ar y ° AV'y]') mae yn ddeng mwy o gywilydd i rl"I J, J b J b .J oj lllUeIllchnvyr Cymru na fynascnt i'r scnedd r! dYnion yn gwir gynnrycbioli cu hcgwyddor- ^Ond y gwir am dani ydyw, y mae mcistri ^birfeddiannwyr yn Ngliymru lawcr gwaith fell 1 bod yn arwain cu gweithwyr a'u tenant- ed i'r poll ar ddydd yr etholiad fcl defaid i'r laclclfa, ac ni foiddiasai yr un o honynt dan jjiperj g| colli ei vfaith ncn ci Ie, lai na plilcid- ""n ^rnyddyd ei arglwydd. Y ^!U1 byny vdyw cael rhyw lwybr i ddi- e^i le ripT, • ° JT 115"n O'nlln V"vv f •, Gl Wai^x 0 blegid pleidleisio yn groes -^Ven1^1'' Tybicr fod tyddynwr yn Mcirion- p0(| y11 colli ei dyddyn o blegid ei bleidlais^ ^yiW^S°^'a yn ^:n'°d i cstyn cymmliortli i'r sfSynno]'' ]1 ^"ncc^ ^roso(^^ i America neu ci J^'dd 1 8*>l bywioliaeth yma yn rbyw dnla11' Mae rhai yn tybied na fy(ldai y tlebyO' I;O}' a yn gyfrcithlon-y byddai yn rhy e^0l'fal v. 1^sor:^1 1 Iwgi'wobrwyo dynion—-try- t>Mciyi Vynn pleidleisiau. Xid ydyinyneym- ^oyd ;U 110111 <ldeall digon o'r gyfraith i ddy- Ori(] J^a nior bell y gcllir ffurfio trysorfa folly; Yr yc Y111 yn bur sicr yn ein modelwl y ^^0(1,] ri b^ ncyd ci boll ddarbodion yn y fatb 1 j* a1';iej ^^(^ai inatt yn y byd o berygl dyfod I a Qel Y U Syfraith. Mac rhyw ddynion yn clu'oi," i S0(li esgusodion a chrcu dry- ^e?lau> Pa fodd y gcllid gwybod, meddai Z, ai !-Ul (1 blcidlais y mae un yn colli ei 1oes un iiieistr a tWywcd byny ? ara?]1^ am fynccl1 America, meddai "blegid • (^"AV°yfl (,i f0(l wedi colli ei lc o V"te' 0r 111 w.)"11 cacl talu °i g'ludiad |g\vla(] yw y bobl ddim am adael cu til,, J,^10^^11 >r tryclydd ac ni bydd addaw fcleidb-1.. C^udla(!- Tl un cynimhelliad iddynt [^^sbortb-0 ^"n gr°es ^'w 111 ciHtriaid. Pa fodd y %'olbj, 11 yr arian, meddai y pedwerydd. Ms ae^1 AVil(;y(1 byny bob gynen a clienfi- Wo-0 1011 bod yn cael cam. Dyna ,^en s^ai!0d y niae I'lli|i dynion yn cu codi. Yr ^ae lllao llcw niawr ar y ffordd.' Y y dry1^- dyriio11 3rn lladd P°b symmudiad ar ,«U }lu ^0laotliau a grca eu dych'mygion liwy I'1' boll esgusodion yna nid oes y^e°edd 0ri^ dyw°yd—dyllion wedl c°lli en blegid eu pleidleisiau cydwybodol Yn 0 > dynion cydwybodol wedi pleidleisio ^<)d({y^^CS begwyddorion o blegid nad A ]1(.^ y11 8'weled dim ond tlodi o'n blaen neu Synil Jny ac y dylld cacl rbyw drysorfa ]jA!y° dynion goncst sydd yn diodd- ÎI IjlO" to(I allan argylioeddiad eu cydwy- ll Byddai fod Guarantee Fund, o 10,000p. day ddiben; gwrolai fedclwl dynion ^•d j.}* ^e^bredu yn gydwybodol wrtb welecl °'r Q^i e^x y S'ellid syrthio arno am help • 1 arall, dychrynai feistri a thirfedd- 11>Ul yn r 1^laS S()1'riie«u pan y gwelent fod rhyw y ttlrtlery(;l plaid y gorthrymedig. Ond ydyw' A ellir codi yr arian ? M ^('h ua iaid ei1 talu i ltiwr ar unwaith, a hwyr- I I i 11 bL bYclclai raicl eu talu byth. Os na bydd- na dl_°ddcf, ni byddai dim i'w dalu ac ^cldai i ud ni^er fecban yn dioddcf, ni JVl(](;,v.^a ^acl ond am gyfran, fechan o'r arian. C1011 1 w t-alu os deuai galwad. Dy- Aveder fod Trysorfa Warantiol o 10,000p. mown addewidion i'w sicrhau, y ddegfed ran, neu yr ugeinfed ran i'w thalu i lawr, a'r gweddil yn gyfranau fcl y deuai galwad. A ellir cael y swni ? A oes yn mhlith holl llyddfrydwyr Cymru, ae ewyllyswyr da ein cenedl yn Lloegr 4 a rydd Co00 yr un £ 2,000 8 250 2,000 10 100 1,000 20 50 1,000 50 25 1,250 100 10 1,000 200 5 1,000 200 2 400 500 1 500 1,000 los. 500 1,000 5,9. 250 Ni byddai yn ormod disgwyl fod 4,000 o bcrsonau yn teimlo yn cldigon dvrfn yn yr achos nes bod yn barod i gyfranu rywbetli yn debyg i'r swm a nodwyd. A gymmcr y Gymdeitlias Ddiwygiadol Gymreig y peth mewn Haw ? N ou os na chymmer y Gymdeithas ef mown llaw fel rhan o'u gwaith, dichon fod nifcr o gyfeillion selog yn Liverpool ac yn Xghymru a wna y prawf. Ofer disgwyl na cheir gwrtli- wyncbiad—rhaid yw y del rliwystrau ac nid y lleiaf fydd oddi wrth gyfeillion gweiniaid, ,y ofnog sydd yn dychrynu rhag cu cysgod; ac t) In yn enwedig os bydd arian i'w rlioddi, gwelir Z!1 ZD eu gwynebau yn syrthio, a, dengys eu hoclien- r3 cidiau eu bod ymron syrthio i lesmair. Ond os mynir gwneyd gwaith, rhaid myncd hcibio Z, i'r rliai hyn ac wedi y gwneloch ef, ni bydd neb parotach na hwy i ddyfod yn mlacn am ran o'r anrhydcdd ar ddydd rlianu yr yspail. Ym- aflecl rhyw rai ynddo ar unwaith. Y mac amryw yn barod a'uhaddewidion. I T)eiip,,trt-,h gwaith yw ei ddechrcu.'

v a^oirxkiai> A '-P GWRES.

YR "ENGLISH INDEPENDENT" A'R…

YR EISTEDDFOD.

BErrH AM ETHOLIAD CAEENAREON…