Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

lklt- S. J. PARRY A'R PARCH.…

News
Cite
Share

lklt- S. J. PARRY A'R PARCH. J. THOMAS. OFY^A? S. J. P. wedi anfon gair trwy y TYST i Grov* f} Piham y gwrthodais fedyddio baban yn d-wf e't b°reu Sabba,th diweddaf, pan yr oedd ^yl £ ar y twrdd> a'r tad a'r fam a'r baban yn ei iiii 3 ei gadw mewn pryder am wythnos gwell i liyn,, ateb yn y fan yma; ac yr wyf yn gwneud i al Y-n fwy parod am fod yn dda genyf gael cyfle gylw at y peth. Mae yr undeb sydd rhwng fc^odoT1 Annibynol Cymreig yn y dref hon i'w henaf i'r cyd-ddealltwriaeth hapus sydd P^0Bl fel Gweinidogion. Yr ydym .yn newid haiU v r>u^)0b boreu Sabbath, ac yn cynnorthwyo y 0ll(j yn nghyfarfodydd ein gilydd hyd y gall- yoiyj.;ic>, mae pob un yn ymgadw yn ofalus rhag 8^yddai a c^in a herthyn yn briodol i gylch dyled- yn Cei fiwd. Mae yn ddealledig bob amser Want ejg ^weinido gion Annibynol fod bedyddio «Uol i'r aelodau a'i wrandawyr yn pei-thyn yn neill- y^ fhe^inidog. Ac y mae fod y naill weinidog y Hall l,^edyddio plant ei aelodau neu wrandawy:1 Ð.od 0 yn wedi peri llawer o ofid. Mae ambell alb. diruIyg ar ei weinidog ei hun yn chwilio ^inidog arall i fedy ddio ei blen'yn; ac y 5 'yVvrir) PU1' ddifeddwl yn gofyn i'r neb a vi 'fyfteri ai- y" y Capel pan y digwyddodd fod Vi °- oVT c: fyned a'i hlentyn yno i'w fed- b 1° an!mhossibl bod yn rhy ofalus mewn W-i yebaiii fel hyn yn enwedig pan y mae nifer #> u Vn°^°n cydlafurio yn yr un lie, a'u hael- > i J. -J a'u gilydd. Nid wyf yn 0r^ V n i n-i ar foreu Sabbath o'r blaen yn _1^^i b0i e<lair hlynedd ar ddeg ac ychwaneg yr wyf w^vpfli<i<'i^a Livc-jpool i fedyddio eu plant; a hyd y ofaj. lriae fy mhobl inau wedi bod yn llawn rhag "gofyn i'r un o'r Gweinidogion eraill, a phe gofynent yr wyf yn lied sicr mai yr un modd y gweitliredent. Ni wyddwn yn y byd pwy oedd rhieni y. plentyn y gofynid i mi ei fedyddio yn Grove Street boreu Sabbath diweddaf. Deallais wedi hyny eu bod yn aelodau heddychol a ffyddlawn, ac mai yn gwbl ddifeddwl y gofynasant, heb dybied fod o bwys pwy a'i bedyddiasai, llawer llai fod hyny yn un anmharch ar eu Gweinidog ei hun. Ond dylai rhieni feddwl mai y gweinidogion y maent hwy yn aelodau gyda hwy, sydd yn fwyaf gweddus i fedyddio eu plant; a bod gofyn i weinidog arall i wneud hyny ond o dan amyylchiadau anghyffrcdin yn radd o ddirmyg ar eu Gweinidog eu hun. A chyn myned i'r seat fawr dylent fynu gwybod gan un o'r Diaconiaid a ydyw yn gyfleus iddynt gael bedyddio y Sabbath hwnw. Maent yn taflu eu hunain i brof- edigaeth, ac yn taflu y Gweinidogion hefyd, fel y mae yn anhawdd i un wrth gael ei gymmeryd yn ddisymwth felly, wybod pa beth sydd oreu i'w wneud. Byddaf yn barod bob amser i wneud pob peth a allaf i wasanaethu pob un o'm brodyrondnid i wneud dim fyddo yn debyg i ymyriad a'u dyled- swyddau hwy; er y gwn nad oes yr un Gweinidog yn teimlo llai mewn pethau felly na Dr. Rees. Dyna i gyd sydd genyf i'w ddyweyd ar y mater; a pha un bynag a ydynt yn rhesymau a'u peidio y maent yn ddigon i'm boddloni. Liverpool. J. THOMAS.

CRYNHODEB SENEDDOL.

AT Y GYMDEITHAS DDIWYGIADOL…

[No title]

--'CYMMANFA MEIRION.II

CYMMANFA LLANBRYNMAIR.

NEWYDDIO LN ETHOLIADOL.

TAIBACH.

GLASBURY.

LLANGEFNI.

RHAIADR-WY.

BANGOR. ---