Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Prigdasfu, Mar^Qla^thau <'I GENEDIGAETIlAU. Mehefln 28ain, yn 24, Fitzelarence Street, Liverpool, priod Mr Samiiel-.Roberte, ar lab. Mehefin 28ain, priod Mr D. Jones, 6 Church Street, Mile End, Llundain, ar ferch. r PRIODASAU. Mehefin 22ain, yn eglwys Aston, Birmingham, Mr Enos S. Williams, tailor tfc draper, Princess End, gynt o Maeshangor Arms, Penllwyn, ger Aberystwyth, a Miss Rebecca Beddaw, merch lijuaf Mr William Beddaw, Irick manufacturer, &c., Great Bridge, Tipton. Mehefin 23ain, yn nghapel y Trefnyddion Calflnaidd, Rhewl, Dyffryn Clwyd, gan y Parch. E. Evans, Cotton Hall, yn cael eigynnorthwp gan v Parch J. H. Symond (brawd y briodas- ferch), Mr D. Jones Morris, Lleweni, ger Dinbych, a Miss Ellen Symond, unig ferch J. Symond, Ysw., Glan Clwyd, ger Rhuthvn. Mehefin 25ain, yn eglwys St. OswaJs, Caerlleon, gan y Parch Mr Harrison, Mr Henry Herbert, Birkenhead, a Miss Mar- garet Roberts, unig ferch Mr Simon Roberts, Talbot Street, Caerlleon. Mehefin 27ain, yn hen eglwys Edgbaston, Birmingham, gan y Parch Seneca Winter, S.C.L., AL Griffith Davies, mab hynaf y diweddar John Davies, Ysw., Bank of England, Llnn- dain, a Miss Sidney Annie Jones, merch hynaf y diweddar Thomas Cumpston Jones, Ysw. M.D., Rhuthyn. MARWOLA-ETHAU. F Mai 30ain, yn 93 oed, yn Palmyra, Ohio, Mrs Catherine Powell, priod y diweddar Barch. Howell R. Powell—ei char- tref yn Nghymi'u oedd ty capel y Bwlch, ger Towyn, Meirion- ydd. Ymfudodd i America tua deugain mlynedd yn ol, a chreda ei chymyjlogion fod marw yn elw iddi. Mehefin 4ydd, yn 59 oed, Mr Thomas Savage, draper, Banks street, Rhosllanerchrugog. Mehefin Sfed, yn 27 oed, Miss Margaret Vaughan, merch ieuengaf Mr John Vaughan, inlaes y llan, Llaniihangel y Pennant, Meirionydd. Mehefin 23ain, yn nhy ei brodyr Meistri Davies Brothers,' Great George Street, Liverpool, Miss Jane Davies, yn 23 oed. Merch ydoedd i Mr D. Davies, Gwarcwm, Llanllwni. Cym- merwyd y eorph i lawr y dydd Iau canlynol; a chladdwyd hi yn nghladdfa y teulu yn mynwent Llanllwni ddydd Gwener. Mehefin 24am, yn Afonymorfa, ger Abermaw, JTI ei 85ain mlwydd, Mr John Price. Mehefln 25ain, yn y Bortli, gerllaw Porthmadog, yn 66 mlwydd oed, Mrs Catherine Humphreys, priod Mr Robert Humphreys, pilot. Mehefin 25ain, ar ol byr gystudd, Mrs Sarah Lloyd, priod Mr Simon Lloyd, Lodge, Tan'rallt, Abergele.

Y FASNACH YD.I

ANIFEILIAID.

MARCHNADOEDD SEISONIG.

MASNACH MARCHNADOEDD CYMREIG.

[No title]

BRYSTE.

Advertising

DYCHWELIAD DUG EDINBURGH.

DYCHWELIAD SYR R. NAPIER.

AMERICA.

AMRYWIAETHAU.

Advertising

[No title]

Advertising