Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CARMEL, FOCHRIW.

LLANYMDDYFRI.

PONTARDAWE.

MANION 0 FYNWY.

G WAITH GLO WAUNYCOED.

CAERGYBI. ;:

PENTREF-NANTY, TROEDYRAUR.

TRELIWYD.

CAERFYRDDIN.

. PANTEG.'",'

News
Cite
Share

PANTEG. Neillduwyd ein cyfaill ieuanc Mr Rogers, i gyf- lawn waith y weinidogaeth yn y Panteg, swycld Gaerfyrdclin, ar y 17eg a'r ISecl eyfisol. Pregeth- wyd y nos o'r blaen yn Panteg, gan y Parchn. Thomas, Zoar, a Williams, Hirwain. Boreu dranoeth am 9J, dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan Mr Jones, o'r Ffynonbedr; a phregethwyd ar natur eglwys y Testament Newydd gan Profeswr Roberts, o goleg Aberhonddu. G-ofynwyd ychydig o ofyniad- au i'r brawd ieuanc gan Mr Morgan, o Glynnedd— mam eglwys Mr Rogers—y rhai a atebwyd g-anddo yn effeithiol a boddhaol. Gofynwyd arwyddion gan yr eglwys a'i gweinidog o'u derbyniad o'u gilydd gan Mr Jones, o Machen-brodor o'r Panteg. Wedi hyny gweddiwyd am fendith Duw ar y briodas, gan Mr Evans, o Philadelphia. Traddodwyd siars bwys- ig i'r gwr ieuanc gan Mr Williams, Rhydybont,— yr hwn oedd yn weinidog- yr eglwys yn Glynnedd pan ddechreuodd Mr Rogers bregethu; ac i'r eglwys gan yr hen batriarch parchus o'r Alltwell-ewythr y gweinidog ieuanc. Dechreuwyd trwy fawl a gweddi gi,n- Alu Davies, Tynygwndwn, am 2, a phregethodd Mri Morgan, Glynnedd; Williams, Trelech, a Jen- kins, Cana. Am 6, dechreuwyd y moddion gan Mr Griffiths, Sitim, (Trochwr), a phregethwyd gan Mri Jones, Machen, a Griffiths, Alltwen. Cwynai yr hen dad yn y boreu eu bod wedi ei roddi yn y cyffion, Mae awyr glir, ac elbow town oedd arno ef eisiau fel y gallai dori ar y right and left,' a chaled aruthrol debygem oedd arno hefyd; ond yn yroedfahwyrol cafodd ddigon o I elbow thoom'a thorodd ar y 'thight a'th left,' nes oedd y cwbl yn gwreichioni o'i gwmpas, Y mae Mr Rogers yn dechreu ar ei lafur yn y gym- ydogaeth o dan amgylchiadau hynod o ft'afriol-yr eglwys ac yntau yn ymddangos yn hynod o wresog y naill tuag at y llall, a'n gweddi yw-parhaed felly.-—JSwyllysiwr da.

! SIR GAERFYRDDIN, ; i

BAVRDEISDREFI CAERFYRDDIN…

WYDDGRUG.

.,-EBENEZER, ARFON.

SILO, SIR BENFRO. ' -

ITRYCHINEB ALAETHUS YN DWYRAN,…

|AGORIAD EBENEZER, TONYPANDY.