Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

H ~D OYAL MERSEY" PERMANENT BUILDING SOCIETY. PRESIDENT: Henry Jones, Esq., 20, South Castle Street. TRUSTEES: Samuel Baker, Esq., India Buildings M. Woodward, Esq., Princes Park S. Altree, Esq., Liscard Jno. Scott, Esq., 91, Pitt Street R. Douglas, Esq., 15, Mill Street. SOLICITOR: Jno. Hindle, Esq., 41, Lord Street. SECRETARY: Mr. Edw. Taylor, 36, Chapel Walks. The Monthly Meeting for the Payment of Subscrip- tions, will be held the Second Wednesday in every Month, from Seven to Eight o'clock p.m., at the Secretary's Office, 36, Chapel Walks. C. H. CHADBURN & SON, OPTICIANS, & INSTRUMENT MAKERS To H.R.H. the late Prince Consort, The New Buildings, 11 & 73, LORD STREET, LIVERPOOL. 1851-HONORABLE MENTION—1862, FOR GOOD AND CHEAP INSTRUMENTS C. H. C. & Son have the pleasure to announce that they have opened their new Shop and Show-rooms, where they exhibit the largest stock of OPTICAL, MATHEMATICAL, and PHILOSOPHICAL INSTRUMENTS in the Provinces^and where they sell retail every descrip- tion of SPECTACLES, TELESCOPES, MICROSCOPES, OPERA & FIELD GLASSES, BAROMETERS, SURVEYING INSTRUMENTS, &c. AIS AR WERTH. DYMUNWYF hysbysu Adeiladwyr, Masnach- wyr, ae eraill, a ddefnyddiant Ais, fod genyf yn wastad Stock dda ar law yn un o'r lleoedd mwyaf cyfleus at Stations y Rheilffyrdd, i'w hanfon i bob man. Pris rhai 4 troedfedd 13s. y fiL Eto 3 eto us. y fil. Cyfeirier at DAVID ROBERTS, 14, Victoria Road, Trarmere Park, Birkenhead. (Gynt o 41 Great Howard St., Liverpool.) YN EISIAU, YN gwasanaeth y Gymdeithas Ddiwygiadol Gym- reig—GORUCHWYLIWR A CHASGLYDD TANYSGRIFIADAU.—Mae gwybodaeth o'r Iaith Gymraeg yn hanfodol. Cyflog nid i fod yn fwy na 30s. yr wythnos. Ymofyner mewn ysgrifen gyda chymsradwyaeth cyn neu ar foreu Gwener nesaf, gyda Mr. W. WILLIAMS, Minerva Buildings, Key Street. Y Gymdeithas Ddiwygiadol Gymreig. MAE yn llawen gan gyngor y Gymdeithas Ddiwyg- iadol Gymreig ddeall fod llawer o fanau yn Nghymru yn deffroi i ffurfio cangen gymdeithasau.- Mae y Cyngor wedi apwyntio dirprwywyr i ymweled a'r gwahanol Siroedd, i gynorthwyo eu cyfeillion yn yr fl.mp.nn Ceir pob hysbysiaeth ond anfon at yr Ysgrif- enydd, L. Williams, Esq., 2, Canning Chambers, South John Street, Liverpool. O.Y.—Mae anerchiad y Gymdeithas wedi ei anfon allan, a dymunir ar bwy bynag y delo sypyn ohonynt i'w law, eu gwasgaru i'r rhai fyddo debycaf o wneyd defnydd ohono. AT EIN GOHEBWYR. Amicus—addymuna gael gwybod gan Ysgiifenydd yrEistedd- fod G-enedlaethol pa le y gellir cael 'Festa's Village Black- smith.' un o'r 'Solos' y mae cydymgais i fod arno yn I-r Eisteddfod nesaf. 8ir Daeth y list yn dangos ffrwyth y canvass gyda golwg ar fau tafarnau ar y Sabbath i law yn rhy ddiweddar i'r rhifyn wn; bydd genym air i'w ddyweyd ar y mater yn ein rhifyn nesaf. Oen I Jo is—a ddymtma gael gwybod A oes awdurdod gan swyddogion y plwyf i osod papurau ar ddrysau Addoldai yr Oen Liais-a ddymtma gael gwybod 'A oes awdurdod gan swyddogion y plwyf i osod papurau ar ddrysau Addoldai yr Annibynwyr?' Yrydym yn meddwl fod ganddynt hawl; pa fodd Dynag y mae yn gaffaeliad i'r Ymneillduwyr gael yr hysbysiadau hyn ar ddrysau eu Capeli. Derbyniwyd Yr Hen Deilrwr, Dirwestwr o'i febyd, Ieuan Mor- ganwg, Gwilym Gwent, &c. Cyfeirier y Gohebiaethau oil—To the Editors of the TYST CYM- REIG, 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool.

YR WYTHNOS.

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.

CLYDACH, GER TREFORRIS.

Y PARCH. DAVID JONES, ICAERNARFON.I…

BANGOR. ---