Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

[No title]

CLODYDD Y MEIRWON.

PRIODI YN Y GWEITHIAU.

BEIKNIADAETHAU EISTEDDFODOL.

LLYTHYRAU CYMRAES YN NGHANAAN.

Y DDADL AM ARGLWYDD PENRHYN.

JOHN ROBERTS, BANGOR, A GWEINIDOGION…

GAIR AT LENORION DOWLAIS.

COFRESTRWCH ! COFRESTRWCH!!

DYCHYMYG.

BEDDARGRAFF I

BEDDAEGRAFF I'R;

ENGLYN I

ENGLYN I

CADEIRIAD Y

TY DDEWI.

Y LLEW.

FY NGENETH.

News
Cite
Share

FY NGENETH. Mwy anwyl na'r clod a gefais am ganu Yn ienanc fy nhrem, fel Bodran y bardd, Yw imi gael bod a'm gwraig i'm dyddauu,. Am geneth fel gem gwir werthfawr a hardd; Fy Mary Eliza, fy mhlentyn, fy nelw, Fy nghalon, fy ngerub, fy nghysur a m bn, Teg flaenffrAvyth fy nerth, sy drysor ac elw o lawer mwy gwerth na'r byd hebcldi hi. Y lili sy lan, a'i phwys ar yr aAvel, A gloeAvaidd yw'r gwlith ar ddail ir y llwyn,. Y pert adar man a gathlant yn dawel, A hoff yn eu plith yw cwcw'r gog fwyn; Ond Mary Eliza fy ngeneth yw'r harddgi O'r cyfan sy brydferth ac anwyl gan lu, Ar ddeulin ei mam i'w gwyneb y-chwarddaf, Fy nghaiou a lam o'i gweled mor gu. Os dysglaer y ser, mae dau lygaid gloewon Fy ngeneth yh fyw mewn ceinder a serch; Os aeron sy her, mae mefus gwir groewon Yn felus a gwiw ar AATefus fy merch; Fy Mary Eliza sydd yn cyfrodeddu Fy mhriod a minnau a'i hunan o hyd, Gwna gwynder ei hiad i'm hysbryd ryfeddu, ClAvm calon ei thad y'w'm geneth i gyd. Mae'i gwenau mwyn. lion yn tanio fy mynwes, Mae'i chusan yn Aviri, a'i gwefus yn fel, Mae'n glaierwenei bron, a'i theimlad yn gynhes, Ceir haf trwy bob hin o'i golwg heb gel; Mae'n glysion ei dwyrudd fel cwrel ac arian, A'i chalon ddiniweel heb nabod un nam, Fy mywyd a fydd i'w dwyfron yn darian, Anwylion fy nydd -yAv'ni geneth a'i main. BOBEAI-J. Ieua^t.MOST.—Mae eichpenillioni'r Ysgol Sabbotliol' yn rhy HVasgarol a chyffredin. Rhaid i chwi ddysgu cyfansoddi yn fwy cryno, cyn y dewcll yn fardd da; ac os ydych am fod yn fardd gorchestol, rhaid i chwi roddi mwy o newydd-deb ae yni yn eich gwaith. Ym- ddengys eich bod heb ddysgu sillebu yn gywir eto, oblegid yr ydych Avedi ysgrifenu 'TeulAvng' yn lie teilwng, 'TeurDJ's' yn lie teyrnas, &c. Conweh ddysgu y wers o sillebu yn gywir, cyn rhyfygu anion dim i'r wasg eto. Cainwyson.—Y mae eich Can ai- 'Gyvymp Babilon' yn rhy anaddfed ei syniadau, ac yn rhy arw ei gwisg i ymddangos yn y TYST.—Ail gyfansoddwch hi, a cheis- iwch roddi mwy o dhn aweiiyddol yiiddi. MYNWYFAB.—Nid yw eich Penillion chAArithau i'r 'Ysgol Sabbothol' yn ddigon difai i ymddangos. Y mae genych 'aroglau lion' a 'moesoldeb a duwioldeb yn chwareu ar fanerau.' Nid peth lion yw arogl, ac I I nid pethau i chwareu ar fanerau yw moesoldeb a duw- ioldeb. BACIIGEX.—Mae eich Englyn i'r 'Afradlon' yn ddigon gwir, ond nid yw yn ddifai ei gynghanedd; ac y mae yn hollol amddif^d o farddoniaeth. Ymrowch i ddysgu y cynghaneddion, os ydych am fod yn englynwr peni- gamp; ac os ydych am enill gradd dda fel bardd, dysg- wch roddi meddwl cryf yn eich gwaith. JACK MORIs,Er fod eich Englyn i'r I ilfulfrai-t' yn fuddugol, nid yw yn ddigon da i ymddangos. Y mae y Morfran yn eithaf testyn Englyn. Ceisiwch eto Jack Morris. Ap IORWL, RTII.-Alao genych amcau gweddol ar gyf- ansoddi Englyn. Ond nid yw eich gair cyrch yn cynghaneddu yn briodol a phen yr ail linell: — -I gan ingoedd Yr angau erchyllwedd.' Y mae yr g a'r n yn y gair cyrch heb g ac 11 i'w liateb yn nechren yr ail linell. Gwnaethai y tro fel hyn;— -gan ingoedd Dygn angau; Neu rywbeth cyffelyb. Rhaid i chwi ddysgu holl gyf- riniau y cynghaneddion cyny gwnewch cliivi Englynion gwerth i'w cyhoeddi. Ap GA.LAR,-Nicl yw eich Englynion i'r '"Ysgol Sab- bothol yn gywir eu cynghaneddiad. Mae gcnych lill- ellau i-iior waelion a hyn:— '0'1' nwyflawn i'r llesg penllwyd, Rhyw luoedcl a oleuwyd.' Nicl yw eich Penillioll ar I Ostyn geiddrwycl.(I' yn iaivv iawn gwell na'ch Englynion. Da chwi Ap, niyfyriA\reit fwy cyn anfon eich gwaith'l'r wasg. DANIEL GLOFF.-Pellillion gAyeiniaid sydd genych farwolaeth Mrs Jane Davies; ac ni byddai eu cyhoeddi yn anrhycledd i chwi, nac yn fri ar y farddoniaeth farwnadol. Peidiwch a rhoddi eich gwaith mor rwydd o'ch llaw y tro nesaf, ac yna gallech gyfansoddi rhyvr- beth gwerth ei ddarllen. OWAIN Ap IIirGH.—Nid oes genych un amcan aiB g-ynghaneddu Englyn; ac efallai y b^^cldai yn well chwi droi eich ixeddwl at rywbeth yn lie barddoniaeth. DEEWYNFEYN.—Bvdded i chAArithau gymmeryd yr nil awgrym a'ch brawcl Ap Hugh, neu benderfynu i ddysgu cynghaneddu a barddoni yn iawn eich dau.—Tafhvcl) eich menig i lawr fechgyn, ac ymroAych ati 0 ddifrif, a bydd yn hyfrydweh genym gael eich cy-fai-AVyrddo. Yr ydyni yn anfon eiddo Bodran, Heddmolwynog, a'r Cyfail, i'r SAvyddfa; ac yn cadAV eiddo C. W., Eryr, lolo, Carnlledfron, Elwdderch, Daio, Llewelyn, ac E. Griffith, i dynu ein llaw drwyddynt, pan gawn liain- dden.

CYFARFOD CHWARTEROL DEHEU…

Y rEEGETHTj. ■.

Y TEir I BEXAETH.

v ( ixio.

[No title]

Y FUWCH.