Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

AT Y CYHOEDD.

News
Cite
Share

AT Y CYHOEDD. Ddarllewyr CBAFFTTS,—Wele hanes rhjrfeddol a t-heilwng, am Y PROFFESWR JOSEPH THOMAS, CJosephus Eryri), Or vRE.vcK STREET, Mount PLEASANT, T.IVEEPOOL. (Proft-tsor of the Remedial Power of the Electric Fluid Medical Magnetism, and Galvanism, and Practiced Phrenology), yn meddyginiaethu, ti-wy y Fywydol Elfen, wedi i bawb a phob peth fethu, yr hwn sydd er's blynyddoedd meithion ger brOIl y cyhoedd fel meddyg, a'r gwelliadau hynod a wnaeth wedi pen syndod i Gyrnry, SaeSOIII, a Ilua ws o'r Cyfandir. Sylwer ar y llytliyr hwn sydd fel y canlyn '• Aethum at Proifeswr Thomas tan effeithiau anwyd trum ar fy nglun. Yr oedd yn anesmwyth a phoenus angerddol am amser maith, nes yr oedd fy nghyfan- soddiad diwyddo yn gwanhau. f hVnaeflmm brawf ar bob moddiou i'w dadgloi, ac i liniaru y boen, cyn dyfod ato, megis ynidrochi yn y rnor, mewn ffynhonau; ac mewn bathau, Are., oncl y cwbl pi hollol ofer. Nid oedd y nos yn dymhor gorplrwys i mi, na'r dydd yn adeg o iawen'ydd, gan mor fawr fy mhoen. Cefais ef yn hollol ddifost-dywedai fel dyn' gonest y cymmerai dipyn o amser, fel ag yr oedd wedi cyhoeddi ugeiniau o weithiau fod pob hen anhwylder yn gofyn llawer o wythnosau o brawf, pan na bydd y rhai na fu cjTiddrwg a chyhyd yn yn gofyn cyinmaint. Sicrhai y gwnai ei oreu i mi, a gwelatis ei fod yn ddyn i'w air. Gwellhaodd fi yn hollol. Effeithiodd nid yn unig ar fy nglun, ond ar fy holl gyf- ansoddiad. Synnnudodd boenau echiyslon iawn, trwy foddion tyner 'iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae yn gweithredu bob amser, fel y cyffredin, ond def- u- -ddiaiiat-Lir ei hun, sef yr elfen wefrol fywydol, er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd erioed, pa rai a all gymhwyso at lygad plentyn, yn gystal ag at y cyf- unsoddiad mwyaf cawrfilaidd.* Yn sicr fe ddylai ei gymhwysderan gael eu cydnabod yn g>"lioeddus. Gwir nad yw yn fyr o 'lythyrau can- laoliaeth,"—buom yn darllen canoedd o honynt, oddiwrth bersonau pwysfawr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod, rhai o honynt yn ail iwyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rhy luosog i'w cyhoeddi), a glfllend yr ym- "ehwiliad manylaf yn eu cylch. Y mae Proifeswr Thomas yn deall natur, ac yn medru gwneud y defnydd goreu o honi. Y mae yn nodedig o redrus, fel y mae canoedd yn dystion. Y mae JTI myned ar gynydd yn barhaus' Trwy brofiad a myfyr- dod, y mae wedi cael amrai bethauiiewyddion allanyn ddiweddar, sydd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn. Dymunaf y llwyddiant mwyaf iddo i symmud ymaith waha-nol boenau y ddynoliaetli. Sylwer, a dealler, y geill pawb weled fy enw i a ewyllysient, ond ymofyn gyda Proffeswr Thomas, a chael llwyr foddlondeb o barth gweled digonedd o dystiolaethau, ac enw pob un yn gyflawn ac eglur, a'r cyfeiriad yn berffaith. amlwg a didwyll. Mae nifer mawr o hysbysiadau y naill amser ar ol y Hall yn y cyhoeddiadau er's llawer o flynvddoedd yn cynwy's rhestr helaeth iawn o enwati rhai yn sicrhau gyda thystiolaethau, eu bod wedi cael eu meddyginiaethu th- trwy Ddymgyrchiad y corff dynol y wir Fvw-vdol Elfen ganddo if, er na Iwyddodd neb arall i wneud dim lies iddyiit. Geill yT ymofynydd hefyd weled enwau nifer tuosog iawn o bob dosparth o bobl, uchel ac isel radd, y rhai a iachaodd efe; y cyfryw o herwydd llawer o ystyria-etlia-u, a phethau rhesymol gwir deilwng, ac esgus-xlol, a chwennychant fel fy hun, yn hytrach i'r cleifion ae eraill weled eu henwau gyda Proifeswr Thomas ei hun, nag JTI gyhoeddus. Djmunwyf idclo bob llwyddiant i iachau y cleifion. CIOHEBYDD." (Gwelsom enw y Gohebydd' ac enwau llawer- oedd eraill. Gallwn yn hawdd ddeall fod personau yn teimlo anfoddlonrwydd i gyhoeddi eu henwau trwy y Wasg, eto nid yw y ifeithiau yn llai gwir.—

Advertising

AT ETHOLWYR MERTHYR, YAYNOR,…

Mr. J. Jones, gynt o Smethcote…

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

Y 'TYST' A'R 'DRYCH.'

-------.--YR .WYTHNOS.

ARGLWTDD PENRHYN A'l YMOSODWYB-